Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Celvin Ruisdael

[#53122] I eller på Agder ?

Recommended Posts

Guest Celvin Ruisdael

Heter det i eller på Agder ? c:/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

Det heter i Aust-Agder fylke og i Vest-Agder fylke, men på Agder (landsdelen)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Celvin Ruisdael

Takk Knut for svaret. 'På Agder' er kanskje avledet av 'på Agdesiden' ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Solli

Hm, er du sikker på at det skal hete på Agder? Jeg 'googlet' litt og fant en god del om universitetet i Agder, og formuleringen 'i Agder' var nevnt flere ganger. Jeg har selv bodd i Agder i 25 år nå, men det har aldri falt meg inn å bruke på Agder. Men hvis det er det riktige vil jeg vurdere å gå over til det. :)Hilsen Marianne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Dette er en gammel diskusjon, men Knut (2) målbærer her det vanlige synet på saken. Og uttrykket 'på Agder' er en språklig parallell til 'på Agdesiden'.Universitetet ligger altså både _i_ Agder (det administrative området) og _på_ Agder (landskapet/landsdelen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Celvin Ruisdael

Hei Oddbjørn !Hva er det forresten 'på Agdesiden' av ? (hva er på den andre siden ? - (Skagerrak ?, Rogaland ?) c:/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Hei Celvin!Jeg vet ikke om jeg i farten kan svare språklig fyllestgjørende på det. Agder (Agdir) er jo et svært gammelt navn. Agdesiden (Agdersiden) var lenge navnet på det administrative området som senere ble delt i Nedenes og Lister&Mandal. Det er jo her snakk om et område som ligger 'ved siden av havet', og - som du selv er inne på - 'på den ene siden av Skagerak' (på 'den andre siden' ligger jo da Vendsyssel/Nordjylland).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Solli

Takk for flere opplysninger! Da avventer jeg litt med å gå over til å si 'på Agder', da dette er en formulering som for meg virker noe 'på'-klistret, hvis dere skjønner hva jeg mener. :)Hilsen Marianne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Knudsen

Hei.Historikerne Torbjørn Låg og Kjell-Olav Masdalen som har skrevet henholdsvis første og siste bind av Agders historie, bruker begge 'på Agder' i sine remstillinger av Agders historie.Med vennlig hilsenKjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benn Limann

Ser at Nynorskordboka skriver at egdemål er talemål 'i Agder'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Språkprofessor Martin Skjekkeland ved Universitetet i Agder er, så vidt jeg kan erindre det, konsekvent i bruken av 'på Agder'. Dersom en, som tidligere nevnt her i tråden, imidlertid tenker på dagens administrative område, vil vel de fleste si og skrive 'i Agder' (underforstått: I Agder-fylkene).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

For eksempel heter det på Vestlandet og Agder er et stykke land av på Sørlandet. Så hvorfor ikke på Agder ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Språkrådets definisjoner... LenkeJan Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Martin Skjekkeland: 'Ivar Aasen i møte med talemålet på Feda og ellers på Agder'. Artikkel i Årsskrift for Kvinesdal Historielag 1997 (+ en rekke andre språklige artikler av samme forfatter der 'på Agder' inngår).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

En presisering av et begrep i forrige innlegg (se parentesen): I stedet for 'språklige artikler' burde det stått 'språkvitenskapelige'. Alle artikler (dvs. tekster) kan jo nemlig fra én side sett karakteriseres som 'språklige'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Celvin Ruisdael

Sier dere innfødte egder gjennomgående *på Agder i dagligtale ?Eller er formen *i Agder også (veldig) utbredt i dagligtale ? c:/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Jeg kan ikke tilføre noe vitenskapelig om dette. Men jeg tror at praksis varierer, og jeg kan tenke meg at andelen som sier 'på' er stigende i samsvar med stigende historisk eller tradisjonsbevisst bakgrunn. De siste tiår (og lengre enn det) har vært preget av en debatt som har stresset vår identitet mer i retning av (enten) Aust- eller Vest-Agder. Men NRKs lokalsending bruker ofte 'på Agder', og bidrar nok noe. - Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Bruken av preposisjoner er vanligvis logisk fundert i det norske språket (på fjellet, i sjøen osv.). Alle regler har jo imidlertid, som kjent, unntak. Og noen ganger kan det også være tvil om hva som er mest logisk. I tillegg er det jo også slik at språkbruken kan ha lokale variasjoner. Et eksempel på det siste: I nærheten av mitt opprinnelige hjemsted ligger industristedet Eydehavn. Lokalt sier folk 'på Eydehavn', mens de fleste andre nok vil synes det er mest logisk å si 'i Eydehavn'. Her kommer det så å si litt an på følelsen (både landskapsfølelsen og språkfølelsen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Retvedt

Norsk stadnamnleksikon - redigert av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug - benytter formen på om landskapet Agder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Søren Storaker

'På Agder' er mest naturlig å bruke i historisk betydning, med med noe diffus avgrensing. Setesdalen blei vel ikkje rekna å tilhøre Agder i eldre tider. 'I Agder' er naturlig å bruke i moderne betydning, tydelig definert med grensene til dei to Agder-fylkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

'På' Agder skurrer i mine ører, likesom da jeg hørte en (faktisk filolog) i radio for noen år siden uttale seg om noe han hadde hørt om 'på' Østfold. I radio/TV har jeg forøvrig (bl.fl.) hørt både på Vang, på Nannestad, på Søndre Odal og på Romsdal. Som en god regel kan man vel si at foran norske bygde- og fylkesnavn kan man med sikkerhet bruke i.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

Til siste setning i forrige innlegg. Neida! Foran norske kommune- og fylkesnavn kan man med sikkerhet bruker i.Med bygde- og landsdelsnavn er ikke svaret så enkelt. Men i dette tilfellet er det kjempeenkelt, udiskutabelt på Agder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Søren Storaker

Jaja. Vi får kanskje vente noen år med å sei 'i Agder', til vi får slått sammen disse minifylkene. ('smil' fra vest-egd).Til Ola: I ei bygd, i ein kommune og i et fylke, men på ein gard. Det er mange gardar som heiter Vang, og da er det naturlig å bruke 'på Vang'. 'På Nannestad' betyr vel 'på garden Nannestad i Nannestad kommune'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Nå kan det vel passende legges inn lenke til f.eks. denne debatten: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.