Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Per Holte Rosenkilde

[#54280] Min egen Køhler-sak

Recommended Posts

Gjest Per Holte Rosenkilde

Jeg innrømmer det gjerne. Tittelen er tabloid, jeg ønsker selvfølgelig lesere. Men saken har faktisk et par kjente elementer, som skifte av navn og skifte av levebrød. Her er til og med mulighet jeg gjentar mulighet, for adelige aner – dog ikke høyadel.Didrik Adam Køhler var livtjener for kong Fredrik den tredje. Som belønning for lang og tro tjeneste ble han utnevnt til toller i Risør. Det var jobbskiftet. Han døde i Risør i 1679.La meg like godt ta med navneskiftet med det samme. I noen dokumenter ble han omtalt som Køhler, i andre som Køhlert, og etter hvert ble han mest omtalt som Kjølner. Sønnen, Fredrik Kjølner, ble prest i Drammen, og ble stamfar til Kjølner-familien.Så kommer et pussig moment. Køhler ble gravlagt i Stavanger. Det var tredjekapellanen H. C. Rosenkilde som sto for jordfestelsen. Han må ha gjort en god jobb, for i 1681 giftet han seg med enken. Dermed burde det være klart for de fleste at det er meg selv jeg er prosessfullmektig for.Enkens navn er i ”Marius”, Rosenkilde-familiens slektsbok kalt Lene Mauritzdatter von der Lith. Boken påstår at hun ble født 31/3/1646. Dokumentet det bygger på har jeg aldri sett, men boka er ca. 140 år gammel, så det kan være gått tapt senere. Noen foreldre, eller noe fødested er ikke oppgitt. Da skulle prosessen jeg er opptatt av også være klarlagt.Thomle, som også var en etterkommer etter det siste paret (en finner ham i ”Marius”), mente at navnet måtte være feilskrevet, at det skulle være ’Von der Lieth’. Men så langt har det ikke vært mulig å finne noen Mauritz i verken den holsteinske eller den bremerske grenen av von der Lieth-familien (og i tyskspråklig område burde vel Mauritz vært skrevet Moritz).Jeg er derfor begynt å lure på om a) der kan ha eksistert en mer obskur von der Lith-familie, eller b) en eller annen Mauritz kan ha giftet seg inn i von der Lieth-familien og Lene/Magdalene kan ha tatt morens navn.Dette er en nøtt for meg, og jeg håper derfor på innspill som kan bringe meg videre.Med vennlig hilsen Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Beklager, jeg kan ikke hjelpe deg på noen måte, men det aner meg at du har opplysninger som jeg trenger til gårds- og slektshistoria for Andøy. Det gjelder presten Claudius Winther Rosenkilde. Kan du sende en mail til jb krøllalfa nndata.no i tilfelle du har noe om han.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Will do, jeg prøver å fyre av en mail i kveld. Det er tipptippoldefaren min.Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

Kielland (Borgerbog, 1935, side 99) skriver at Otto Sørensen Busch var født 1692 og begravet 6.7.1767. Han var gift med Lene Rosenkilde døpt 30.8.1730 og gravlagt 20.3.1772. Hun var datter av Henrik Kaspersen Rosenkilde og Malene Mauritzdatter von der Lith.Antar at din Lene er den samme som Kiellands Malene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Ja, det er samme Lene. Som så ofte på den tiden varierer skrivemåten fra dokument til dokument. Så lenge vi ikke vet om hun kom fra dansk-talende eller tysktalende område og mangler fødselsopplysninger, tør jeg ikke spekulere om den opprinnelige skrivemåten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Vi nærmere sjekk begynner jeg å bli i tvil. Henrik Kaspersen Rosenkilde og Malene Mauritzdatter von der Liths datter Lene var født ca. 1690. 'Marius' sier hun døde i 1732, men Thomle har korrigert dette til 1758.Denne Lene var gift med Albert Ommundsen Brover, og er ført opp med et annet ekteskap med Busch.I neste generasjon fikk Henrik Henriksen Rosenkilde og Maren Jørgensdatter Glud en datter Magdalene. Henne har jeg ikke kjørt notert noen ektemann på. Heller ikke her stemmer datoene helt med dine noteringer, men de er mye nærmere (1731 - 1765). En kan ikke alltid stole blindt på 'Marius', så det er vel mye som tyder på at det må være henne Busch var gift med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Nå tror jeg problemet er løst. Otto Sørensen Busch og Lene Rosenkilde fikk en datter Lene døpt 30.8.1730. Det ser med andre ord ut til at Kielland har blandet morens og datterens fødselsdata.En annen ting virker litt pussig: Familien driver med utstrakt oppkalling etter både fjerne og nære slektninger. Likevel glimrer Maritz-navnet med sitt fravær. Riktignok fikk Henrik og Lene et barn fc 1686 og begravd 25/6/1691 som navnet ikke er kjent for, men det er også eneste muligheten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

Her er det nok dessverre jeg som har stokket om på tekstfilene en gang i tiden! Mitt innlegg (4) burde ha vært:Kielland (Borgerbog, 1935, side 99) skriver at Otto Sørensen Busch var født ca 1692 og begravet 6.7.1767. Han var gift 1.12.1729 med Lene Rosenkilde gravlagt 9.6.1732. Hun var datter av Henrik Kaspersen Rosenkilde og Malene Mauritzdatter von der Lith.Hun var første gang gift med Albert Ommundsen (Brouer). Han ble borger i Stavanger 10.4.1710 som skipper. I 1718 oppbrakt som krigsfange til Sverige. Gravlagt 19.3.1729.Da blir det også mer mening i det hele! Sorry!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

For å komme videre må du kanskje fortelle litt mer om hovedaktørene - dersom du vet det:Didrik Adam Køhler - født hvor og når? Familie - norsk? tysk? Gift når og hvor? Bosatt i København fra og til? Bosatt i Risør når? Seglmerke kjent? Hadde han eiendommer i Risør? Barn?Malene (Lene) Mauritzdatter von der Lith født når? Død når?Henrik Kaspersen Rosenkilde født når og hvor, familie, når ble han kappellan i Stavanger? Gift mer enn en gang? Når døde han? Barn? Seglmerke kjent? Hadde han eiendommer i Risør, Stavanger eller andre steder?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Da ser jeg at Kielland og exam. pharm Marius Rosenkilde var på linje når det gjelder Lene Rosenkilde. Thomle har tatt en dissens på dødsdatoen hennes og sier 1758 (se innlegg 6), men det burde det være kurant å sjekke ut, så det er ingen grunn til å bruke tid på det nå.Når det gjelder Didrik Adam og Lene har jeg dessverre minimalt med tilleggsopplysninger. Jeg hadde en gang kloa i en kopi av en kopi av ”Marius” med en hel masse tilføyelser Thomle hadde gjort, særlig når det gjaldt Kjølner-familien. Siden jeg den gangen bare var interessert i Rosenkilde-grenen, leverte jeg den inn til NSF (dum som jeg var uten å ta kopi av de modifiserte sidene først). Jeg er imidlertid ganske sikker på at den ikke inneholdt ytterligere notater om Didrik Adam.I ’Osv. I. Melbye, Tollere gjennom 300 år’ på NSFs hjemmesider finner vi dette om Didrik Adam: Køhler, Diderik Adam. Tjener hos Fredrik III. Toller i Risør 13. mars 1669, bekreftet 10. sept. 1670. Død 1679 i embetet.I min egen ”Marius” har også Thomle skriblet litt. Han har rettet ’von der Lith’ til ’von der Lieth’ på Lene, og notert ”av Bremisk slekt”. Om det er gjetning eller basert på fakta han har samlet inn, vites ikke – i alle fall ikke av meg.De to skal heller ikke ha hatt andre barn enn Fredrik som ble prest. Jeg kan ikke si jeg vet hvem han er oppkalt etter, men har en anelse (se to avsnitt over).Mer vet jeg ikke, men jeg kan vel resonere litt, eller som det heter på godt norsk: gjette. Ingenting tyder på at noen av dem hadde noen tilknytning til Norge før 1669. Siden DAK fikk stillingen som livtjener for kongen, er det vel trolig at han var født innen ”Riget”. Det er ikke godt å si om det var i Danmark eller hertugdømmene. Magefølelsen min sier det siste, men den er ikke alltid å stole på.Er det noen som vet hvor lang nattpottetjeneste som ble krevd for å gjøre seg fortjent til et mindre embete i utkant-Norge?Navnet von der Lieth høres også tysk ut, og det ’burde’ bringe tankene til Holstein. Men det var faktisk medlemmer av Brehmen-grenen som oppholdt seg i Danmark innimellom, blant annet en Caspar von der Lieth, som var oberst hos Christian IV under 30-årskrigen. Så her må vi holde alle muligheter åpne.Jeg har vært litt borti Risør på 1600-tallet, men vil på ingen måte kalle meg noen Risør-ekspert. Jeg har ikke sett DAKs navn knyttet til noen eiendommer der, men lar meg selvfølgelig gjerne korrigere av dem som vet mer enn meg. Jeg tolker Melbyes formulering ’døde i tjenesten’ som at han døde i eller nær Risør. Også her kan jeg ta feil.Så kommer jeg på tryggere grunn. Henrik Caspersen Rosenkilde ble født 1641 i Roskilde, og døde 3/6/1713 i Stavanger. Han var residerende kapellan ved domkirken i Stavanger fra 9/11/1680 til 1713. Faren Casper Jensen (usikkert om han skrev seg Rosenkilde, trolig født 1581 i Roskilde (Thrap, Thomle) død 1649 i Roskilde (Thrap) var kjøpmann i Roskilde. Henrik var hans eneste barn. Morens navn er ikke kjent.Thomle har notert at Henrik Caspersen ”Rosæfontanus” i 1673 ble student fra Christiania skole.For å finne navnet Henrik tidligere i slekten måtte jeg helt tilbake til oldefaren, professor ved Københavns Universitet Petrus Parvus. En av hans brødre het Henrik Lille. Han var blant de danskene som dro i landflyktighet sammen med Christian II.Jeg har derfor liten tro på at Henrik er oppkalt etter ham. Det er rimeligere å anta at navnet kommer fra morssiden. Min mistanke er derfor at Henriks mor giftet seg opp igjen, enten med en nordmann eller med en danske som reiste til Norge, rimeligvis i nærheten av Christiania. Hun var nok en del yngre enn Casper, trolig født rundt 1610.Så det er også nokså sparsomt hva jeg har funnet om familien i Danmark. Jeg har en ren agnatisk linje tilbake til Petrus Parvus, som det finnes mye personalhistorisk informasjon om, ikke minst hos Rørdam.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

For Prostebakken 3 (det er en bokhandel der i dag) i Stavanger har jeg en brukerliste fram til 1807 som er: Erik Jan Enberg og Catrine S Meyer 1793-1807; Tarald Jakobsen Bahr og Bodel Catharina Cleyn 1783-1793; Daniel Eriksen Touscher 1768-1783; Lene Busch 1767-1768; Otto Sørensen Busch 1741-1767; Lene Henriksdatter Rosenkilde og Albert Omundsen 1715–1729; Henrik Kaspersen Rosenkilde og Malene Mauritzdatter von der Lith 1692-1713.Bakover til 1773 har jeg i hovedsak bare fulgt branntakstnummerne på eiendommen.Overgangene mellom Lene Busch og Daniel Toucher er fra 11.8.1768 (Axel Kielland, Samling , Stavanger byarkiv, pakke 2-3, side 49 og SAS, Panteregister AC2, folie 90b) skjøte fra jomfru Lene Busch til prokurator Daniel Touscher på hennes foreldres hus og grunn.Jeg gått ut fra at Lene Busch var datter til Otte Busch.I 1773 (Næss, Samlinger til Stavangers historie, 1971) er 298 prokurator Daniel Touscher listet etter 297 daglønner Henrik Hartoug og før 299 Ole Tøtlands enke. I I 1765-66 (Næss, 1971) er 295 byskriver Busch listet mellom 294 Johan Henrik Hartoug og før 296 Ole Tøtland. Siden Daniel Toucher og Otto Buch er på samme sted i opplistingen, har jeg gått ut fra at det var samme eiendom.Med kunnskap om giftermålene til Lene Rosenkilde er vi raskt tilbake til hennes første mann: Albert Osmundsen. I 1725 (Kiellands avskrift i Stavanger Byarkiv, pakke 2, legg 3, ark 119) og 1719 (Kiellands avskrift i Stavanger Byarkiv, pakke 2, legg 3) betalte Albert Omundsen som beboer og bruger avdøde Henrick Rosenkildes grunn og hage 42 skilling i grunnleie til kongen. De hadde altså overtatt hennes foreldres eiendom. Vi kan spore Albert Osmundsen i Prostebakken 3 til 1715. Årene før har han bodd i Uren rode (et eller annet sted mellom Kongsgata og Skagen..).Henrik Kaspersen Rosenkilde har da bodd i Prostebakken til han døde 3.6.1713 (innlegg 10). 20.9.1712 forteller Axel Kielland (pakke 2-3, side 41) at det ble gitt auksjonsskjøte til Henrik Rosenkilde, men uten å forteller hvilken eiendom det dreide seg om. I 1701 (Elgvin, SMÅ, 1951) er Hr. Henrik Rosenkilde Capellan, Hans familie er han, hans qvinde, fire Umyndige Børn og l tienniste Pige. Ut fra opplisting ser det ut som om han bodde i Skagen-området. 15.1.1700 (Kiellands samlinger pakke 2, legg 3) opplyses det at avdøde Idken Berentsens grunn påbos av Henrik Rosenkilde. 29.7.1692 (Kiellands samlinger pakke 2, legg 3) solgte Johannes Hermannsen i Egersund til sjøkaptein Ove Dahl hans på sin hustru Kirsten Lauritzdatters vegne, hennes andel i rådmann Bernt Berntsens våning, som Hr Henrik Rosenkilde nå bor i. Idken (Svendsdatter) Berentsens var gift med Bernt Berntsen. Så jeg mener vi må kunne si at Henrik Rosenkilde bodde her tilbake til 1692. Det er så langt jeg har kommet bakover i sporingen. Men Henrik Rosenkilde kan ha bodd her lengre bakover i tid.I manntallet i 1701 (Elgvin, 1951) er altså Hr. Henrik Rosenkilde Capellan, Hans familie er han, hans qvinde, fire Umyndige Børn og l tienniste Pige. Han var da gift. I 1711 (Vigerust) er i skatteklasse 4: Hæderlig og wellærde Mand Her Henrich Roßenkilde Capellan her til Kirchen, 1 Tienistepige, 1 Jldstæd. Da var han uten kone, så hun må ha dødd mellom 1701 og 1711, men dødsdatoen finnes kanskje i en kirkebok?Henrik Kaspersen Rosenkilde må ha hatt minst fem barn: Lene Henriksdatter (-1732), et barn født ca 1686 og begravd 25.6.1691 (innlegg 7) og Henrik Henriksen Rosenkilde (1691-1762). Kjenner vi navnene på de øvrige?Vigerust ([url="http://www.vigerust.net/by/stavanger1687_89tab.html>Lenke) skriver om perioden 1687-1689: ”Henrich Rosenkilde, herr, 1688-1689, er gift, har en datter '88-89 over 12 år, en tjenestedreng og en -pike 88-89, en ku. Koppskatt '88-89 i 4. klasse. Dersom han i 1688-1689 hadde en datter som var over 12 år, må han ha vært gift en gang til, før han ble gift med Malene Mauritzdatter von der Lith i 1681 (innlegg 1). Vet vi hvem det var?Kielland (1935, side 162) skriver at månedsløynant og mønsterskriver Henrik Henriksen Rosenkilde var døpt 2.3.1691 og gravlagt 27.7.1762. Han ble gift 14.9.1724 med Maren Jørgensdatter Glud, som ble gravlagt 30.11.1739. Han må også ha giftet seg igjen for etter Henriks død møter vi i 1764 (Næss, 1971) 293 munsterskriver Rosenkildes enke. Hun finner vi på samme sted til 1774, mens fra 1777 (

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Takk for masse utfyllende dokumentasjon om familien som jeg for en stor del ikke kjente til fra tidligere. Henrik Caspersen Rosenkilde opptrer dessuten i Domkapitelsprotokoll for Stavanger og Kristiansand 1664-1684. 18/9/1682 stevner han Daniel Tromboni for ærekrenkelse.Jeg har notert, etter ”Marius”, at Henrik Caspersen Rosenkilde og Lene Mauritzdatter von der Lith hadde barna Caspar, f 1683 i Stavanger, d c 1724 som kapellan i Strømsø, den ukjente nevnt i innlegg (7), Lene og Didrich Henriksen, d 1713, begravd 14/4/1713. Etter Lenes død giftet han seg igjen med Janecke Hielm 6/10/1709, dette ekteskapet var barnløst.Jeg stiller meg litt tvilende til at han kan ha hatt noe ekteskap før det første kjente. For det første er ”Marius” generelt ganske pålitelig når det gjelder familien. For det andre kan jeg vanskelig tenke meg at han rakk stort mer enn å studere mellom 1673 og 1680. Da er det nok , adskillig større sjanse for at den mystiske ’eldre datteren’ var fra Lenes første ekteskap, Køhler levde tross alt 8 år etter Fredriks fødsel.Nå slo for øvrig en tanke meg. Fredrik mangler i Stavanger i 1688. Han bor da sannsynligvis hos slektninger i Danmark eller Schleswig-Holstein. I og med at han blir prest bør i så fall deponeringen til Universitetet kunne gi en pekepinn om hvor enten Didrik eller Lenes familie kan ha oppholdt seg.Distriktsmynsterskriveren fikk i alt 9 barn med Maren Jørgensdatter Glud, den siste, Johan Restorff Rosenkilde, i 1738. Marens far Jørgen Thomassen er en annen nøtt som vi har diskutert tidligere. Maren ble begravd 30/11/1739. Jeg har ikke notert hans andre eketeskap med Elisabeth Nilsdatter Godzen, men det første av i alt 6 barn ble født i 1741 og død samme år.Jeg husker jeg strevde en god stund med å skjønne hvordan det var mulig å leve av å skrive skjønnskrift – inntil jeg skjønte hva en mynsterskriver egentlig var (hint: sønnen Fredrik Rosenkilde kombinerte stillingen som mynsterskriver med å være havnefogd).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

Jeg er enig i at datter også kan bety stedatter! I såfall har vi ei Didriksdatter Køhler eller kanskje Kjølner? Noen som har truffet på det navnet?Hva vet vi mer om Fredrik Didriksen Kjølner? Født hvor og når, død når? Gift med? Bosatt hvor? Seglmerke kjent? Hadde han eiendommer?Vet vi sikker at Lene Mauritzdatter von der Lith, er mor til Fredrik Didriksen Kjølner. Kan ha ha fått/tatt moras familienavn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Her er vi kommet til det punktet der jeg faller av lasset. Jeg vet at den Thomle-modifiserte utgaven av 'Marius' inneholder mye stoff om Fredrik Kjølner og hans nærmeste etterkommere, men jeg har ikke notert det. (I innlegg 1 kom jeg i skade for å skrive at han ble prest i Drammen. an ble prest, men 'Marius' sier ikke hvor.)Er det noen medlemmer av Kjølner-familien som føler seg kallet?Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

Til (12) - så har jeg lagt inn mer om Jørgen Thomassen her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

Didrik Adam Køhler kan i utgangspunktet også ha norske foreldre - eller de kan være innflytter.I Bergen Borgerbok (Digitalarkivet - [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe>http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe) finner vi en Hans Køler født i Garlich som ble borger i Bergen i 1621 og møller Hans Køller født i Rost i Mecklenburg - borger i 1647. Noe mer om dem vet jeg ikke!I Stavanger har vi en Matias Køhler fra 1607-1616 (Lenke og Lenke). I 1617-1618 møter vi Mathis Køllers kvinne. I 1625 (Lenke) betalte han grunnleie på 45 skilling til kongen. I 1626 (

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Takk igjen.Det ser ut som om det kan bli lettere å kommer inn på Lene om en plasserer Didrik Adam Køhler førstMvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.