Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#53300] Biografi fra Norges læger: Alf Sofus Fritz Sørensen (1875-1965) - Nærøy-Bergen?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Er det nokon som sit med ei eller fleire utgåver av bokverket ''Norges læger'' som kan hjelpa mmeg med ein kort biografi for denne personen:Alf Sofus Fritz (Fredrikson) Sørensen, fødd i Bergen 8.2.1875, døydde i bergen 15.1.1965. Eg veit han gifte seg i Bergen 16.9.1904 med Christiane (Georgsdotter) Matthiesen, fødd i Bergen 22.5.1880 og trleg død same stad 11.5.1948. I 1904 var Alf konstituert distriktslækjar til Nærøy, men er det mogeleg å få litt fleire opplysningar om livet hans?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Alf Sophus Fritz Sørensen, sønn av skipsfører Fredrik Sørensen (f.25-12-1835 død 23-10-1901) og Anna Sophie Fredrikke Arnesen (f.17-2-1837 død 7-7-1905) er f. i Bergen 8-2-1875, tok eks.art. ved Bergens katedralskole i 1893 (II), i decbr. 1894 anden eks. (I) og i decbr. 1901 med.eks. (II). Han ble sekondløitn. i marinens sanitet 6-3-1900, vpl. pr.løitn. 8-2-1902, utnevntes 1-5-1906 til fastl. pr.løitn. fra 15-4 samme år og til kaptein 27-2-1914.Fra 1-1 til 30-6-1902 var han amanuensis hos distriktslege Kruger i Søndre Midthordaland, derefter kandidat ved Bergens sygehus kir.avd., indtil han 6-8-1902 blev konst. under ledighed i Vigten distriktslægeembede, som han bestyrte til 1-12-1904. Fra 1-5-1905 vikarierte han i et år som underlege ved marinens sykehus i Horten og nedsatte seg derpaa i Hosanger med bopel paa Ostereidet.Siden okt.1913 har han praktisert i Bergen. Fra sept. 1914 er han beordret som stadig tjenestegjørende sanitetsofficer ved Bergens flaadestasjon. Fra sept. 1912 til Juni 1913 opholdt han sig i Berlin for at studere hudsygd. og urinveislidelser. Medlem av DNLF. Gift i Bergen 16-9-1904 med Christiane Matthiesen, f. der 22-5-1880, søster av lege Alf Matthiesen. 2 sønner og 1 datter.Alf Sørensen fikk 8-6-1928 tillatelse til å gå over i overgangsetaten fra 1-7 samme år, og fikk 2-6-1933 avskjed fra 15. samme mnd. Han har i ca. 20 år vært og er fremdeles medlem av representantskapet i Bergens telefonkompani. I 1925, 1928 og 1931 studerte han hudsykd. i Danmark og Tyskland. En av hans sønner var også lege hvis det er av interesse.Carsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten for kjapt og godt svar!Jau, eg er interessert i å finna nolevande etterkomarar etter denne ætti som kan fortelja meg litt om søskeni til Alf, so om du kan supplera med opplysningar om den nenmnde sonen til Alf, so ville eg setja pris på det!Eg er særleg nysgjerrig på ein bror: Mogens Fraas Sørensen, fødd i Bergen 25.1.1873. Eg finn han ikkje att i FT1900 eller i Bergen 1912...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Georg Christian Sørensen er f. i Hosanger 24-9-1908, tok eks.art. i 1927 (Tf.) og i des. 1934 med.eks. (laud.170). Han vikarierte for distriktslegen i Gulen 18-1 til 20-2-1935, var kandidat ved Bergens komm. sukehus` epid.avd. 21-2 til 14-4 samme år., 2.assistentlege ved Marinens sykehus i Horten i et år fra 1-5 1935, vikarierte i aug. for kandidat ved Bergens komm. sykehus` kir.avd., var kandidat ved Bærums sykehus` kir.avd. 1-9 til 31-12-1936, 2.assistentlege ved dette sykehus` med.avd. 1-1 til 30-6-1937, kandidat ved Ullevål sykehus` hudsykeavd. 1-9 til 31-12 og er fra 1-1-1938 kst. distriktslege i Strandebarm.Gift i Bergen 19-6-1938 med 'Astrid' Dorothea Utne, cand.mag., f. i Bergen 22-6-1912, datter av disponent Amund Sigfred Utne og Johanne Martine Smith-Sivertsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.