Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Inger Bjørnaas

[#55405] Sør-Trøndelag, Orkdal, Svorkmo: Benedicta Drothea Leth, begr. 19.2.1758

Recommended Posts

Gjest Inger Bjørnaas

I k.boka for Svorkmo fant jeg denne begravelsen: 'Begraven Johan Andersens hustrue .. Benedicta Dorthea Leth udj hendes alders 47 aar paa kirkegaarden der ringet og holdt liigpræken over hende'.Er det noen som har mer kjennskap til denne damen ? Hvem er hennes ektemann Johan Andersen ?Beste hilsen Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Olsen

Leth er ikke enkelt på Orkdalsøra. Men ett sted må vi begynne å nøste, Inger!Jeg har funnet henne som fadder fire ganger i årene 1736-1747. Alle disse hadde sterk tilknytning til Øra, men de bodde ikke nødvendigvis her ved dåpens tidspunkt.Barn Benedikte Dortea Leth sto fadder for: 1. Jens Eriksen Broen. Foreldre: Erik Olsen Broen og Kari Larsdatter gift 1732 (står: Erik Broens sin sønn). Døpt 1736 Orkdal. (De ble bosatt på Orkdalsøra, men kanskje litt senere enn 1736). Faddere: Jens Kleiven, Lars Fannrem, Haldo Skjenald, Madame Bennedikte Leth, Kari Fannrem, Guri Olsdatter Hoston 2. Nils Bie Pedersen Blix. Foreldre: Peder Larsen Blix og Marta Sofia Keil (gift 1734) (står: Peder Larsen sønn) Døpt 1740 Orkdal Faddere: Ole Ross, Matias Storck, Lars Tønder, Mad. Leth, Benedikte Dorte Leth. 3. Ane Kirstine Stabell. Datter av løytnant Stabel og ukjent kone. Døpt 1747 Orkdal Faddere: Kaptein Schøller, Hr. Floer, Jomfru Lund, Jomfru Ross, Madselle Benedikte Dordi Leth. 4. Ane Katrine Olsdatter Steen. Foreldre: Kroholder Ole Larsen Steen og kone Elen Riverts, på Orkdalsøra, de gift 1746. (står hos Schøylander: Ole Smed på Øren sin datter, men må være Steen) Døpt 1747 Orkdal Faddere: Løytnant Rimestad (som var fiskeoppkjøper for trondhjemskjøpmannen Hans Horneman ca. 1720. Bodde da på Utro i Bjørnør prestegjeld i Roan. Fra 1730-1746 bodde han på gården Aunan i Rennebu, sammen med sin daværende kone Katrine Lisbet Lammertz. (Kilde: Hans Hornemans kassabøker 1719-1727, fiskebok 1719-1723, Rennebuboka IV, side 609 og skiftet etter Karl Rimestad på Orkdalsøra. 12. september 1753. Orkdal skifteprotokoll nr. 5, side 498) , Johan Albert Riverts, Mad. Krigsvoll, (som var Ane Katrine Riverts), Mad.selle Benedikte Leth, Maren Jakob Jonsen på Øren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Bjørnaas

Tusen takk skal du ha, Bjørn. Dette var en bra begynnelse.Lurer imidlertid på om 'Madame Bennedikte Leth' og 'Mad.selle Benedikte (Dordi) Leth' er den samme. Madame er vel frue og Mademoiselle frøken.Benedikte Dorthea Leth som døde i 1758, var 47 år. Altså f. ca. 1711. Hun var gift med en Johan Andersen.Kanskje det er hun som er fadder til Jens Eriksen Broen i 1736 ?Finnes det noe skifte etter Leth-familien ? Eller etter Johan Andersen i tilfelle det ikke er Johan Andersen Mørch hun var gift med (han var det skifte etter i 1793, Løkken Verk). Han har jeg imidlertid ikke funnet dødsfallet til hverken i Meldal, Orkdal eller Nerviksøra.Har sett litt på dåpen til Ane Katrine Olsdatter i 1747. Synes det står Ole Smed, men her er en lenk til siden:Dåpen til Ane Katrine Olsdt. 26.p. Trin. 1747: LenkeBeste hilsen Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Olsen

Leth dukker opp med jevne mellomrom på Orkdalsøra. Også i skifteforretninger.Men er du kjent med Kjeld Bugges artikkel i Norsk slektshistorisk tidsskrift (NST): Bind 19 (XIX), 1963, hefte 1, side 41-49, ”Omkring en slekt Grøn”, (hvor kaptein Jens Mørch (f. 1726) nevnes. Han ble gift med Ane Benedikte Leth (født 1726). Hun døde i 1798 hos svigersønnen Jacob v.d. Lippe Parelius i Meldal).Kjeld Bugges artikkel i NST: Bind 30 (XXX), 1986, hefte 4, side 311: ”Slektene Leth (Leth I og Leth II) og slekten Dons i Trondheim”.Mye interessant i disse artiklene, men ingen Benedikte Dortea finnes registrert hos NST. Bugge skriver at ”slektsnavnet (Leth) forekom over hele landet i flere ubeslektede familier”.I Orkangerboka står det om en episode fra 1770-årene om skipper Mørch fra Trondhjem og hans svigerfar Jacob v.d. Lippe Parelius, sogneprest i Meldal, og deres kamp om å få monopol på all frakt mellom Trondheim og Øra. Dette monopolet prøvde standsitterne på Øra (med Reithaugen-karene (!) i spissen) å krysse som best de kunne. (Kilde: Håkon Hoff, Orkangerboka, side 131).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Bjørnaas

Er ikke kjent med artiklene i NST, men har lest det som står i Orkangerboka.Ser ikke bort fra at Johan Andersen Mørch sin mor kan ha forbindelse til Mørch-familien, og at det er derfor han har tatt det navnet. Hans far Anders Sivertsen kom fra Myren i Rennebu.Står det forresten noe om foreldrene eller evt. søsken til Jens Mørch i NST, bind 19 (vedre. slekten Grøn) ?Får ha disse i bakhodet i forbindelse med leting i diverse kilder.Takk igjen, Bjørn.Beste hilsen Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Olsen

LETH FRA STØREN VIA TRONDHJEM TIL ORKDALSØRA.NST-artiklene skal jeg kopiere, legge i en konvolutt og slikke et frimerke.Mørch er en for meg ukjent familie på Øra, unntatt episoden om skipper Mørch som Håkon Hoff beskrev i Orkangerboka.Det er spesielt én Leth-familie vi vet hadde tilknytning til Orkdalsøra og Orkdal. Jeg aner ikke om denne familien har noen som helst sammenheng med Benedikte Dortea Leth. Det ligger en del Leth på nettet (også på DIS) men jeg har fortsatt ingen treff på Benedikte Dortea.Jeg gjør likevel et forsøk på det jeg vet noe om, nemlig Orkdalsøra:Denne Leth-familien hadde sitt utspring fra Peder Pedersen Leth, som var sorenskriver i Gauldal 1650-1689. Han kom fra Randers i Danmark. Han bodde på Soknes gård på Støren. (Kilde: Svein Tore Dahl, Embedsmenn i Midt-Norge 1660-1700, side 154-155).Sorenskriveren hadde mange barn på Støren. De ble spredt vidt i Trøndelag og Nordland. Ett av barna Mikkel Pedersen Leth (død 1718). Han var lensmann på Støren frem til ca. 1707. Deretter virket han som innlandshandler på Støren, siden visstnok i Trondhjem.Lensmann, senere innlandshandler Mikkel Pedersen Leth hadde disse barna døpt på Støren:1. Karen Mikkelsdatter Leth, født 1693. Skjebne ukjent.2. Peder Mikkelsen Leth. (1695-1727). Død ugift i Vestindia. Skipskirurg.3. Jonas Mikkelsen Leth. (1698-1746). Gullsmed i Orkdal, siden mester i Trondhjem.4. Maren Mikkelsdatter Leth (1700-1758ca.): Gift I med nordlandshandler Ole Beyer. Bodde på Orkdalsøra. Siden gift II med repslager Knut Løche på Bakklandet i Trondhjem.5. Johanne Mikkelsdatter, født 1703. Skjebne ukjent.6. Kristoffer Mikkelsen Leth, født 1705. Skjebne ukjent.(Kilde: Norsk slektshistorisk tidsskrift, bind XXX (30), hefte IV. Oslo 1986, side 314-315) JONAS MIKKELSEN LETH - GULLSMEDBarn nr. 3, Jonas Mikkelsen Leth, gikk i gullsmedlære hos Andreas Borg i Trondhjem. Også onkelen hans, Jens Pedersen Leth, var gullsmed i Trondhjem (også han sto fadder på Orkdalsøra). (Kilde: Joh. E. Brodahl, Trondhjemske guldsmeder I, 1923, side 130-131).Jonas var ferdig i lære i 1718. (Kilde: Joh. E. Brodahl, Trondhjems guldsmeder II, 1943, side 124-125).Brodahl skrev at Jonas Mikkelsen Leth la ut på svennevandring og viste seg ikke i byen på 25 år. I 1743 var Jonas tilbake i byen hvor han forlangte sitt mestersvenneår, noe lauget innvilget ham.Siden Brodahl (som stort sett konsentrerte seg om kildeserier i Trondhjem) skrev dette er det avslørt av Jonas Mikkelsen Leth var gullsmedsvenn i Rostock i 1723. (Kilde: NST, bind XXX, 30, hefte IV, side 314)Første gang Jonas Leth er nevnt i tilknytning til Orkdalsøra og Orkdal var som fadder i Orkdal kirke i 1729 i dåpen til Ingeborg Olava Olsdatter Beyer. Barnet var datter av Jonas’ søster Maren Mikkelsdatter Leth og hennes mann, nordlandshandleren Ole Knutsen Beyer på Øren. Denne familien komme jeg tilbake til.Faddere ved dåpen i Orkdal i 1729 var: Nils Nilsen Bie, Jonas Leth (som altså var Jonas Mikkelsen Leth, gullsmed i Orkdal og Trondhjem), Jonas Beyer, Mad. Sommerfeld, Berit Kristine Angell, Maren Jon Solhus kvinne.Neste gang han dukket opp var i 1733 og dåpen til Jonette Jonasdatter Leth i Orkdal. Det var hans egen datter, et barn Jonas Mikkelsen Leth fikk utenfor ekteskap med pike Inger Dahl. Barn og mors skjebne ukjent. Faddere ved dåpen i 1733 var alle fra Orkdalsøra: Elling Bårdsgård, Knut Jonsen, Margrete Sørensdatter, Marit Solli – (som var Marit Knutsdatter Beyer, gift Solli), Lisbet Eriksdatter.I 1738 sto Jonas Mikkelsen Leth igjen fadder for Andreas Evensen i Orkdal kirke, sønn av Even Svensen skomaker og kone på Hovsøra. Faddere ved dåpen i 1738: Nils Nilsen Bie, Jonas Leth, Jon Ottersen, Ane Mikkelsdatter Smed, Klara Mikkelsdatter, Berit Jakobsdatter.’ Dette barnet døde i nødsårene omkring 1740.I 1743 var Jonas Mikkelsen Leth tilbake i Trondhjem. Han giftet seg, men døde alt i 1746. Barnløst ekteskap.Hvor Jonas Mikkelsen Leth bodde i Orkdal eller Meldal er åpent spørsmål. Det kan ha vært Orkdalsøra, Evjen, Follo, Fannrem, Svorkmo, Meldal eller andre steder. Håndverkere flyttet gjerne en del. Kanskje han bodde både litt her og der, som de fleste av dem.Tar gjerne innspill på hvor Jonas Mikkelsen Leth bodde i Orkdal eller Meldal ca. 1725-1743 MAREN MIKKELSDATTER LETHBarn nr. 4. Maren Mikkelsdatter Leth, født på Støren (1700-1758ca.): Gift I i Orkdal i 1728 med nordlandshandler Ole Knutsen Beyer. De fikk flere barn her og bodde på Orkdalsøra fram til Ole Knutsen Beyers død i 1737.Maren Mikkelsdatter Leth giftet seg II i 1738 med repslager Knut Løche på Bakklandet i Trondhjem, og flyttet dit.Maren Mikkelsdatter Leth er nevnt i ett skifte på Orkdalsøra, nemlig Marit Knutsdatter Beyer på Hovsøra 02. juni 1756. Hun var kona til skipper Jon Pedersen Sollien på Øra. Dette bruket var forløperen til Solligård på Orkdalsøra. (Kilde: Orkdal skifteprotokoll nr. 6, side 56 ff).Marit Knutsdatter Beyer var søster av Maren Mikkeldatter Leths første ektemann Ole Knutsen Beyer. Marit Knutsdatter Beyers ekteskap med Jon Pedersen Solli var barnløst. Hun døde 80 år gammel og arvingene var enkemannen og ”hennes søskens barn”. ”Hennes søskens barn” var i 1756 Guri Amundsdatter, ugift, 60 år, trolig bosatt på Øra. Og det var ”en kone navnlig: Maren Leth, enche boende paa Bachlandet”Jeg tolker arvingen Guri Amundsen som at Marit Knutsdatter Beyer enten hadde en bror som het Amund Knutsen eller at Marit Knutsdatter Beyer hadde en søster som var gift med én Amund, som fikk datteren Guri Amundsdatter, født ca. 1696, altså arvingen her.Maren Mikkelsdatter Leth representerte i dette skiftet på Øra i 1756 sine egne barn i ekteskapet med Ole Knudsen Beyer. De var (men det oppgis ikke i skriftet i 1756):1. Ingeborg Olava Olsdatter Beyer, født på Orkdalsøra 1729, gift med tollbetjent Peder Batta Marstrand i Trondhjem.2. Maren Dortea Olsdatter Beyer, nevnes som ugift i Stod i 1750-årene.3. Ane Olsdatter Leth, født på Orkdalsøra 1731, ugift i Trondheim i 1750-årene.ANDRE LETH I ORKDAL.Andre samtidige Leth jeg har notert fra kirkebøkene her omkring:1720: Thyge Leth og ukjent kone døpte datteren Birgitte Sofie Leth i Orkdal kirke i 1720 Orkdal. Faddere var: Hans Ibsen, von Zimmeren, Balzer Heints, Mad. Ibsen, Mad. Dorte Klausdatter, Mad. From. 1727: Maren Mikkelsdatter Leth (se over) sto blant andre faddere for Boell Kristoffersdatter, datter av Kristoffer Monsen og Lisbet Eriksdatter Kok på Hovsøra. Døpt 1727 Orkdal Faddere: Erik Andersen, Evert Benjaminsen (Blom), Maren Leth (som altså var Maren Mikkelsdatter Leth), Kirsten Andersdatter Øren, Iver Brynhjolsen Åsen på Øren. 1737: En ukjent kvinne Abrama Katrine Leth sto fadder for Olava Margrete Olsdatter. Olava Margrete var uekte barn av løytnant Ole Brun og pige Elen Riverts. Elen Riverts ble gift i 1746 med kroholder Ole Larsen Steen. Døpt 1737 Orkdal Faddere: Peder Schick, Anker Storck og Matias Storck, Thomas Elen, Mette Bie, Abrama Katrine Leth.1737: Abrama Katrine Leth var også fadder for Lars Eriksen, sønn av Erik Andersen og Berit Larsdatter. Døpt 1737 Orkdal Faddere: Nils Anker, Fredrik Ibsen, Anders Klokker, Madselle Ibsen, Madame Abrama Katarine Leth, Lisbet Eriksdatter på Øren. 1738: Abrama Katrine Leth nevnes også ved dåpen til Hans Olsen. Et uekte barn av foreldre: Matros Ole Knutsen fra Flensburg og pike Ane Elschen på Rømme. Døpt 1738 Orkdal Faddere: Hr. kaptein Bull, Fredrik Schieldrup, Evert Ibsen, Mad. Ross, Ane Schieldrup, Abrahama Katarina Leth.1739: En ukjent kvinne Berit Leth sto fadder for Frants Evensen, som var Even på Gjerdets sin sønn. Døpt 1739 Orkdal fastelavenssøndag Faddere: Jørgen Gjøl, Jon Megård, Maren Brun, Berit Leth, Berit Engen Frants Evensen, død 1742 på Øren, 3 år, 12 uker 11 dager.1747: En ukjent kvinne Brita Leth nevnes i dåpen til Katrine Marie Lind, datter av kaptein des Armes Fredrik Lind og kona Ane Marie Pedersdatter Schink Døpt 1747 Orkdal Faddere: Kaptein Bull, Hans Schinck, Marinken på Øren, Brita Leth, Knerche i Ljåmo. Er det fortsatt noen som greier å henge med?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Bjørnaas

Du verden, dette var litt av en oversikt, Bjørn. Mye interessant her.Dette bekrefter egentlig at jeg må utenfor dalføret for å finne Benedicta Dorthea Leth og Mørch-familien.Tusen takk igjen, Bjørn.Beste hilsen Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.