Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjørn Piro

[#53405] Søffren Lauritzsen Talle (ca.1575+1653), Luster

Recommended Posts

Guest Bjørn Piro

Søffren Lauritzsen Talle (ca.1575+1653)var fogd først i Sogn, deretter Sunnfjord. Han bodde på gården Talle i Dale sogn, Luster. På nettet har jeg funnet en anetavle som også stadfester Søffrens far og farfar, samt konens efternavn, men lurer nå på om dette bare er tull tøv og ren fantasi. Tavlen viser at Søffrens far var: Lauritz Andersen (Heiberg), f. Luster 1545, og gift med Maren Tordsdatter Benkestok, f. 1580, d. ca. 1654. Denne Maren kan umulig være Søffrens mor siden hun var født 1580. Farfaren oppgis å være: Anders Heiberg, f. Hestøya, Haram, Møre og Romsdal 1522, d. Borgund, Møre og Romsdal etter 1620. I mine papirer har jeg notert at Søffrens kone var Anna Madsdatter, f. ca. 1585, d. ca. 1670. På nettet finner hennes etternavn oppgitt til Kvale. Kan dette være korrekt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hege Kvale

Hei BjørnJeg har også notert ned Anna Madsdtr Kvale som kone til Søffren i mitt tre.På kone til Lauritz Andersen Heiberg har jeg Kirsten Jacobsdtr f:omkr 1545 Jostedal, Sogn og Fjordane men jeg vet ikke om dette stemmer heller da :)Hege

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg ser at det er naudsynt å åtvara mot dei mange ''fantasiprodukti'' som ligg ute på nettet om denne huslyden. Ein eller annan med ''stormannsgalskap'' frå den tidi då nasjonalromantikken herja som verst her i løadet, har vilja knytta Heiberg-ætti til både Jostedalsrypa og gamal norsk ætt. For det første vart ikkje Heiberg-namnet nytta før heilt sist på 1600-talet og då berre av den yngste sonen til futen Søren Larsson på Talle og etterkomarane hans av første ekteskap. So, om Heiberg-namnet var eit ættenamn hentab fram frå fortidi, so må det vera komme gjennom første kona til Anders Sørenson eller kanskje gjenom mor hans, Anna Madsdotter. Dette er det ingen som i dag kan føre prov om.Det eldste ættenamnet eg har funne innanfor den sokalla ''Heiberg-ætti'', er derimot FRIIS, noko som kan tyda på dei to brørne Søren Larsson på Talle og Anders Larsson på Fuhr i Luster var barnefødde i Frisland sist på 1500-talet!?Namnet Lauritz Andersson Heiberg har so vidt eg veit ALDRI eksistert (kan nokon syna fram ein dokumentasjon på det, ville eg vera svært takksam!!), og kona hans vert oppgjevi fødd i Jostedalen kring 1545, på ei tid då me veit at dalen låg heilt øyde!!Uffda!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Piro

Takk til Lars. Som jeg tenkte var dette bare tull og tøv. Forøvrig regnet jeg med at du kom på banen! Hilsen Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarleif Nordheim

Hei, jeg spiller litt videre på dette med 'Friis-navnet'. Det er vel ikke uten videre gitt at alle 'Friis'er' kom direkte fra Frisland? Jeg jaktet en periode på en ane fra dagens Bohuslän: Sogneprest Christopher Lauritsen Friis som var prest der i perioden da området ble svensk. Gravskriftet over Christopher pekt ikke uten videre mot Friesland da det lyder:”Her under hwiler hederlig och wellerde Mand Herr Christopher Lauritzon, barnfödd i Bogense paa Fyen anno 1592, war SognePrest i Skedid Sogen i Bahus len i Wigen 45 aars tid oc saligen hensof anno 1667 d 3 octob. I sin alders 76 aar oc 8 maaneder. Gud giffue Hanem een aerefuld opstandelse.'Her er det vel bare tilfeldighetene som gjør at vi har tre karer Luritsen Friis - mitt spørsmål går mer mot om det finnes dokumenterte linjer tilbake til Frisland eller om Friis-navnet også kan komme fra andre områder?Mvh Jarleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarleif Nordheim

Hei, jeg spiller litt videre på dette med 'Friis-navnet'. Det er vel ikke uten videre gitt at alle 'Friis'er' kom direkte fra Frisland? Jeg jaktet en periode på en ane fra dagens Bohuslän: Sogneprest Christopher Lauritsen Friis som var prest der i perioden da området ble svensk. Gravskriftet over Christopher pekt ikke uten videre mot Friesland da det lyder:”Her under hwiler hederlig och wellerde Mand Herr Christopher Lauritzon, barnfödd i Bogense paa Fyen anno 1592, war SognePrest i Skedid Sogen i Bahus len i Wigen 45 aars tid oc saligen hensof anno 1667 d 3 octob. I sin alders 76 aar oc 8 maaneder. Gud giffue Hanem een aerefuld opstandelse.'Her er det vel bare tilfeldighetene som gjør at vi har tre karer Lauritsen Friis - mitt spørsmål går mer mot om det finnes dokumenterte linjer tilbake til Frisland eller om Friis-navnet også kan komme fra andre områder?Mvh Jarleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.