Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnstein Rønning

[#54881] Molde-eksperter! Peter Christian Høyer, antakelig(?) han som døpes 9/8 1793

Recommended Posts

Gjest Arnstein Rønning

9/8 1793 Molde: ...da døpt et uægte Drengebarn af Molde. N: Peter Christian (oppe til høyre). Navn på foreldre er ikke oppgitt!Hvordan skal man finne mer om denne karen? Finnes kirkebøker for Molde som også viser foreldre på denne Peter Christian? [url="http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070911630051.jpg>LenkeSe også debatt 53912:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Mange takk Arnstein, - for initiativet til denne 'ekstra' tråd i forbindelse med 'jakten' på Petter Christian HÖYER's opphav som angivelig skal ha vaert Molde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Ser på DIS-Norge - Möre og Romsdal, at det den 18. November 2007 er lagt ut en 'HÖIER-fårespörsel under Molde.Tittelen er 'Petter Christensen Höier f. omkring 1790', og tråden har per i dag vaert vist nesten 100 ganger, - men så langt uten noen svar!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Johansen

Hei alle sammen! Jeg følger denne og den andre tråden (53.912) med stor interesse. Min kone har PCH, Bugge/Schance og Klæboe blandt sine aner. Det er jeg som har lagt inn etterlysning på DIS-Norge. Det var ved innlegging av denne at jeg ble gjort oppmerksom på deres diskusjon her på Digitalarkivet. Jeg har dessverre ikke noen flere opplysninger om personene enn dere, men sitter inne med litt lokal geografi-kunnskap hvis det skulle trengs.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til Tore JOHANSEN,- kan du tenke deg å gjöre et lignende innlegg under selve PCH-debatten, slik at jeg kan svare deg der, - og hvor jeg samtidig kan stille deg et spörsmäl vedrörende forbindelsen HÖYER/KLAEBOE.Mange takk.MvhThomas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til orientering.Vennligst se de seneste innlegg under ovennevnte tråd; 53.912 -'Petter Christian HÖIER/HÖYER angivelig f. i Molde ca. 1790 - hans opphav sökes'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Ser de vert etterlyst ekspertar, vonar eg som amatør kan kome med eit innspel.Datum Trondhjem 19/4 1719 selger Hans Henriksen Lind til Msr. Jacob Johansen Schultz sin Part i Laugespladsen som paa Skiftet efter sal. Mette Laugesdttr. blev vurderet for 120 Rdlr. - en Part var udlagt for Gjeld til Cammerassessor Peter Høyer, som 2/10 1720 sælger den til Jacob Johansen Schultz og en 3. Part udlagt udj Arv til Mons. Mathias Lorentzen, som sælger den til Raadmann Lorentz Hansen Holst, der sælger til samme SchultzDenne Peter Høyer hadde interesser i Moldedistriktet og etterkomarar hadde også tilknytning til Molde. Kan det vere eit spor?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk for det - ja, det kan vere et spor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Dette var interessante nyheter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Eg har notert meg at Petter var gift med Bodil Nissen Angell og at dei hadde barnaa. Johannes (1703 - 1775)b. Anne Margrethec. HelenaDesverre er det så lenge siden eg noterte dette at eg ikkje skjønte kor viktig kjeldereferanser var - så kjelda hugsar eg nok ikkje. Men har kjeldetilvisingar for Helena og ein del andre som nytta namnet Høyer/høier/Højer i Molde og omland på 1700-talet. Om dette er interessant kan eg godt leggje dei fram.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Postmeister Jens Collin skriv i sine omfattande slektsnotater om nok ein Peter Høyer - om eg har lese skrifta hans rett.Hilleborg Høyer var Jacob Mortensen Schultzes 2. Hustru - kfr. Hans Skifte 1752 17/7 - til Formynder for Deres Datter Hilleborg Margarethe Schultz blev beskikket Provsten Hr. Peter Høyer paa Nærøen, paa hvis Vegne var nærværende hans Broder Hr. Tolder Liv Borch Høyer.Om Jacob Schultz er at fortelle, at han var forretningsmand og Godseier og boede i den senere saakaldte 'Schultzhagen'. Han var visstnok som de øvrige af Slægten en formuende Mand og eiede en Del Jordegods. Han var gift 2 Gange. 1, med Hilleborg Thue, som døde i 1742. Ved skiftet etter hende udgjorde Boet 2670 Rdl. en betydelig Sum i de Dage. Med Denne sin første Kone havde han Datteren Risse Margrete. 2, med Hilleborg Høyer, med hvem han havde Datteren Hilleborg g. med Godseier Peder Sverdrup paa Langen i Namdalen. De havde blandt flere Børn Georg Sverdrup, som blev Professor ved Univeritetet i Kristiania og var Medlem af Rigsforsamlingen paa Eidsvold, og Jacob Livius Sverdrup, som var Overlærer og Landbruksskolebestyrer i Jarlsberg, Fader til Johan og Ulrik Sverdrup, hun var saaledes de to sidst nævnte Mænds Bedstemor (ikke Grandtante som Schneider siger.) Jacob Schultz døde i 1752, han var Svoger af Fogden Børge Eeg og Morbroder til Kaptein Nils Lossius paa Vestad, som var gift med Anna Katarinas Datter Anna Kristine. (altså ikke svoger som Schneider siger.)Kilde: Årsskrift for Romsdal Sogelag 1923. Gjermanes og Fogderne i Romsdalen av O. OlafsenSjølv er eg ikkje trygg på at alt som står i siste del av utdraget frå ARS 1923 er rett. Men sambandet Molde og Sverdrup-familien er kanskje av interesse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Imponerende, - ennu flere nye opplysninger å arbeide videre med i.f.m. PCH-saken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(12:) Kaptein (senere major) Nils Lossius (1718-1790) på Vestad var altså g. (1740) m. Anna Christine Børgesdatter Eeg (c1715-1800), datter av Anna Cathrine Mortensdatter Schultz (1687-1727), g.m. Romsdals-fogden Børge Jacobsen Eeg (1681-1764).Nils Lossius' eldre bror Johan Christopher Lossius (1709-1781) var g.m. Anna Catharina Børgesdatter Eeg (1729-1750), en yngre halvsøster av Anna Christine Børgesdatter Eeg (c1715-1800). Anna Catharina var d. av Børge Jacobsen Eeg's 2. kone Gjertrud Dorothea Madsdatter Tybring.Nils var altså svigersønn av Jacob Schultz' søster Anna Cathrine og Nils' bror var dessuten gift med Nils' kones yngre halvsøsterm Anna Catharina (f.1729).Men hvordan Jacob Schulz kan bli morbror til Nils Lossius ser jeg ikke. Han var imidlertid morbror til Nils' kone.Nils Lossius' foreldre var såvidt jeg vet Christoffer Christoffersen Lossius (1679-1741) og Helvig Assens (1683-1752).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Vennligst se nye innlegg i tråd nr. 53.912;'Petter Christian HÖIER/HÖYER angivelig f. i Molde ca. 1790 - hans opphav sökes'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

I 1762-53 var Liv Borch Høyer toller i Molde. Han var som nemnt bror af Hr. Peter Høyer til Nærøen.Deira foreldre var Margrethe Livsdatter Borch som 2. gang var gift med Ehm (Pedersen?)Høyer. Det var skifte etter ham 3/3 1724 Trondhjem. Dei hadde mange umyndige barn.Denne greina av Borch-slekta kan vel førast attende til Danmark (Fyn?) og fostra fleire interessante personar, t.d. presten Borch til Agerø.Det 3. barnet etter Margrethe og Ehm som eg meiner må vere Hilleborg Tanche som vart gift 1. gang 1722 i Molde med futen Jacob Mortensen Schultz og dei fekk døtra Hillebor Margarethe Jacobsdatter Schultz.   Gift 2. gang september 1757 med enkemann hr Hans Hansen Wingaard. d.e. (ca. 1686 - 12.03.1758). Døde 1792 altså omlag då PCH vart fødd, men ho kan vel neppe skuldast for å vere den ukjende mora sidan ho då var nærare 90 år gammal enke.For å understreke poenget mitt i innlegg 12:Høyer hadde tilknytning til Molde og svært gode forbindelser som kunne gje god støtte i eit knipetak.Det var ein forbindelse til familien Sverdrup.Namnet Peter/Petter/Peder vart brukt i Høyer-slekta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til orientering.- Vennligst se de seneste innleggene i den såkalte PCH-debatten nr. 53.912 - som bl.a. henviser til svar fra Statsarkivet i Trondheim om ovennevnte dåpshandling i Molde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(16:) Når var Liv Borch Høyer toller i Molde ? '1762-53' ser litt 'rart' ut ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(16:) Det skrives her at futen Jacob Mortensen Schultz ble gift i 1722 i Molde med Hilleborg Tanche. Var det ikke i 1743 at futen ble gift med denne Hilleborg, og ble ikke datteren Hilleborg født i 1743 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Jo - du har rett Per - trykkfeil!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ikke det at jeg har noe med det, men nå er det ca 30 Høyer-debatter her på DF. Jeg klarer ikke å følge med. Mulig jeg er tungnem, men er det noen som kan klare å gi en oppsummering, så langt, om Høyer-slekten(-e)?Vel ment fra Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dagny Madsen

Vet ikke om det har noen betydning nå i denne debatten, men Vår Frues kirke i Trh, 1732-1774 har mange sider hvor Høyer (Højer) er nevnt som faddere i familier som Storck, Lemich Rosing, Thode, Horneman, Brejer, Westermand og Bie. Borch-familien (Borchman) er også nevnt. Noen i denne Borch-familien har nok aner fra prest til Elverum Alexander Magnus Borch fra Ribe amt(sønn Liv Borch) - hvor Høyer Tanche kommer inn. Domkirken (1702-1714 fra side 3, 6, 7, 9, 11, 16, 17b, 19, 23, 25,27, 29) har og mye faddere med Høyer-navnet. Vår Frue i Trondheim, side 130-131- 1774-1814 har Peter Christian døbt 3. mai 1790 med far Anthon Hanibal Brun og mor Elen Østberg. Faddere er Schive, Somer etc.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.