Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnstein Rønning

[#55377] Blix, Parelius, Walsøe mfl

Recommended Posts

Gjest Arnstein Rønning

Det synes å være usikkerhet rundt opphavet til oberst(?) Christen Blix, som det skal ha vært skifte etter i 1696. Leiv Skjerve opplyser på si hj-side at det ved skiftet i 1696 er opplyst at han var fetter av barna til Hr Claus Parelius og Kirsten Steensdatter.Dersom dette er riktig, må vel fellesnevneren her være mor til Claus Parelius, Gjertrud Svendsdtr og kona til Hans Lauritzen Blix, Ingeborg Svendsdatter. Begge disse Svendsdøtrene skal ha vært døtre av rådmann/borgermester i Trondheim, Svend Andersen.Da blir i tilfelle Christen Blix sønn av Hans Lauritzen Blix (slik mange foreslår på nettet, men som man likevel setter et spørsmålstegn ved).Eller er det noe annet her som er usikkert?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birger Forsmo

I mine notater har jeg Hans Lauritzen Blix, f. ca1596, gift 1624 med Kjersten Ingeborg Svendsdatter, f. ca 1603. Følgende barn: Inger; Mogens; Hans; Ingeborg; Lars; Alhed; Svend og Erik.Er det samme familien?Mvh.Birger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Godt nytt år!Jo, Birger - dette er sikkert samme familie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birger Forsmo

Godt Nytt-år til deg også!Birger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Godt år til dere alle. Jeg har notert 10 barn etter Hans Lauritzen Blix og Ingeborg Svendsdatter, men ingen Christen. Notert følgende:Inger f 1625 g M Tillemann,Maren f. 1627 g. J Block, Mogens f. 1628 g G. Darre,Hans f. 1631 g K Soop,Ingeborg f. 1632 g H Schøning,Sven f. 1640. g B Mikkelsen/M Høstmark, Lauritz f.1633 g ukjent men har etterslekt,Ellen f ? g. O Vangberg/C Vikøy, Alhed f ? g. M Johanssøn og Erik f 1647 g. Regina von Hitziger. Men ett annet spørsmål: Hvor kommer Walsøe inn med disse?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.Thomas Norum, ”den nordenfjellske gren av slekten BLIX” (”Blixboka”), har Hans Lauritsøn Blix gift med INGEBORG Svendsdatter, paret er oppført med 10 barn. Christen er ikke nevnt blant disse.Det enkleste hadde vært om skiftet i 1696 var tilgjengelig for andre å ”tolke”, for om Christen var sønn av Hans L. Blix og Ingeborg Svendsdatter, så skulle vel Christen være fetteren til Claus Parelius og ikke til barna hans.Lei Skjerve sier: ” Ved skifte i 1696 nevnes at han er fetter av barna til Hr Claus Parelius og Kirsten Steensdatter. N S T V side 330 ”.Om Leiv Skjerve gjengir rett titulering kan det være feil i artikkelen i NST, eller at det er feil titulering i skiftet. Jeg tillater meg å tvile på at ordet fetter er brukt, helst er det vel en tolkning av en titulering.---Det er utvilsomt interessant å vite hvor Birger har funnet Hans L. Blix sin kone Ingeborg Svendsdatter registrert med fornavnet Kjersten.Godt Nytt År!MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Skjerve

To av sønnene til Christen Blix og Cathrine Steensdatter , nemlig Jonas og Steen, er nevnt i Ovenstad.I min Hjemmeside er nevnt Christen (Hansen) Blix f 1640.(Hansen) er fra min side en antagelse, likeledes f 1640.Til oppklaring eftersom jeg er nevnt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Ovenstad nevner ingen oberst Christen Blix. Om sønnen oberst Steen Christensen Blix, skriver han at han inntil 1710 kalles bare Steen Christensen - f ca 1670, sønn av Christen Blix og hustru Catharina Steensdtr. Han var gift med Dorothea Olufsdr Lembach (alt iflg Ovenstad).Ovenstad nevner en annen av sønnene til Christen Blix - Jonas Christensen Blix (kalles tildels bare Jonas Christensen og Jonas BELLITZ). Han kom ikke lenger enn til sek.l. før han sluttet sin militære karriere - gift 22/8 1708 i Arendal med Anne Danielsdtr, datter av skipsreder og kjøpmann i Arendal, Daniel Søffrensøn (også alt iflg Ovenstad).Bellitz ser også ut til å bli skrevet som Blidtz hos Ovenstad - er Bellitz ei egen slekt?Når det gjelder Walsøe (Valsøen), så framgår det av NST V at søster til oberst Steen Christensøn Blix, Dorothea Cathrine, var gift med Christen Nilssøn Valsøen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk Leiv - jeg så ikke ditt innlegg før jeg la inn mitt.Har du dette skiftet som du nevner?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.Jeg undres på om ikke slektskapet ligger oppe i dagen her. Dersom Christen Blix var gift med Cathrine Steensdatter og Claus Parelius var gift med Kirsten Steensdatter var det vel sønnene til disse parene som var Fettere?MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Ja, jeg begynte også å tenke i de baner, i forbindelse med at jeg la inn innlegg 8.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Frode Holthe har forøvrig noen opplysninger om Christen Blix på sin hjemmeside: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Pål W. Martinussen

Til innlegg. 5: 'Blixboka' sier at Laurits (Lars) Hanssøn Blix var gift med Catrine Moltzow, datter av Jochum Moltzow, i Ft. 1700 titteleres han som barberer, feltskjær. Det skal også være et privilegiebrev av 2/9 1674 hvor han får enerett til å være barber (cirurgus) i Nordlandene. Han var den første 'lege' i Nordland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk for det!Når det gjelder Bellitz, så finner jeg i NST-oversikten at dette navnet kun forekommer der to ganger. Nå var jeg så heldig at jeg har dette NST. Det er NST XXVII 'Utdrag av Trondheims skriftprotokoller' (som det står), ved Kjeld Bugge.29/1 1717, *kirurgus mester Johan Jordan død 6/1 og kort før *h. Ane Marie Bellitz (Billetz, Billet, Belletz). Hans brødre Johan Jacob Jordan her og Johan Elias Jordan i byen Saltzvedel, Brandenburg, hvis sønn Johan Wilhelm var læredreng hos mester Christian Frawen her. Hennes brødre herr Lars Christophersen Bellitz til Moland og Reinholt C. B. kaptein og kommandant i Stavern. Sølv 3 1/2, bygård 116, lang fortegnelse over urter, medikamenter og kirurgiske instrumenter, taksert av apotekersvend Waxher, ialt 446 - 299 rd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Til innlegg 13. Takk for den Pål. Nu er den på plass. Har du mer om denne Jochum Moltzow ? Ser Peder Egede 1722-1789 var gift med Marie Moltzow.Mulig datter/sønnedatter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Når det gjelder sognepresten i Holt, så finner jeg følgende: For 1719 kvitterer sogneprest Laurits Belitz ”Paa min Vær-Søsters Vegne Johanne sl. Hr. Østen Sverdrups' (bilag 27). Dette er da kona til Østen Andersen Sverdrup, Johanne Bræmmer/Brahmer.Jeg finner også på nettet (uten at jeg skal gå god for dette) at sogneprest i Oppdal, Anders Roaldsøn (Blick) (som tok over etter Erik Lauritssen Blix) ble gift med Lucie Hansdtr Blix. Disse hadde ei datter Inger Opdal, som ble gift med nettopp presten Lars Christophersen Belitz.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Jeg finner også følgende i Grenland Ættehistorielags Slektsforum Lenke 'Etter fallet fra de store høyder inngikk Inger Clausdatter sitt 3.ekteskap i Skien 14.mai 1720 med kommandant på Staværn fort Reinhold Belitz , f.1651 i Trondhjem, -død 13.okt.1737 i Staværn, 86 år gl.: sønn av feltskjær ved Trondhjemske regiment , mester Christopher Belitz og hustru Maren Lauritzdatter. Belitz ble 25/10-1692 fenrik ved 1.gevorbne Infanteriregt. ; 24/12-1700 løytnant ved reserven ved Vesterlenske nationale Infanteriregt. , 23/12-1704 kaptein og sjef for et kompani av samme reserve; 13/2-1712 ut- nevnt til kommandant i Staværn, hvor han døde med majors karakter av 6/6-1731.'Hvem er Maren Lauritzdatter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Skjerve

H A N S L A U R I T Z E N var fogd over Gauldal Sønnen Steen Hansen var sogneprest i Orkdal og hadde barna: Nils Lindved med sønn H A N S Kirsten g Parelius med sønn H A N S Riborg g Paus ? Cathrine g Blix med sønn H A N S Jon Lindved ? Øllegaard g Resen med sønn H A N SEr det fogden som er oppkalt ?Det hang tidligere en minnetavle i Melhus kirke over fogden og hans barn forært av hans datter Karen Andersdatter HelkandHenviser til min artikkel i “Genealogen” nr 1/2003 .:“Et epitafium i Melhus kirke og slekten Lindved i Norge” (Denne artikkel burde ha torpedert “Min norske arv “av Simon Ellefsen.. Men dengang ei)Mens Dere er i “Genealogen” er jeg fristet til å be Dere lese min artikkel:“Ættleggen fra Trondhjem 1612 var vedlagt en søknad som ikke ble innvilget”Denne artikkel imøtegikk en villedende artikkel av Tore H. Vigerus i “Genealogen” 2/99Beklager denne avsporing. Det var for fristende.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(1:) Hvis slektskapet er slik det antydes her så er det jo Hr Claus Parelius selv som blir fetter av oberst Christen Blix, og ikke barna hans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

... hvilket allerede er påpekt av Knut i innlegg #6 ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(17:) Var Inger Opdal gift før Lars Christophersen Belitz ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(18:) Hvilken av debattene i Lenke er dette hentet fra ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Per 23: Denne var vanskelig å lage lenke til, men det er den øverste (og langt nede) Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(17:) Takk !Østen Sverdrup var g.m. Johanne Bremer og Lars Christophersen Belitz (2.g.) med hennes søster Chatrine Elisabeth Bremer. Disse hadde en søster Maria Elisabeth Bremer (død i barselseng i 1700) som var g.m. Frants Børting, som var ansatt på på Båseland Jernverk i Holt i Aust-Agder. Hans hadde søsknene Kay og Juliana, g.m. Ob.lt. Ulrich Friderich Fien. Hvem var Frants Børting's foreldre ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.