Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#53230] Oversikt over kva dei ulike kyrkjebøkene inneheld?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Når ein sit og skal leita etter rett kyrjebok for vidare søk, so finn ein mange døme på at prestane har ført fødde, konfirmerte, vigde, avlidne etc. i ulike protokollar. I listene over kyrkjebøker finn ein soleis mange bøker som delvis dekker same åri.Hadde det vore mogeleg, for dei prestegjeldi dette gjeld, å leggja til ein kort merknad etter kvar protokoll om kva type forretningar protkollen inneheld, t.d. ein F for fødde (døypte), K for konfirmerte, V for vigde og D for avlidne (gravlagde)? Med eit sovore system kunne ein gått direkte på den protokollen ein treng...Eg takkar for kommentarar og synspunkt på dette.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Frank for nytt innlegg!Jau, eg er merksam på denne lista, men dette medfører at ein lyt slå opp på to ulike stader før ein finn rett bok..., og dessutan er ikkje dei skanna protokollane nummererte...! Det hadde vore so mykje enklare å ta det ''på direkten''?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Er helt enig med Lars. Har tenkt på samme løsning lenge. Dette burde være forholdsvis enkelt å lage siden dataene allerede finnes i indekseringsbasen, og man trenger vel ikke i enkleste utgave å lage noe komplisert for å finne ut hvilke bøker det gjelder, bare ramse opp de aktuelle kodene for listene i boka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Warberg

Vi mener at navigeringen inne i hver enkelt bok nå er utviklet fullt ut tilfredstillende, men det er helt riktig at vi fortsatt har noe ugjort når det gjelder å navigere seg frem til rett bok, med utgangspunkt i bestemte handlinger og tidspunkt. Dette har vi vært oppmerksom på kunne oppleves som problematisk særlig når omfanget av bøkene er blitt såpass stort som det etter hvert er blitt. Det som Lars nevner er nettopp det vi selv har tenkt. Etter å ha valgt område, bør bøkene listes opp med nummer og eksakt innhold. I dag står det kun område, type bok og ytterår for bindet under ett. Dette er ikke tilfredstillende og vi prioriterer å utvikle visningsprogrammet for å få til til dette og dermed gjøre tilgangen lettere. I nærmeste fremtid vil imidlertid ressursene våre på denne type programutvikling være bundet opp på andre oppgaver, i første rekke utvikling av tilsvarende visningsprogram for tinglysningsmaterialet som kommer på nyåret.Lenken som Frank gir kan i noen grad være til en viss hjelp, men vær oppmerksom på at opplysningene her kan være svært mangelfulle, avhengig av hvilket fylke det gjelder. Uansett blir det tungvint å veksle mellom to, helt ulike nettsteder. Det er ikke riktig som Lars sier, at de skannede protokollene ikke er nummererte. Det er de, på samme måte som i statsarkivenes kataloger og på mikrofilmkortene. Men nummeret vil pr. idag ikke fremgå før du har åpnet en bestemt bok. Da vises nummeret (arkivreferanse) i kildeinformasjonsfeltet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.