Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anne Lise Hovdal

[#54177] Hans Joensen Hiart i Lurøy født ca 1695-1704, med noe etterslekt i Rødøy?

Recommended Posts

Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg søker aner på min ane Hans Joensen Hiart som ifølge tingboka for Helgeland 1730-34(mikrofilm HF-667) fikk bygselbrev på Hiart i Lurøy av Anders Dass den 9.august 1729. Jeg har hatt etterlysning på Hans tidligere, men etter de nye opplysningene må han jo være født tidligere enn antatt da jeg startet det temaet. Han måtte vel være myndig og da minst 25 år for å kunne få bygselbrev? Etter dette så kan jo også den Hans Joensen som er 6 år ved manntallet 1701 vær aktuell? Han er imidlertid ført som tjener under Hiart. Det er fra manntallet 1769 for Lurøy at jeg har at han kan være født så sent som i 1709(60 år i 1769), men året etter da han gravlegges 18.11.1770 er han oppgitt å være 70 år.Hans var først gift med Abelone Ellingsdatter som var født ca 1701, og oppgitt å være 65 år da hun ble gravlagt 07.12.1766. De var gift ved skiftet etter hennes mor Else Povelsdatter i Sjonøen i 1732. Barn ut fra kirkebøkene:1)Else Hansdatter Hiart født ca 1723-31. 70 år ved folketellingen 1810, og 80 år som gravlagt 09.01.1803(hvis jeg har funnet riktig Else her?). Trolovet med Tosten Tostensen 01.01.1762, og de ble gift 13.06.1762. Begge deler i Lurøy kirke.2)Navnløst barn født 1739, og moren Abelone Ellingsdatter introdusert i Lurøy kirke 4.søndag etter trinit. som var 21.06.1739.3)Hans Hansen født ca 1741-42, og moren Abelone Ellingsdatter introdusert i Lurøy kirke 5.søndag etter påske 1742. Han er ikke å finne som døpt i kirkeboka. Han var 19 år da han ble konfirmert i Lurøy kirke 07.09.1760. Ved innrulleringen 1769 var han ikke frisk. Han var død ved skiftet etter broren Iver i 1814, og antageligvis død før 1801 siden jeg ikke har funnet han der i Lurøy. Ved broren Ivers skifte i 1814 er disse barna nevnt: Maren og Abelona.4)Hermand Hansen Hiart døpt 18.søndag etter trinit(17.10)1745, og konfirmert i Lurøy kirke 24.06.1764. Han var gift med Sophia Nilsdatter, og de fikk 5 barn sammen. Hermand var også død ved broren Ivers skifte i 1814, og sannsynligvis død mellom siste barn født ca 1791 og 1801.5)Iver Hansen Hiart døpt 2.påskedag(15.04)1748, og i 1801 var han bonde, bruker av jord og fisker i Solvær Nordre i Lurøy. Der var han også ved skiftet i 1814, og skiftet etter han da viser at han var gift med Ingeborg Olsdatter.Hans Joensen Hiart ble trolovet 2 i Lurøy kirke Dom.11.p.trinit(30.08)1767 i Lurøy kirke med Kirsten Jensdatter. Hun var født ca 1737, og 64 år da hun var hos datteren Abelone i Breivik i Rødøy i 1801. Forloverne var Ole Nielsen Hiart og Niels Christophersen Hiart. De ble gift i 1767 og der har jeg ingen dato. Trolovelsen er merkelig nok ført under kirkeboka for Rødøy, mens giftermålet er ført i ministralboka for Lurøy og Træna 1767-1824. Barn:1)Jens Hansen døpt Festo Michalis 17682)Abellun Hansdatter døpt Dom.Reminisere(24.02)1771. Hun døde 17.07.1823, og ble gravlagt 15.08.1823. Kanskje var det denne Abellun Hansdatter som bodde i Alleren i Lurøy da hun ble konfirmert i 1787? Trolovet 30. eller 31.07.1794 med Svend Hansen Breivik i Rødøy, og de ble gift 22.p.trinit(16.11)1794 i Rødøy. Disse er blant mine aner.Det er enkelte som har ment at min ane Abelone her har andre foreldre, men moren Kirsten Jensdatter som var 64 år i 1801 er her en viktig ledetråd. Siden Abelone het Hansdatter til etternavn så må Kirsten ha vært gift med en Hans. Det står at Kirsten var gift i 1.ekteskap i 1801, men det stemmer jo ikke helt da. Jeg har ikke greid å finne noen annen Hans gift med Kirsten Jensdatter og som får en datter med navnet Abelone i ca 1770 eller 1771(ut fra folketellingen 1801). Dessuten får Abelone og Svend blant annet en sønn de kaller Hans Hermand(kanskje da etter hennes 2 halvbrødre?)Nå er mine spørsmål:1)Kan Hans Joensen som er 6 år og i tjeneste i Hiart være aktuell som far til min ane Abelone selv om han da blir en svært gammel far i 1770-71? Eller er det andre kandidater? Jeg har jo sett denne 6-åring i 1701 tidligere, men trodde da at han ble for gammel ut fra folketellingen 1769 hvor min ane Hans skulle være født ca 1709.2)Noen som vet når og hvor søsken og halvsøsken av min formor Abelone ble gift?3)Er det noen som har noe på Abelones bror Jens født 1768? Jeg har heller ikke greid å finne noe sikkert om han i 1801.4)Hvordan var reglene når det gjaldt alder for å få bygselbrev?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Flytter denne opp igjen i håp om at noen vet noe mer. Jeg har vel også noen få flere opplysninger.På høsttinget for Rødøen og Lurøen fjerdingers almuer den 21.10.1733 er Hans nevnt blant lagrettemennene, og de 8 lagrettemenn hadde ikke avlagt ed i retten. Jeg trodde ikke de måtte avlegge ed for å være lagrettemann, men visste jo at det måtte avlegges ed for at en skulle vitne i en sak.Ifølgle 'Skifteprotokoll for Helgeland 1766-73' på mikrofilm HF-1934 var det skifte på Hans den 14.05.1771, og registreringen ble holdt den 11.05.1771. Skiftet ser ut til å ha blitt holdt på Svinvær i Rødøy(hvis jeg ikke har misforstått noe), men registreringen hadde blitt holdt på Hiart den 11.05. Jeg sliter litt med tokningen av dette skiftet. Skiftet etter Hans sin første kone Abelone Ellingsdatter ble holdt 22.08.1767 i Hiart i Lurøy, og registrering ble holdt 24.07.1767. Summen på gjelden var på 81 daler og 4 skilling, og etter at gjelden var fratrukket var det igjen 89 daler, 2 ort og 28 skilling til deling mellom arvingene. Skiftet er å finne på side 377(ført som side 376 og 1/2 i oversikten foran eller etter boka)i 'Skifteprotokoll for Helgeland 1766-73'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anna-Lisa Bårdgård

Jeg har at Hans Jonsen Hiart er bror til Herman Jonsen Maavær. Jeg har ikke notert hvorfor jeg tror de er brødre, men opplysningene om Herman Jonsen har jeg fra Lurøy-boka 2002/03 s. 62-91, forfatter Rune Bang. Jeg har ikke denne boka her, har lånt den, så jeg får ikke sjekket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Takk for det svaret. Jeg skal se om biblioteket her har boka. Hermand Joensen må ha blitt bruker i Maavær etter 1723 iallefall, for han er ikke ført der i matrikkelen 1723. Han kan jo ha vært husmann der i 1723 da, og i såfall er han jo ikke ført der. Kanskje har du Hans Joensen Hiart som fadder til noen av barna til Hermand i Maavær, og at det er derfor du tror han kanskje var broren? Jeg har faddere til de to yngste barna til Hans, men kan ikke se noen Hermann Joensen der. Hans har jo en sønn som heter Hermand da.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Opplysningen om at Hans Joensen Hiart og Hermand Joensen Maavær kanskje var brødre sto faktisk i Lurøyboka 2003, som jeg har fått kloa i nå i dag. Der er det også skrevet om en Joen Hermandsen som bodde i Maavær på sine gamle dager, og kan ha vært far til Hermand(og dermed også da til Hans hvis Hermand og Hans var brødre). Jeg har jo utskrifter fra manntallet 1701 for Lurøy med Træna, Herøy, Alstahaug(fra mikrofilm), Rana/Hemnes fra internett, Nesna nedlastet på pc-en og for Rødøy med å gå på internett. I alle disse manntallene er det kun en eneste Joen Hermandsen som er i passende alder, og han er 31 år i 1701 og i tjeneste i Elsfjord i Hemnes. Bortsett fra 1-2 smågutter i Herøy i 1701 så er han også den eneste med denne navnekombinasjonen. Jeg har også sjekket kirkeboka for Hemnes fra 1704 og til og med 1710, men fant ingen Hans Joensen og Hermand Joensen som døpt.Ifølge Årboka for Lurøy 2003 skal Hermand Joensen Maavær være født ca 1703, og jeg merker meg jo at Hermand har en sønn som heter Iver(noe også Hans Joensen Hiart har). Det styrker jo absolutt teorien om at de kan ha vært brødre. Altså må Hans og Hermand ha blitt født før 1704 hvis de ble født i Hemnes, eller faren med familie kan ha flyttet til Lurøy i perioden 1701-1709(det året Hans skal være født ut fra folketellingen 1769). Da kan de jo være født i perioden 1701-1709. Er det noen som vet noe om den Joen Hermandsen som var i tjeneste i Elsfjord i Hemnes i 1701 og var 31 år?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg ser jo nå at det også er en Joen Hermandsen født i Sleipnes i ca 1671. Han har jeg også registrert i slektsprogrammet som sønn av Hermand Hansen Norum og Karen Andersdatter(jeg har Hermands bror Lars som ane fra før og har derfor registrert denne Joen Hermandsen Norum i slektsprogrammet). Noen som vet noe om Jon Hermandsen Norum ble gift, og om dette eventuelt kan være far til Hans Joensen som senere var i Hiart og Hermand Joensen i Maavær?Joen skal jo være født ca 1670, og da er jo ikke 1666 så langt unna tidsmessig. Av mulige fedre ellers til Jon Hermandsen finner jeg ved manntallet 1663-66: 1)Hermand i Stensland i 1666, og han var da oppsitter der.2)Hermand Lauritsen 40 år og oppsitter i Alleren i Lurøy3)Hermand Hansen 24 år som var i Sleipnes i Rødøy i 1666.Denne kan utelukkes selv om han var oppsitter i Hiart i Lurøy i 1666: Hermand Olsen 27 år. Det var skifte på han i Hiart i 1718, og ingen Joen er nevnt som arving og sønn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Du vet vel dette allerede, men Jon Hermandsen nevnes i skiftet etter sin far, lensmann Hermand Hansen (noen av hans etterkommere brukte også navnet Norum) i Æsvika i Tjongsfjorden i 1714. Jon nevnes også i manntallet i 1701, hvor oppgitt alder er 30 år. Far til Hermand Hansen er den lensmann Hans Andersen Sleipnes som nevnes i kongehyllingen i 1648, men som er død før 1666, da hans enke Else Hermandsdatter nevnes som oppsitter på Sleipnes.Beste hilsen Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Ja jeg har jo forbindelse til slekten Norum på en annen gren, gjennom Hans Andersens sønn Lars og sannsynlig datter Else Larsdatter som det var skifte på i 1732, mem spørsmålet er jo om det er slektsmessig forbindelse mellom Hermands sønn Joen og da min ane Hans Joensen Hiart. Man skulle jo tro at Hans og mulig bror Hermand Joensen i Maavær også hadde brukt navnet Norum hvis de var sønner av Joen Hermandsen Norum, men på den andre siden så er det jo heller ikke mange Joen Hermandsen å velge i som far til disse hvis Rune Bang har rett i sine antagelser her i årboka for Lurøy 2003 om at at faren het Joen Hermandsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Jeg tror nok at den listen over kreditorer som Rune Bang støtter seg til er pålitelig (gamlekarene var flinke til å holde rede på pengesaker). Når det gjelder bruken av Norum som slektsnavn, så har det tidligere vært drøftet en del her i forumet. Jeg mener å huske at rent generelt brukes ikke Norum særlig mye som slektsnavn før vi kommer fram til 1750-årene, og det er særlig Ole Hermandsen Norum og hans etterkommere som bruker Norum-navnet. Jon Hermandsen kan godt være sønn av Hermand Hansen uten å benytte navnet Norum. Det er kanskje også verdt å merke seg at Jon er sønn av Hermand Hansens første kone, hun som skiftet etter HH sier at HH ikke lot holde noe skifte etter da hun døde!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Noe som kan støtte teorien om at Joen Hermandsen Norum kan ha vært far til min ane Hans er jo at Hans sin yngste datter Abelone ble gift i Rødøy(Joen Hermandsen Norum var jo også fra Rødøy). Abelone ble jo gift i Rødøy i 1794 med Svend Hansen Breivik. Dessverre har jeg ikke hatt særlig nytte av å følge opp fadderne til barna til Hans Joensen og Abelone Ellingsdatter, og senere Hans og Kirsten Jensdatter. Barna i 1. ekteskap ser ikke ut til å ha slektninger som faddere i det heletatt, og barna i 2. ekteskap har faddere fra Hiart og utenom det 3 av sine halvsøsken(barn fra Hans sitt 1.ekteskap) som faddere. Så der ser det ikke ut til å være noe å hente .Skal kikke på Nourmdebattene her på forumet en gang til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg har prøvd å finne ut av barna til Hans Joensen Hiart i begge hans ekteskap foruten Else Malena som ble gift med Tosten Tostensen(som forøvrig ble gravlagt 18.p.trinit.1804 i en alder av 89 år). Noe mer har jeg funnet ut, men sliter med Hans Hansen født ca 1742. Han har døtrene Maren og Abelona, ut fra skiftet etter broren Iver i Solvær i 1814. Jeg finner ingen Abelona Hansdatter som passer i 1801 i Rødøy prestegjeld med Lurøy, og den eneste Maren Hansdatter jeg finner er 15 år i 1801. Hun var da i Stuvland og Martha Rasmusdatter var mor da jeg forfulgte dette videre så viste det seg at dennes far het Hans Joensen og ikke Hans Hansen. Nå er det en Hans Hansen Selnes som var 33 år da han ble gravlagt 2.p.paascat 1789, som var samme dag som Hermand Hansen Vatne ble gravlagt(som da sannsynligvis er sønn av Hans Joensen Hiart og Abelone Ellingsdatter).Hermand Hansen mener jeg må være han det er skifte på i Vatne i 1789, og han har flere av de samme barna som den Hermand Hansen som var bror ved Iver Hermandsens skifte i Solvær i 1814. Han ble trolovet med Sophia Nilsdatter 2.p.trinit.1776, og de ble gift 27.12.1776. Sophia Nilsdatter ble gravlagt Bededag 1800 i en alder av 48 år. Det er også skifte etter henne hvor flere barna stemmer overens med det nevnt skiftet i 1814 etter Iver Hansen.Iver var jo gift med Ingeborg Olsdatter, men jeg har ikke greid å finne giftermålet eller dødsfall på han i 1813-1814. Jeg finner også en Iver Hansen Lurøen som får datteren Abelone døpt 14.p.trinit.1781(barnet var jo oppkalt etter hans mor hvis dette er Iver som opprinnelig var fra Hiart).I det andre ekteskapet til Hans Joensen Hiart var sønnen Jens, og han ble konfirmert i Lurøy 17.07.1785. Etter det forsvinner han helt ser det ut til. Greier ikke å finne han som gift i Lurøy, eller død i Lurøy i perioden 1785-1801. I 1801 er det flere Jens Hansen å velge mellom i passende alder.Nå er mine spørsmål:1)Hvem var Hans Hansen Hiart født ca 1742 gift med, og hvem hadde han døtrene Abelone og Maren med? Når var de født? Abelone var i Fugelstad i Nesna ved farbrorens skifte i 1814, men hun er heller ikke å finne der i 1801. Maren ble gift i Nesna 12.07.1812 med Samuel Mickelsen Fugelstad ifølge Familiy Search.2)Når ble Iver Hansen gift med Ingeborg Olsdatter? Var han gift med noen før han var gift med Ingeborg? I såfall med hvem og når?3)Hvor ble det av Jens Hansen etter 1785 da han var konfirmant og bodde i Hiart? Ble han gift?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Var litt tidlig ute med å stille spørsmål 1 her. Etter å ha funnet Maren Maria som fosterdatter på 18 år i Fugelstad i Nesna begynte snøballen å rulle. Hun ble døpt i Nesna kirke 25.p.trinit.1782. Foreldrene var Hans Hansen Flostrand og Dorthea Hansdatter.Ungkarl Hans Hansen af Lurøe ble trolovet med Dorthea Hansdatter Flostrand 20.07.1778 i Nesna kirke, og blant forloverne finner enn Hermand Hansen 'af Lurøe'. Hans Hansen ble gift med Dorthea Hansdatter Flostrand 11.01.1779. De fikk datteren Abelone født den 23.09.1779, og døpt 16.p.trinit.1779. Hans ble gravlagt Dom.6.p.paascat 1784, og er da oppgitt å være 45 år(altså ca 1739). Det stemmer jo noenlunde med tidligere opplysninger om fødselsår ca 1742. Dette er vel ikke noe å ta feil av,og må være den Hans jeg er ute etter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.