Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rita Hole

[#53617] Øymark : Sersjant Elleff Holtsrød 1713 - 1755

Recommended Posts

Gjest Rita Hole

Hvem er Corp./ Sersjant Elleff Holtsrød sin far ? Han var gift med Else Olsdatter Holt i Aremark. De har 10 barn fra 1736 til 1755. Ved barnas dåp heter han vekselsvis Engebretsen ( Ingebretsen ) og Erichsen ?!1736 OLE. Corporal Ellev Engebretsen og Else Olsd. HOLT. fad. Lars Holt, Kiøstel Holt, Tosten Holt, Anne Fyllingen og Maren Holt.1737 INGEBRET. Corp. Elleff Erichsen og Else Olsdatter HOLT. fad. Michel Scolleborg Ole Scholleborg, Jon Olsen prstegaarden ( Elses bror )Kirsti Holt og Mari Thorsd. Holt.1739 IWER. Corp. Elleff Ingebretsen og Else Olsdatter HOLTSRØD. fad. Hans Øjestad, Thor Wolen, Thor Wogelsbye, Hans Aslachsen Bøen, Citzel Øjestad og Marthe Snedsrød.1742 PEDER. Ellef Erichsen og Else Olsd. HOLTSRØD fad. Hans Øjestad, Jens Hejer, Hans Colbjørnsvigen, Citzel og Berthe Øjestad.1744 HANS. Elleff Erichsen og Else Olsd.HOLTSRØD fad. Hans Øjestad, Thor Wogelsbye, Jens Krosbye, Anne Kaseboe og Berthe Wogelsbye.1746 JON. Sersj.Eleff Ingebretsen og Else Olsd. HOLTSRØD fad. Hans Øjestad, Ingebret Lensmand, Thor Wogelsbye, Anne Kaseboe, Berthe Wogelsbye.1748 JOHANNES. Sersjant Elleff Erichsen og Else Olsd. HOLTSRØD. fad. Hans Øjestad, Ingebret Colbjørnsvigen, Anne og Siri Kaseboe, Berthe Wogelsbye, ? Ancherød.1750 MARI. Sersj.Elleff Erichsen og Else Olsd HOLTSRØD. fad. Hans Øjestad, Christen Kirkebye, Madz Colbjørnsvigen, Citzel Øjestad, Olaug Snedsrød.1752 JOHANNES. Sersj. Elleff Ingebretsen og Else Olsd. HOLTSRØD. fad. Hans Øjestad, Helgie Anonbye, Ahl Anonbye, Anne Kaseboe, Dorthe Snedsrød.1755 BERTHE. Sersj. Ellef HOLTSRØD. fad. Hans Øjestad, Iwer ibid, Jens Krosbye, Anne Kaseboe, Berthe Øjestad.Elleff Holtsrød er fadder i tema 53606 LenkeRita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Rita: Det er vel ikke så rart at du sitter fast her, men har det noen gang vært en Rud-gård under Holdt i Aremark (vest av Aremarkssjøen), eller tror du det er tale om Hol(t)srud i Øymark ? - Eller kan Hol(t)srud i Øymark ha fått gårdsnavn etter Holt i Aremark ?NB: Ved dåp av de tre yngste barna er det kun øymarkinger som er faddere fra gårder i nabolaget til Hol(t)srud i Øymark !Klarer du forresten å tyde hvorvidt det er både Ellef og Else, eller kun Else, som knyttes til Holt ved dåp nr. 1 og 2.(Jeg har ellers en notering der det står Jahren?? Sloreby?? under navnet til Ellef, men jeg er ikke i stand til å huske hvor jeg har det fra.)IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Hei Iver !Holtsrød ligger i Øymark, hvor gammel den er vet jeg ikke, den er der i 1664. Det er flere ( ikke mange ) som heter Elleff.Det er Else Olsdatter som er forbindelsen til Holt. Jeg vet ikke hvem som er hennes foreldre, men jeg jobber med saken.I 1752 kjøper Lars Olsen Aslakstrøm gården Holt som han da bor på. Han er gift med Kirsti Hansdatter Holt. Selgerne er Berthe Hansdatter Holt/Øystad ( gift med Iver Joensen Øystad )etter mine foreldre Hans Tiøstelsen og Martha Erichsdatter skiftebrev av 27 aug 1720. Joen Olsen Arebechen under prestegaarden samme skiftebrev. Jeg Elleff ERICHSEN Holdtsrød Sersjant i Major Holts Compani ved min hustru Else Olsdatters samtykke, samme skiftebrev.Det er flere søsken på Holt, men de har vel fått sin arv før.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

HØRSRUD i Øymark, - Bra ! Det var som jeg tenkte, og det er jo kun i første del av barnekullet på 10 at det er andre enn øymarkinger som er faddere. – Og det var vel antakelig på et tidspunkt mellom 1737 og 1739 at en eventuell forflytting fra Aremark til Øymark har funnet sted for denne etter hvert tallrike familien.Jeg har litt problemer med å plassere folket i Colbjørnsvigen, og håper ikke dette blir en avsporing når jeg sier at jeg lurer på om det kan ha vært 2 Ericher og 2 Eskilder (i generasjonen etter) på samme sted. Hvis vi tar utgangspunkt i Escild fra Coldbjørnsvigen, - så skal han ha flg. barn:Gruppe 1: Ingebret (1742), Ole (1744), Marte (1745) med Anne Tostensdatter som mor.Gruppe 2a: (Der Eschild knyttes til Fossbækken) Jens (1751), med Marta Hansdatter som morGruppe 2b: (Der Eschild kalles Fossbækken) med barna Hans (1753), Else (1755) tydeproblemer her: (Øymark mini 1745-95 nederst ti høyre [url="http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061018030226.jpg>Lenke ) med Kari Hansdatter som mor (i alle fall til Hans).Gruppe 2c: (Der Eschild knyttes til Coldbjørnsvigen) Inger (1760) og Kari (1770) med Marthe Hansdatter som morJeg vil selvsagt gjette at gruppe 2a, 2b og 2c er innenfor samme ekteskap og at dette med Kari/Marte Hansdatter beror på en eller annen god grunn. I alle fall ble det inngått et ekteskap i Aremark i 1751 mellom Eschild Erichsen (Fossbækk, og i major Holts kompani) og Marte Hansdatter Strøm. (øverst til venstre Lenke )Det som gjør disse Eschild-problemene kompliserte er at den Eschild som lever på Coldbjørnsvigen i 1801 er bare 72 år gammel. Han er flg.FT1801 enkemann, og har hatt bare ett ekteskap.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Bare en liten ting: Den Eschild Erichsen Fossbækken som inngår ekteskap i 1751(med Marte Hansdatter Strøm) tituleres som UNGKARL (lenke i forrige innlegg). Da skal det vel mye til for at den Eschild Erichsen som inngår ekteskap i 1741 (nest øverst til høyre Lenke ) med Anne Tostensdatter er identisk med Fossbækken-Eschild-Erichsen.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Takk for at du prøver å hjelpe meg Iver !Dette er også vrient ang Eschild Erichsen, her må det være 2 stk ? I 1762 er på Colbjørnsvigen : Eschild og Marthe ( Hansdatter ) Som husmand på Qvernerkasa ( Qvernebraaten ?)er det en Eschild som er ' koneløs '.24 juli 1741 ble ungkarl Eschild Erichsen Colbjørnsvigen viet med Anne Tostensdatter Kileböe ( Rakkestad ).Denne Eskild Eriksen må være sønn av lensmann Erik Engebretsen Colbjørnsvigen som døde 1757 ,78 år gl.Eskild Eriksens bror, Ingebret Eriksen var også lensmann, han døde 1751 på N. Bøen vært gift i 2 1/2 år. (Ingen alder). Han var gift med enken etter Lars Nielsen N.Bøen,Ingri Olsdatter Aslakstrøm.Blandt fadderen på de 3 barna ( 4 ) er flere av Eskilds søsken.Død 1747 Anne Tostensdatter fra Qværnerbraaten u/ Colbjørnsvigen født på KihleBøen i Rakkestad sogn etter abort...? var 28 aar og 4 mnd gammel.Eschild Erichsen nr 2 var gift med Marthe Hansdatter Strøm. Jeg ser at de bodde på Fossebækken u/Sambøl før de flyttet til Colbjørnsvigen, fadderne kom stort sett fra Strøm .- Jeg skal se om jeg kan finne Eschild nr 1 som død.Ang. Elleff Engebretsen/ Erichsen,så hadde han en sønn som het Engebret, ingen Erich ! Dette er ikke så lett,nei !Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Dette er vanskelig, Rita. Men med rimelig sikkerhet kan vi vel fastslå at han Eschild (1) Erichsen var 60 år da han døde i 1782. (M.a.o. ca 9 år yngre enn Ellef og ca. 7 år yngre enn Citzel). I alle fall kan vi foreløpig parkere Eschild 2 som uinteressant i kartleggingen av Ellefs foreldre og søsken.Når du finner det litt påfallende at Ellef ikke har noen barn med navnet Erich, - så er jeg enig. Men jeg finner heller ingen Ericher blant Citzel eller blant Eschilds 1 sine barn, - og det er minst like påfallende.Men jeg regner med at du har bedre peiling enn meg på hvem INGEBRET Strøm er. Han er her far til en ERICH ved dåp 14.juni 1755 Lenke (NB: Ingebret Eriksen (lensmannen) har vært død i 4 år.)For øvrig har jeg virkelig problemer med å finne noen Erich som kan tenkes å være barnebarn til Erik Ingebretsen (f.omkr.1680/90). Påfallende ??I tema 53606, ,stiller du spørsmål Citzel Eriksdatter kan være datter av Lensmann Erich Ingebretsen Colbjørnsvigen. Oppfatter jeg deg rett når Lensmann Erich Ingebretsen og Lensmann Ingebret Erichsen antakelig må ha vært lensmenn på omtrent samme tid, og at disse bør være far og sønn ?Det var altså sønnen (Ingebret) som døde først, - i 1751 mens faren (Erich) døde i 1757.Da må det vel bero på en feil at Aremark bygdebok 2004 fører Erik Engebretsens (bodde på Koldbjørnsvik) tid som lensmann til 1746-1762 !! – Og denne lista er så full av feil at det forundrer meg ikke, men de må vel ha plukket årstallene fra ett eller annet sted.Jeg merker meg at nevnte Lensmann Ingebret Eriksen, er fadder både til Eschilds sønn (Ingebret i 1742) og Ellefs sønn (Jon i 1746) og til Citzels datter (Marthe 1746). Dette i seg selv er vel en meget sterk indikasjon på at Citzel, Ellef, Eschild(1) og Ingebret er søsken.(Det finnes jo også en Hans og en Matz, og muligens både ei Siri, og ei Else ? som vi eventuelt kan komme tilbake til senere som mulige søsken)Jeg vet ikke om du, Rita kan kartlegge (sånn ca.) fødselsåret til alle de 5-7 personene som ser ut til å være barn av Lensmann Erik Ingebretsen.Foreløpig ser det ut til at Ellef (f.1713) kan være den som ble født først, og dersom dette skulle stå seg, så bør man vel se for seg en mulighet for at Ellefs mor var gift med en INGEBRET før hun inngikk ekteskapet med Erik, og at Ingebretsen/Eriksen av den grunn brukes om hverandre på barn fra det første ekteskapet (- kun vedr. eldstemann?? Ellef ??)IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Jeg tar med meg vielsen til Else Eriksdatter, som kan tyde på at det er riktig med Eskild nr 1 : 1739 10 mars trolovet Thor Christophersen Jahren som hadde Captein Holts seddel og pigen Else Erichsdatter Colbjørnsvigen. Cau: TOSTEN KILEBØE og Iwer Jahren.Eskilds kone Anne Tostensdatter var fra Kilebøe i Rakkestad.Jeg leter og leter.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.