Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Heljar Westlie

[#55177] Ny avskrift

Recommended Posts

Gjest Heljar Westlie

Vi har lagt ut avskrift av ministerialbok V.Toten/Aas døpte 1907-20. Avskriften er gjort av Jarle Olstad og Inger-Berit Østby-Deglum har lest korrektur og gjort opprettinger.Avskriften er tilgjengelig på: www.slektshistorielaget.no Fra forsiden velges 'Kilder', deretter 'V. Toten', 'Kirkebøker' og den nevnte avskriften.Vi ønsker alle våre brukere GOD JUL!Gjøvik og Toten Slektshistorielag v/Geir Thorud og Heljar Westlie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell H Myhre

Hva beror det egentlig på at Heljar Westlie stadig ser ut til å være gitt i oppdrag å ''annonsere'' Gjøvik & Toten Slektshistorielags transkribsjonsprosjekter ? Det praktiske arbeidet er som en vil se utført av andre, og Westlie innehar så vidt vites intet tillitsverv i slektshistorielaget.Det er dessuten slik at Gjøvik & Toten Slektshistorielag er en av i alt fire lokalavdelinger av VESTOPPLAND SLEKTSHISTORIELAG. Men det vil for det store flertall bl.a. av Digitalarkivets besøkende mest sannsynlig være ukjent. Hvorfor velger man i nær sagt alle sammenhenger konsekvent ikke å gjøre oppmerksom på dette ? Skal den gjentatte fokuseringen på lokallaget og den nærmest konsekvente bruken av ''Gjøvik og Toten Slektshistorielag'' som benevnelse på avdelingen oppfattes som en inikasjon på at Gjøvik/Toten avd. faktisk ønsker å løsrive seg fra Vestoppland Slektshistorielsg ?Kjell H Myhre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

Dette får dere nesten ta opp innad i organisasjonene deres.Vi utenforstående er glade for de søkbare kildene som finnes, uansett om det er Vestoppland eller Gjøvik & Toten som står bak...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell H Myhre

Frank, (4) denne forespørselen var som du vil ha sett ikke rettet til deg, så du kunne strengt tatt spart deg for forsøket på besvare den.Mvh. Kjell M.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Innlegget i (3) er ikke annet enn et særdeles mislykket forsøk på mobbing, og sier vel mer om den som har lagt inn innlegget enn om andre. Innlegget fortjener forøvrig bare å bli ignorert da det er helt uten substans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Halvorsen

Som en vanlig forbruker av all digitalt søkbart info relatert til slektsgransking, sier jeg som Jon Torp (2) - Flott !Ellers tiltredes Geir Thorud (6), men jeg klarte ikke helt å følge oppfordringen om helt å ignorere innlegg 3. Fra nettstedet til Vestoppland Slektshistorielag avd Gjøvik & Toten har jeg sakset følgende utsagn på slutten av årsmeldinga for 2006:'Vi har også i år hatt god hjelp av avskrivere og korrekturlesere som jobber på frivillig basis. Av disse vil vi nevne Håkon Frogner, Rune Nedrud, Grethe Solhaug, Bjørn Alund og Harald Sveen, m. flere. Også en stor takk til internett guruene våre Heljar Westlie og Geir Thorud.'Så derfor skal jeg nå forklare deg, Kjell Henrik (3) 'hvorfor Heljar Westlie stadig ser ut til å være gitt i oppdrag å ''annonsere'' Gjøvik & Toten Slektshistorielags transkribsjonsprosjekter'. Med forbehold om at jeg har skjønt dette feil så er det han som (rent teknisk) i et tospann tilrettelegger og publiserer dataene !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Heidi Tofterå Slettemoen

Heljar Westlie er kanskje ikke styremedlem i Vestoppland Slektshistorielag eller i avdeling Gjøvik og Toten, men han har såvidt vites et visst ansvar for internettsidene deres, innbefattet utlegging av avskrifter, og har også stått for en rekke avskrifter selv. Dette vet også Kjell H. Myhre, som ikke her tilkjennegir hvilken tilknytning han selv har til lagene. Myhre kunne med fordel istedet rette sin henvendelse direkte til slektshistorielaget i passende fora, slik at politikk for navnebruk kunne avklares internt? Det tjener neppe noen av lokalavdelingene eller slektshistorielaget med offentlig skittkasting?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Det er ikke første gang det sjikaneres på denne måten mot Heljar Westlie. 13 innlegg måtte fjernes fra debatt 43914:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Annar Steen

I en liten kommune var det et offentlig brannvesen. I tillegg hadde fabrikken egen brannbil og egen 'brannmester'. I kommunen var det ofte branntilløp og det offentlige brannvesenet var derfor et veltrimmet apparat. På fabrikken brandt det aldri og dermed sto det dårlig til med brannbilen da det en gang brant på fabrikken. Det kommunale brannvesenet var raskt på plass, men da ble fabrikkens brannmester aldeles forrykt og ropte 'Det er min brann - det er min brann!'. Jeg leser denne debatten på samme måte. Derfor vil jeg takke Heljar Westlie for at han forsto at informasjonen var til nytte for mange og det var kjekt at han fortalte at dette var tilgjengelig! Så får surprumpene mene det de vil!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

Til (5): Dette er et åpent debattforum der ethvert innlegg i utgangspunktet er rettet til enhver deltaker, og alle deltakere har like stor rett / mulighet til å svare på ethvert innlegg.Derfor mener jeg det blir helt galt å bruke dette forumet til å ta opp ting som bør være interne diskusjoner i diverse lokale organsisasjoner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell H Myhre

Uff da; her har påfallende mye svada og en del åpenbare misforståelser latt seg akkumulere i løpet av uforholdsmessig kort tid !! Ovenstående kunne vært kommentert omfattende, men da jeg ikke anser det hensiktsmessig å skulle bidra til det som raskt kan synes å ha utviklet seg til noe i likhet med en storm i et vannglass, velger jeg å replisere fortløpende og så sporadisk jeg føler det med forsvarlighet kan gjøres i det følgende:Geir, (4) dersom du velger å oppfatte mitt innlegg (3) som ”mobbing” uttrykker dette alene din personlige oppfatning, og ikke undertegnedes intensjon ! Når du videre oppfordrer til ”bare å la innlegget bli ignorert” samtidig som du karakteriserer dets hoveddel, som altså stiller spørsmålstegn ved hvilke tilknytningsform ”Gjøvik & Toten Slektshistorielag” strengt tatt ønsker til moderorganisasjonen Vestoppland Slektshistorielag som ”helt uten substans”, opptrer du åpenbart inkonsistent. Med mindre du har en misforstått oppfatning av begrepet ”substans,” er det vanskelig å se at et forhold kan fremstå mer substansielt enn det som er forsøkt belyst i det aktuelle innlegget ! Jeg har grunn til å anta du er oppmerksom på at dette og relaterte forhold har vært diskutert innad i organisasjonen tidligere. Nettopp på denne bakgrunn ser jeg ikke bort fra at du kanskje finner det opportunt å legge problemstillingen død, snarere enn konstruktivt å kommentere den.Du må selvsagt gjerne applaudere det aktuelle transkripsjonsarbeidet med god samvittighet, Kjell Halvorsen i Flatavegen 3; men jeg tillater for ordens skyld å korrigere deg når du i og med innlegg (7) påberoper deg å skulle sitere ”fra nettstedet til Vestoppland Slektshistorielag avd. Gjøvik & Toten.” Du har derimot sitert fra ”Gjøvik og Toten Slektshistorielags” nettsted ! Når det videre tas ”forbehold om at du har skjønt dette feil,” (skal vel oppfattes dithen at du tar forbehold om å ha forstått dette korrekt) er det kan hende klokt. Som medlem av Vestoppland Slektshistorielag gjennom 20 år, har jeg bl.a. vært implisert i arbeidet med transkripsjon av kirkebokmateriale fra Hadeland. I forbindelse med denne virksomheten har ansvaret for nødvendig konvertering, tilrettelegging og publisering av det digitaliserte materialet hele tiden ligget hos Digitalarkivets driftsansvarlige.Da legger jeg samtidig til grunn Heidi (8) at jeg har ”tilkjennegitt hvilke tilknytning jeg har til lagene”, uten at jeg evner å anse dette for å være utpreget saksrelevant. Jeg presiserer at jeg ikke hverken har ønsket å initiere eller faktisk har bedrevet det du litt lettvint benevner som ”skittkasting.” Men jeg henviser gjerne til dette innleggs annet avsnitt; forholdet jeg har forsøkt å fokusere på har altså, gjentatte ganger, vært debattert i ”slektshistorielaget i passende fora.” Jeg sikter da som du vil se ikke til det du omtaler som ”intern avklaring av politikk for navnebruk”, men altså til spørsmålet om ”Gjøvik & Toten Slektshistorielags” tilknytning til Vestoppland Slektshistorielag. Hvorom alt er, kan det være interessant såvel som nyttig dersom Vestoppland Slektshistorielags medlemmer, for så vidt uavhengig av hvorvidt de er tilknyttet avdelingene i Gjøvik/Toten, Valdres, Hadeland eller Land, har synspunkter vedrørende Gjøvik/Toten avdelingens fremtidige tilknytningsform til hovedlaget, og på avdelingens måte å promotere sin virksomhet på. Dette bør det være anledning til f.eks. i og med dette lille ordskiftet. Naturligvis gitt at konstruktive kommentarer snarere enn ”påtatt” indignasjon får lov å danne utgangspunktet (!)Nesten bare i ”parentes” bemerket Annar, (10) synes det mer nærliggende å rette en takk til herværende nettsteds redaksjon for at den på Digitalarkivets forside detaljert har informert om de aktuelle transkripsjonene; faktisk fra og med det tidspunkt av da de forelå ! De ligger der fortsatt; til og med gitt hensiktsmessige linker ! Dette på nøyaktig samme vis som da redaksjonen publiserte det digitaliserte materialet fra Hadeland, som forøvrig er den region i Vestoppland som har latt transkribere den overlegent største andel originalt kildemateriale. Helt til slutt Frank; (11) Digitalarkivets Brukerforum er i utgangspunktet selvsagt åpent for alle som ønsker å benytte det, jeg kan ikke forestille meg at noen på noe tidspunkt har vært i tvil om det ! Således må du for såvidt også gjerne gi meg tilsvar til innlegg i denne debatten. Men det fremgår jo implisitt av mitt innledende innlegg at jeg søker å innhente opplysninger primært hos de som er tilknyttet ”Gjøvik & Toten Slektshistorielag” og/eller Vestoppland Slektshistorielag, og som derved har forutsetninger for å ha oppfatninger om den aktuelle problemstillingen. Ikke desto mindre synes du å ha misforstått nettopp dette. Du evner ikke på noe punkt å belyse de forhold jeg påpekte i innlegg (1). Sett på denne bakgrunn vedkjenner jeg meg naturligvis uttalelsen om at du strengt tatt kunne spart deg for forsøket på å besvare forespørselen.Med vennlig hilsen K. Myhre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.