Gå til innhold


[#55815] Erkeb. Olav Engelbrigts. og slektskr. rundt han i Trondenes og omegn


 • Vennligst logg inn for å svare
899 svar i dette emnet

#41 Guest_Johs H Hammer_*

Guest_Johs H Hammer_*
 • Gjest

Skrevet 18 January 2008 - 22:53

Jeg antar at følgende opplysninger kan ha interesse i diskusjonen: I artikkelen Nogen oplysninger om slekterne Kruckow, Haar og Benkestok, i NST nr. III (s. 283), av Henning Sollied, drøfter han blant annet med utgangspunkt i våpentavla til Kirstine Benkestok hvem hennes nærmeste aner var. Henning Sollied skriver: 'Med hensyn til de 4 vaaben som repræsenterer Anne Haars bedsteforældre, bemerkes først og fremst, at hennes mors vaaben var en halv lilje og en halv ørn. Ogsaa dette merke er velkjendt i norsk heraldik. Det førtes blandt andet av den saakaldte Tjøttø'slekt, hvis stamfar, Amund Tørrisen, ifølge Hirtzholm ble adlet av kong Hans og eiet Ringnes gaard paa Hedmarken; dog angives denne slekt at føre den halve ørn i første felt og den halve lilje i det andet og hjelmtegnet at være en ørnevinge. Derimot er vaabenet fuldstændig det samme som det der i følge Hirtzholm førtes av en 'Sidsille Persdotter'; selv hjelmtegnet, den halve lilje, er her det samme.' Han nevner en Cecilie Pedersdatter på Bjølstad i Hedalen, og konkluderer med at hun ikke kan være Anne Haars mor.

#42 Guest_Finn Oldervik_*

Guest_Finn Oldervik_*
 • Gjest

Skrevet 18 January 2008 - 23:14

Tore (39)Eg er slett ikkje samd med deg i at Trond var noko vanleg namn i Noreg i middelalderen. Tvert i mot verkar det å vera sjeldan. Når ein tykkjer at namnet er utbreidd, så er det helst fordi det er utbreidd i nokre få framståande ætter, slik som Benkestokk, Aspa og Teiste. Trass i dette så var det eit av dei mest sjeldne namna i skattelistene for tiendeskatten i 1520. I eit område som omfatta Nordmøre og Trøndelag, var det til dømes 7 personar som heitte Trond av 2970 skatteytarar. 3 av desse bodde på Nordmøre, 2 i Fosen medan det var ein kvar i Nord- og Sør-Trøndelag. (Dybdahl 2005). Til samanlikning var det 448 som heitte Olav, 108 som heitte Sigurd/Sigvard/Sjur, 101 som heitte Arne og 44 som heitte Ivar.Eit søk i Diplomatarium Norvegicum som omfattar heile landet vil visa eit liknande bilete.Når det gjeld Tjøtta/Andenes-våpnet, så kunne eg sjølvsagt heller sagt Tjøtta/Andenes-ætta. Spørmålet er om det fanst noko slik ætt og dermed eit våpen som med rette kunne verta knytt til eit slikt ættenamn.Bjørn (40)Fint at du kunne visa til kjelda. Trur faktisk er har denne liggjande ein eller annan stad i huset.

#43 Guest_Bjørn Jonson Dale_*

Guest_Bjørn Jonson Dale_*
 • Gjest

Skrevet 18 January 2008 - 23:43

Til 41: Det er positivt feil at Amund Tørrisson eigde Ringnes. Derimot var sonesonen Jens Pederson gift med ei som eigde Ringnes, om eg ikkje huskar feil.

#44 Guest_Tore H Vigerust_*

Guest_Tore H Vigerust_*
 • Gjest

Skrevet 19 January 2008 - 01:26

Finn, du har sikkert rett. Jeg ser nå at i Egil Pettersen: Personnavn i Vest-Norge 1450-1550 (1981) er Trond helt nede på 63. plass.I Nord-gudbrandsdalen, derimot, er det mer utbredt (enn på vestlandet). Den eldste Benkestokk jeg vet om, bodde i Båhuslen, og også der var Trond en del utbredt. Slik var det kanskje også i Olav Engelbretssons hjemtrakter - på Romerike.

#45 Guest_Tore H Vigerust_*

Guest_Tore H Vigerust_*
 • Gjest

Skrevet 19 January 2008 - 01:29

Roland Otterbjörk: Svenska förnamn (Svenska språknämnden 29, 1964 og senere utg.), mener at Trond betyr mann fra Trøndelag.

#46 Guest_Finn Oldervik_*

Guest_Finn Oldervik_*
 • Gjest

Skrevet 19 January 2008 - 02:30

Bjørn (40)Jau, eg fann domen som omhandla etterslekta til Amund Tørrisson på Igerøya. Etter som Anne Tørresdotter forklarte, så var samanhengen som følgjer:Amund hadde to søner, Tørris og Peder. Den første er nemnd med to døtrer, nemleg Anne og Magdalene. Den andre, Peder Tørrisson hadde tre born (fire?):1. Nils Pedersson. Han hadde 3 døtre, nemleg a) Karen Nilsdotter b) Birgitte Nilsdotter g.m. Hr. Kristoffer Olson i Os og c) Adeludz.2. Hans Pedersson. Han hadde to frillesøner, nemleg a) Knut Hansson og b) Peder Hansson3. Dorthea Pedersdotter g.m. Peder Starup på Fladeraker i Oppdal skipreide. Barnlause.4. Jens Pedersson (Nemnd berre i ei bisetning. Hadde truleg ikkje born?)Dei tre siste var truleg heilsysken, medan Nils var halvbroren. Mor til dei tre siste heitte Gjertrud.Det var jordegods etter Dorthea rettsaka dreia seg om. Det vart hevda at jordegodset kom frå Gjertrud, Dortheas si mor og at borna til halvbroren, Nils dermed ikkje hadde rett til jordegodset etter Dorthea. Peder Hansson meinte at han var odelsboren til godset etter farmora, Gjertrud.Tore (44)Rankingen til Egil Pettersson rimar svært godt med den som Dybdahl har kome fram til for Midt-Noreg, nemleg ein delt 66-plass.

#47 Guest_Finn Oldervik_*

Guest_Finn Oldervik_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 00:54

Tore (37)Du hevdar at den første som vart døypt Engelbregt på landsbygda i Noreg var son til adelsmannen Skjeldulf Oddsson på Roli ved Gjøvik og var født kring 1445. Men kva med den Engelbregt Steffansson som er nemnd i dette brevet. LenkeHan er jo nemnd så tidleg som i 1410. Kanskje var han svensk?Forresten pussig at vi har både Benkt og Engelbregt nemnd både i innlegget ditt og i det brevet som eg viser til. Kunne det vera eit samband mellom aktørane? Begge namna var vel sjeldne i Noreg på den tida?

#48 Guest_Tore H Vigerust_*

Guest_Tore H Vigerust_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 01:29

Jeg holdt Engelbret Staffansson (månestjerne) utenfor regnskapet siden han tilhørte den norske riksrådsadelen. Jeg er usikker på om han har svensk bakgrunn, men muligens noe tysk.

#49 Guest_Are S. Gustavsen_*

Guest_Are S. Gustavsen_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 01:31

Tore:Så du støtter altså ikke Nordström som har foreslått en Staffan Olsson som farskandidat?Mvh Are

#50 Guest_Tore H Vigerust_*

Guest_Tore H Vigerust_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 01:56

jo, var han svensk ?

#51 Guest_Bjørn Jonson Dale_*

Guest_Bjørn Jonson Dale_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 02:10

Olaf Engelbrektson kan godt ha stamma fra den norske riksrådsadelen; faren, Engelbrekt Gunnarson, kan vel ha vore ein soneson eller datterson av Engelbrekt Steffenson. Sosialt og kronologisk er det ingen ting i vegen for dette...Riddaren Brynjulf Jonson, far til Ulfhild, som var gift med Engelbrekt Steffenson, kan ha vore fødd i 1340-50 åra, og såleis ein mulig son av riddaren Jon Brynjulfson, éin av Erling Vidkunson sine (formoda) mågar.

#52 Guest_Are S. Gustavsen_*

Guest_Are S. Gustavsen_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 02:12

Slik Nordström er gjengitt i artikkelsamlingen Äldre Bohussläkter II (Tjörn, 2004), s. 140 [Artikkelen 'Holma Säteri under äldre tid' i Vikarvets årsbok 1971-71 (eg. 1971-72?)], henviser han til at Danmarks Adels Aarbog holder en 'Staffan Olausson', nevnt som væpner 1/7 1410, som Katarina Engelbrektsdotters farfar.Jeg ser nå at Nordström gir henvisning til DN XVI, nr. 61; Lenke ; som imidlertid har 'Staffan Clawssons'. Ergo hersker det noe tvil om patronymet til denne farskandidaten.Om han er den riktige, kan han like gjerne være norsk (båhuslening) som svensk eller tyskættet.Are

#53 Guest_Are S. Gustavsen_*

Guest_Are S. Gustavsen_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 02:19

Bjørn:Eneste kjente barn av Engelbrekt Staffansson er etter det jeg kan se Katarina, som ble gift med Henrik Friis. Det at Holleby i Tune (Engelbrekt og Ulvhilds eneste kjente setegård) gjenfinnes hos hennes (Katarinas) etterkommere tyder ikke akkurat på at det skal finnes en forbindelse til denne Engelbrekt Gunnarsson.Brynjulv Jonsson (Ulvhilds far) er påviselig etterkommer etter Havtore Jonsson, hvor forbindelse nok går gjennom Jon Havtoresson. Derfor tror jeg ikke noe på det å trekke inn denne Jon Brynjulvsson, slik du akkurat har gjort.mvh Are

#54 Guest_Finn Oldervik_*

Guest_Finn Oldervik_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 02:20

Bjørn (51)Det er vel rekna med at Brynjulf Jonsson er som til Jon Haftoresson (bror til Sigurd) ut frå dette brevet; Lenke, ei tolking eg finn noko tvilsam.

#55 Guest_Are S. Gustavsen_*

Guest_Are S. Gustavsen_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 02:29

Finn (54):Nøyaktig hva er det du finner tvilsomt med det nevnte brevet?Are

#56 Guest_Finn Oldervik_*

Guest_Finn Oldervik_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 02:42

Are (55)Kva for rolle har Peter Ulfsson i dette? Kva er årsaken til at han har fått gods som har høyrd Brynjulf Jonsson til og kvifor står det det om godset at det hadde høyrd Jon Haftorsson til. Om Brynjulf verkeleg var son til Jon Haftorsson, så måtte han vel i alle høve vera nærare til godset etter far sin enn nokon annan?

#57 Guest_Are S. Gustavsen_*

Guest_Are S. Gustavsen_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 02:46

Finn (56):Peter Ulvsson er, meg bekjent, regnet for å være sønn av Ulv Jonsson, som igjen er regnet for å være sønn av Jon Havtoresson. Peter vil da bli søskenbarn med Brynjulvsbarna, med felles farfar.Are

#58 Guest_Finn Oldervik_*

Guest_Finn Oldervik_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 02:59

Vi må med andre ord tolka brevet som det er lenke til i (54) slik at Peder Ulfsson har vore formyndar for borna til Brynjulf Jonsson, og at at han no vil levera att godset, på den måten at Brynjulf sine born får landskyld like lenge som han han har krevd slik skyld for godset og at det etterpå skal skiftast mellom dei to partane kva gjeld godset etter Jon Haftoresson?

#59 Guest_Tore H Vigerust_*

Guest_Tore H Vigerust_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 04:23

Det skal være Staffan Clausson (månestjerne), kjent 1410-1418. Sønnen Engelbrekt Staffansson (som bodde på Holleby) hadde bare ett barn, Karin (Katarina), som bodde på Holme og er mor til væpneren Engelbret Henriksson Friis til Holme (d. 1543), Ulvild Henriksdotter (nevnt 1514) gift med herr Olav Galle til Tom, Anne Henriksdotter (n. 1514, d. etter 1560) gift med væpneren Håkon Torsteinsson på Egge (Steinkjær) og en Henriksdatter med ukjent fornavn (d. før 1535) gift med Niels Tuesson (halv bjørn). Av disse fire barna hadde alle tre døtrene etterslekt.Det er ukjent at Engelbre(k)t Staffansson hadde andre barn enn Karin (Katarina). Men siden hans datter arvet hele Borregård-komplekset, en arv fra kong Håkon 5., er det lite trolig at det var andre barn av Engelbrekt S.Men på den andre siden, så var Borregård-godset på 1470-tallet eid av en adelsmann, Hans Eder, som ikke kan plasseres inn i slekten Friis. Han *kan* ha vært gift med en søster av Karin (Katarina). Så åpner det seg altså en mulighet for at Engelbret Staffansson allikevel hadde flere barn.

#60 Guest_Finn Oldervik_*

Guest_Finn Oldervik_*
 • Gjest

Skrevet 20 January 2008 - 16:26

Takk både til Are og Tore m.fl. for informative innlegg. Her har vi altså fått vite både om utbreiinga av namnet Engelbregt i mellomalderen, samt om ein slektskrins som for det meste har vore ukjend for meg fram til no. Eg tenkjer da på krinsen kring Hr. Engelbregt Staffansson.Tore gjev rom for at det likevel kunne ha vore ei dotter til etter Engelbregt utanom Katrina (Karin), ei som kunne ha vore gift med Hans Eder. Det vil vel likevel verta vanskeleg å knyta denne ætta saman med erkebiskop Olav Engelbregtsson si slekt?
0 Bruker(e) leser dette emnet

0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere