Jump to content
Arkivverket

[#53036] Norske Kriminalsaker før 1927


Guest Jan Frode Johansen

Recommended Posts

Guest Jan Frode Johansen

Jeg studerer gamle kriminalsaker og i den forbindelse hadde det vært interessant om noen kom med tips om kjente/og ukjente kriminalsaker før 1927.Som kjent er det en sperregrense på 80 år for innsyn i offentlige saker,mens sivile saker har 60 års sperregrense.Det er spesiellt saker som omhandler mord,bankrøveri,forsvinningssaker og mysterier som intresserer meg mest.Sitter du på dokumentasjon,rettspapirer,m.m er kjeg glad for å komme i kontakt med deg.Jeg tar også gjerne imot tips om 'glemte' saker.Kontakt meg her på forumet eller send en e-mail. jafjohan@start.noVennlig hilsen Jan frode Johansen

Link to post
Share on other sites
Guest Per Pedersen

Har du ikke nok med Køhler/Ohrt saka,eller er det flere forsunne prinser(prinsesser) du er på jakt etter. Anastasia-gåten er vel løst,eller var den ikke det allikevel?Har forresten et mysterium til deg: Hvem drepte Karl 12.? Lykke til:) Per

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Skjønner ikke helt hvorfor du blander Køhler-saken inn i denne tråden.Hvis du tar deg tid til å lese overskriften så er det NORSKE KRIMINALSAKER det gjelder.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jo Hodne fra Lindås skal ifølge 'strilesoga' ha skutt og drept den svenske krigerkongen Karl XII ved Fredriksten festning i 1718. Det er vel derfor vi her vest har følgende uttrykk 'i ræven på Karl den 12'!

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...
Guest Jan Frode Johansen

Setter fortsatt pris på info om Norske Kriminalsaker (før sperregrensen på 80 år i Straffesaker).Har noen tips om sider med oversikt over slikt eller andre tips gjerne om litt ukjente saker er jeg veldig interresert.mvhJan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Hvis de står i Retstidende er de vel ikke u-oppklarte? Jeg mener å huske en affære fra Østfold på tampen av 1800-tallet, et mord hvor man aldri fant gjerningsmannen selv om man hadde en mistenkt; skal grave litt i mine arkiver og se hva jeg kan finne. Ellers vil jeg anbefale å titte igjennom Nasjonalbibliotekets avissamling (de største ligger ute på nett!) i 'Tiden-prosjektet', der ble drapssaker slått stort opp.

Link to post
Share on other sites
Guest Dag T. Hoelseth

Jan Frode Johansen har to ganger i denne tråden skrevet følgende: ' 'Jeg er derimot svært intressert i saker spesiellt i tidsrommet 1875-1927.Og ikke bare uoppklarte saker.' 'Retstidende skulle vel være anvendelig for '...ikke bare uoppklarte saker'.DTH

Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Som avlat for min forseelse i sted; hva med denne lett stinkende affæren, da?Verdens Gang 03.01.1891Sande i Jarlsberg 2 JanuarOm Eftermiddagen Nytaars Aften fandtes en herværende omkring 70aarig Gaardbruger Halvor Simenstad død under temmelig mistænkelige Omstændigheder. Han blev fundet i Underloven paa sin Gaard, staaende paa fir og stivfrossen. Der var bredt endel Hø over ham. Hans Næse var indslaat, han havde et stygt Saar paa det ene Kind og et Par Huller i Hovedet, som var blodigt. Lægen blev telegrafisk budsendt. Efter den foreløbige Undersøgelse kunde han intet bestemt sige, da Liget var ganske stivfrosset. Offentlig Ligsyn vil blive afholdt. Afdøde var en Særling, som levede aldeles alene paa Gaarden og sjelden tillod nogen at komme ind til sig. Særlig havde han Antipati mod Kvinder. Han stelte selv sine Kjør og sin Hest. Det antages, at han har været død siden fjerde eller femte Dag Jul. Kjørene og Hesten skal have været meget medtagne af Sult. Manden sad i meget gode Kaar og havde efter Sigende altid kontante Penge. Hans Ur hang paa Væggen, og det vides ikke, om noget af hans Eiendom savnes.Verdens Gang 6.01.1891MyrdetHolmestrand 5. JanuarIdag er foretaget Obduction af Liget af den 70 Aar gamle Gaardbruger Halvor Simestad af Sande. Liget blev som før meddelt fundet Nytaarsaften stivfrossent paa Underlaaven paa hans Gaard. Ved Obductionen skal være konstateret, at her foreligger et Mord. Efterat Liget var optinet og Vasket, viste det sig, at det havde tre Huller i Hovedet, et større i Panden, et oppe i Hovedet og et i Baghovedet. Besen var ikkie indslaaet som før meddelt, men kun fladtrykt derved, at Liget havde ligget næsegrus. En af Grundene til Mistanke paa Mord skal være den, at der var bredt meget Hø over Liget. Der skal ogsaa være fundet en afslaaet Kjærrearm, hvorpaa der er Blodpletter. Den har muligens været anvendt som Mordvaaben. Der fandtes ingen Penge paa Liget. Den Afdødes Tegnebog og Pengepung fandtes tom i Bordskuffen. Saavidt vi ved er ikke Mistanke henledet paa nogen. Forhør afholdtes samtidig med Obductionsforretningen.Verdens Gang 7.01.1891Mordet i SandeEn Svenske mistænktSande 6 januarDet foreløpige Forhør angaaende det formeentlige Mord paa Halvor Simenstad er afholdt igaar og idag af Sorenskriveren og er nu afsluttet. Mistanken for at have begaaet Mordet er henledet paa en svensk, omkring 25aarig Mand, der Søndag og mandag mellem Jul og Nytaar, paa den Tid, Mordet antages at være foregaaet, har vandret heromkring paa forskjellige Gaarde og Mandag ved Middagstider har været inde paa Nabogaarden, der ligger 20 til 30 Meter fra Afdødes Gaard. Han skal der have bedt om at faa eller faa kjøbt Kaffe, som han fik. Mad havde han selv. Han opgav der paa Forespørsel at være fra Sverige og at komme fra Telemarken, hvor han havde været paa Tømmerhugst. Han skal til forskjellige, hos hvem han har været inde, have fortalt lidt mystisk om sit Opholdssted Nat til Mandag, idet han ved 7-Tiden Søndag skal have været seet inde paa en Gaard omkring 2 Kilometer fra Sande Station, medens han Mandag Eftermiddag har været inde paa en Gaard i Nærheden af Afdødes. Her har han fortalt, at han nævnte Nat har ligget i Nærheden af Skauger Station. Det skal være en kraftig udseende Mand, men han var overordentlig fillet, idet Kroppen nok kunde sees enkelte Steder. Hans Mening var efter eget Sigende at begive sig til Svelvig og derfra forsøge at komme til Kristiania. Det høres jo underlig ud, at Manden, naar han skulde til Svelvig, da skulde gaa helt til Skauger Stastion , som ligger 11 Kilometer herfra, og ligge der om Natten for saa at gaa tilbage hid igjen.Verdens Gang 10.01.1891Mordet i SandeIfølge Meddelelse fra Drøbak igaar Eftermiddag ser det ud til. At man maaske allerede har faaet fat paa Forøveren af det nylig stedfundne Mord i Sande. Der blev nemlig igaar af Sorenskriveren i Follo optaget Forhør over en for Betleri arresteret Omstreifer ved Navn Ole Halvorsen, og henleder stærk Mistanke paa denne Person som Morderen.Verdens Gang 15.01.1891Den arresterede og for Mordet paa Simenstad mistenkte Ole Halvorsen kom iforgaarsaftes til Sande med Hurtigtoget for at sættes i Varetægtsarrest i Distriktsfængslet der. Der er ankommet tre Detektiver fra Kristiania, der streifer om der i Omegnen. Begravelsen af den Myrdede er udsat i Anledning af Ole Halvorsens Paagribelse, Idag skal Forhør afholdes paa Aastedet.- skulle inneholde både vold og penger, og så tilogmed en svenske...

Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Denne virker definitivt uoppklart Verdens Gang 03.01.1880Fra Vaaler i Smaalenene skrives til “Verdens Gang”: Dersom man kan fæste nogenlunde Tillid til et her i Bygden i de 3 siste Maaneders Tid ofte gjentaget Rygte er der al Sandsynlighed for, at et Mord er bleven begaaet her, og da der forunderligt nok endnu intet offentligt er fremkommet herom, udbeder jeg mig Plads for nærværende Linier. En forført og højst frugtsommelig fattig Kvinde, Tjenestepige, savnedes for omtrendt 3 Maaneder siden. En Søndag Eftermiddag var hun gaaet til en Plads ikke ret langt fra den Gaard, hvor hun tjente, og havde faaet tinget sig Husvære til sin forestaaende Nedkomst; men hun kom ikke mere hjem; man søgte og fandt hende omsider i et Skovholt – død med en Strikke om Halsen uden egentlig at hænge. Rygtet synes at bekræfte, at hun er bleven myrdet, maaskee kvalt og siden hængt, ti forskjellige Mærker skal have....hun antages at have passeret Skoholtet paa Tilbageveien. Men hvad som mest bestyrker Mistanken er den Omstændighed, at Pigen gjentagne til forskjellige Personer skal have ytret Frygt for at blive myrdet. Det Umenneske, som havde besvangret hende, skulde have truet hende paa Livet, hvis hun paa nogen Maade gav tilkjende, hvem der var den Skyldige. Den Afdøde havde aldrig – saavidt vides – givet Livslede tilkjende og var efter Omstændighederne, saa fortælles der, ved godt Mod, kun var hun sagt ræd for at blive taget afdage af sin Forfører; har som Følge heraf heller ikke opgivet hans Navn. Mistanken falder imidlertid stærkt paa en Person, som også har været – men som man tror ikke skarpt nok – forhørt. Det fortælles, at Pigen, som nærede Frygt for Overfald, ikke turde gaa alene ved hin Leilighed; hun bad derfor om at faa en Smaagut med sig til omskrevne Plads; heri skal hun paa det strængeste være hindret af den Mistænkte, som ogsaa skal have været fraværende fra Hjemmet netop paa den Tid, Mordet antages at være foregaaet, uden at han skal kunne give nogen fyldestgjørende Grund for sin Fraværelse. Justitsdepartementets Opmærksomhed henledes paa denne Sag.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Aftenposten 04.03.1881Dømt Morder. Efter sikkert Forlydende i «Moss Tlsk» er i Tirsdags Underrettsdommen falden i Justitssagen mod Lauritz Olsen Holm af Vaaler. Dommen, der skal være enstemmig, gaar ud paa, at Angjældende som skyldig i Mord bør hensættes i Strafarbeide paa Livstid. Angjældende benegter fremdeles at være Forøver af Gjerningen

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Reidar Oddløkken

Ser at det ligger et tema her på Norske Kriminalsaker før 1927 og legger derfor ikke inn eget tema, og det jeg lurer på er: Har i det siste lest ei historie om en lakse-selger fra Lærdal ( Knut Nilsen Grøte) som ble utsatt for et rovmord i Christiania i juli 1863 (De som utførte ugjerningen ble senere tatt og fikk dødsdom). Kikket for moro skyld i kirkebøkene for Lærdal for å sjå om jeg fant Grøte, men finner`n ikke! Ble han gravlagt et annet sted?

Link to post
Share on other sites
Guest Elisabeth Wahl

Hei Jan Frode!Har du lest boken I HINE HÅRDE DAGER av Nils Johan Stoa? Den omhandler gamle norske kriminalhistorier fra 1500 til midten av 1800-tallet. Meget morsom og interessant lesning :-).Den er utgitt på Cappelen forlag. Stoa ved mye om akkurat ditt tema, kanskje han er mannen å kontakte?Mvh Elisabeth

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.