Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rita Hole

[#54208] Østfold. Ny bok : Gårds- og slektshistorie for Øymark.

Recommended Posts

Gjest Rita Hole

Endelig har det kommet gårds-og slektshistorie for Øymark. Den ser meget bra ut og er på 712 sider. Forfatteren heter Grete Brunstad Nielsen.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Det er 3 bind om Øymark, denne er den første, så alle gårdene er ikke tatt med her.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Vil det etterhvert komme noen bok/bøker også for Aremark?Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Ja, forresten. En ting til. Hvor er den nevnte bok for Øymark til kjøps?Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Jeg har lånt boken på bilioteket. Den kan kjøpes se Marker historielag : LenkeAng.Aremark så har jeg ikke hørt/sett noe om det,det hadde vært meget ønskelig ,har masse slekt her!Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest tore berntsen

Are!Aremark bygdebok ble utgitt i 2005/2006. Dessuten fins 'Østkroken iAremark' av Per Fredrk Dahl. Martha Østenvig har også skrevet flere slektsbøker. Alle bøkene får du lånt på bibliotekene.m.v.h. Tore B.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Aremark Bygdebok som ble utgitt 2005 holder ikke mål for oss slektsgranskere. Jeg har den selv, og jeg kan si at ikke en eneste gang har jeg hatt nytte av den. Den inneholder mest fra nyere tid. Men dyr og pen er boka.Gubrand Mellbye ga ut en boplassregistrering i Aremark i 2001. Den har jeg hatt mer nytte av.Martha Østensvigs bøker har så mange feil at det hemmer bruken av dem.Boka om Østkroken har jeg ikke lest.Liv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Jeg har nå gått igjenom den nye boka,er litt skuffet,sitter igjen med mange ?. Jeg forlanger kanskje litt mye av den. Martha Østensvig er også brukt som kilde her. Jeg må nok forandre den fra meget bra ( 1 ) til bra.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Rita, Tore, Trond og Liv:Takk for informasjon. Grunnen til at jeg spør er selvsagt alle mine husmenn i Aremark som har vært en utfordring i ca. 20 år. :-) Det eneste gjennombrudd jeg har hatt her, er på Bjerkebekk. Ellers er perioden 1801-1865 svært vanskelig i disse grensetraktene.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arild e. pettersen

Skal bare kort kommentere noe av den nevnte litteraturen vedr. Aremark. Bygdeboka som kom ut for noen år siden har nok liten interesse for slektsgranskere. Det er ingen gårds- og slektshistorie, heller ikke er det en allmenn lokalhistorie som kronologisk beskriver kommunens historie fra forhistorisk tid til i dag, selv om den inneholder artikler både om forhistorisk tid og middelalder. Boka er bygd opp etter en gammel og vel tildels forlatt modell, hvor man har samlet en rekke ulike artikler av ulike forfattere om ulike (lokalhistoriske)temaer. Den minner mer om en lokalhistorisk årbok, som mange historielag utgir årlig, om enn mer omfangsrik.Gudbrand Mellbys registrering av husmannsplasser kan nok være mer interessant i slektgranskersammenheng. Mellbye var lensmann i Aremark i en mannsalder, som pensjonist la han ned et stort arbeid i å registrere husmannsplassene i kommunen, dette arbeidet har han samlet i en bok/registreringsrapport. Arbeidet har i første rekke gått ut på å lokalisere plassene og merke stedet, men i rapporten han har også med en del opplysninger om beboere/brukere. Først og fremst fra 1900-tallet, men også noe om eldre forhold. Så vidt jeg har kunnet kontrollere er selve registreringsarbeidet grundig, hvor systematiske og nøyaktige personopplysningene er skal være usakt. Boken er trolig ikke så lett å få fatt i, jeg har kjøpt den direkte av forfatteren, men det er mulig kommunens kulturkontor kan være behjelpelig med å skaffe den. Jeg er usikker på om den er å finne på bibliotekene, er vel egentlig det man kaller for upublisert.Per Fredrik Dals bok om Østkroken har jeg lest for en del år siden. Så vidt jeg husker var det mest erindringsstoff fra oppveksten på 1940 og-50-tallet, men det kan nok finnes endel personopplysninger av interesse for slektsgranskere.Til Are: Jeg ble litt nysgjerrig, er det spesielle områder av kommunen du er interessert i? Min slekt kommer for det meste fra de sydlige delene av kommunen, fra småbruk og plasser i skogsområdene mellom Aspern og Boksjøene, men også fra de tilstøtene områder i Halden (Idd/Berg) og Sverige. Innbefatter også Bjørkebekk. Har jobbet en del med slektsrelasjoner i dette området men det er fortsatt STORE huller i marerialet mitt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Noen som vet den eksakte tittelen på boka til Gudbrand Mellbye ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Henry N. Nilsen

Til innlegg 12. Gudbrand Mellbyes bok har tittelen: 'Boplassregistrering i Aremark 1991-2001' og er utgitt i mars 2001.Gudbrand Mellbye har gjort et stort arbeide ved å få boplassene registrert i terrenget, samt fått plassene inn på kart.Derimot savner jeg en mere utførlig omtale av plassene, for eksempel når den enkelte plass ble tatt i bruk. Her finnes jo matrikler og folketellinger i tillegg til kirkebøkene. På tross av disse mangler, gis det for enkelte plasser en god del nyttige opplysninger.Mellbyes intensjon med boken har nok vært å kartlegge de enkelte boplasser i kommunen, så slik sett er et viktig arbeid utført.Forhåpentligvis vil det senere være noen som vil gå i gang med å registrere personer som har vært bosatt på disse plassene.Henry N. Nilsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Henry N. Nilsen

Til innlegg 12. Gudbrand Mellbyes bok har tittelen: 'Boplassregistrering i Aremark 1991-2001' og er utgitt i mars 2001.Gudbrand Mellbye har gjort et stort arbeide ved å få boplassene registrert i terrenget, samt fått plassene inn på kart.Derimot savner jeg en mere utførlig omtale av plassene, for eksempel når den enkelte plass ble tatt i bruk. Her finnes jo matrikler og folketellinger i tillegg til kirkebøkene. På tross av disse mangler, gis det for enkelte plasser en god del nyttige opplysninger.Mellbyes intensjon med boken har nok vært å kartlegge de enkelte boplasser i kommunen, så slik sett er et viktig arbeid utført.Forhåpentligvis vil det senere være noen som vil gå i gang med å registrere personer som har vært bosatt på disse plassene.Henry N. Nilsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Jeg kjøpte boken om boplassregistreringene hos bokhandler E. Køhn i Halden for 3 år siden. Jeg forsto det slik at trykkeriet OK- trykk i byen også sto for salg av dette heftet/boka.Liv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Arild:Navn som Haugsbråten, Glenne, Elveby og Bjerkebekk dukker opp. I Berg kommer jeg inn på Fismedal og Brekke. Trolig også Flevik-eie.Det er min tippoldefar Johan Martin Nilsen (1863-1931) som var fra Aremark. Hans farmor Mari Nilsdotter (f. 1802) var datter av Nils Trulssøn (f. 1771) og Ingrid Andersdotter (f. 1775). Nils var igjen sønn av Truls Erikssøn på Bjerkebekk, og vel dennes ektefelle Mari Olsdotter. Jeg ser du skriver Bjørkebekk, som kanskje er slik det uttales.Grenen på Bjerkebekk er den jeg har kommet lengst tilbake på. Jeg har også ytterligere opplysninger, men jeg har ennå ikke rukket å sjekke i særlig grad mot kirkebøkene på nett. Derfor regner jeg med at det er mer å hente, dog vil det være møysommelig arbeid, da enkelte linjer kan gå over på svensk side.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Are,jeg ser at vi har noe felles på Nordre Bjerkebekk, Truls Eriksens bror Halvor Eriksen er min ane.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest tore berntsen

Min farmor, Martha Andersdatter 1876-1963, er født og oppvokst på husmannsplassen Sørenskasa Nedre som ligger nord i Aremark (tilhørte en grend bestående av flere plasser med Bøensæter som sentrale). På morsiden har hun aner bakover til slekter på storgarder som Lie, Aarnes, Jahren, Aanonbye og Søegard, alle beliggende i Øymark. Slekten på Søegard tilhørte 'bondearistokratiet' på 1500 tallet og kan skrives tilbake til bl.a. Østby-ætten i Skjeberg, Elin-ætten i Onsøy, Skjørtorp/Haraldstad- slekten i Rakkestad og slektene på Frøshaug i Trøgstad.Tore B.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Rita:Flott å høre at vi er i slekt. Det er igrunn dét det dreier seg om. Samtidig må jeg få lov til å spørre du har foreldre/forfedre på Erikssønnene. De savner jeg.Jeg kom bare så langt at jeg skaffet meg kopier av Ekstraskatten 1762 for Aremark for å bli bedre kjent med sognet. Kopiene tenkte jeg å skulle transkribere ved leilighet, men det perfekte øyeblikk for dette har ikke dukket opp ennå.Jeg har ellers fått med meg at skifteprotokoller fra Aremark ikke starter før (les: ikke er bevart fra før) 1802, så her må tydeligvis veldig mye gjøres fra bunnen av.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Are, jeg skal lage et eget tema om Bjerkebekk, jeg har også mangler her, så kanskje noen kan hjelpe til med opplysninger. Det blir feil å bruke dette tema til Bjerkebekk og Aremark.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge R. Naess

Tilgi min uvitenhet:Er øymark en del av Aremark, eller et separat omraade ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild E. Pettersen

Rita og Are: Interresant, har tydeligvis slekt i samme område, trolig finnes det også krysningspunkter. Jeg har langt fra full oversikt men slekta mi har iallefall bodd på flere plasser i Bjørkebekkområdet og sydover i Ankerfjellet, dessuten i det tilgrensende områdene i gamle Idd herred, nå Halden kommune Aremark: Bjørkebekkmyra, Svarødkasene, Neverlund, Lund. Idd: Takelund, Hauglund flere steder under Holene/Ganerød. Berg: Gildre u/Brekke, Fismedal. Are: I 1801 ser det ut til at vi begge har hatt forfedre boende på Nordby i Kvislerfjerdingen, mine het trolig Johannes Amundsen og Anne Trulsdatter, det er en mulighet at din Nils Trulsen og min Anne Trulsdatter er søsken. Johannes og familien flyttet noen år senere til Ytre Lund syd for Bjørkebekk, sønnen Amund giftet seg og flyttet sener til Takelund i Idd.Bjørkebekk er den offesielle skrivemåten (jfr. Statens Kartverk) Men slektsnavnene skrives på flere ulike måter.Helge: Da formannskapsloven trådte i kraft i 1837 var Aremark og Øymark ett herred/kommune og ett prestegjeld men to sogn I 1903 ble Aremark og Øymark skilt i to herreder/kommuner. Ved den store kommunesammenslåingen først på 1960-tallet ble Øymark og Rødnes som ligger nord for Øymark slått sammen til en ny kommune som fikk navnet Marker. Aremark fortsatt som egen kommune. Den kirkelige inndelingen overlevde lenger, men er endret i dag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge R. Naess

Jeg takker for Arilds forklaring. Ogsaa jeg har noe slekt fra Öymark.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Brekke

Arild.(11 og 23) Ser ut som vi har felles aner i Ole og Anne Oddeholm. Har en del om dem og distriktet. Bor der. Noe ang. dem du lurer på ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.