Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anita Holck

[#53340] Greven og grevinnen av Larvik, beg. 1700-tallet - Refsnes?

Recommended Posts

Guest Anita Holck

Et ektepar opptrer av og til i perioden 1708-1710 som faddere i Kalundborg, Ars, Holbæk, da som hans Høy=Greflig Excellentz Gref Carl von Ahlefeldt og Hendes Høy=Greflige Naade Ulrica Antonetta Grefvinde af Ahlefeldt.Ulrika Antoinette, komtesse av Danneskjøld-Laurvig, er datter av Ulrik Fredrik Gyldenløve, greve av Larvik.Når Hans Pedersen, ridefogd, døper sin datter Ulrikke Antonette 19. mars 1709 i Kalundborg, er 'Hans Grevelige Høyhed Gref Larvig' en av fadderne.Denne Hans Pedersen er muligens den samme som Hans Venulett som ble 'skovridder paa Refsnæs'. Kan dette være Refsnes i Østfold? Ble han 'head-hunted' av ekteparet Ahlefeldt til jobben i Norge?Vet noen hvilke eiendommer dette ekteparet eide i Norge (f.eks. Refsnes)?Mange år senere, i 1735, døper Hans Pedersens datter Ulrikke Antonette Feldten Venulett sin egen datter Ulrikke Elonore Amundin i Trinitatis, København. Barnet blir da båret av 'Grefvinde Lauvervig'.Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Larvik-greven(e) hadde først og fremst eiendommer i Larvik grevskap - i grove trekk dagens Larvik, Sandefjord og Tjøme kommuner - og mesteparten lå innenfor dagens Larvik kommune. Residensen var den såkalte Herregården i Larvik, senere (fra slutten av 1700-tallet) også Roligheten i Hedrum.Jeg er ikke kjent med at Larvik-greven(e) eide Refsnes i Østfold, men det burde jo la seg undersøke (bygdebøker e.l.). Refsnes er i alle fall ikke nevnt i registeret til Øystein Rians 'Vestfolds historie. Grevskapstiden 1671-1821', der grevene er inngående belyst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

I det aktuelle tidsrommet (ca 1709), var det Tore Halvorsen Koch som var eier av Refsnes. Sønnen Halvor overtok seinere (forøvrig gift med Margrete Kirstine Coch, en etterkommer av prest i Rygge, Carl N. Coch - kona mi sin tipp-tipp).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Per Reidar Christiansen omtaler enkelte eier av Refsnes i sin artikkel om Grimsrud i Genealogen 1/2004. Dvs disse satt vel kun med gården fram til midten av 1600-tallet. Dette kunne være interessant å få innsyn i hvordan Koch'ene overtok Refsnes.Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Denne greven av Laurvig, som var fadder i 1709, må ha vært Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig, sønn av Gyldenløve. Han ble forøvrig gift i 1711 med Mette Catharine Ahlefeldt. Ved barnedåpen i 1735 var han fortsatt greve av Laurvig, men var vel da gift med Ulrike Eleonore Reventlow.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Når det gjelder Refsnes, så forholder jeg meg til et hefte av Sven Moestue 'Familier på det gamle Moss - Helgerød - Refsnes'.Det er på 27 A4-sider, så jeg får vel ta med et lite utdrag:1. eier: Agmund Bolt2. Svigersønnen Herman Moltke3. Rygge kirke4. Kronen5. Jens Bagge (forlening)6. Ole Refsnes kjøpt rettigheter - helt eller delvis.7. Jon Erlandsen ervervet kronens rettigheter (gift med enka etter Ole)8. Ole Halvorsen (sønnesønn av Ole)9. Enke etter Ole, Jøran Bentsdatter10. Halvor Olsen11. Knut Halvorsen12. Tore Halvorsen, som antas å ha blitt gift med enka etter Knut.'Med Tore Halvorsen rykker en ny slekt inn på Refsnes. Dermed er det ikke sagt at den gamle slekt er helt ute av bildet. Det er sannsynlig at efterkommere fremdeles sitter med arvede parter. Tores herkomst er ukjent, men det er mulig at han tilhører en slekt Koch. Da sønnen Halvor blir trolovet med Margrete Justsdatter (Coch) kalles han ved efternavnet Koch, og navnet brukes også av sønnesønnen Just Halvorsen. En Tore Koch er begravet i 1737, men det vites ikke hvem dette er. Tore Halvorsen døde i 1729, og hans ikke navngitte enke sees å være død i 1732. Gården overtas så av sønnen Halvor Torsen Refsnes. Denne ble i 1733 gift med Margrete Kirstine Coch, datter av Just Carlsen Coch på Orkerød....' osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

Dette fant jeg: Carl von Ahlefeldt og Urika Antoinette av Danneskjold-Laurvig giftet seg i 1702. Medgift: Kalundborg Ladegård.Det er derfor ikke usannsynlig at de har oppholdt seg her i perioden 1708-1710, som er den tiden jeg har funnet dem som faddere. (Har nå på nytt sett gjennom kikebøkene for tiden 1706-1712.)I denne tiden er de faddere 4 ganger - 3 av dem innenfor samme slektskrets Amundin/Venulett, dessuten den fjerde gangen i 1735 i København.1708: For Hans Amundins datter Ulrica Antonett ...Til Daabens vidners Stadføstelse i herrens ... fremstillet paa Hendes Höy=Greflig Naades ... (klarer ikke å tyde)1709: For Hans Pedersens (Venulett) datter Ulrikke Antonette...Hans Grevfelig Høyhed Gref Larvig(1709: ...Baaren af Hendes Høy=Grefvelig Naade Ulrica Antonetta grefvinde af Ahlefeldt, faddene: Hans Høy=Grefvelig Excellentz Gref Carl von Ahlefeldt...)1710: For Hans Amundins sønn Carl Ulric ... Baaren af Hennes Höy=Grevelig Naade Ulrica Antonetta Grefvinde af Ahlefeldt...1735: For Amos Hansen Amundin og Ulrikke Antonette Venuletts datter Ulrikke Elonore ... Grefvinde Lauvervig bar det...Carl von Ahlefeldt kalles i Danmark 'tidens største godsejer' - han må vel da også ha hatt eiendommer i Norge.Det mest sannsynlige er vel at Hans Pedersen Venulett ble 'skovridder' er annet sted enn Refsnes - muligens i Larvik grevskap?Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Refsnæs ser ut til å finnes i Danmark også, se her f.eks.: http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,60278,60512 - der det står om et skifte fra Refsnæs Gods, der en av arvingene var Ane Cathrine Ahlefeldt.Disse Larviks-grevene var forøvrig nesten aldri i Larvik. De holdt til i Danmark så-og-si hele tiden, bortsett fra den såkalte 'onde greve', som ble forvist til Larvik, etter å ha bortført frk Rose. Men han var greve her på et seinere tidspunkt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Det ble noe tull med lenken, men søk i Google på: Refsnæs Ahlefeldt - og du får antakelig det jeg forsøkte å legge inn som førstevalg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

Arnstein - nå falt alt på plass!Refsnæs sogn ligger - som Kalundborg -også i Ars herred, men kalles i dag Røsnæs sogn.Og hva fant jeg? I en artikkel av Christian Larsen, Rigsarkivet:'... Den 18. juni 1740 aflagde Peder Hersleb besøg i Røsnæs Kirke... Det var derfor kapellan Frederik Velten Wenuleth, der prædikede'. (osv.)Altså en bror til min ane Ulrikke Antonette Feldten Venulett!Tusen takk for hjelpen!Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.