Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jens Petter Nielsen

[#53117] Kvinnenavnet Lukris

Recommended Posts

Guest Jens Petter Nielsen

Hei!Er det noen som sitter med informasjon om kvinnenavnet Lukris i Norge før 1700? I så fall ville det vært svært interessant å se hvor langt tilbake det kan påvises. Ifølge folketellingen for 1801, later bruken av navnet til å ha vært ganske begrenset. Jeg har foreløpig funnet det i Rogaland, Hordaland, Sogn, Valdres og Hallingdal, men det kan selvfølgelig ha vært i bruk andre steder også! Vennlig hilsen, Jens Petter Nielsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Lukris/Lucretia var noe brukt i Tjølling i Vestfold på 1700-tallet. Nå har jeg ikke anledning til å kikke i bygdebøkene, men muligens var opphavskvinnen den Lukris Jacobsdatter fra Øvre Dreng som 1705 ble viet til Ole Gulliksen fra Nordre Skalleberg, senere på Nordre Østby.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik Vogt-Lorentzen

Jeg sitter i Vogt-legatets styre, som ønsker å komme i kontakt med student / andre som kunne hjelpe oss medOppdatere Vogt-slektens database (sist oppdatert på midten 70 tallet) Konvertere den fra manuell til elektronisk Bistå med å utforme en egnet 'hjemmeside'Kan dere hjelpe meg med å komme i kontakt med personer / miljøer i så måte? HilsenFredrik Vogt-Lorentzen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Lukris har vore ein god del nytta i bygdene i indre Sogn der dei fleste synest ætta frå Lukris Georgsdotter von Krogh (1694-1741), fødd på Flahammar i Luster som dotter av oberst Georg Fredrik Berentson von Krogh (1653-1721) og første kona Bertha Christophersdotter Munthe (1662-1696). Lukris var gift to gonger og fekk i alt tolv born, so her vart det rikeleg høve til oppkalling...!Vonar dette er til hjelp.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

Lars E. Øyane: Gjelder det (avst. fra Lukris Georgsd.)også Lukris Andersd. ca 1734-1806, gm. Ole Sjursen Baten? Lukris skal ha vært dtr. av Anders Mjelvær?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg var litt for kjapp på avtrekkaren i stad; Lukris Georgsdotter von Krogh fekk ''berre'' seks born; dei øvrige seks var frå andre mannen sitt første ekteskap.I Jostedalen finn me på 1600- og 1700-talet fleire døme på at førenamn frå presteætter og andre embetsætter (døme Tøger, Otto, Henrik) vart tekne opp av ''vanlege'' bønder, og sidan Bertha Christophersdotter Munthe i si tid var eigar av so å seia heile Jostedalen, er det ikkje urimeleg å tenkja seg namnet på ei av døtrene hennar teke opp av ''andre''. Eg finn i alle fall ikkje andre kjelder til Lukris-namnet der i dalen... Namneformi ''Bertha'' (i motsetnad til Britha) dukka forresten opp på same tid!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Eg har i min database;Lukretia Gautesdotter Dahl 1525- Valen, KvinnheradLukris Hansdotter Drabitius 1676-1734, KyrkjebøLukris Ellingsdotter Nordeide ca 1650, KyrkjebøLukris Nilsdotter Nordeide ca 1630, KyrkjebøLukris Andersdotter Sørevik 1713-, Kyrkjebø

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har i mitt slektsprogram en Lukrids Knutsdatter født 1712 i Ål i Hallingdal, og dennes mor var Torand Olsdatter Halvorsgard født ca 1689. Torand hadde en søster som het Lukrids Olsdatter. Jeg har skrevet at fødselsåret var 1712 på Lukrids Olsdatter, men tror det er feil og at hun skal være født tidligere(muligens sammenblandet fødselsåret med tidligere nevnte Lukrids Knutsdatter). Så Lukrids Olsdatter kan være født på slutten av 1600-tallet i Ål.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

Romsdal Tingbog 3 p. 61 : 1696 1/7 Ting for Fanne Otting hvor forkyndt Udlog af en Skifteforretning efter afgangne Lucretze Morch som skede 21/5 1695. Ho var gift med Lauritz Bendixenv[Mjelve]. Vanligvis er ho nemnt i kjeldene som Lucretia Jonsdatter. Som enke (i rundt 30 år) er ho nemnt som eigar av ymse jordegods og sager i Romsdal som buet måtte gje frå seg på grunn av gjeld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Den eldste Lucretia jeg finner i mitt materiale er datteren av sogneprest til Nannestad Frantz Frantzson [Flor]. Han døde før 1587 og datteren Lucretia var vel født rundt 1550-1560, vil jeg tro. Hun er kjent fordi hun fikk et barn utenfor ekteskap. Kilde: NST XXXVIII s. 9.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Arnfrid ser ut til å ha rekorden, men jeg tror nå for min del at noen slik Lukretia Gautesdotter Dahl aldri har eksistert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

I min database har jeg Lukris Andersdtr Folderö f.1710 på Bömlo, död för 1759 på Berge i Sveio.'Bømlo Bygdebok Bind IV, side 666.Lukris Andersdtr Kyrkjebö 1713-1783 (den samme som Arnfrid har - min 5. tipp-oldetante, död på Vadheim)Jeg har og tre Lussi/Lukris - men er ikke sikker på om navnet var Lussi - Lukris ell. Luci:Lussi/Lukris Hansdtr Osland (ca 1678-1740: 6. tipp)Lussi/Lukris Hansdtr Sörevik (1746-1792:4. tippoldetante)Lussi/Lukris Hansdtr Fram-Brekke (1724-1793: 5. tipp-oldemor)Jeg har og 9 andre med nanet Luccie fra Sogn og lurer på om det navnet hadde samme opprinnelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jens Petter Nielsen

Interessant! Takk til alle så langt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.