Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tom Larsen

[#53105] Trenger hjelp til tyding

Recommended Posts

Guest Tom Larsen

Er det noen som kan hjelpe med denne teksten, jeg klarer bare noen ord på hver linje siden er fra et skifte i 1779Tom

bilete3575.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

... herunder omtrent 6 aars indestaaende Renter deraf som Sr Kyring selvbehager at opgive. Hos Sr Moens Hansen 1 blaae og hvid TaftesKiol og 1 par guld Ærme Knapper og een Sølv Punch Slev for . . . . . 20med Renter for 1 1/2 aar. Dernest lovedede Enkemanden atopgive Boets gield naar Skifteforsamlingen igien foretages. Han bad iøvrigt at Skifteforvalteren ville foranstalle Boets Løsøre Ejendommeallerforderligst(?) til Auction Exponeret og at det foranbenefnte hos Sr Kyringog Mogns Hansen udsadte Pandt til afhændelse maatte indføres paa detdisse Creditorer derved kunde blive skadesløs og det overskydende kommeBoet til beste. Andmelte derfor at have formaaet Hans Jokum Gierulftil at paatage sig Boets Auctions Penges indsamling. Da saa paa tilspørgende ingen denne sinde havde noget at erindre, saa blev det passeredeslutted og med hænders underskrift bekræftet. Actum ut Supra.Som constitueret udi Skifteforvalterens Hr. Byefoged Barths fraværelseHøpker J H Møller Gierulf PharoeAnno 1780 den 29de Augusti indfandt igien ieg mig paa det Kongelige Amthuustilligemed 2de Borgere og Laugrettesmænd Hans Jokum Gierulf og AndersPharoe for i følge skiedde indvarsling ved udstæde og overalt her udi bergstaden [...tremlede?] Placater at befordre dette Skifte til vedbørlig Endskabog Slutning. Hvorda blev framlagt et Skifteforvalteren derfra Auctionsforvalteren Velædle Hr. Oluf Falch indkomne Auctionsforretning som udviiser at Auctionen er afholdet efter foregaaet skriftlig Reqvisition fra Skifteforvalteren den 2den October afvigte aar ogat Boets løsøre tilligemed det hos Sr Hans Jørgen Kyring og Mogens Hansenberoende samt fra den til Auctionen indleverende nemlig 1 brun i bunden Brogeret Damastes Fruentimmer Kiole 1 Sort Fløyels Visit Kaabe1 blaae og hvid Taftes Kiole, 1 par Ærme Knapper af guld og ----------Slaae tilsammen solgt for den Summa 219 rd 76 s. ---------Jokum Gierulf haver at erlægge til dette Boe ham ----------melte Auctions forretning er saaledes ---------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Snek seg inn et par småfeil: I 11. linje nedefra skal det stå:- og Slutning. Hvorda blev fremlagt af Skifteforvalteren den -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest tom larsen

Hei Audtusen takk for hjelpen, med hjelp av din tyding så har jeg noe å sammenligne med til resten av teksten i skiftet.Tom

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Dersom det gjelder skiftet omtalt i tema nr. 52684, og du ikke har fått hjelp til å transkribere det, så skal jeg ta de øvrige sidene om ønskelig. aud.sandbu(a)online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.