Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest marit elisebet totland

[#53208] skipslistene for 1900

Recommended Posts

Guest marit elisebet totland

Har søkt etter navn i skipslistene i folketellingen av 1900. Vet noen hvor fullstendige og pålitelige disse er?Marit E Totland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

'Skipslister Skipslistene tilhørende folketellingen 1900 er lister med opplysninger om mannskaper og skip som natten til 3. desember 1900 lå i havn i Norge, i havn i utlandet eller befant seg i åpen sjø mellom to havner. Opplysninger om skipene i havn i de norske byene, i utlandet eller i åpen sjø er ført i spesielt utformede skjemaer for skip og skipsmannskaper. Dette er de virkelige skipslistene. De inneholder 25.865 personinnførsler fordelt på 2628 fartøyer. Listene er i Digitalarkivet gjort søkbare i en egen deldatabase av 1900-tellingen som finnes under 'Heile landet' i menyen. Det ble også ført lister med opplysninger om skip og mannskaper i havn i de norske herredene, både langs kysten og ved de store sjøene i innlandet. I fiskehavna Flaavær i Herø herred på Sønnmøre er det f.eks. ført opp hele 71 fartøyer. Disse skips- og mannskapsopplysningene ble ført i ordinære personlister, og listene var opprinnelig nummerert og plassert sammen med tilsvarende lister for ordinære bosteder (gårder, bruk og plasser). Under bearbeidingen av tellingsmaterialet ble også disse 'skipslistene' fra herredene fjernet fra resten av materialet for å behandles sammen med de øvrige skipslistene, og de ble aldri lagt tilbake på plass. Dette er imidlertid gjort i den databehandlede utgaven, der de etterregistrerte 'skipslistene' er flettet inn på rett plass i datafilene for herredene. Disse listene inneholder 1337 personinnførsler, fordelt 291 fartøyer i 88 kommuner. Lars Nygaard, Riksarkivet/Digitalarkivet 04.12.2000 'http://digitalarkivet.no/1900/1900.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.