Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Steinar Olsen

[#53813] familie bl. a. fra Oldra og Mosvold og Våtvik i Meløy

Recommended Posts

Gjest Steinar Olsen

heifant denne delen av mine aners familie i Skiftesamlingen, og lurer på om noen har vært borti denne familienHar ikke funnet ut vilken gård de kommer fra men han er tydeligvis i Meløy/Rødøy området.1. NN Johnsdtr og Johan NNa. Karen Johansdtr død ugift i 1751 og familien er satt opp etter hennes skifte.2. Jens Johnsen død før 1751 på Reppena. Nils Jensen død før 1751 Spildra (skifte 1742) g. 1. m. Berit Fredriksdtr skifte 1732 g. 2. m. Berit Nilsdtr var enke i 1742. Ved skifte etter Nils var morbroren Anders Fredriksen, Haugvik var verge for døtrene i 1742i. Lisbeth Nilsdtrii. Ane Nilsdtriii. Nils Nilsen 1 ¾ år ved farens skifte død før faren3. Ole Johnsen død før 1751a. Mali Olsdtr g. m. Nils Olsen, Bolgab. Karen Olsdtr g. m. Jens Pedersen skifte 1748i. John Jensenii. Ole Jenseniii. Kiersten Johnsdtr g. m. Ole Josephsen, Halsac. Anne Olsdtr død før 1751i. Anne Aronsdtr4. Maren Olsdtr død før 1751a. Jochum Hermansenb. Anne Helene Hermannsdtrc. Jonella Hermannsdtr5. Synnøve Johnsdtr død før 1751a. Karen Johansdtr g. 1. m. Fredrik Josephsen, skifte 1744 g. 2. m. Rasmus Nilsen 108116 Mosvold. Rasmus g. 2. m. Kirsten Olsdtr skifte 1722. (hun hadde sønnene Peder Arntsen, 18 år, Arnt Arntsen 16, Nils Rasmussen 12 år, Ole Rasmussen 10 år, Anders Rasmussen under 10 år.)i. Johan Fredriksen 9 år 1744ii. Ane Fredriksdtr 5 år 1744iii. Fredrik Rasmussenb. Kirsten Johansdtr skifte 1760, g. m. Nils Ellingsen, Sandå (av Benkestokkslekten)i. John Nilsen 5 år i 1760ii. Else Nilsdtriii. Synnøve Nilsdtriv. Marit Nilsdtr 12 år i 1760c. Maren Johansdtr g. m. Ole Johnsen, Storvik (vet ikke om det er den i Gildeskål)d. Ane Johansdtr død ugift i ca 1751 skifte 1751 Mosvolde. Lisbeth Johansdtr ugift i 17516. Johanna Johnsdtr død før 1751 skifte 1742 Mosvold g. m. Hans Olsena. Karen Hansdtr (ugift 1742) skifte 1751 på Mosvold, g. m. Anders Pedersenb. Ole Hansen død før 1751 på Mosvold skifte 1749 g. m. Ane Nilsdtri. Johannes Olsen, 10 år Mosvoldii. John Olsen 7 årc. Anne Hansdtr død før 1751skifte 1751 i Våtvik g. Mikkel Olseni. John Mikkelsen 32 år 1751 Våtvikii. Hans Mikkelsen 16 år (20 år på morens skifte)iii. Maren Mikkelsdtrd. Marit Hansdtr (ugift 1742) død 1751 Oldra, g. m. Ole Olseni. Jens Olsen 2 årii. Johanna Olsdtr 4 årHar ikke fått sjekket andre kilder ennå, så det er sikkert mer å hente.Steinar Olsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jøørgensen

Sett om du finner noen i 'Gard og Grend i Meløy' flere av stedene er nevnt der.Hva med Wilhelmine Brandts bok om 'Benkestokkene'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heihar ikke tilgang til dem før på Mandag på biblioteket, hvis de er inne. Tenkte at noen kanskje hadde data om de som er nevnt her i sine private papirer/databaser.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

i 3a i oppsettet ditt Steinar skriver du om Mali Olsdatter gift med Nils Olsen Bolga. I 1775 er det et skifte i Bolga(eller Bolgen) etter Sidsel Nilsdatter, og da er Ole Nilsen ektefelle. En av disse kan jo være barn av Nils og Mali? Barna som er nevnt i skiftet er:-Nils Olsen 14 år-Jon Olsen 11 år-Knud Olsen 4 år.Til 6 c i oppsettet ditt om Michel Olsen Waatvig. Det er vel han som er ført under Waating, og som det er skifte på i 1749. Det skal sikkert være Waatvik. Iallefall var han gift med Ane Hansdatter, og hadde disse barna:-Joen Mickelsen 30 år-Hans Mickelsen 16 år-Maren Mickelsdatter 9 år. Henne er det kanskje mulig å finne som døpt i fellesdatabasen med kirkebok for Rødøy her på Digitarkivet?Jeg prøvde ellers å se om jeg fant Mickel i matrikkelen 1723 for Rødøy, men der er bare min ane Berthel Berthelsen ført. Det er jo ikke sikkert Michel var der så tidlig som i 1723, eller han var kanskje husmann? Ellers trodde jeg en stund at jeg kunne hjelpe angående dem i Reppen du nevner fordi jeg har en ane som heter Jon Nilsen Reppen i Rødøy, men han har dessverre 'feil barn' i denne sammenhengen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

Anders Fredriksen (2a) synes å være den Anders nevnt i Gard og Grend bind II, side 431. Anders Fredriksen f 1793 gift i 1725 og bodde på sin 'fadergaard'. Faren var oppgitt til Fredrik Hemmingsøn f 1662 og var 'bøxelbonde' Gnr 46 bn1 Haugvik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Helge Angell

Til innlegg 1: for person 1.a, Karen Johansdtr skriv du at ho døydde ugift. Kva tyder ugift med språkbruken din, og kva er kjelda di? I Svein Edvardsen si skiftebok står det ikkje noko om sivilstatus for Karen. Karen kan ha vore enka etter Anders Hansen på Oldra som det var skifte etter der i 1746. Dei hadde ikkje barn.Du skriv at Jens Jonsen døydde på Reppen. Eg har ikkje lese den originale skifteprotokollen, så eg veit ikkje kva det står der. Men frå skattemanntala ser det ikkje ut til å ha vore nokon Jens Jonsen som var skattytar på Reppen før 1750 - i tilfelle må det ha vore berre nokre svært få år. Derimot var det ein Jens Jonsen som var skattytar på Øvre Spildra i Meløy. Han betalte skatt der fram til rundt 1727; då overtek Nils Jensen som skattytar av denne delen av garden. Sidan Nils Jensen, son til Jens Jonsen, i følgje Edvardsen si avskrift, hadde tilknyting til Øvre Spildra, er det ikkje urimeleg å tru at Jens Jonsen i skiftet etter Karen Johansdtr er han som var skattytar på Øvre Spildra. Han kan eventuelt ha kome frå Reppen. Det er ingen Jon på Øvre Spildra i prestemanntalet 1665. Men det var ein Jon Jensen som var oppsitjar på Øvre Reppen. Han er 45 år og er ikkje oppført med heimebuande søner. Om han er ein aktuell person i denne samanhengen, er ikkje godt å seia.Merk elles at den personen som er oppført med nummer 4 i lista di, heller skulle ha hatt nummeret 3.d.Kor har du det frå at Nils Ellingsen på Sandå var av Benkestokk-slekta?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

Heipå en av familiene er det sneket seg inn en feil3. Ole Johnsen død før 1751a. Mali Olsdtr g. m. Nils Olsen, Bolga. Hun bodde senest på Sneeen i Meløy, og de hadde barna Skifte etter Nils 1754Erik død straks etter faren.Maren g. m. Knud Olsen som dør ca 14768, skifte 1768, uten barn, (bror Iver Olsen prest i Kjøpenhavn og Nils Olsen bosatt i Bergen er arvinger)Ingeborg Niløsdtr g. m. David Andersen, RendalsvikAnne Nilsdtr enke bosatt på Meløya. b. Karen Olsdtr 204906 g. m. Jens Pedersen skifte 1748i. John Jensenii. Ole Jenseniii. Kiersten Johnsdtr g. m. Ole Josephsen, Halsac. Anne Olsdtr død før 1751i. Anne Aronsdtrd. Maren Olsdtr død før 1751 (hun er datter av Ole J.) Det er desverre ikke oppgitt hvor hun bodde.i. Jochum Hermansenii. Anne Helene Hermannsdtriii. Jonella HermannsdtrSteinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heiKaren Johansdtr er nevnt som hovedperson på skiftet. Ingen mann er nevnt og bare søsken av hennes mor og deres barn og barnebarn er nevnt. Om hun var gift før uten barn har jeg ikke funnet noe skifte på, så fet kan jo være tilfelle.Hun er altså enebarn og 'ugift' tolket ut fra hennes eget skifte.se nr. 1505-1533 på Oldra i Meløyskiftene til Svein Edvardsen.Ser at hun trolig er den som er gift med Anders Hansen på skiftet 1746, (det er gjengitt dobbelt) nr 1475 - 1482 er de aktuelle der. Der er hans brors barn/barnebarn arvingerDessverre er det ikke stedsnavn på skiftetSteinar Olsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

Angående steder er de fra skiftet, Jeg har ikke funnet andre skifter en de som jeg nevner. Dette er et oppsett som er som jeg påpeker basert bare på noe få skifter og ingen andre kilder. Har ingen garanti for at familien er feilfri (var bare litt treg å legge inn rettelsen)Som tidligere bemerket så er jo dette et diskusjonsforum, og laget for å kommentere familieoppsett og andre opplysninger. Hvis man har alt rett så er det vel bedre plassert å bruke, for å distrubuere det.Steinar Olsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Helge Angell

Du har rett, dette er eit diskusjonsforum. Det er såleis eit forum der også problematiseringar er viktige. Det var eit poeng for meg at slik eg les det du skriv i innlegg 1, les du litt meir inn i teksta du baserer deg på, enn det som faktisk står. Difor spurde eg kva du legg i 'ugift'. Slik ordet til vanleg vert brukt i dag, tyder det 'aldri gift'. Det er den tydinga eg meiner du ikkje kan lesa ut av det Svein Edvardsen skriv. For ein som har vore gift, er det i dag fleire beteikningar som vert brukte: 'før gift'/'skilt eller separert'/'enke eller enkemann' for å nemne dei vanlegaste. Kan hende står det noko meir om Karen sin sivilstatus i originaldokumentet.Som du ser, problematiserer eg det vidare som står hos Svein Edvardsen når det gjeld Jens Jonsen. Slik eg les han, står det i skifteprotokollen at Jens hadde tilknyting til Reppen, at han budde der eller eventuelt at han døydde der. Kan hende finst det andre kjelder enn dei vi til saman har brukt, som kan setja oss på sporet og eventuelt avkrefte eller stadfeste mitt framlegg til identitet for personen.Eit spørsmål svarte du ikkje på: Kva er haldepunkta dine for at Nils Elllingsen på Sandå var av Benkestokk-slekt? Du hevdar dette og eg bed deg om kjeldegrunnlag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heihar rotet litt der Nils Ellingsen som er nevnt på Sandå er ikke den som er i Benketstokkslekten.Sånn kan det bli når en ikke sjekker de årstallene en harNils er sønn av Elling Jørgensen (jørsen) og Marit Nilsdtr Sandå s. 463 i Meløy bygdebok.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.