Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#53351] Esten Nilsson Indseth (1873-1954) - Budalen - Støren - bustad og vigsle?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Esten Nilsson Indseth, heradskasserar i Budalen, var fødd i Støren (Budalen) 8.10.1873 (Lenke). Eg har fått opplyst at foreldri hans budde på garden Indset i Budalen, men bustaden ved fødsli her er ein heilt annan, men kva står det? Kva gard budde kyrkjesongar Nils Estenson og kona Gjertrud Evensdotter på?Sjølv skal Esten Nilsson Indseth ha butt på garden Asphaug i Budalen, men denne garden finn eg ikkje i gardsnamnsregisteret til postverket. Er Asphaug kan henda eit bruksnamn? I so fall under kva gard?Endeleg skal Esten Nilsson Indseth ha gift seg kring 1899 i Budalen med jordmori Brita Torstensdotter Lad, fødd i Hafslo 26.3.1874, men eg finn ikkje denne vigsli i klokkarboki for Budalen sokn i Støren (1887-1908). Kanskje eg ikkje har funne rett protokoll?Eg vonar at einkvan med lokal kunnskap i Budalen/Støren kan hjelpa meg ''klara opp'' i desse ''flokene'' og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Haugos

Hei!Kan det være Esten Nilsson og kona Gjertrud som bor på garden Hestflaat i ft. 1875 for 1648 Støren? Sønnen Esten Nilssen er født 1873 i Budal. Den Esten som bor der er født i 1845 i Sognedalen. Da er det nærliggende å tro at det er Soknedal i Sør-Trøndelag.Mvh. Randi Haugros

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Haugos

Hei!Det skal selvfølgelig være Nils Estensen som er født i Soknedal.Nils Estensen Indset 12 jan 1845 - 13 des 1921 YRKE: lærer og kirkesanger Budal FØDT: 12 jan 1845, Indsetløkken (Nordløkkja), Soknedal DØD: 13 des 1921, BudalFra Dagfinn Refseths sider som Astrid Ryen henviser til.Mvh. Randi Haugros

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Astrid og Randi for mange spennande og interessante innlegg som gjev svar på dei fleste spørsmåli mine om denne ætti, MEN, eg sit att med nokre detaljspørsmål:* Eg ser at namneformi INDSET vert nytta av Dagfinn Refseth om ætti til Esten Nilsson, medan eg før har fått oppgjeve INDSETH. Eg ser òg at telefonkatalogen nyttar namneformi INDSETH... Kan dette stadfestast?* So ser eg at Dagfinn Refseth har oppgjeve vigselsåret 1899 for Esten og Brita, men er det mogeleg å finna fram til ein DATO i 1899?Nok ein gong ein stor takk for hjelpi so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Her mangler nok en del kirkebøker, bl a Støren/Støren, Budal ministerialbok som bare går frem til 1890. Det er vel en mulighet for at de ble viet i Støren kirke, siden de ikke finnes i klokkerbok for Budal?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dagfinn Refseth

Navnet skal nok være Indseth, selv om skrivemåten er ulik i ulike kilder. Indseth er bl.a. brukt på gravsteinen til Esten og Brita. Men andre i slekta har brukt og bruker både Indset og Innset.mvh Dagfinn R.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.