Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Bjørn Piro

[#53538] Sogneprest Søren Ramussen Frendesonius i Lom (+1646)

Recommended Posts

Gjest Bjørn Piro

Norsk Prestehistorie opplyser at Søren Rasmussen Frendesonius var sogneprest i Lom 1621-46. En annen kilde oppgir at Emanuel Sørensen Falk (f. Lom omkr. 1615 + Luster omk. 1685) var sønn av sogneprest Søren Rasmussen Falk i Lom. Er dette samme mannen og hvorfor dette merkelige navnet Frendesonius? Han var gift med Rønnaug Sørensdatter (+1648)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Etter tredje bandet av 'Bygdabok for Lom' så kom Søren Frendesonius til Lom fyrst i 1622, så eg tvilar på at Emanuel er fødd i Lom. Namnet Falk har eg også sett på denne presten, kor det kjem frå er uvisst, men namnet Frendesonius var eit namn han tok etter svigerfaren Søren Lauritsen, sokneprest i Hof, Solør. Søren Rasmusson tok over kallet etter svigerfaren og, var kapellan i Hof då han trefte kona si; Rønnaug.Eg har eit lite hefte om Frendesonius'ane, men fann det ikkje no...eg skal melde frå når eg finn det att. Kanskje det står nemnd kjelder der...I bygdaboka står Emanuel med tilvisning til Leirdalen øvst i Bøverdalen, er dette noko du er kjend med? Dette kjem i den siste bygdaboka, då får vi sjå kva denne tilvisinga kjem av.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Piro

Alt jeg vet om Emanuel er at han ble gift med enken Birtha Søffrensdsdatter (ca.1608+ca.1680)på gården Rønnei i Gaupne sogn, Luster. Emanuel ble bruker her. I følge Hafslo bygdebok (Luster) bodde de også en tid på gårdene Elvetun og Øvrebø i Hafslo før de kom tilbake til Rønnei som kårfolk. Bygdeboka for Gaupne sogn, Luster bruker etternavnet Falk på Emanuel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Atle: At Søren Rasmusson hadde navnet Frendesonius etter svigerfaren, var nytt for meg. Hvis du har en kilde på dette, hadde det vært fint.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Det er denne eg leiter etter ;-) Det kan hende det er faren til Søren eg rotar det saman med, Rasmus - at det kanskje var _han_ som tok namnet etter kone-slekta. Han var vel gift med ei av ætta til Oslobispen Jens Nilsson?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

S.H. Finne-Grøn hadde i Norsk Tidsskrift for genealogi og personhalhistorie bd. II artikkelen 'Slotsprest hr. Søfren Rasmussen (Frendesonius)'. (Finne-Grøn bruker her hakeparenteser rundt Frendesonius, men å gjengi slike i dette forum betyr vel trøbbel).Finne-Grøn oppgir hr. Sørens foreldre som sogneprest til Våle hr. Rasmus Søfrensen og Helga, biskop Jens Nielsens 'cognata'.Finne-Grøn er ikke en mann som ofte oppgir sine kilder, og hva som er opphavet til denne koblingen, er så vidt jeg vet ukjent. Den er også omstridt. I artikkelen 'En dikterisk hyldest til Nes på Romerike 1611' i NST bd. XXXII, Oslo 1990, nevner Sigurd Engelstad en Severin Frendisonius Chalundburgensis, som har skrevet seg inn i stamboken som nevnes i artikkelen. Engelstad mener denne må være identisk med presten som først var i Hof i Solør, senere i Aker og på Lom.Artikkelen bør leses i sin helhet for å få hele sammenhengen, men jeg vil få gjengi følgende avsnitt fra s. 212: 'Tilnavnet Chalundburgensis som Severinus Frendisonius bruker i innskriften, reiser et genealogisk problem som det ikke er mulig å ta nærmere opp her, men jeg vil ikke unnlate å peke på det. Med denne stedsbetegnelsen skulle han skrive seg fra Kallundborg, og dette må selvsagt stå til troende, men på den annen side harmonerer det dårlig med at han i eldre litteratur regnes som sønn av sognepresten til Våle i Vestfold, hr. Rasmus Søfrensen. Imidlertid virker det nokså urimelig at denne skulle ha en sønn som ble kapellan i Solør (før 1597), omtrent samtidig som han selv tok en annen kapellan i sin tjeneste (ca. 1593).'Og hvor nå Falch-navnet, som Søren Rasmussen blir tillagt i gårdshistorien for Luster, kommer fra, kan man jo bare lure på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Eg fann heftet, berre to sider, antageleg ei avskrift av eit større verk, iallfall eit større eitt enn på to sider... Tittelen på det eg har er: 'Adelsslekten Berg fra Lübeck og Groth fra Ditmarsken og deres efterkommere i Skjaak'. Dessverre veit eg ikkje kven som har skreve det.Det er nemnd ætteband mellom ein 'Claus Berg' f. ca. 1475 i Lübeck og Søren Rasmusson 'Frendesonius'. Er alt som står om mellomledda her interessant, skal eg skrive det - men det er ikkje oppgjeve kjelder på noko.Denne Klaus Berg fekk ein son Frants, som vart biskop i Oslo. Frants Berg fekk dottera Magdalena, som vart gift med Jens Nilsson (som i parentes er nemnd Frendesonius) - som også vart biskop i Oslo. Jens og Magdalena får dottera Ellen (i parentes bak hennar namn står 'Ellind Helga') - ho er nemnd gift med Rasmus Sørenson, prest til VålerOM det er hald i noko av dette, så vil det vel seie at Søren Rasmusson hadde sitt tilnamn etter morfaren sin. Og Jens Nilsson er etter det eg veit kjend som ein av dei største bispane som har vore i Oslo, så at han tok namn etter honom er ikkje noko rart. Kvar dette Falk-namnet kjem inn er ukjend...kanskje på Rasmus Sørenson si side?Om Søren er barnebarnet til biskop Jens Nilsson, står han eller mora hans nemnd i Jens sin biografi? Lenke Eg finn ikkje nokor Ellen eller Helga blant Jens Nilsson sine born...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil H Thomassen

Nå betyr vel 'cognata' slektning på morsiden. Når denne benevnelsen brukes om Helga, Rasmus Sørensens ektemake, så kan noen ha ønsket å presisere at hun ikke var datter av biskop Jens Nilsson, men en nær slektning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Der har vi nok årsaka for at ho ikkje var opplista mellom Jens sine born :-)Men; er det nokon som har arbeidd med biskop Jens Nilsson si ætt? Finst det noko publisert?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Det ble vel forholdsvis nylig publisert en artikkel i NST om Jens Nilssons morsætt, tror jeg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Har du lese artikkelen, Svein? Stod det noko om denne Ellen/Helga som vart gift med Rasmus Sørenson?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Det sto ikke noe om den angivelige forbindelsen til Rasmus Sørensson i det hele tatt, så vidt jeg husker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

I NST bind XXXV-hefte IV (1996)skriv Per Reidar Bjørnerud Christiansen at Herr Rasmus Sørenssøn var gift med Eli Bentsdotter Hård,(side 415 og 425). Bjørnerud Christiansen har ikkje funne noko sikkert om at desse er foreldra til Herr Søren Rasmussen i Lom.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Då er vel det den 'Ellen' vi har leitt etter...då står det att å finne sambandet mellom Eli og Jens Nilsson og Rasmus Sørensson og Søren Rasmusson...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

I artikkelen Torbjørn P. Hagen viser til i (13) står det på s. 414 om biskop Jens Nielssøn som i sine visitasbøker forteller at han og hans følge 23/2 1591 reiste forbi de to Bønsnes-gårdene i Hole på Ringerike, og om den Bønsnes-gården som ikke var krongods sier han at den 'kommer min broders hustru til, Chirstine, Bentt Haards daatter'.Om Elin, søsteren til Kirstine eller Kjersti Bentsdotter, skriver biskopen at han 26/9 1593 ga henne en gammel daler før han dro fra Våle. (Samme side i artikkelen).Hvis Elin var en slektning av biskopen hadde han vel nevnt det, siden han ellers nevner slekt på sine reiser? Derimot var jo hennes søster gift med biskopens bror. Kan det kanskje ha blitt en sammenblanding her?Og dersom Søren Rasmussen er identisk med Severin Frendisonius Chalundburgensis, se (6), ser det mer ut til at han har sitt opphav i Danmark. Det er vel da mindre trolig at han var sønn av Våle-presten. Den kapellanen som Våle-presten Rasmus Søfrensen tok i sin tjeneste i 1593, og som Engelstad ikke nevner ved navn, var forresten Bent Christopherssøn (Hård), som nettopp var sønn av den ovennevnte Kjersti Bentsdotter.Finne-Grønn oppgir i artikkelen 'Oslobispen mag. Jens Nielsens slegt. En del nye oplysninger' i Norsk Tidsskrift for Genealogi bd. I s. 34 Jens Nielssøns far som Niels Jørgensen Frendesonius, 'en skipper oc styrmand' født i Danmark, var bosatt i Oslo, hvor han døde 28/2 1549. - Dette kan jo tyde på at forbindelsen kan ligge i Danmark.Elin og Helga er da forresten helt ulike navn, med helt ulike opphav.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Poul Bagger

Fornavnet Frende/Frendi og tilnavnet Frendesen er ikke helt almindeligt,men dog ikke sjældent i !500-tallet i Danmark.Jeg mener at kunne erindre noget om en Frende eller Frendesen i Kalundborg-området i senmiddelalderen. Jeg kan henvise til bogen:Gunnar Knudsen:Danmarks gamle personnavne-fornavne-tilnavne.Dansk Historisk Håndbogsforlag,Udgivet 1979,eller Georg Søndergaard:Danske for- og efternavne,Askholms forlag,Udg.2000. Jeg kender ikke den anden bog,men den første giver talrige henvisninger til navne,steder og årstal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Poul Bagger

Jeg var en tur på biblioteket i går,kiggede i 'Danmarks gamle personnavne' under fornavne,Frendi og fandt følgende: 1.År 1417:Jens Frendesen den yngre,borger i Kalundborg. 2.År 1421:Jens Frendesen,rådmand i Kalundborg.Interessant er jo tilføjelsen 'Den yngre',som viser,at Frendesen har været et egentligt slægtsnavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.