Jump to content
Arkivverket

[#53032] Lagretten/lagrettsmenn 1600 tallet


Guest Torbjørn P. Hagen

Recommended Posts

Guest Torbjørn P. Hagen

Under lesning av tingbøker frå 1600 tallet ser ein at i enkelte saker må ein eller fleire av lagrettemennene fratre og andre kjem inn i deres sted. Dette gjeld til dømes i saker om eigedom (jordeige) og slagsmål.Den som måtte fratre(stige opp fraa bordet)var truleg innhabil, anten i slekt med ein av partene eller hadde eigarinteresse omtvista eigedom.Er det nokon som kjenner reglane (lova) for lagretten på denne tida?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.