Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Atle Brandsar

[#54341] Sokneprest Honoratius Halling sine born - ein son gift med ei frå Skjåk?

Recommended Posts

Gjest Atle Brandsar

Hei!Er det nokon som har fått samla desse?I Ættebok for Skjåk står det at ei sonedotter av Syver Flåtålien (f. 1774) skulle ha vore gift med ein son til sokneprest Halling i Lom. Dessverre står det ikkje namn på korkje sonen til Syver eller sonedottera...I Bygdabok for Lom, bind 3 - under Prestegarden - står dette om Honoratius' familie:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1864 - 1875 Honoratius Halling f. 1819 i Nord-Odal, d. 1886. Gift 1844 i Mandal med Fredrikke Petrine Christiansdotter Weyergang f. ca 1820. Halling hadde vore særs verksam før han kom hit, sjå Kleiven s. 271-74. Born vi kjenner:1. Christiane f. ca 1846. Gift 1867 med Per Bøyesson f. ca 1840 i Finnøy i Rogaland. Han var siv.ing. Dei budde her da dei fekk sonen: George Robert f. 1869.Halling gift 2. g. med Marie f. ca 1837 i Eiker. Born:1. Peder (Petter) f. ca 1863. Gift med Sara Ottesen, jfr. bryllaupsvers i 'Gamalt frå Lom' s. 222.2. Sigurd f. 1866. Gift med Lagarthe f. ca 1865 i Oslo. Han var cand. theol. og lærar ved høgare privatskule, dei budde i Oslo.3. Honoria f. 1868. Gift 1894 med Gregers Winther Wulfsberg f. 1865.4. Fridtjov f. 1871.5. Konstanse f. 1873.I 1875 vart Halling utnemnd til sokneprest i Østre Aker, og familien flytte dit. I 1900 budde Marie i Holtegt. i Oslo.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sidan redaktøren her har skreve 'Born vi kjenner' - er det nokon annan som kjenner fleire? Eller kanskje veit kven Fridtjov gifta seg med (om han vart gift, sjølvsagt)?All informasjon er velkome!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg legger inn en lenke her til Honoratius Halling med familie i 1865 i Lom: LenkeDis treff har en god del innleverte data om denne familien. Her er nevnt at han var gift 2 ganger.1. ekteskap m. Thrine Weiergang . Bern Christiane2. ekteskap med Marie Bonnhoff f. larvik? 1837sønn Peder Halling f. 1862 i Horten er nevnt.Skal se om jeg finner flere opplysninger der.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Konstans B. Halling f. i Lom 28-1-1873. Artium 1891. Eks. Krigsskolens ned. avd. inf. linje 1893. - Sek.lnt. 1893, premiærløitnant 1901. Cand. philos 1893. Translatør. (Den norske hærs vernepliktige officerer 1936). Finner han ikke i 1900.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er marie Halling som enke i 1900-telling, Kristiania: Lenke Ser av DIS Treff at hustru nr ens navn var Frederike Petrine Weyergang ( som vel er blitt til Thrine i andre kilder.)Andre barn som er oppgitt i kilder der var Sigurd Halling f. 1866 i Lom og Honorie Halling f. 1868 Lom. 1909 Vanylven Møre og RomsdalMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Sigurd Halling, bestyrer av Hallings skole, Oslo, f. 20-7-1866, sønn av prost Honoratus Halling og Marie Bomhoff. Eks. art- 1886. Teologisk embedseks. 1892. Sproglig-historisk lærereks. 1903. Lærer ved Nordstrand middelskole 1889-98. Lærer ved Otto Andersens skole 1903-07. Overtok skolen 1907, overtok samtidig frk. Conradis pikeskole, fra okt. 1909 bestyrte begge skoler under navn av Hallings skole. Akademi for damer 1895-1925. Sproglig-historisk lærerinneseminar 1903-13. H.Kg.H.Kronprins Olavs lærer og hovedleder av hans undervisning 1913-21. R 1 St. O.O. - Gift 3-10-1896 med Lagertha Grøntvedt, f. 16-12-1865 i Oslo, datter av kanaldirektør Lars Grøntvedt og Anna Melby. 2 døtre. (Norges filologer og realister utgitt 1933).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Gregers Winther Wulfsberg, f. i Nedre Eiker 19-12-1865 av foreldre Jacob Edvard Wulfsberg, cand.jur., gårdbruker og maltkontrollør (f. 13-2-1819 død 19-8-1892) og Marie Antoinette f. Stoltenberg (f.3-12-1826 død 29-1-1868).Student 1886, cand.theol. 1892. Huslærer 1892, hjelpeprest ved Diakonisseanstalten i Oslo 1893-1905, sogneprest t Vannylven 1904, sognepr, t Ørskog 1910, prost i Austre Sunnmøre 1920, sognepr. t Homestrand 1920.Gift i Nordstrand 28-9-1894 med Honoria, f. Halling, f. i Lom 11-11-1868 av foreldre Honoratus Halling, sognepr. i Østre Aker (f. 14-11-1819 død 9-4-1886) og M arie Henrikke f. Bomhoff (f. 27-8-1837 død 2-1-1907). (Norges geistlighet utgitt 1925)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Fam. Wulfsberg i 1900LenkeJohanne Lagertha Wulfsberg er f. i Kristiania 15-8-1895, cand.med.des. 1924, var assistentlege ved Gaustad asyl 1-9-1926 til 30-4-1928, likeså ved Dikemark sykehus 1-5-1928 til 14-4-1929 og har senere praktisert privat i Herefoss, Aust-Agder.Gift i Ullern 26-4-1929 med sogneprest (i Herefoss) 'Christian' Fredrik Scheel Hansteen, f. i Oslo 18-7-1895, sønn av arkitekt Albert Waldemar Hansteen (f.25-5-1857 død 4-5-1921) og 1. hustru Elise Cathrine Scheel (f. 26-4-1867 død 11-11-1908). Ingen barn.Eyvind Ulstrup Andresen, sønn av læge Wollert Hille Andresen (f.13-3-1862 død 22-3-1931) og Margarethe Ulstrup (f. 21-2-1865) er f. i Bergen 4-11-1897, cand.med. juni 1923, var fra 1-5-1927 til årets utgang kandidat ved Rikshospitalets øre, nese, halsavd. I 1. halvår 1928 studerte han i Wien og var derefter hospiterende ved nevnte avd. til juli 1929, da han ble godkjent som spesialist i øre-, nese-, halssykdommer. Han har fra okt. samme år praktisert i Bergen som spesialist og er fra nov. 1933 ansatt som folkeskolens spesiallege. Han blev på ansøkning fra beordret sanitetsløitnantsstillingen fra 1-1-1930.Gift i Ullern 18-10-1929 med Gjertrud Elisabeth Wulfsberg, f. i Oslo 8-10-1896. 1 sønn og 1 datter. (Norges leger 1926-36).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Tusen takk for utfyllande innlegg! Her var det mykje informasjon på ein gong!3: Var Konstanse eigentleg Konstans, altså? Då har bygdaboka rekna han som ei ho.Kva var etternamnet til Marie Halling? Var det Bonnhoff eller Bomhoff?Dette sambandet med ei jente frå Skjåk skjønar eg ikkje heilt. Ho ser ut til å vere av husmannsblod - er det ikkje sjeldan ein presteson (som sikkert fekk eiga utdanning) gifta seg med ei som var lenger nede på 'vanlege døydelege' sin rangstige?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Då er det vel rimeleg å tru at den student Bomhoff som er nemnd i tema 51211 som fadder til Gjendine Slålien, er bror til fru Halling.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studenter ved Christiania Universitet i 1891 under latinstudenter: Konstans Bomhoff Halling f. 1873. Stilling: Assistent ved Livrenteforeningen, vpl. Sekondløitnant.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Ja, han skriver selv i 'Studentene fra 1891' at han er født i 'Loms Prestegaard i Gudbrandsdalen den 28 januar 1873 av forældre provst Honoratus Halling (f. i Kongsberg 11 november 1819, død paa Ljan 6 april 1886) og hustru Marie Henrikke, født Bomhoff (f.27 august 1837 i Larvik, død Kristiania 2 jan. 1907)' (Det står en del mer om ham)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

I slektsforum har også spørsmålet om Halling blitt behandlet. Prøver med en lenke dit: LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Tusen takk for tilvisinga, Gunn! Her ser ein at fyrste dotter til Halling vart gift med ein Peder Flood, som eg er sikker på er fødd i Skjåk. Då var tilvisinga i Ættebok for Skjåk litt feil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Ja, det er fødd ein Peder Flood i Skjåk, men det er bror til Syver Flåtåli. Er det her det er samanrørt? Peder Flåtåli (Flood) er dpt. 6.1.1767: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Lindstad

Siden jeg forsøker å hjelpe litt til med DIS avtale om indexering av folketellingen 1875 via Internet: Lenke tenkte jeg at jeg kan nevne hva som jeg akkurat nå registrerer oppført på Tellekrets 6, Listenr. 12 Østre Akers Prestegaard:Hushold; F.navn; E.navn; Kjøn; Hva i fam; Status;Livsstilling; Født; StedX 1. Honoratius;Halling;mann;husfader;g;sogneprest;1819;N.Odal2. Marie;Henrikke;Bornhoff;kvinne;hans kone;g;;1837;Larvik3. Peder;Halling;mann;søn;;;1863;Horten4. Sigurd;Halling;mann;søn;;;1866;Lom5. Honoria;Halling;kvinne;datter;;;1868;Lom6. Konstans;Halling;mann;søn;;;1873;Lom7. Kristiane Perine;kvinne;Floor født Halling;datter;e;hos faderen;1846;Kristiania8. Hans;Nilsen Randen;mann;tjenestegut;ug;;1838;Lom9. Per;Nilsen;mann;tjenestegut;ug;;1851;Vermland Sverige10. Embjørg;Olsdatter;kvinne;tjenestepige;ug;;1848;Lom11. Thore;Hansdatter;kvinne;tjenestepige;ug;;1856;Lom12. Anne;Larsdatter;kvinne;tjenestepige;ug;;1854;LomX 13. Hans;Olsen;mann;husfader;g;Kjører;1843;Blaker14. Gina;Pedersdatter;kvinne;hans kone;;1851;Haug N.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Merknad til (15):Rett førenamn til sokneprest Halling er Honoratus, ikkje Honoratius.Rett førenamn til prestefrua er Marie Henrikke Bomhoff Halling, ikkje Bornhoff.Rett døypenamn til nr. 6 er Konstans Bomhoff.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Lindstad

Til 16 Mulig det, men jeg synes det er riktig å registrere hva som er nedskrevet 1875.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Nestyngste sonen til sokneprest Honoratus Halling, Fridtjof Halling, døydde 4 1/2 år gamal 18. november, gravlagd 24. november 1875 i Østre Aker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Ad mistydingar i (13) og (14):Den 9. august 1867 vert ungkar, sivilingeniør Peder Boyesen Flood, oppholdsstad Finnøy og England, vigd til frøken Christiane Halling, oppholdsstad Christiania, i Lom. Far til brudgomen er sokneprest Boye Flood, og far til brura er naturlegvis sokneprest til Lom, Honoratus HallingLenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Ministerialbok for Finnøy, dåpsinnførsel nr. 22, Peder Flood, f. 28. august 1840, 'Kl. 9 Aft.'. Foreldre, sokneprest og konstituert prost B. J. Flood og hustru Inger Laurine Flood f. Wright.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Takk til Gunnar, då kan endå meire av Ættebok for Skjåk sine opplysingar strykast over (som har skapt noko forvirring hjå underskrivne...)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hvordan er forfatteren Constantius Flood (1837-1908) (Se [url="http://www.nermo.org/slekt/d0004/g0000046.html#I3839>Lenke) slektsmessig forbundet med omtalte Peder Flood fra Skjåk ?C.F. har bl.a. skrevet boken 'Gamle Dage' som omhandler litt av hvert, bl.a. kapervirksomheten på Sørlandet. Han er omtalt på Wikipedia, se

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(22:) Constantius Flood har IKKE skrevet boken 'Gamle Dage'. Det er det Conradine Dunker (f. Hansteen) som har gjort. Jeg beklager !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Hei! Eg ser ikkje noko familiært samanfall med Constantius Flood - og det ser heller ut som om Peder har 'teke' namnet Flood når han kom til Bergen. Peder kom frå Flåtåli (eit bruk under Flåten i Skjåk) - og det namnet var truleg ikkje pent nok for ein meistersmed: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Ad. (24):Kva er det som tilseier at meistersmeden i lenka er fødd i Skjåk?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.