Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Guro Reinhart

[#53074] Hjelp til å tyde skrift i kirkebok for Nannestad 1705.

Recommended Posts

Guest Guro Reinhart

Trenger hjelp til å tyde noe av det som står ved vielse av sjersant og enkemann Peder Møller og Margrete Villumsdatter Hauritz 28 des 1705 (nest nederst på høyre side - ganske mye)LenkeJeg er mest interessert i om det står noe som kan lede til å finne ut hvor de kom fra.Tusen takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Nyberg

Det ser ikke ut til å være så mye av interesse, men noen steder er det vanskelig å se hva som står. Et sted står det 'da som intet var at skiffte imell: ham och børnene effter henis forrige.', som vel tyder på at hun hadde barn fra et tidligere ekteskap. På de nederste linjene står det at de er 'af min stedtiener i Holter kirke i Herrens nafn copulerede'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guro Reinhart

Takk skal du ha. Jeg visste ikke at hun også hadde vært gift tidligere. Guro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arnvid lillehammer

Som Stig skriv, var her ikkje mykje om opphav, og skrifta, og ikkje minst ortografi, var heller sluvete, så ho var ikkje lett å lesa på skjermen. Eg vågar mellom anna ikkje å seia sikker kva namnet på oberstløytnanten var, men elles er mi lesing i farten fylgjande: 'd 28 Desembr: Copulerede i Holter Kirke Sergiant Peder Mõller och Margrete Willumsd: Hauritz som til f:(or)ne vare trolofvede af Hands Velærverdige Hr Thomes Rosing udj Hr Ob®ist Liõt: (.......) Huus, hvor deris CautionsMænd vare serg: Jens Kierstad oc Corporal Christian Niclauss: som gave god forsichring at intet hindrede deres(?) (forehafende?) Egteskab enten med slecht- eller svogerskab eller andet Egteschabs Løftte och som Hr: Rosing gav sit Samtykke schriftlig til mig at de her ma(a)tte Copuleris, da som intet var at skifte imell: ham och bõrnene eftter Hands forrige Sl: Qu(in)de, som nochsom bevisligt er, saa ere de pa(a) forschrefne dag? af min Medtiener i Holter Kirke i Herrens Nafn Copulerede.' Vennleg helsing Arnvid L.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg synes det står at ob.ltn. heter noe som ligner på Parsavus. Det burde være mulig å finne han i Ovenstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guro Reinhart

Tusen takk til Arnvid og Berit.Jeg er ikke så rutinert som deg, Berit - er Ovenstad et oppslagsverk?Hilsen Guro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Det er Den Norske Hærs Officerer 1628-1814 av Olai Ovenstad. Utgitt 1949. Jeg lurer på om det kan være Cort Hartvig Passau (Passow). Kaptein ved Akershus garnisonskomp. 9-5-1682. - Fortsatt til obl. Roodts eks.gev.drag.er 31-8-1687. Major ved de samme gev.drag.er 2-2-1689. Obl. ved Akerhus nasjonale infanteriregiment og chef for Ullensakerske, også kalt Vester Øvre Romerikske kompani 14-3-1696. - Avgått i 1709.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Bjerke

Det staar visst 'Passaw'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

I de samme bøker står også en Willem Hauritz, - Kaptein ved Statholderens Livreg. dragoner 20-9-1675. - Fenrik der 1-1-1678 til 30-9-1679. Kornett ved sognerytterkomp. 1-1-1680. - Fortsatt til oberst Bullows gev.ryttere fra 13-5-1682. Avtakket 15-10-1684. - Sek.lnt. ved Vesterl.nasj.inf.reg.s N. og Ø. Telemarske komp. 2-3-1686. - Avgått 31-12-1683. - Fenr. ved regimentets Nedeneske komp. 31-7-1694. - Død 2-8-1696.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Oberstløitnant Cort Hartvig Passow kjøpte Nedre Oppen i Ull. i 1701. Han var gm Johanne Daae og der ble født ett barn efterat foreldrene var kommet til Oppen, en sønn Gregorius Valdemar, døpt 1702, men det var nok flere barn, da der efter Passows død fortelles, at halve gården ble utlagt enken, og det annet halve 'salig oberstens barn'. Efterat Passow i 1709 var død, 53 år gml., blev hans enke og barn på Oppen noen år fremover.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guro Reinhart

Så fantastisk å få vite alt dette! Jeg har vært lite borti det militære i eldre tider - takk for lærerik informasjon. Hilsen Guro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guro Reinhart

Du Carsten, betyr det at du har Ovenstad tilgjengelig? Jeg vet ikke om jeg har fortalt deg at jeg har problemer med å komme meg til biblioteket for å låne bøker pga tidvis bevegelseshemming det er derfor jeg ofte 'maser' så fælt på deg!Hvis du har Ovenstad - orker du å se om det står noe om Kaptein des armes Peter Hans Møller som døde i Møllerstua under Langerud i Nannestad i 1732, 79 år gammel. Gift som enkemann med Margrete, datteren til Willem Hauritz 28 des 1705?Tusen takk - Guro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Det har jeg, og du kan bare 'mase' så mye og ofte du bare orker. Det er flere Peter Møller, men han som er den mest aktuelle er: Møller, Peter. - Sies ett sted født i Holsten, et annet sted født i Tyskland. - Sekondløitnant ved Cicignons (senere Rømelings) gev.infanteriregiment 9-4-1717. Overført til Paulsens gev.drag.reg. 1-1-1721. - Avgått i 1732.Ikke så mye å hente der. Kan du sende meg en e-post, så har jeg noe til deg. c-scha@frisurf.noCarsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guro Reinhart

Hei igjen. Jeg har problemer med å få sendt e-post i morges - du hører fra meg så fort den er oppe og går! Guro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.