Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Gunnar Lie Eide

[#55448] Stornamsa

Recommended Posts

Gjest Gunnar Lie Eide

Jeg er ute etter å utveksle informasjon om jekta Stornamsa fra Rødøy. Jeg kjenner til forliset i Vestfjorden og hvem som var med, men ønsker påfyll av mer informasjon om båten og historien bak.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birgith Andreassen

Min tippoldefar Daniel Mortenson fra Rødøy berget seg unna forliset på dette vis fortalt av et av hans oldebarn Almar Nilssen ,Tjongsfjord: 'Daniel Mortensen arbeidet hos Anders Bang i Esvika. Han var med jekta Stor-Namsa til Lofoten for å kjøpe fisk. De hadde full last og var på veg hjem. At Daniel berget seg, var en tilfeldighet. De hadde en 3-roring,-en båt på 18-20 fot med tre rorganger. Båten ble et problem da de skulle seile om Vestfjorden. De fikk den ikke på dekk, og de kunne ikke slepe den. Daniel skulle seile den til Grøtøy og vente der. Han fikk med seg en ung gutt og de seilte som avtalt. Vel framme ventet og ventet de ,men ingen kom... Man antar at Stor.Namsa hadde seilt seg opp på Brandsholmbåen,-noen undervanns-skjær eller ei grunne utafor Ure.'Dette er hva jeg vet. Vet du mer om min 'oldis' Daniel? mvh Birgith

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Lie Eide

Dette var nye og viktige opplysninger. Jeg vet at 10 navngitte omkom, men har også lest at det skulle være 12 ombord. Trodde de to siste var passasjerer som demed ikke var navngitt. Men dette kan tyde på at de var mannskap og overlevde forliset. Brandsholmbåen har jeg hørt om før og dette på en måte kvalitetssikrer at det var der de gikk på grunn. Men i Rødøyløva (et lokalblad i Rødøy kommune) står det at de gikk fra et sted sør for Vestfjord (kanskje Grøtøy) mot Ure. De lot seg lure til å gå av ei jekt som kom nordfra etter at de slang kommentarer: 'Jasså ligg dokker her med den store jekta (Stornamsa) og ikke tør å gå' ble det sagt og dermed gikk Stornamsa ut i Vestfjorden. Takk for opplysningen, jeg nøster videre og har noe stoff om du er interessert så si fra!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Lie Eide

Kan det være din 'oldis' Daniel som er Daniel Mortins, Gårbr/leil/fisker og var 45 år i 1865, gift med Kirsten Jacobsdatter på gården Vaagaae i Rødøy? Oppført i folketellingen i 1865.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birgith Andreassen

Ja, det er min tippoldefar.Jeg har god greie på han og hans kone, barn og barnebarn og hvor de havna osv. Jeg ble bare litt nysgjerrig på om du visste noe om ham som 'arbeidskar' hadde jeg nær sagt.Han var vel ikke navngitt som mannskap på Stornamsa, men om du kommer over hans 'navn og virke' utenom kirkebøker og lign. så kunne det være artig å få vite. Vil du dele med meg navnet på de som omkom på Stornamsa? Har du andre ting å fortelle om skuta?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Lie Eide

Hei Birgith,Jeg har navnene på de som omkom. Er mye på reise for tida så jeg skal komme tilbake til det når jeg får tid. Jeg har også en salme som er laget i sakens anledning. Som sagt du skal få hva jeg har. Men dette må jeg gjøre hjemmefra.Gunnar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Lie Eide

Hei Birgith,Her er litt mer av det du ba om:Følgende personer døde på samme dag i Rødøy (forliset med Stor-Namsa: 05.02.1857 Anders Jensen Bjerga 28 på søen? 05.02.1857 Anders Johansen Tjong 30 på søen? 05.02.1857 Christian Johnsen Tjong 53? på søen? 05.02.1857 Elias Peder Eliassen Værnes 35 på søen? 05.02.1857 Elling Olsen Tjong 26 på søen? 05.02.1857 Ingebret Ottesen Brevik 63? på søen? 05.02.1857 Jens Hansen Esvik 29 på søen? 05.02.1857 Jesias Arntsen? Seglfor 30 på søen? 05.02.1857 Ole Eriksen Bjerga 40 på søen? 05.02.1857 Thomas Jensen Strømsvik 32 på søen? Hvis noen har mer om hva som skjedde håper jeg dere kommer med dette. Jeg forsøker å skrive om seilasen og forliset og har bruk for så mange opplysninger som mulig i denne saken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Min tippoldefar, Petter Nilsen i Sjåvika, diktet en sørgesang om denne tildragelsen. Den kalles 'Værnesvisa' og du kan lese om den i en artikkel på s. 10 av 'Rødøy-Løva: Informasjonsblad utgitt av Rødøy kommune,' for desember 2004. Den har i alt 32 vers.Jeg grier ikke å kopiere web-addressen til pdf-versjonen av dette bladet, men du kan bruke Google og søke på Stornamsen, så finner du nok artikkelen.HTML-versjonen av filen finner du her:Lenke(dersom da dette fungerer som det skal)Beste hilsen Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

1.En sørgesang maa jeg med taarer sjunge gode Gud, rør selv min bundne tunge hjælp Du mig frem paa dydens rette vei. Lær Du mig varlig her at bruke tiden saa at jeg ei for hastig og uviden af verden gaar. 2. Ak Gud hvor mange tung og møisom dage vi er bestedt i fare saa snart vi vove skal vort liv og blos vi ingen time trygt kan gaae for døden et øyeblikk og vi er stedt i nøden til siste stund. 3. Allgode Gud, Du ene ved vor vandring, Du hastelig kan gjøre stor forandring Naar vi det mindste formoder kan det ske Du ene ved vor levetid og alder Vi ved og ei paa hvilket sted Du kalder oss bort herfra 4. Her høres ofte suk og sørgeklage i disse verdens farefulde dage vi det saa ofte maa beklage at hastelig er endt vor dage i vore bedste aar. 5. Gud trøste os som seile skal paa havet hvor hastelig vi blive kan begravet i havets grumme dyb og ørk og ingen raad til redning ved at finde naar vi med fulde seil paa stormens vande i fare gaar. 6. Almægtige Gud som ene ved og kjender vore vandrings veie i hvor vi os henvender det sker alt efter Dine bud naar Du befaler døden maa han lyde naar Du ei vil saa kan Du ham forbyde at gjøre vold. Værnesvisa – et sørgedikt Jekta «Stornamsen»'s forlis i Vestfjorden 5. februar 1857 7. Ak, sørgelikt er det dog at beklage at hastelig vi her maa avsked tage naar døden kommer ma vi følge med vor tid og sted han kommer os at hente hver time kan vi sikkert hannem vente han er os nær. 8. O Gud Du ser til os i disse dage hvor mangen sømand i sine ungdoms dage paa denne tid forlater hus og hjem og reiser bort paa havets dyb at sanke sit livsophold hvor han maa vidt om vanke i farlighet. 9. Fra hjemmets havn en styrmand monne fare i følge med en liden folkeskare som var bestemt til lofotreisen hen kun nogle dage fra den stund han reiste indtil han dødens budskab monne friste til siste stund. 10. Den anden februar om morgenen tidlig ved klokken 9 var han reiseferdig, et ømt farvell for denne gang og denne dag han lykkelig seilte han trygt i havn i 4 dage hvilte i god behold. 11. Den femte dag han skulde ut og seile, en østenvind som ikke var aa feile han med sit mandskab godt forhøiet var han tænkte sikker havn at faa i tide men han fik snart et andet budskab vide før næste dag. 12. En motsat vind nordøstlig kom i møde hvor han med folk og fartøi maate løbe hen paa Vestfjords grumme bølger blaa han saa vel døden ofte for sit øie men maattte seg i skjæbnen ogsaa føie at følge med. Værnesvisa 11 13. En sydvestvind brød ut ved midnatstide foruden seil han maatte nu omdrive i nattens mørke paa det vilde hav for storm og voldsomhed hvor han forliste og havets dyb det blev nu hans ligkiste med alt sit folk. 14. Her har Du et eksempel kjære broder at døden kommer før du det førmoder og overfalder os i ungdoms vaar jeg vilde ønske at vi kunde høre den sørge sang de i sin nød frem førte i dødens stund. 15. At skilsmisskaalen bliver tung at drikke dog maa vi taalig os i tiden skikke men paa hva tid paa hvilket sted og maade kun Herren ved thi han maa ene raade for alle ting. 16. O Gud vær Du en fader for de poder som græder her tilligemed sin moder og faderløs i verden være maa De her paa jorden mistet har sin fader Vi haabe at Du dennem ei forlader i naadens tid. 17. Almægtig Gud som ene ved og kjender vor vandringstid i hvor vi os henvender Du ved og bedst hvorledes det gikk til at folk og fartøi slæt i grund forliste 12 mand i bedste aar maa livet miste i havets skjød. 18. Vi ingen ting til aarsak kunne vide kun stormens magt som mon saa haastig skride mod havets grumhed intet kan bestaa en vel bevant styrmand var borte et godt fartøi hvorpaa han sikkert kunde fordriste seg. 19. Her sørgende foreldre er tilbage og bitterlig med jammer staar og klage at deres barn saa hastelig gikk bort i deres bedste aar og ungdoms dage de altfor hastelig maa avsked tage fra verdens her. 20 Vi ser en søster græde for sin broder med ømme taarer som enhver formoder en venlig broder gikk fra huset du de tenkte ei at dette skulde blive det sidste farvel som de skulde give til avsked her. 21. Ei nogen kan med tungen her udsjunge den sørge tone de til Gud fremførte da de ei mindste redning kunde see kun at forgaa i havets dybe vande ei mindste redning for dem var at finde til hjælp i nøden. 22. O Gud trøst alle som er stedt i vaade du ene og for alle alle ting kan raade i Dine hænder staar vort liv og død en bitter skaal er skjænket dem at drikke Gud giv dem kraft at de i sorgen ikke fordyber seg. 23. En børneflokk er faderløs desværre O Herre Gud Du deres hjælp maa være hør enkers og de faderløses bøn du hører de forladtes suk i nøden styrk dem og os naar vi skal gaa mod døden den sidste kamp. 24. Gud se i nade til os fra det høie hvor hastelig er endt vor jordisk møie vi ved og ei hvor snarlig det kan ske at dødens time er os nær for haanden og at vi hastelig maa utgi aanden i dødens stund. 25. O Herre Gud hvor onnt maa vi ei lide som paa det grumme hav ofte maa stride vi hver dag død for vore øine ser for den vi intet sted kan sikkert vandre vi daglig ser eksempel paa saa mange som rykkes hen. 26. Forældre kjær som endnu er tilbage den sorg er stor i alderdommens dage hvormed Gud eder har paa prøve sat han kan vel lindre sorgen og jers klage han give eder kraft i sorgens dage i modgangs tid. 27. Hold Eder nu til Gud i disse dage han kan vel gjøre ende paa jers klage og føre Eder vel av verden du naar Eders korte dage er til ende da vil han Eder kraft fra himlen sende i sidste stund. 28. Her ser vi sørgende forældre græde som maa i taarer deres kinder væde i sorgens kalk maa drikke taalig du bed Gud om kraft at i kan overvinde den korte møie, siden skal i finde en naadig Gud. 29. Farvel min kjære fader og min moder farvel min kjære søster og min holde broder farvel min øvrig slegt, og mine blods- forvante Gud styrke eder nu i sorgens dage av at sørge og ei mer klage for modgangstid. 30. Jeg vil min sang til Gud i himlen føie han hjælper en og hver igjennom sorgens møie lær os at bruge tiden viselig vi haaber vist at hisset skal dem finde i himlen skal vi dem sikkert kjende som savnes her. 31. Vær kun tilfreds, vi skal dem alle finde en søn sin fader, manden og sin kvinde som før er lagt i gravens mørke hen i evig rolig hvile fra all møie de er hos Gud til glæde og ophøiet i himmelen. 32. Gud give os kraft til striden at fuldende Du ene har vort liv i Dine hænde antag vor sjæl og Jesus i din haand om vi skal dø i ungdoms aar og dage O lad os vel beredt mod døden tage i sidste stund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Då lurer eg straks på om der finst ein melodi til denne vakre sørgjesongen? Kunne vore artig å prøve seg! Håpar bildet ikkje blir for stort -

bilete4197.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Lie Eide

Petter Nilsen har etter hva jeg forstår laget flere sørgeviser og salmer. Denne som er gjengitt over her er som nevnt av JAN Såvik gjengitt i s. 10 av 'Rødøy-Løva: Informasjonsblad utgitt av Rødøy kommune,' for desember 2004. I denne artikelen går det frem at de venta på 'bør' for å seile over til Ure i Lofoten. Men hvor de ventet vet jeg ikke. Jeg lurer på at det kunne være ved Grøtøy i Steigen. Har lurt på det lenge men så kom Birgith over her inn med Grøtøy og den historien om de to som berget seg der nærmest bekrefter dette. Så nå skal jeg til våren ta en tur dit og se over området. Da har det kommet mange fine responser her la oss holde temaet varmt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Eg tek oppatt denne her: Er det nokon som veit kva melodi som høyrer til visa?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.