Jump to content
Arkivverket

[#53016] Wesche-navnet


Guest Inger Bjørnaas

Recommended Posts

Guest Inger Bjørnaas

Er det noen som kan fortelle meg om det er flere steder enn i Skogn, Nord-Trøndelag dette navnet finnes ?Har fått tips om at det kan finnes i Gudbrandsdalen også. Er det noen som kan bekreft eller avkrefte det ?I Meldal i Sør-Trøndelag har jeg funnet et giftermål 26.5.1755 mellom Knud Friksen (Fredriksen)Steenshoug og And Larsdatter Vædsche.Har i et annet innlegg, tema 52934, etterlyst denne damen i Skogn. Det var lite som tydet på at hun kom derfra. Det er imdilertid mere sannsynlig at hun kom sørfra.Håper noen kan hjelpe meg et skritt videre.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Annar Tangen

Ja det finnes i Stjørdal kommune. På Stjørdal skrives navnet Wesche, men i Lånke brukes navneformen Væske (med utgangspunkt i Wesche).V.h. Odd Annar

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Ja det finnes bygdebøker for Lånke, og det står muligens 'Stjørdalsboka-Lånke herred'(jeg har en som det står Skatval herred på og derav gjettingen). De er utgitt av kommunene Stjørdal, Lånke,Hegra, Skatval og Meråker, og kan sikkert fjernlånes gjennom bibliotek hvis det skulle bli aktuelt.

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Annar Tangen

Jonas Gustav Anker Wæske er den eldste av denne slekt jeg så langt har funnet på Stjørdal. Han var født 15.12 1875 i Levanger kommune, hvor jo Skogn ligger. Etterkommerne etter Jonas skrev seg Wesche.Så du må vel kanskje tilbake til Skogn(Levanger) for å finne dine folk.Kommer tilbake hvis det dukker opp andre og eldre kandidater.V.h. Odd Annar

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Guest Bjørn Olav Åsvold

Til (1): Jeg tror dette Vædsche-navnet stammer fra Meldal eller nær omegn. I 1751 fikk Ingebor Larsdatter Vædske og Joen Arensen dattera Sønev, døpt 3. søndag i advent 1751 i Meldal. 'Din' And Larsdatter Vædske er blant fadderne. Kan det menes gården (setrene) Vållåskåret?? Ifølge Meldal bygdebok bind 5 s. 529 er Wedesckar og Vederschar blant gamle navneformer på Vållåskaret. Ingeborg og Jon bosatte seg for øvrig på Rikstadgjelen (Meldal bygdebok bind 4 side 51).

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Tusen takk skal du ha, Bjørn Olav, dette tror jeg er med på å løse 'gåten'. Kjempeflott.I bygdeboka, s. 51, bind 2, gard og ætt, Rikstadgjenen, hos Ingeborg Larsdt. og Jon Arntsen, står det: Enkja etter Lars Jonsen Moen, - Berit Olsdt., f. 1699, og borna hennar: Marit, f. 1726 og Ole, f. 1734, budde også her.Dette tror jeg må være Ingeborgs mor og søsken.Vi har også funnet dette i kirkeboka for Meldal:D. 21. p. Trin. 1725 Trin, til nattverd: Lars Veske og Q V.Meldal 1729. Døpt D. 21. p. Trin. Ingbor Larsd. Vedske.Faddre. Ole Lund. Arn Richsta. Giertru Richsta. Beret Sneen. Beret Hoel.Døpt 13 p. trin. 1732 Lars Vedskes søn OleIntrod. 18. p. trin. 1732 Beret Lars Vedskes qv.Vi har derfor bekreftet at Lars Vædskes kone het Berit, og at de hadde barna Ingeborg, f. 1729 og sønnen, Ole f. 1732. Det er litt avvik i alder, men det er ikke uvanlig på denne tida. Det ble ofte gått ut fra manntall og de var ikke alltid like nøyaktig.Når det gjelder Vædske-navnet er det slett ikke urealistisk å tenke på Vederskar-navnet. (en forkortingsform). I 1730 bodde en Ole på Vedrskar. Han kunne selvsagt vært far til Berit. Likevel virker det som om disse folka bodde i nærheten av Rikstad, Lund, Hoel og Snoen, bl.a..Skal se om vi kan finne ut mere om disses folka og hvor de kom fra.Igjen tusen takk for at du hjalp oss med dette. Det var av stor betydning.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.