Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Per Holte Rosenkilde

[#54379] Dyre Eikholt og Dyre Sundland, begravd i Lier

Recommended Posts

Gjest Per Holte Rosenkilde

Mange ganger er det du snubler over når du leter etter noe annet mer spennende enn å finne det du egentlig så etter. Dette er et slikt tilfelle.I følge Skogerboka var Dyre Torsen Eikholt født på 1590-tallet og døde ca. 1680. Dattersønnen Dyre Olsen Sundland ble i følge samme kilde født rundt 1680 og bodde på Eikholt til etter 1709. Han fikk fire kjente barn, hvorav tre ble født på Eikholt: Marte (1704), Mari (1707) og Ole (1711). Den siste, Else, er ikke omtalt i Skogerboka, men ut fra dødsinnførselen i Sande kan vi se at hun ble født c. 1700, før Dyre kom til Eikholt.Min overraskelse var derfor stor da jeg kom over følgende dødsinnførseler i Lier: Dyre Egholt (Frogner) 19.mai 1675 Frogner Dyre Sundland hans barn 17.okt 1704 Frogner Dyre Sundland 05.feb 1717 Frogner Begge to er tydeligvis gravlagt i Lier. Det er også nærliggende å gjette (men her kan vi ikke være sikker) at innførselen i midten gjelder Marthe. De tre andre barna er i aller fall kjente i voksen alder.Det ville derfor være interessant å vite om noen kjenner til tilknytningen denne familien har til Lier?Mvh Per Holte Rosenkilde

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid K. Natvig

hei, uten å påberope meg å være 'verdensmester' i gammel 'kirkeinndeling', så har disse begravelsene i Frogner muligens slik sammenheng. Kanskje lurt å undersøke dette nærmere, men bevares, de kan jo rent fysisk ha bodd i Lier, så det skal bli spennede å se hva du evt. måtte finne ut,vennlig hilsen Astrid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Ja, det er vel ingen overraskelse at det er i disse banene jeg også tenker. Når to generasjoner (med en imellom) blir gravlagt i Lier, så 'lukter' det unektelig gammel tilknytning på en eller annen måte.Hvordan, det gjenstår det å finne ut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roger Fossum

Kan Dyre Torsen ha bodd på Frogner ? Stiller spørsmålet fordi Frogner kirke brant i 1651 og den nye kirken ble først innviet i 1694.Mvh Roger Fossum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Det er mulig jeg har spurt først og tenkt etterpå, i stedet for motsatt. Jeg tok en sjekk mot 166X-tellingen, og der fant jeg:Manntall 1664-66 for Bragernæs prosti Side Amt Prestegjeld Sokn År Gard type Gard Gardskyld 1776 359 Bragernes provsti Lier og Bragernes prestegjeld Frougner Hoffuidt Sougenn 1665 Ødegaarder Eigholdt Schyllder till Lier Presteboell 12 lispund tunge med bøxell 6 lispund kornn till Thonsberg Fou tunge med bøxell 6 lispund kornn till Thonsberg Fouer 5 tønder haffre, kand holde 8 støcher fæe och 2 hester Status Førenamn Alder 4791 Opsidere och huad di Schylder Dyrre Thorstenn 68 4792 Drenge Christopher Ingebredtzenn (fra Schougbøydgdenn/ ) 10Kan forklaringen være så enkel som at Eikholt i 1660-årene hørte til Frogner sogn?Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid K. Natvig

hei igjen, halve dagens Drammen tilhørte Lier tidligere... Husker ikke hele 'leksa' her og nå, inkl. kirkeforholdene mellom Lier, Strømsø, Skoger (Konnerud) og Tunsberg, men har du sett i Liers bygdebøker (lagt ut på nettet): www.lier.kommune.no. Eller via hjemmesidene til Lier historielag - ikke utenkelig at du har rett!i all hast, Astrid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Jeg har ikke sjekket disse, men jeg innom Arkivverket oversikt. Der sto at Bragernes og Strømsø hørte til Lier frem til 1723, men ingenting om Skoger.Likevel fant jeg både Eikholt og Sundland under Frogner i 166X, så jeg har en grunngitt mistanke om at listen bør utvides.Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Sundland hører til Strømsgodset sogn, og Eikholt hører til Konnerud sogn, jfr Oluf Rygh ([url="http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html>http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html).Strømsgodset sogn ble skilt ut fra Bragernes og Strømsø og lagt til Skoger ved kgl. res. 06.03.1843. Utskilt som eget prestegjeld ved kgl. res. 08.04.1938, jfr (Lenke). Samme sted ser du at Bragernes og Strømsø ble skilt ut fra Lier prestegjeld ved kgl. åpent brev 17.12.1723. - Dermed vil kirkebokinnføringer vedrørende Sundland være å finne i Liers kirkebøker før 1723.Når det gjelder Eikholt, har jeg ikke noen like god forklaring, for Skoger og Konnerud ble skilt ut fra Sande i 1752, jf (

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Ikke ukjent det dere fokuserer på her. Folk på en del gårder i Skoger søkte til Frogner kirke. Dette dreier seg i hverfall om Fjellgårdene, Austad og det senere Strømsgodset. Trolig også Knivegårdene. I manntallet 1665 gjenfinnes flere Skogergårder under Lier. Verdslig lå disse gårdene inntil ca. 1660 til Sande skipreide, altså på sydsiden av Drammenselva.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid K. Natvig

hei, når det gjelder Eikholt, så er det den eldste gården på Konnerud (som var en del av Skoger og Vestfold fram til 1964), og fra gammelt av eide Kirken og Kronen gården, kan vi lese i Drammen Byleksikon. I 1687 makeskiftet Lier prestebol sin part (2/3) til Ola Sundland mot Nordre Haneval. (Kronens part gikk over til det nye grevskap og ble i 1699 makeskiftet til C. H. Hausmann.) Så her har vi kanskje forklaringen på Liers kirkebøker?Sundland har sitt navn etter Liersund (gammelt sundsted - nå Øvre Sund), med kjente bedrifter som Sundland Papirfabrikk og jernbaneverkstedet, rett ved Strømsgodset kirke. Så der fikk vi litt geografi også....lokalpatriotisk hilsen fra Astrid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Jeg kan spesifisere litt. I manntallet for Lier hovedsogn 1665 inngår følgende skogergårder; gnr 1-24 (unntatt 23 Søndre Fjell), i tillegg kommer ødegårdene gnr 80-85.Knive og Solum er per 10. desember 1664 oppført i Skoger anneks i Sande prestegjeld. Herunder også strandsittere på Knivestranden, Solumstranden, Hedensrudtangen og på Kobberviksgrunnen.Dermed later det til at skillet gikk ved Fjell-gårdene og Kobbervik, slik at hele det senere sogn Strømsgodset i 1665 i sin helhet var regnet under Frogner sogn i Lier.Dette forholdet kan ha holdt seg fra 1300-tallet. Dette ses blandt annet ved at folket på Austad ga gods til Frogner kirke (Biskop Eysteins jordebog).Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Da er det helt logiske grunner til kirkeboksinnførslene, nemlig sognehistorikken. Min opprinnelige magefølelse var altså feil.Jeg får derfor til lyst til å flytte oppmerksomheten til mellogenerasjonen, Ole Bjørnsen Sundland og Else Dyresdatter. Skoger-boka oppgir at Ole ført nevnes som bruker i 1681, og at han var i live i alle fall i 1687.I følge samme kilde var Dyre Thorsen bruker på Eikholt fra 1634. Ut fra Begravde i Frogner kan vi nå modifisere til-datoen fra 'ca. 1680' til 'senest 1675'. Han må jo ut fra Astrids opplysninger i innlegg ha vært leilending.PerI innlegget kriver Astrid at han makeskiftet til seg 2/3 av Eikholt mot Nordre Haneval i 1687. Da må jo enten Ole eller Else ha eid Nordre Haneval på det tidspunktet. Else er vel minst sannsynlig, men ikke utelukket - jeg har truffet på andre bønder som har eid gårder, men likevel vært leilendinger på andre gårder på den tiden.Så, er det noen som har forslag til bakgrunnen for eierskapet i Nordre Haneval?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid K. Natvig

hei igjen, forhåpentligvis er det noen som kan gi deg mer utfyllende informasjon om eierskapet - jeg kan kun bidra med nok et sitat fra Drammen Byleksikon: Nordre (Lille) Hanevall: 'Gården eides i 1650 av byborgeren Kristen Bøcker, fra 1687 av Lier Prestebol'.Hva gjelder Sundland, så står det litt mer i den reviderte utgaven (Per Otto Borgen, 2004): 'Senere ble gården eid av lensherren over Eiker, Hans Lange, som ca. 1650 solgte til Hannibal Sehested og kom i 1682 i selveie da brukeren Ola Bjørnsen overtok'.Du skriver i 1. innlegg at dattersønnen Dyre Olsen Sundland ble født runt 1680, så på en eller annen måte er vel Else 'nøkkelen' til Nordre Hanevall? Vet du noe mer om Ole Bjørnsen??vennlig hilsen Astrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Dessverre, det er bare omlag et halvt års tid siden Konnerud først dukket opp med sikkerhet i denne slektsgrenen, så det er myejeg er i famlefasen på. Ole Bjørnsen kjenner jeg foreløbig bare fra Skoger-boka.Men derfor har det også blitt mye nytt og interessant stoff for meg her, selv om den opprinnelige hypotesen falt til jorden med et brak.Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roger Fossum

Kona til Dyre Torsen Eikholt, Marthe Eikholt ble gravlagt den 3 des 1686 i Frogner. (3 Decembr bleff begraffuet wed Frogner Sl. Marthe Egholt Lars Dyrres: Moder). Nest øverst. LenkeMvh Roger Fossum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Spennende. Da var en bit til på plass i sagaen.Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roger Fossum

Dyre Olsen Sundland's datter Else som ikke er omtalt i Skogerboka ble forøvrig døpt den 18 Juni 1702 i Bragernes kirke. LenkeMvh Roger Fossum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Og Dyre Olsen og Berte Olsdatter ble viet 7/5/1702 i Bragernes. Vi kan derfor være rimelig sikre på at de ikke hadde noen eldre barn, og at den datteren som ble begravd 17/10/1704 var Marte.Jeg tviler på at det var flere barn som vokste opp. Else og Mari giftet seg med to brødre, Anders og Ole Eriksen, mens Ole giftet seg med en Eli Pedersdatter. Og disse tre byttet bort Eikholt til greven mot Kløvstad i Sande (årstallet har jeg ikke for hånden, men kan oppgi det i kveld). Fordelingen av Kløvstad ble da ½ på Ole Dyresen og ¼ på de to andre, altså nøyaktig en brorpart og to søsterparter. Disse to Eriksen-brødrene er jeg også på jakt etter.Et mulig sammentreff: I 1750 giftet Erik Toresen og Siri Larsdatter seg på Konnerud. Erik var fra Kongsberg, Siris opphav er ukjent, men hun hadde vært gift en gang før og var vesentlig eldre enn Erik. Ut fra begravelsesinnførselen hennes i Hof ble hun født rundt 1703, men jeg lar tvilen komme henne til gode og sier mellom 1705 og 1710 – Erik var 1732-årgang! Første ektemann er ikke kjent. Så til saken: Forloverne deres var Tore Erlandsen (brudgommens far) og Ole Eriksen. Jeg kan ikke fri meg fra tanken på at dette er samme Ole, og at det kan være en eller annen slektsforbindelse mellom brødrene og Siri. Beviskraften i at lillehjernen min helst vil ha det sånn, er jo minimal – men verdien av flaks skal aldri undervurderes heller.Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roger Fossum

I følge Manntall 1664 - 1666 for Bragernæs prosti (1665) heter 'Dyre Torsen' Dyre Torstensen (Dyrre Thorstenn) og er 68 år gammel. Du finner lenke til manntallet her: [url="http://slektsforskning.com/login/person/anetre5/tekst/Dyre%20Torsen%20Eikholt.asp>LenkeForøvrig har jeg trolig funnet to brødre av Dyre Olsen, nemlig Ole og Eilert Olsen.Døpt 3 Sep. 1690 Ole Olsen’s barn Nils (Fadder Olof Lars Eegholtis + Svenning Biørnssøn) Fadderen Olof er vel Lars Dyresen's kone Olaug Rasmusdatter og Svenning Biørnssøn er muligens en bror av Ole Bjørnsen. LenkeDet er trolig samme Ole her: Døpt 12 Mars 1699 Ole Olsen Eikholts sønn Ole. Fadder her er Lars Dyresen. LenkeDet er trolig samme Ole her: Døpt 13 Apr. 1702 Ole Olsen Sundlands datter Birthe. Fadder her er Birthe Erik Sundland's. (Erik Larsen Sundland, som trolig er en sønn av Lars Dyresen. Har funnet mange barn av Lars Dyresen som ikke står i Skogerboka. Tror forøvrig at han var gift to ganger.) LenkeDøpt 3 Des. 1890 Eilert Olsen Sundlands sønn Ole.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roger Fossum

Eilert Olsen Sundlands sønn Ole ble selvfølgelig døpt den 3 Des. 1690.Dyre Torstensen Eikholt må ha vært gift to ganger. Et av hans barn ble døpt den 8 Mai 1653 og han ble trolovet den 11 Jan. 1657 og gift den 4 Juni 1657. Lenkene finner du her: LenkeMvh Roger Fossum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.