Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kåre R. Nilen

[#53270] Folketelling 1912

Recommended Posts

Guest Kåre R. Nilen

Når blir folketellingen av 1912 tilgjengelig i Digitalarkivet.?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Det finst ingen landsomfemnande folketeljing i 1912. Derimot finst det kommunale teljingar i ein del byar. Så vidt eg veit er det ikkje konkrete planar om å gjera nokon av dei tilgjengelege i Digitalarkivet med det første.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Folketellingen 1910, som er landsomfattende, blir tilgjengelig i 2010.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kåre R. Nilsen

Er 1910 tellingen tilgjengelig på noe vis i dag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Statlige tellinger etter 1907 har alle en 100-års sperrefrist på seg, så nei.Er det noe spesielt som du kun kan få vite i 1910-tellingen, kan det søkes om innsyn hos Riksarkivet. Dette kan du lese mer om her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank Johansen

Det er vel i januar (1. januar?) 2011, 1910-tellingen dukker opp?Det er jo greit å si ifra, slik at de som venter seg tilgang i januar 2010 ikke blir veldig skuffa og vonbrotne... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Nei det er i 2010 den vil komme,men ikke januar. Tellingstidspunktet var 1. desember 1910, følgelig blir den tilgjenlig i desember 2010.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank Johansen

Aaah! Kjekt å vite. En fin julegave i 2010, altså! Jeg skal krysse av i kalenderen min :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

Hva med sperregrensen for kirkebøker?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Se her.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn Igelkjøn

Hmm... 'Digitalarkivet kan ikkje leggja ut opplysningar om levande personar, og opererer derfor med strengare grenser...'. Men Arkivverket kan! Lenke Håpar at ikkje dette også vert innskjerpa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn Igelkjøn

Tolkar eg (10) rett, kan ikkje Digitalarkivet legge ut databasar eller andre kjelder som kan innehalde namn på personar som er fødde for mindre enn ca 100 år sidan, dvs. at t.d. seinare kommunale folketeljingar ikkje vil bli lagt ut her. Riksarkivet vil derimot kunne legge dei ut fram til ca 1930???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfinn Kjelland

Både Digitalarkivet og Riksarkivet er delar av Arkivverket og underlagt same regelverk.Spørsmålet om sperring er det informert om mange stader, m.a. i tema 40712 og her: Lenke.Ynge Nedrebø klargjorde dette i eit innlegg som eg i farten ikkje finn att: det er forskjell på søkbare personopplysningar i databaseformat (slik dei i prinsippet ligg på DA) og bilde av (skanna) kjelder som kyrkjebøker o.a. desse siste er ikkje søkbare på same måte som databasene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Me kan ta ei kort oppsummering:Når det gjeld folketeljingar er me underlagt statistikkloven:'§ 2-7. Opphør av taushetsplikt.Taushetsplikt etter denne lov for opplysninger om personlige forhold opphører etter 100 år. Taushetsplikt etter denne lov for opplysninger om drifts- og forretningsforhold og tekniske innretninger og fremgangsmåter opphører etter 60 år.'Folketeljingar kan altså ikkje leggjast ut før dei 100 år.Når det gjeld anna materiale er reglane slik at ein må ha konsesjon for tilby personopplysningar i SØKBAR form. Slik konsesjon må ein ha for kvar enkelt database. Men så er det slik at personopplysningar er oppplysningar om levande personar. Minnest eg rett vil det også ofte vera krav om varsling om ein legg ut informasdjon om levande personar. Då blir det slik at me berre kan leggja ut databasane våre når dei berre innheld informasjon om folk me kan rekna med er døde.Databaser som berre inneheld ikkje-søkbar personinformasjon, som t.d. skanna kyrkjebøker, er ikkje underlagt dei same strenge reglane. Då er det reglane som kjelde for kjeldetypen me må halda oss til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn Igelkjøn

Takk for oppklarande svar. Etter det eg har forstått er dei kommunale folketeljingane berre sperra i 60 år. Eller har eg misforstått? Slik eg skjønar det vil ein då ikkje kunne lage databasar som inneheld kommunale folketeljingar etter ca 1905, medan ein kan legge ut skanna bilete fram til ca 1930 (då det vart vanleg med adopsjonar).Eg meiner at det uansett bør gjerast klart på [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylkenr=0&knr=&katnr=4&aar=&dagens=&emnenr=0>Lenke at reglane gjeld databasar, og at det gjeld andre reglar for ikkje-søkbart materiale (

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Tusen takk for tips om å oppdatere teksten til Kyrkjebøker. Det er gjort. Jeg oppdaget samtidig at teksten ikke har vært oppdatert siden vi flyttet grensene i 2005. Det er altså 1910 som gjelder for døpte, 1925 før konfirmerte og 1930 for viede.Jeg skal også få lagt inn tekst på siden for skannede kirkebøker i løpet av dagen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfinn Kjelland

Om eg forstår regelverket Jan refererer til i (14) rett, kan for den saks skuld både dei landsomfattande og kommunale folketeljingane leggast ut _som bilde_ (t.d. skanna frå mikrofilm eller originalskjema) om dei er nyare enn 100 år. Det ein ikkje har lov til er å _registrere slik informasjon om nålevande personar i databaseform (søkbar)_ og legge ein slik database ut på nettet. Det vil og gjelde for dei kommunale folketeljingane.Men desse er (så vidt eg forstår) ikkje underlagt statistikkloven, og er dermed offentleg tilgjengelege _på papir_ etter 60 år.Korriger meg gjerne viss eg har misforstått.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Skannede tellinger som ikke er underlagt statistikkloven av 1907 kan legges ut, dvs. er det statlige, må de være fra før 1907, er det kommunale, må de være eldre enn 60 år.Merk at selvom alt skulle formelt ligge til rette for at en skannet kilde kan publiseres, så er det ingen automatikk. En må ta stilling til kilden, opplysningene i den og i hvilken grad en publikasjon kan påvirke gjenlevende/pårørende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.