Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan Erling Haugland

[#55008] Familie til Skipper Ole Ener(Einar-)sen Glop og Seilmaker Christopher Norbye

Recommended Posts

Gjest Jan Erling Haugland

Jeg søker etter hjelp for å finne foreldre og hustru til Skipper Ole Ener(Einar-)sen Glop, gift med Inger Bertelsdatter, og familien til Seilmaker Christoper Norbye, gift med Helene Olsdatter. Datter av Skipper Ole E Glop.Begge familiene bør befinne seg i omnrådet Larvik, Brevik m omegn.Mvh Jan Erling

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne J. Engmo

Hei. Har du noen årstall å starte med ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erling Haugland

Ikke mye, men Seilmaker Norbye døde ca 1802, Inger Bertelsdatter var født ca 1720. Det er jo noe å gå ut i fra.Mvh Jan Erling

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erling Haugland

Er det noen som event forbinder etternavnet Glop med noe, sted,familier etc. Har søkt nettet, men ingen ting kommer opp som kan gi ledetråder til Glop som familienavn.Jan Erling

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Kan du gi noen kildereferanser? Circa-årstall og tilknytning til Larvik og Brevik med omegn blir litt for omtrentlig.Hvor har du funnet navnene? Hadde de barn? Har du funnet dem i folketellinger? Skifter? Kirkebøker? Etc.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erling Haugland

I mantall Larvik 1701 finner jeg far til Inger Bertelsdatter (f 1720), Bertel Davidsen han er da (1701) 8 år gammel.Han er sønn av Feltberreder David Rabe (Robe) antagelig feilskrevet. Inger Bertelsdatter var gift med Skipper Ole E Glop. Borger og seilmager Christopher Norbye (d 1802) var far til Styrmann Ole Christophersen Norbye som var gift med Helene Olsdatter, datter av Skipper Ole E Glop. Dette skulle gi en indikasjon på tilholdsted Larvik, og omtrentlige årstall. Jan Erling

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erling Haugland

Kristian ! I skifteprotokoll fra Larvik påbegynt 4.10.1742 og avlsutte 12.3.1744 protokoll nr 9. Finnes Inger Bertelsdatter som datter av avdøde Skipper Bertel Davidsen Rabe, og der finnes som Svigersønn Ole Einarsen Glop. Jan Erling

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Mange takk. Det er kildeangivelsene som er interessante, og da har du gitt én som sier noe om Ole Enersen Glop. Jeg lenker den og et par til som utgangspunkt.Skiftet etter skipper Bertel Davidsen Rabe i 1744, som oppgir Inger Bertelsdatter, gift med Ole Enersen Glop som datter (i første ekteskap med Anne Andersdatter 'Gaarden': [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=18&filnamn=sk07071672&gardpostnr=570&personpostnr=3983&merk=3983#ovre>LenkeSkiftet etter Ole Enersen Glop i 1760, som angir at Inger Bertelsdatter har overlevd ham og at hun nå er forlovet med Jens Hansen Hvidt: LenkeInger Bertelsdatter og Jens Hvidt i ekstraskatten 1762: LenkeSkiftet etter Inger Bertelsdatter i 1779, som bl.a. viser at datteren Helene (fra ekteskapet med Ole Enersen Glop) har blitt gift med Kristoffer Nordby:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Slektsnavnet Glop er ikke kjent i Larvik omkring 1730, jfr [url="http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html>http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html. Det kan for så vidt tenkes å ha noe med gården Gloppe i Tjølling å gjøre, men det er ikke godt å vite. Ut fra navnet alene, kan det tenkes at Ole Enersen Glop var sønn av den svenske tømmermannen Ener Olsen som bodde på Torstrand rundt 1730, igjen jfr

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Larviks historie forteller om en Christopher Nordbye i Fritsøbakken i Larvik i 1787. Han er handelsborger i Larvik, og handler med 'trælast til utskibning og krambodvarer'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erling Haugland

Jeg har ingen kildehenvisninger til Brevik, kun en mulig tilknytning fordi på morssiden var det en kobling mot en annen seilmager, Hans Holm og denne befant seg i Brevik. Jeg har størst tro på at Norbyene finnes i Larvik området, men ville ikke blitt overrasket om han hadde dukket opp i en periode i Brevik omr. Personlig tror jeg at Christopher Brevik i Fritsøbakken kan være rette mannen, og at en kobling mot Norby i Hedrum kan være logisk og at navnet Norbye kommer fra gården (ene) Norbye i Hedrum. Det blir mye antagelser her, men før el siden så klaffer vel noe av disse til med virkligheten. Det ser ut til at det å finne Norbyer er lettere enn å finne familier med Glop i navnet, men utfra skiftene ser det ut til at det skal være Enersen og ikke Einarsen. Ser at en av hans sønner(Oles) er døpt til Ener også. Jan Erling

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

I Larvik A-Å (Per Nyhus) står bl.a. dette om Nordby: '-gård mellom Hovland og Bommestad.... Hovedhuset på Nordby skal være reist ca. 1770 av overinspektør ved grevskapet og jernverket,F. L. Fabricius. En senere eier, fra 1863 til 1882, var den rike garver Andreas Bredoch fra Larvik. Huset, som Riksantikvaren har erklært fredningsverdig, har gode detaljer både ute- og innvendig fra siste del av 1700-tallet. Også bryggerhuset er gammelt...osv'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erling Haugland

Arnstein ! Dette med garver er jo intr., men antagelig en tilfeldighet. Inger Bertelsdatters farfar var jo Feldberreder David Rabe. Jeg ville tro at dette er en familie som er innvandret til Norge. David Rabe var gift med Maren Bourne, datter av Rådmann i Larvik, Joseph Bourne.Jan Erling

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg legger inn litt om Yttersø og Nordby i Hedrum her: Lenke Litt lesestoff i juleferien. Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erling Haugland

Gunn ! Ja, ser at du er hjemme igjen fra ditt Sverigeopphold og tilbake på nettet, det er hyggelig. M h t Ole Enersen Glop så begynner jeg mer og mer og helle til den oppfatning at han enten er innvandret el at han har tatt etternavnet Glop, event omskrevet det noe fra orginalen, som 1. genrasjon, men jeg kan ta feil. Uansett så har jeg ikke funnet noen med tilsvarende navn noe sted. Det eneste jeg kan se med samme navn er en Røde Kors Forening ved Bodø kanten. Kan han event ha kommet nordfra, tro ? Dette er ett spennende søk videre. Mvh Jan Erling

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkil Lier

Hei, har litt informasjon om Rabe = Rave:EVEN CHRISTENSEN, skipskaptein og borger i Larvik. f.ca.1679, -død 1752 i Larviks Hospital, om lag 73 år gl. Han er 1701 oppført i stefarens husstand og ”seyler udenlands”. Den 24.nov.1705 fikk han skjøte på kirurg Hans Christian Garps gård på Tordstrand. Gift 1.-1705 med ANNE DOROTHEA PEDERSDATTER, død 1711 i barselseng. Skiftet etter henne 12.okt. 1711 viste en netto i boet på 110 rdlr. 23 sk. I ekteskapet 2 døtre, Elen Kirstine f.1705 og Elisabeth f.1711, men som var død 9 mnd. gl. ”Faderen verger for den igienlevende datter med sin suoger Niels Erichsen Nibes tilsyn efter loven”. Gården på Tordstrand med 2 jernkakkelovner og 2 sengesteder ble solgt 20.okt. samme år til Hans Christophersen for 99 rdlr. Gift 2.-1711 med MALENE DAVIDSDATTER RAVE, død 1712, datter av feltbereder David Rave på Trullesletten og hustru Maren Josephsdatter Bourne (datter av rådmann i Larvik Joseph Bourne). Med sin nye kone flyttet Even Christensen til Stenene, hvor Malene Rave allerede døde før et halvt år var gått. Skiftet holdtes 29.juni 1712 ”udi Even Christensen Schierves huus” mellom enkemannen og hans svigerfar. Boets inntekt utgjorde rdlr.247-1-16, netto 19 rdlr. Året etter, 9 juni 1713 selger Even gården i Stenene til løytnant Amund Berg for 180 rdlr. Hvor han så befinner seg de kommende 6 år vites ikke; muliug har han tjenestegjort som løytnant i marinen under krigen. I et mantall 1720 over de påbudne krigsstyr er Even Christensen bosatt på Fritzøbakken, og svarer 60 sk. av sin Formentlige formue/ eiendom på 25 rdlr. Gift 3.-i tiden 1713/20 med ELEN ANDERSDATTER, f.ca.1684; datter av sagmester ved Fritzø Sagbruk Anders Hansen (d.1701) og hustru Inger Goutesdatter (d.1721 på Fritzøbakken) etterlatende ektefelle Lars Olsen. Ellen Andersdatter møter i egenskap av hustru på tinget 10.juni 1720 i en sak ”mellem Even Christensen paa Bachen og Peder Børresen i Steenene”.I Bergen finnes en familie Gaarden: Kirsten Andersdatter Gaarden ble gift 5.nov.1680 med Wolert Scherenbech (d.1729).Mvh.Torkil Lier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Legger inn skiftet der Efen Christensen er nevnt: LenkeFlott at du har fått hjelpe av Torkil Lier her!Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Under min søking etter en passende Ole Enersen fant jeg denne Gjøtleren under Borgerbevæbning , mantallsliste Skien: se mantalslisten over 1. avd. af det Borgerlige forsvar udi Schien: http://www.slekt.org/books/schneider/13.htmlFinner ikke Glopnavnet knyttet til denne person, men han kan jo ha flyttet på seg til Larviksdistriktet ?Jeg får nok låne Larviks historie over nyttår for å lete der igjen.Drar til Sverige i romjulen og blir nok der til 12 jan. ( Jeg her ingen internett- forbindelse der, så jeg får komme tilbake til saken senere) Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erling Haugland

Gunn! Dette kan føre til noe. Tror jeg har sett på dette tidligere, og her finnes også en Flådemann Ole Christophersen. Kan jo være at det her også er en forbindelse. Hvis jeg ikke husker feil så var også en av Chrystiene (Christie) innvolvert i forbindelse med barnedåper (bryllup) i Norbye familien. Det kan og tyde på at de var kjente fra event Skiensdistriktet. Ellers venter jeg på tilsendelsen av Gjallarhorn og Ætt og annat, er det vel det heter. Har bestilt de aktuelle utgaver, så jeg håper at de ramler inn i posten snart. Her i Sv er det god vær, med varmegarder.Jan Erling

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erling Haugland

Gunn! Dette kan føre til noe. Tror jeg har sett på dette tidligere, og her finnes også en Flådemann Ole Christophersen. Kan jo være at det her også er en forbindelse. Hvis jeg ikke husker feil så var også en av Chrystiene (Christie) innvolvert i forbindelse med barnedåper (bryllup) i Norbye familien. Det kan og tyde på at de var kjente fra event Skiensdistriktet. Ellers venter jeg på tilsendelsen av Gjallarhorn og Ætt og annat, er det vel det heter. Har bestilt de aktuelle utgaver, så jeg håper at de ramler inn i posten snart. Her i Sv er det god vær, med varmegarder.Jan Erling

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sigbjørn Larsen

Hei. Jeg har et par kommentarer til Torkils Liers innlegg (18). Når det gjelder David Rave på Trullesletten med hustru Maren Josephsdatter Bourne så har jeg funnet en En David Rove er står som fisker og fattig i kopskattelista i Larvik for 1743 side 153. Formue 14 rdl 48 sh. Er det samme person eller sønnen David?Even Christensens 3. hustru Elen Andersdatter er søster til Anne Andersdtr Gaarden Fritzøe Bachen gift med Bertel Davidsen Rabe. Lenke (skifte av 1721) Hilsen Jan Sigbjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sigbjørn Larsen

I kopskattelista i Larvik for 1743 side 150 nevnes Ole Evensen Glop, bruger borgerlig Næring. Formue 160 Rdr, Kopskat selv, Af 1 pige, Af Næring tilsammen 16 Rdr 20 sh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.