Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Per Nermo

[#55564] Hr. Christen Henr.s. Ascanius til Sand, Senja, skifte 1724, h.søster Sara Hoff

Recommended Posts

Gjest Per Nermo

Det var skifte etter Hr. Christen Henrichsen Ascanius, kapellan i Sand (Senja, TR ?) den 23 Okt 1724. Han skal være født ca. 1648. I skiftet er såvidt jeg vet nevnt bl.a. flg.:- bror: Peder Henrichsen Ascanius, magister, sogneprest til Aure, Nordmøre (levde såvidt jeg vet 1645-1748)- halvbror: Simon Hoff (rektor v. Trondhjems katedr.sk.) (levde visstnok ca.1634-1708) hvis barn skal ha bodd i Tr.hj. i 1724- halvsøster: Maren Hoff, bosatt i Grestad, hvis barn mottok arv- halvsøster: Sara Hoff, bosatt i Bilstrup (Bildstrup ?), hvis barn mottok arv. Hun skal ha vært g. med en 'Henrik'Jeg er interessert i om noen har tilgang til dette skiftet og kan gjengi den ordrette teksten. Det skal være nevnt flere personer enn de jeg har listet over.Jeg er interessert i hvem som var barnas (arvingenes) foreldre (i begge kull). Videre hvem de nevnte personer var gift med. Desssuten komplette søskenflokker i begge kull.Det ser ut til at Wiberg's danske præstehistorie inneholder opplysninger som, hvis de er korrekte, gjør det vanskelig å tolke dette skiftet. Iflg. Wilberg skal visstnok avdøde være sønn av Henrich Christensen Ascanius (død 1655), prest i Blistrup, Frederiksborg amt, Sjælland, i perioden 1640-1655. Han skal ha vært g.m. Sara Pedersdatter Hoff, datter av Peder Simonsen Hoff, (død 1647) som var Henrich's formand i embedet i Blistrup. Stemmer dette ?Jeg har også sett Henrich Ascanius (f. ca.1585) fra Hamburg, død i Bergen i 1644 (?), sønn av erkebiskopen i Bremen, Henrik III, nevnt i dette bildet. Kan det stemme ?Jeg er takknemlig for all informasjon som kan bidta til å klarlegge slektforholdene mellom de nevnte personer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

På DISTreff ser jeg at en bidragsyter har Henrich Christensen Ascanius (død 1655) g.m. Barbara Oledt. Hendelser i deres liv ser ut til å funnet sted i .Barbara Olsdatter :1630-1635 Blistrup, Holbo, Frederiksborg, Danmark1634-1650 Blidstrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark.Henrich Christensen Ascanius :1645-d.1655 Blidstrup, Mørsø Sønder, Thisted, Danmark.Deres sønn Christen (Henrichssøn) Ascanius er oppfært som død i 1724 i Sand (Rogaland !).Barbara Olsdatter skal iflg. denne bidragsyter tidligere ha vært gift med Peder Hoff (død 1647 i Blistrup). Hendelser i hans liv :1630-d.1647 Blistrup, Frederiksborg, Danmark1634-1636 Blidstrup, Morsø Sønder, Thisted, Danmark.I dette ekteskapet skal Barbara ha født barna - Hans Hoff, f.1630 Blistrup, Holbo, død 1692 Søborg, Fredriksborg (gift) - Simon Hoff, f.1634 Blidstrup, Morsø Sønder, død 1690 Trondheim (barn: Barbara 1670- og Peder 1670-1704) - Maren Hoff, f.1635 Blistrup, Holbo (gift) - Sara Hoff, f.1636 Blidstrup, Morsø Sønder, død 1702 Hillerød Købstad, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg (gift).Hvis dette er korrekt besvares jo spørsmålet om barnas mor, men det sies ikke hvem som er foreldrene til Peder Hoff.Noen som har kommentarer mht. korrektheten av disse opplysningene ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Bidrag fra ulike hold har fått meg til foreløpig å konkludere med at Peder Simonsen Hoff (c1595?-c1644?), prest (1630-1640) i Blistrup pr.gj. (sogn ?), Holbo herred Frederiksborg amt, Nord-Sjælland, var g. (c1632?) m. Barbara Olesdatter (c1610?-et.1650) fra Blistrup, datter av ektemannens formand i embedet (c1505-1636), Oluf Jørgensen (død 1636).Peder skal være sønn av sogneprest i Vigerslev, Fyn, 1585-1622, Simon Andersen Hoff (c1653-c1622) fra Odense på Fyn, der han ble student i 1565, og Maren Hansdatter (c1559-1591), datter av Hans Knudsen Andrup, prest ved Allesø og Næsbyhoved-Broby kirker inntil 1572.Av skiftet den 23 Okt 1724 etter den barnløse res. kap. i Sand, Senja, TR, Christen Henrichsen Ascanius (f. c1648) i Blistrup, kan man trekke den slutning at hans mor i sitt tidligere ekteskap (med Peder Simonsen Hoff) hadde flg. barn:- Simon Pedersen Hoff (1634-1708), rektor ved Trondhjems Katedralskole 1667-1693 (hvis barn levde i Trondheim),- Sara Pedersdatter Hoff (1636-1702) (g.m. Henrik Mortensen Everdorph (Everdrup ?) (c1625?-c1688), prest (1655-1688) i Blistrup, Holbo, Frederiksborg amt, N.-Sjælland) (flere barn),- Maren Pedersdatter Hoff (g.m. Oluf Lauridsen Holbech (c1625-c1671), prest (1653-1671) i Græsted (Fredriksborg amt ?) (flere barn).I tillegg kan en Niels Hoff høre hjemme blant disse søsken (student i København i 1653, deltok i 1659 i Studentenes Regiment under Køb.h.'s beleiring, i samme regiment, kompani og rode som en Simon Hoff), dessuten visstnok sogneprest i Søborg, Gilleleje (1667-1692), Hans Hoff, død 1692.Av nevnte skifte kan man videre trekke den slutning at avdøde Christen Henrichsen Ascanius hadde flg. helsøsken :- Hedevig Henrichsdatter Ascania (c1645?-1708) (g. 1666 i Odense, Fyn, m. sogneprest i Ryslinge, Midt-Fyn (1646-1681), Mathias Davidsen Reutze (c1614-1690) fra Stettin, Tyskland, sønn av David Reutze og Martha Bünzow) (9 barn) (Hedevig senere g.m. sogneprest i Stryne 1671, Ryslinge 1681-1706, David Olufsen Marslev (c1635-1706)),- Peder Henrichsen Ascanius (1645-1738), sogneprest i Aure 1701-1738 (-29 ?), Prost på Nordmøre, tidligere Conrektor og Hospitalsprest i Trondheim,- Oluf Henrichsen Assens (lat.: Ascanius) (c1646-1712), herredsfogd i Skørring (g.m. Anna Sørensdatter Bay (c1655-c1705) (flere barn i Jylland),- Saxo Henrichsen Ascanius (1650-1734), sogneprest i Bodum-Hurup, Thisted, Jylland 1695-1733 (g.1. Karen Madsdatter Schytte og g.2. Wibeke Christensdatter Schytte).Hedevig's sønn Henrich Mathiassøn Reutze (1668-1728) ble i 1696 kapellan i Bodum under sin morbror Saxo, men forlot i 1702 embedet på grunn av pga. Saxo's ''Suurfittighed'' (hva nå det måtte innebære !), og ble prest i Skinnerup, senere Vellinge (1708-1728).Far til denne søskenflokken (altså i Barbara Olesdatter's 2. ekteskap) var sogneprest (1640-1655) i Blistrup, Holbo, Frederiksborg amt, Nord-Sjælland, Henrich Christensen Ascanius (c1610?-1655), antakelig fra Fyn, der han i Odense ble student ca.1635. Navnet tyder på at Henrich Christensen Ascanius kom fra byen Assens (på Fyn ?).Det ser altså ut til å være feil, det som står i Wibergs danske prestehistorie, nemlig at Hr Henrich Christensen Ascanius til Blistrup var g.m. formandens datter Sara Pedersdatter Hoff.Er det noen som kan fortelle hvor skiftet den 23 Okt 1724 etter res. kap. i Sand, Senja, TR, Christen Henrichsen Ascanius (f. c1648), er å finne, i original eller avskrift ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Åse Kristiansen

Kanskje på Statsarkivet i Tromsø ifølge denne Lenke ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest stine orholm

Smølabøkene forteller om en :Peder Henriksen Pust, Skjølberg på Smøla, som var lensmann. Han døde i 1750. Sønnen hans heter Henrik Ascanius,født 1728 på Smøla, han var også lensmann etter faren. Kan dette være samme familien?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

På denne [url="http://home1.stofanet.dk/blidstrup/>http://home1.stofanet.dk/blidstrup/ finnes en meget interessant beretning om livet på Bli(d)strup Præstegaard i Nord-Sjælland, bl.a. noen anekdoter om sogneprest i Blistrup 1688-1721 (en periode visstnok også klokker i samme kirke), Frantz Kyhn (død 1721), som i sitt første ekteskap var g. (ca.1685) m. Else Kirstine Everdorph (død 1695), datter av Sara Pedersdatter Hoff (1636-1702), som var eldre halvsøster av Christen Henrichsen Ascanius (skifte 1724).Frantz' andre hustru skal iflg. disse erindringene ha vært ham utro og årsaken til at han i 1721 tok livet av seg selv og sine to barn. Hans eldste datter Judithe (1688-1721) var gift med sognets klokker, først (i 1709) Niels Lorentzen og deretter (1 Sep 1714) Christian Frederik Winther.Se blant annet linken ''Christina Andrea Nielsens erindringer'':

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(4:) Mange takk, Åse !Linken viser en (#122) klokker i Sand, Christen Iversen Aschanius, gift med karen Dorothea Blix, skifte på Slagstad i Sand, Bjarkøy, TR, 1781-1782.Skal tro hvordan han ev. er i slekt med (#121) Christen [Henrich.](sen) Ascanius, pastor til Sand, bosted: Slagstad, Sand. Skiftebehandling 1724-1725 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Sistnevnte ser ut til å ha vært stefar til førstnevntes mor Mette Larsdatter Brems (f. Iver Olsen Holt, død 1764), og klokkerens 'fulle navn' skal ha vært Christen Aschanius Iversen Holt og han levde visstnok 1723-1871, bosatt (på Slagstad ?) i Sand på Bjarkøy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det skulle stå ''(g. Iver Olsen Holt, ...''.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Fra Statsarkivet i Tromsø har en hjelpsom kontakt fått oversendt kopi av fem sider fra ''Geistlige skifter i Troms og Finmark 1697-1824'' (se lenken i innlegg #4):Skiftebehandling 1724-1725, Arkiv T, Legg 15, Protokoll 1697-1761, Legg 74, inneholdeneskifte No. 121: Christen Ascanius, [Henrich.], pastor til Sand, bosted: Slagstad, Sand.Skiftet ble åpnet den 23. oktober 1724 ''paa Slachstad i Sands Menighed for at holde en Rigtig Registrering og Vurdering over Sl. Hr. Christen Ascanii, forige Residerende til Sand hans Sterfbomidler'', og det er signert i 'Tromsøe' den ''10 Decembr: 1725. Henning Junghans'' [(1680-1753) fra Svorkmo (Orkdal, ST), sogneprest i Lyngen, Troms, senere Tromsø].Christen Henrichsen Ascanius (c1748-1724) var gift noe etter 1701 med enken Gunnhild Jonsdatter, som i FT 1701 er ført som ''Velbeholden Enche 'Gúnnild Jonßdatter'' på 'Flagstad' (feilskrevet for Slagstad) i Sand og Nergård sogn, Bjarkøy, Senja, med sine sønner Hans (6) og Laurs (2) (se Lenke), barn av Gunnhilds avdøde ektemann ektemann Lars Rasmussen Brems.Nedenfor gjengis de fem sidene fra skiftet :

bilete4389.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Skiftet (side 1) lister arvingene etter Hr Christen Henrichsen Ascanius [c1648-1724], pastor til Sand (etter at ''dend Sl. Mands stiftbørn [først hafde] sin arvelod efter deris Sl. Fader Lars Rasmussen'') :''Først hans fuld syskende:Mag. Per Ascanius, Pastor til Oure Gild paa NormørSl. Ole Ascaniis Børn I jyllandSl. Saxo Ascanig, Pastor til Bodum Kald i jyllandSl. Hedevig Ascania Hendis børn i fyen.Dernæst dend Sl. Mands Half syskendes børn:Sl. Mag. Simon Hoffis børn i TronheimSl. Sara Sl. Henriks i Blistrup hendis børnSl. Maren Sl. Oles i Grastad (Græsted) hendis børn.På disse fornemme arvingers vegne hafde Mag. Peder Ascani til Oure - - - - og derfor som de andre bemyndiget mig - - - -'' (altså Henning Junghans) ...(Altså ingen overraskelser i forhold det som er nevnt i tidligere innlegg over).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

En liten, men for meg overraskende detalj: Saxo Henrichsen Ascanius som jeg tidligere hadde notert som død 29 juni 1734 i Bodum, Jylland, er angitt som død (salig) allerede i sin brors skifte 23 okt. 1724. Han skal også ha vært sogneprest i Boddum-Ydby-Hurup, Jylland 1695-1733 (såvidt jeg husker angitt av Lotte Jensen: Danska praester)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Kan Junghans' anførsel 'Sl' foran Saxo's navn kanskje være en glipp ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.