Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Olle Elm

[#53276] Namnet Siälulf - Skiälulf - 1600-tal

Recommended Posts

Guest Olle Elm

I Västra Fågelviks socken i Värmland, gränsande till Norge har ett ovanligt namn påträffats. Har säkert sett det som Siälulff (1637) men också som patronymikon med stavningen Skelloffzson, Skiällursson. Är namnet känt i den norska namnlitteraturen? Vänligen, Olle Elm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Lägger in en bild från kyrkoräkenskaperna 1637.

bilete3608.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

For få år siden var det noen artikler i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift som kan være av interesse:- Christiansen, Per Reidar: 'De gamle ættene fra Månstad i Nes i Jemtland', NST XXXVIII (2002), s. 255-325.- Løberg, Lars: 'Torstein Skjeldulvsson og hans nærmeste slekt', NST XXXIX (2003), s. 3-21.- Christiansen, Per Reidar: 'Slektsskapet mellom Torstein Skjeldulvsson og Morten i Månstad', NST XXXIX (2003), s. 134-141.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

I Andebu i Vestfold forekommer på 1600-tallet et navn som bygdebokforfatterne har valgt å normalisere til Skjøllol, og som kan være en variant av Skjeldulv.Odd Arne Helleberg har også omtalt et par personer i Vestfold-området på 1570-1580-talleti artikkelen 'Skjelvor - et sjeldent navn' i Gjallarhorn nr. 36 (2005), s. 294-295. Han har altså valgt å normalisere til Skjelvor, men de stavevariantene han gjengir - 'Skielder', 'Skiellor', 'Skellord' etc - burde kanskje heller vært normalisert til det ovenfor nevnte Skjøllol.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Tack Kristian för ovanstående! Skjeldulv är sannolikt namnet jag söker. När Du väl visat på detta finns mycket att hämta - dock ej i den litteratur som jag innehar. Däremot finns namnet i 'Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven' http://62.20.57.212/ra/medeltid/soksida.html Brev 1362-09-02 'Kung Magnus ger Skeldulf (Botulfsson) i Månsta och hans arvingar Kungsnäs gård i Näs socken (i Jämtland), så länge de (årligen) erlägger sex hermelinskinn.' Namnet stavas där Skieldolph. Brev 1364-08-22 'Kung Håkan utfärdar skyddsbrev för Skeldulf Botulfsson, hans hustru, barn och gods;' Namnet stavas där Skielldolph. Detta var de brev där jag kan se namnets aktuella stavning. Vid en sökning på nätet finns en mängd träffar. En bild ur Ivar Aasen, Skrifter i samling tydligen innehållande 'Norsk Navnebog' (1878), kan vara intressant:

bilete3610.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.