Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#53455] Vatnebu, Flosta (A-A): 'druknede i en Pram med Gods'

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

Min 3xtippoldefar Ljøde (Jøde/Jyde/Lyder) Johnsen - bosatt på Vatnebu i Flosta (opprinnelig fra Bjelland i Holt) - døde 25/11 1800. Oppgitt dødsårsak: 'druknede i en Pram med Gods'.Spørsmål: Var en 'pram' det samme i 1800 som det vi forbinder med båttypen i dag?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

La meg bare legge til at den aktuelle kirkeboka ikke er skannet ennå. Flosta er for denne perioden ført bakerst i Holt MINI A-1.Når det gjelder teksten, er jeg sikker på alt bortsett fra det siste ordet. Jeg tror det står 'Gods', men kan ikke garantere det 100%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg vil nok helst tro at det må ha vært en variant av den tradisjonelle 'sørlands'-prammen. Den er i utgangspunktet en liten robåt, men kan også seiles - vanligvis ble det brukt gaffelseil.Jeg prøver å legge inn et bilde av en mer moderne variant:

bilete3658.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Siden Holt MINI A-1 nå er lagt ut, legger jeg ved ei lenke til den aktuelle kirkeboksiden. Ljøde (Jyde) Johnsen Bjelland, begravelse nr. 14 i 1800: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Halvorsen

Jeg syns det står 'gede', kan han ha fraktet geiter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk for innspill. Det er slettes ikke umulig. I så fall vil det være lettere å forstå hvordan han kunne drukne. Jeg vil nemlig gå ut fra at han enten må ha vært på fjorden utenfor Vatnebu eller på Vatnebu-vannet. I begge tilfeller vil det være snakk om smult farvann nær land.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det har vært vanlig på Sørlandet, helt opp til vår tid, å ha sauer (sikkert også geiter) på sommerbeite på holmer i skjærgården. Ljøde kan jo ha vært i aktivitet med å hente geitene hjem for vinteren, selv om det virker i seneste laget (han ble jo begravet 25. november).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Eg vil tru at dette dreier seg om eit stadnamn, og at der står 'Druknet i en Pram ved Godo' eller eit anna stadnamn som byrjar på G.Geiter vart skrive 'Giedder' eller 'Gedder' i dei dagar. Andre synspunkt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Du har selvsagt et godt poeng når det gjelder stavemåten av geiter i 1800.Nå er jeg selv oppvokst i dette området og kan ikke umiddelbart forbinde 'Godo' e.l. med noe kjent stedsnavn. Jeg er da tilbøyelig til å vende tilbake til min opprinnelige tolkning - 'Gods'...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har ellers ikke funnet Ljøde Johnsen Bjellands dåp. Litt pussig, for jeg finner søsknene hans. Bygdebøkene for Holt og Dypvøg hevder at han ble født ca. 1756. Det er i hvert fall feil.Han ble konfirmert i Holt i 1781, og da er alderen oppgitt til 17 år: Lenke (se konfirmant nr. 24, høyre side).Og ved skiftet etter mora, Helje Ljødesdtr. Bjelland (18/6 1785), er alderen hans satt til 22 år. Da er det bare han og broren Jens Johnsen Bjelland som er i live (Jens f. 1758).Ljøde bør dermed være født ca. 1763/1764 - men hvor er dåpen? Jeg har lett både i Holt eller Flosta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå også lett etter Ljøde Johnsens dåp i Austre Moland, som kunne vært et alternativ - uten resultat.Han hadde to kjente søsken:1. Jens Johnsen Bjelland, døpt i Holt 1. søndag i advent 1758 (død 1829); g.m. Signe Halvorsdtr. Bjelland (ca. 1767-1808). Hun var antakelig datter til den Halvor Bjelland (ca. 1717-1800) som er dikutert her: [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=32806&sok=halvor+bjelland&startnr=&antall=&spraak=&nr=2&antinnlegg=25#anker>Lenke2. Christopher Johnsen Bjelland, døpt i Holt 29. september 1761. Jeg har ikke funnet hans konfirmasjon, og ved moras skifte i 1785 er han ikke nevnt.-----------Jens Johnsen Bjelland var far til Halvor Jensen Bjelland (1794-1865). Se denne debatten:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

M.h.t. spørsmålet om hvor Ljøde Johnsen Bjelland ble døpt, kan jeg jo nevne at det som senere ble kalt 'Strengereid krets' i nærmest 'uminnelige tider' har vært et grenseområde når det gjelder kirketilknytning (for så vidt også m.h.t kommunetilhørighet). Kretsen omfatter de gamle matrikkelgårdene Nedre og Øvre Gartha, Strengereid, Løvøya, Bjelland og Joranstad i Holt (de to sistnevnte grenser til Vatnebu i Flosta).Min mor ble født på Nedre Gartha, men vokste opp på Langang (som grenser til Bjelland). Hun ble både døpt og konfirmert i Holt. Min far vokste opp på Strengereid - og ble døpt i Holt, men konfirmert i Flosta. Min søster og jeg vokste opp på Strengereid og Nedre Gartha. Vi ble begge døpt i Holt, men hun ble konfirmert i Flosta og jeg i Stokken (Austre Moland prestegjeld). Så forvirringen er her altså ikke bare 'historisk'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Berntsen

Beklager å vende på gamle stein, men jeg er ny i dette forumet, og har litt å ta igjen. I pkt. 12 sier du at Helje Ljødesdatter er datter av Ljøde Johnsen, men jeg mener bestemt hun er datter av Ljøde Knudsen Strengereid/Bjelland ? Forhåpentlig bare en 'trykkfeil' ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ja da, det er en 'trykkfeil'. Helje var f. i 1729 som datter av Ljøde Knudsen Strengereid-Bjelland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Siden denne tråden er kommet opp igjen, har jeg lyst til nok en gang å hente fram omstendighetene rundt Ljøde ('Lyde') Johnsen Bjellands død (se lenke til kirkebokteksten i innlegg 5). Jeg er nå overbevist om at det står: 'Druknet i en Pram med Gods'. Konsonantforbindelsen -ds i slutten av ordet 'Gods' er nemlig nesten helt identisk med tilsvarende forbindelse i ordet 'udenlands' ved begravelse nr. 19 i 1799 (Even Wrolsen Kalvesund) - 'død udenlands'.Så får jeg spekulere videre på hva slags pram det kan ha vært han seilte eller rodde i...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Det finnes jo pramdragere (var det ikke på Volga?).Prammen kan være alt fra 1950-60 tallets flatbunna prammer som ble brukt i smult farvann til store lasteprammer på vannveiene i Europa.Fellesnevneren tror jeg at de var flatbunnet og dermed egnet for transport av forskjellig typer gods, deriblandt geiter og annet krøtter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jo, det var antakelig en variant av den båttypen som idag gjerne kalles 'Arendalsprammen'. Jeg er selv oppvokst med den (jeg kunne nesten si oppvokst i den). Den er gjerne ikke mer enn 12-15 fot og - som du skriver, Kristian - nokså flatbunnet (men gjerne med et lite kjølbord). Det er en båttype som, så vidt jeg vet, nok også fantes på Ljøde Johnsens tid. Han må imidlertid ha vært svært uheldig (antakelig har han ikke vært svæmmedyktig), for denne typen pram brukes helst i fjord-farvann (eller i ferskvann) - i hvert fall ikke på åpent hav.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jo, det var antakelig en variant av den båttypen som idag gjerne kalles 'Arendalsprammen'. Jeg er selv oppvokst med den (jeg kunne nesten si oppvokst i den). Den er gjerne ikke mer enn 12-15 fot og - som du skriver, Kristian - nokså flatbunnet (men gjerne med et lite kjølbord). Det er en båttype som, så vidt jeg vet, nok også fantes på Ljøde Johnsens tid. Han må imidlertid ha vært svært uheldig (antakelig har han ikke vært svæmmedyktig), for denne typen pram brukes helst i fjord-farvann (eller i ferskvann) - i hvert fall ikke på åpent hav.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.