Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddleif Bramo

[#53044] Tomas Friis Rosenvinge f. 1740, d.ca. 1781-82.

Recommended Posts

Guest Oddleif Bramo

Når døde Tomas Friis Rosenvinge f. 1740. d. 1781, mens iflg. skifte etter N. Chr. Friis så er Tomas død den 20/8-1782. Druknet Tomas, og hvor druknet han ? Mvh. Oddleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Foreligger det naermere opplysninger vedrörende Tomas FRIIS ROSENVINGEs famile-bakgrunn?MvhThomas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Foreligger det naermere opplysninger vedrörende Tomas FRIIS ROSENVINGEs famile-bakgrunn?MvhThomas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ble deres 2 siste barn født henholdsvis 1779 i Lødingen og 1781 Kalvaag, Hammarøy NO? Prøver bare å finne ut hvor familien bodde i 1782.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Mange takk Eva, - dette var meget interessant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

NST: Rosenvinge Thomas, Friis 22: 48, 53 (det heftet har jeg ikke).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

På denne siden står det om en Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge f. 1740. S-Trøndelag, sønn av Peter Kaasbøl og Mille Maria Friis? http://www.nose.dk/Norge/falch.html døsdår er oppgitt til 1786? Kan dette være av interesse.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag T. Hoelseth

Jeg antar at man kan finne vedkommende Thomas Friis Rosenvinge i Danmarks Adels Aarbog - stamtavle og komplett våpen i farver finnes i 1955-årgangen. Den utgaven har jeg, men pga. flyttingen er den ikke tilgjengelig nå. Du skulle vel uansett klare å finne boken på et større bibliotek, ev. kan jeg komme tilbake til det senere. Boken er ihvertfall et utgangspunkt for å lete videre i primærkilder.Dag T. Hoelseth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Børge Strandskog

Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge var som nevnt tidligere i debatten, sønn av Peder Kaasbøl Rosenvinge og Mille Marie Friis. I et skifte fra 1769 er Thomas Friis Rosenvinge arving etter sin avdøde og ugifte bror Christoffer Schøller Rosenvinge som døde på Bertnes i Bodø i 1768/69. Det opplyses da at Thomas oppholder seg ved Røros kobberverk. Opplysninger fra 1778 opplyser at Thomas da bodde på Sandtorgholmen. Han var blant annet bror til Eiler Hagerup Rosenvinge, som var canselli-råd og sorenskriver i Salten og til kapellan Jakob Rosenvinge i Alstahaug (se DIS-Saltens skifte-CD)Thomas Friis Rosenvinge og kona Serina Wang kom til Hamarøy i 1780 fra Sandtorg i Trondenes. Thomas, som var prokurator, fikk sommeren 1780 futens bygselbrev på 2p12mrk i Nordland (gård i Hamarøy) og familien flyttet dit. Serina Wang var datter av futen Jørgen Wang i Senja.Thomas Friis Rosenvinge døde i Steigen og ble gravlagt der 5. februar 1781. Deres yngste datter Tobina ble født 13.august dette året. Da hun ble døpt noe senere på høsten, kalles hun 'Madame sal.Rosenvinges barn'. Skifte etter Thomas må ha vært avholdt før denne dattera ble født, for her sies datter Maria (f. 1778?) å være i sitt 3die år og Anne Dorthea (f.1779) i sitt 2dre, mens Tobina ikke er nevnt. Skiftet er imidlertid ikke protokollført før i mai 1786.Serine Wang bodde på Nordland også i årene etter mannens død, men i 1788 giftet hun seg opp igjen med Anders Danielsen Kaldvåg (Hamarøy) og flyttet dit.Mvh. Børge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Lenken i (#5) viser til A. Erlandsen's opplisting av de 15 barna i presten Peder Kaasbøl Rosenvinge (1701-1766) sitt første eksteskap med Mille Marie Friis fra Kristiansund.Her framgår at det var to brødre med samme navn, Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge (1738-1781) og Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge (1740-1786), sistnevnte g. i 1777 med Serina Bang.(Det var forøvrig også to sønner med navnet Eiler Hagerup Rosenvinge, én f. 1739 og én som levde 1742-1805).Og da er det kanskje førstnevnte som i skiftet etter N. Chr. Friis er oppgitt som død (druknet ?) den 20/8-1782 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(10:) Framgår det klart at det er _samme_ Thomas som i 1769 oppholder seg ved Røros kobberverk og som i 1778 bodde på Sandtorgholmen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(11:) Bang skal være Wang.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hos Erlandsen og/eller i (10) ser det ut til å være en sammenblanding av de to (?) Thomas'ene (hvis det da ER to !), idet Erlandsen sier at førstemann døde i 1781 og andremann i 1786. Det var (iflg. Erlandsen) andremann som var g.m. Serina (Sirena Elisabeth f. 1757 ?) Wang. Kan det være snakk om at det er én og samme mann ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Kan bare kort opplyse at den omtalte Mille Marie FRIIS (ca. 1715-ca. 1750) oppgis å ha fölgende foreldre;Christian Hanssen FRIIS ca. 1680-ca. 1756, som på morssiden var av BUGGE-slekt, og hustru,Susanne Petersdatter (SCHÖLLER) KAASBÖLL ca. 1682-ca. 1719.Imidlertid oppgis det flere ulike årstall for Mille Marie's död.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Friis Fischer

Kan ikke lade være med at være interesseret i denne navnekombination (Friis Rosenvinge) som jeg lige har opdaget her i forumet.Min tip 5 oldefar Ditlev Eriksen Friis (død 1670 i Halsted i Danmark) var Amtsskriver over Halsted Kloster. Før denne tid havde han været ansat hos f. skel. lensmænd i Tune LenHan havde bl.a. 3 børn som var opkaldt efter sine 3 chefer/lensmænd i Tune.Nemlig: Sten opkaldt efter lensmand Sten Willumsen Rosenvinge. Offe opkaldt efter lensmand Offe Schade Christopher opkaldt efter lensmand Christopher LindenovVi skriver her årerne 1640-1661 hvor disse 3 lensmænd var i Tune.Nogen som kan se en forbindelse til denne Friis slægt kontra Friis Rosenvinge slægten ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Admiral Christoffer Godskesen Lindenov (ca.1612-1679) (til Lindersvold, Bækkeskov og Restrup) var forlenet med Helgeland, senere Utstein kloster. Han ble gift (ca. 1646?) med Dorthe Tønnesdatter Friis (1624-1652) af Hesselager.Er dette samme mann som er nevnt i #16 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Berntsen

I FT 1801 er Sirena Wang i sitt andre ekteskap med Anders Danielsen. Sammen har de datteren Inger f. ca. 1796. ”Hendes børn” fra første ekteskap er født så sent som ca 1794 (Cristian), og det passer vel ikke helt med at hun giftet seg for andre gang i 1788.FT 1801:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Det er vel innlegg #10 denne kommentaren gjelder ?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Berntsen

(18) Jeg svarer meg selv, dåpen til Christian Lenke (høyre side) viser at han ikke bare er ”Hendes børn” som FT 1801 sier, men at faren er Anders Danielsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Da gjelder vel det samme også Sirena's sønner Jørgen og Andreas (som også ser ut til å være født etter 1788), nemlig at de rimeligvis er sønner av Anders Danielsen Kaldvåg ? Disse to er i så fall oppført feilaktig i FT 1801, ref. lenken i #18).Sirena skal altså ha fått døtrene Maria, 1778, Anne Dorthea, 1779, og Tobina, august 1781, med sin første mann Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge (1740 - januar 1781, skifte avsl. 1786). Den eldste av disse er vel da enten gift og flyttet ut av hjemmet eller død før 1801.(14/11:) Erlandsen ser ut til å ha forvekslet de to (navne)brødrene Thomas F. K. Rosenvinge (hvis det var to). Det virker imidlertid litt rart at Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge (1740-1781) skal ha blitt begravet i Steigen, han som bodde på på gården Nordland i Hamarøy, der også enken skal ha blitt boende til hun giftet seg pånytt i 1788. Ble han kanskje begravet der han ev. skal ha druknet ? Eller var det broren som druknet (i Steigen?) (den 20 Aug 1782 ?) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Maria f. 1778 kan kanskje være den som er tjenestejente i Lødingen prestegård i 1801 (Lenke).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elenore Rosenvinge Strøm

Det var noen som spurte etter Friis Rosenvinge slekten og som Berntsen påpeker kommer navnet Friis etter Mille Friis . Friis slekten er også nevnt i skifte etter titulærbiskop i Bodø senere Bergen Nicolaus Christian Friis og hustru Sophie a Møinichen Kolderup enke etter fogden Søren Randulff i Salten.Nicolaus Chr. far var toller Christian Friis ved Nordmøre (lille Fosen)og moren var Susanne Kaasbøll. Søsteren Mille ble gift med Peter Kaasbøll Rosenvinge - mener å huske de var tremenninger .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(23:) Milles mor Susanne Kaasbøll var kusine av Peder Kaasbøll Rosenvinge (begge gjennom sine mødre).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elenore Rosenvinge Strøm

I mine slektsnotater står det nevnt tre Thomas Friis Rosenvinge. Thomas Friis R. døde meget ung (uten årstall) Så følger Thomas Friis R. f. 1738 1781 ugift. Så følger Ejler Friis R. f.1739 og samme år og så kommer Thomas Friis R. f.1740 1786 gift 1777 med Serine Wang. Danmarks adels årbok sier ingenting om Thomas Friis nr 1 f.1738 enn død som lille. Thomas og Serina fikk kun tre barn - 3 døtre Marie, Anne Dorthea og Thomine el Thobine Friis f. ca 1781. En gren av deres avkom lever i Bergen og kaller seg Rosenvinge -Se under Rosenvinge kunst .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.