Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Liv S. Hansen

[#54159] Skjøller eller Skjælver (?) på Sæves i Os, Rakkestad

Recommended Posts

Gjest Liv S. Hansen

Tar med fra matriklene SKATT PÅ TJENERLØNN 1711 Rakkestad:SÆVES: Dragonkvarter Jørgen Skiøllersen dragon - Cirri Olsdatter (1687-1723 år føyd til) Halv årslønn 1rdl 1 ort 12 shSKATTEMANNTALL 1723:SÆVES SØNDRE med Dahlen. Dragonkvarter. Skyld 15 lisp. Oppsitter Halvor Torstensen og Ole Jørgensen Eier er oppsitter og medarvinger ½ husmannplass med nordre Sæve, Johannes Larsen sår på plassen 2 ½ qvart. Havre og avler 1 lass høy, beregnes under gårdens skyld. Skog til Husfornødenhet, ligger i sollien og har middelmådig vinning Sår: 1 tønne blanda korn, 11 tønner havre, 1 setting erter, lin og hamp. Avler 36 lass høy 2 ½ hest med dragonhesten, 16 kreatur, 12 sauer.SÆVES NORDRE med Meredahlen. Dragonkvarter. Oppsitter Brynild Hansen, eiere er oppsitteren og medarvinger Skyld 15 lisp. ½ husmannsplass med Søndre Sæves. Skog til husbehov. I sollien og har middelmådig vinning. Sår: 1 tønne blanda korn, 11 tønner havre, 1 setting erter, 1 setting lin og hamp. Avler 30 lass høy 2 ½ hest med dragonhesten, 16 kreatur, 12 sauer.DRAGON QVARTERER RAKKESTAD 1749 (K. Frøyset – Østfold historielag) Sæves palssene Slottet, skyld 1 ½ lisp. 4 t. 3 k. Gaardalen 4 t 3 k Merredalen 2 t 1 k Trengtel 1 ½ t 1 k.Hentet fra Rygh:205. Sævis. Udt. sæ2ves. -- i Sæfissi RB. 160. Sewess 1520.Søuiß 1594. Seuis 1604.1/1. Sæffuis 1624. Sæwes søndre medDahlen og S. nordre med Meredahlen 1723.Navnet er enestaaende i Landet og klinger besynderligt. 1ste Led ermulig sef n., Siv; som andet Led kunde tænkes fyssi n. (fyrsi), der findesellers som afledet Form af fors, Fos, i sammensatte Navne. Opr. Form isaa-fald Seffyssi, Sivfossen. Der er nok en Fos i Rakkestadelven strax oven-for Gaarden. 205,1. Mærradalen. Udt. mæ2rradæ£en. 205,2. Gordalen. Udt. gø2rrdæ£en.Af gor n., i Betydning Dynd, Mudder, hvori det bruges i adskilligeStedsnavne (særlig hyppigt Gortjern). 205,7. Slottet. Udt. s£å1tte.Har sit Navn efter en i Nærheden liggende gammel Bygdeborg 'Sævis-slottet', af hvis Mure endnu Levninger ere tilbage (se FortidsmindesforeningensAarsberetning for 1882 S. 35). 206. Berg. Udt. bærj. -- Bærgh RB. 163. Berrig 1594.Berrigh 1604.1/1, 1/2. Bierg 1624. Berg med Støtten 1723.Berg n., her maaske efter fremstikkende Fjeld i Gaardens Jordvei. 206,2. Støten. Udt. stø1ten. -- i Støytunne RB. 159. halfuaStøtona i Osfjerdingen i Rakkestad S. DN. III 452, 1414 Støtten1723 (Underbrug til Berg, se ovenfor).Støyta f., eller i bestemt Form Støytan. Den nuværende Udtale-form forudsætter derimod et Enstavelsesnavn og leder til at tænke paa dethos Aasen anførte Støyt m., Fjeldtop med steil eller tver Side, som findes inogle nordenfjeldske Fjeldnavne (alm. skr. Støten). Lidt søndenfor Gaardenfindes en Aaspynt, som efter Kartet synes at ende temmelig brat mod N.Skjælvor (Skjøller) Sæves (den første) var født på slutten av 1500 tallet, og er nevnt i skattematrikler på 1600 tallet. Lengre bakover har ikke jeg kommet. Hvor dette Skjælvor navnet kommer fra kan en undres på. Det har tidligere blitt tatt opp i andre fora uten resultat. Noen som har peiling? Men han hadde en sønn Torsten, og det er mulig sønnen hans Halvor, som eier Sæves søndre i 1723 (se over). Sæves ble en gang regnet som en større gård, i dag er den oppstykket og delt. Men hovedbølet er vel fremdeles en av de større gårdene i Os.Jeg har skrevet en god del mer om denne slekta framover i tid, men mesteparten er på papir. Det tar tid å lete i ”rotet”. Vi får se hva det blir til. Jeg har de fleste matriklene for R.stad og Tune/Varteig, om det er spørsmål om andre gårder til etterslekta her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Dette her kommer ut fra debatt 54055.Liv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

Flott, Liv at du lager egen debatt om dette. Jeg har foreslått at vi kan lete i 1660-66-manntallene. De er ikke søkbare for denne delen av Østfold. Det såkalte Nedre Borgesyssel er. Ellers finnes det mange skattelister fra 1600-tallet som jeg ennå ikke har tatt i bruk. Er i farten usikker på hvilke arkiver det er. Muligens lensregnskapene. Har jo hørt at 'Lokalhistorisk avd.' i Rakkestad - det som ble kalt Underhuset, har samlet mye stoff. Kanskje har de avskrifter. Jeg har ikke hatt anledning til å besøke dem. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Jeg har såvidt pratet med Underhuset i dag, de skulle se om det fantes noe i arkivene om Sæves. Men dette tar naturlig nok tid. De har mange henvendelser, og jobber hardt med gårdshistorien, som kan bli på så mye som 20 bind!1664 prestematrikkelen har jeg et sted i huset, men den er ikke å finne. Men det står ingen fler nevnt der enn Skjælvor Sæves, etter det jeg husker. Matrikkelen for 1644(eller der omkring) har jeg aldri vært borti for Rakkestad.En skulle vel vært en tur på Riksarkivet, men det er ikke hva jeg prioriterer nå om dagen. 24 mil tur-retur er for mye på glatte, mørke vinterveier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Lensregnskapene tror jeg ikke det finnes kopier av i Rakkestad. Soldatrullene har de mulig om de finnes for den aktuelle perioden. Sæves var jo et dragonkvarter.Fogdens og sorenskriverens skriblerier for Rakkestad ligger under Idd og Marker og Heggen og Frøland om jeg ikke husker feil. Dette finnes det en del av på film.Liv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

Fint at du tok kontakt med Underhuset. Vet du om det er noen åpning for å lete selv i arkivene de har? Hvis de har avskrifter hadde mye vært spart i forhold til å sitte å lese de gamle papirene på Riksarkivet. Lensregnskapene er visstnok trykt opp, men jeg har som sagt ikke brukt dem ennå. Jeg kan ta en tur igjen til Sognsvann, men har ikke tid med det første. Har nettopp vært der i annet ærend.1664-manntallet nevner ikke sønner, da?Jeg har den trykte 1647-matrikkelen for Østfold og siterer: 1 Sewis som Thorsten bruger, skylder til bunden med bøxel 15 lpd.2 Sewis som enchen bruger, schylder til Rasmus Stemmen med bøxell 15 lpd.Ellers skulle jeg gjerne visst hvor Erik Skjøllersen som ble bonde på Jelsnes, f ca 1670, gift Anne Arnesdtr Kongsrud, hvor han ble født! Jeg har Skjøller Eriksen f 1640 som far.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

til siste person i mitt siste innlegg: Gunerius Furuholmen kaller ham Skjøller Eriksen, O Spydevold sier Skjøller Tostensen, har jeg notert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Erik Skjøllersen må ha vært født på Sæves. Hans far skal ha vært Skjøller Torstensen Sæves. Erik døde 1751LenkeInnførsel 17 under døde mannfolk på andre side: Erich Giælsnæs 80 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

Da bekrefter begravelsen fødselsåret 1670. Kjenner du bøkene til Gun. Furuholmen? Han skriver at faren Skjøller var på Kallastein i Tune.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Nei jeg har ikke lest disse bøkene.Det bor en Schiøller Erichsen på Gielsnes i Tune i 1762. Kone Marthe Erichsdatter (dette har jeg en gang rettet til Jensdtr?). Ingen Schøllerbarn boende der, men en Tollev Erichsen skrevet som barn over 12.Erik tok over som leilending på Gielsnes-ødegården 1700 står det å lese i Varteigboka.I 1762 på Kallersten som ligger ved Jelsnes, bor bruker Erich Toresen og kone Siri Schiøllersdatter. Jøss, jeg blir lettere forvirra her. Jeg tror nok ikke det er lurt og lese for mange bøker, det er kaotisk nok som det er.Det blir mye gjetninger når en ikke har kirkebøker eller skifter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

Enkelt er det ikke. Og jeg skal være godt fornøyd om jeg finner ut mer om Erik Skjøllersen f 1670 død 1751 på Jelsnes! Jeg tar heller ikke for god fisk hva bygdebokforfatterne skriver, hvis de ikke oppgir kildene sine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

1 1723 Tune er Erich Skiøllersen oppsitter på Jelsnes, eier er Fredrikstad prestebol.Samtidig bor Sigri Siøllersdatter som oppsitter (samme eier) på Kallesten. Ingen andre nevnt der. Mulig Sigri og Siri 1762 er den samme? Kan Erich være bror av henne?Jeg får rote frem papirene mine i kveld, nå er det middag.Liv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

Det må da være samme dame. Jeg er ikke så helt sikker, jeg på at Erik og Siri er født i Os. Både Varteigboka og Tuneboka sier riktignok det om Erik. 1723- og 1762-kildene dine tyder på at deres far Skjøller har bodd i området Jelsnes - Kallasten. Min slektning Gunerius Furuholmen skriver 1945 at denne Skjøller til og med var født 1640 på Kallastein! Uten kilder dessverre. Skjøller kan jo likevel være barnebarn av den første Skjøller fra slutten av 1500-tallet i Os.Middagstid her også!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Jeg gjennomgikk for noen år siden tidlige 1600-tallskilder i Rakkestad for å se etter bl. a. Skjøller Sæves, men uten synderlig resultat. Jeg slo ham opp siste gang som leilending i landskatten 1627.Skjøller og Jens Sæves eide ifølge jordeboken 1615 en part på 13 lpd i Sæves. Odelsjordeboken 1624 viser at Skjøller, denne gang alene, satt med 12 lpd med halv bygsel i sin gård. Simen Sæves satt med 6 lpd, også med halv bygsel. Hvor Jens og Simen Sæves kommer inn i bildet, er uvisst.Ellers var det ikke mye å hente. I kirkeregnskapene 1620-22 omtales Skjøller som forrige kirkeverge. Ifølge en senere avskrift skulle han 23. juni 1626 være lagrettemann på Krosby i Os, men Torkel Torper møtte i hans sted - grunnet sykdom eller framskreden alderdom?Så det skal nok noe til at Skjøller Sæves' herkomst avdekkes - med mindre det dukker opp et gammelt dokument som ingen kjenner til. Ryktene sier at det befinner seg et stort antall eldre uregistrerte dokumenter hos privatpersoner i Rakkestad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Nå har jo Sten kommet med mye nytt her, men ivrige sjeler i Rakkestad lokalsamling i Underhuset har også funnet noe.De har sett litt på navnet Skjælver, blant annet i registere de har over kilder som befinner seg på Riksarkivet.Tosten Skjaldvorson (ny variant av navnet) født ca 1616 funnet i manntallet 1664, sønnen Skjaldvor Tostensen f. ca 1644 er også nevnt der.Men det ble også funnet en leilending på Sæves i 1630, Skjeldur, og dette kan være Skjaldvor skrevet på en annen måte. I det samme registeret fant de Skjalvdor og Jens Sæves som eide 18 lispund i Sæves i 1615. Hva slags type dokument som viste dette kom ikke frem av registeret. (Sten skriver jo over at dette var ifølge jordeboken).Skjalvdornavnet er ikke funnet knyttet til Sæves tidligere enn 1615, heller ingen diplomer i DN kan knyttes til gården. Men en Gunnar på Sævesbrøte som de tror er (Sæves) Bråthen i dag, er nevnt i et diplom datert 19. mars 1378.Dette får vi takke for.Liv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Torbiørn aas formeente at det vaar vel en 10 aar Imellem at hans fader Sette Seves bort, och løste hallingtorp Igien etc.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Her skjedde det noe galt. Jeg hadde satt inn et langt referat fra et tingmøte 11. september 1672 på Haug i Eidsberg (Heggen og Frøland sorenskriveri, tingbok 13, fol. 73). Og så kommer bare den siste setningen opp! Nokså frustrerende. Virkelig.Erik Halvorsen Søpler hadde på sin hustru Berte Skjøllersdatters vegne latt innkalle lensmann Jacob Berg i Rakkestad, som hadde vært gift med hennes avdøde søster Gunbjørg Skjøllersdatter. Foranledningen var at Berte hadde avhendet Gunbjørgs odelsgods i Sæves.Berte Skjøllersdatter var første gang gift med Jon Jonsen på Ås i Tenolfjerdingen i Eidsberg, mens Gudbjørg første gang hadde vært gift med Amund Gudbrandsen på Berg i Rakkestad.Da får jeg håpe at denne komprimerte versjonen slipper gjennom nåløyet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Theodorsen

Det er spennende når det omtales egne slektninger! Siri Sjøllersd. er min 4.tippoldemor , men jeg er blank på Erik og Siri`s aner bakover. Jeg følger saken! Hilsen Rolf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

Ja, spennende materiale som er kommet fra Liv og Sten i løpet av kvelden! Min første reaksjon på lesningen er en styrket følelse av at jeg er fornøyd om jeg finner Erik Skjøllersens, f 1670, opphav. Som jeg forstår deg, Sten har du ikke sett på skattelister fra siste halvdel av 1600-tallet, er det rett, Sten?Rolf, du har visshet om slektskapet mellom Erik og Siri, altså?Er det noen av dere som har funnet noe i skifteprotokoller?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Flotte greier! Flere og flere Skjøllere eller Skjælvere. Her har vi også andre gårdsnavn fra Rakkestad og omegn. Nye steder å lete.Liv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Fra TuneTrolovet 10.10. 1723 i Tune: Tore Erichsen fra Svindal og Enken Kirsti Skiøllersdatter fra Kallesten.Corpuleret 7.1.1724: Thore Ericksen gårdmann og Siri Skiøllersdatter Kallesten

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

Da har vi i forbindelse med Sæves: 1615 Skjøller Sæves 1629 Skjøller SævesTosten Skjaldvorson (ny variant av navnet) født ca 1616 funnet i manntallet 1664, sønnen Skjaldvor Tostensen f. ca 1644 er også nevnt der.1672: Berte Skjøllersdtr, Gunbjørg SkjøllersdtrSten, jeg ville bli veldig glad for referat fra tingboka! vigdisn snabel a bluezone.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Det gikk for fort inn forrige innlegg (22). Enken Kirsti og Siri må være den samme damen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Det som står i mine papirer er at Erik Schøllersen født 1671 i Rakkestad var sønn av Schøller Torstensen f 1644 på Sæves i Os. Som 'kilde' til dette har jeg Østfold Historielag. Det må være fra bladet Runar. Alt dette er skrevet inn på en PC som ikke lever lenger, men jeg har heldigvis det meste på papir. Erik var gift med Anne Arnesdatter Kongsrud f ca 1676.På FS har jeg funnet Sciøller Torstensen (gift 1699 i Rakkestad) med barna Jørgen f 1670, Erich f 1671 og Siri f 1678. Alle født på Sæves. Erich og Siri er iallefall skrevet inn som søsken. Og Jørgen må vel være den dragonen som driver Sæves i 1711(1).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.