Jump to content
Arkivverket

[#55815] Erkeb. Olav Engelbrigts. og slektskr. rundt han i Trondenes og omegn


Guest Finn Oldervik

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

* SIGILVM * KANUTI * PETRI (?) ... D * NID?Trulig tyding: Seglet til Knut Pederson, dekan i Nidaros.

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Takk for tydinga! Eg kom om lag til det same, men fikk ikkje til dette med dekan i Nidaros. Tolkinga ser logisk ut.Elles er eg langt på veg samd med Arnstein at dette kan vera to roser i eit horisontalt delt skjold. Ein ser jo at lakken har kleba til seglet i skjoldkanten også. Så spørs det om slike som Tore Vigerust eller andre hugsar å ha sett noko slikt før?

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan Marius Setsaas

Det finnes segl knyttet til slekten Koll (...en av de..) (..vel Karen Kold, så vidt jeg husker..), med samme nederste del av seglet som dette, dvs. der seglet er delt horisontalt i to deler, og med en rose i den nedre halve del..stemmer ikke det Arnstein ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut Handeland

Ser unektelig ut som 2 roser og det ligner på det våpenet som 'Kall' førte. Kall kan kanskje være/skrive seg fra Kall ovenfor Jerpen i Undersåker i Åre. Kall het tidligere Karls sokn.Dette er det eneste Diplomet jeg har funnet hvor Peter Den Eldre (Rytter på Bakke,Hegrin (og Sillebakke?)er nevnt.Trolig var mor til Knut Kristin Jensdatter Skanke fra Billstad i Hackås gift med han. b.XIV s.70 Sammendrag: Olaf Pederssön erkjender, at hans Fader Peder Lafranssön gjorde Mageskifte med Gudthorm Gudthormssön , saaledes at Peder gav Gudthorm vestre Hegrin med to Trediedele af alt tilliggende mod Halvdelen af den östre Gaard i Bakke.Kilde: Efter Orig. p. Perg. i Vitterh.-, Hist.- och Antikv.-Akademien i Stockholm.Levning af 2det Segl vedhænger; 1ste mangler. (Se No. 119 nedenfor.)Nummer: 87. Dato: 1 Mai 1459. Sted: Ösen.Mvh Knut

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Sjå innlegg (102) av Arne Kvitrud i denne debatten. Lenke Det er jo ingen tvil om at våpenet til Knut Pedersson er Ko(a)llslekta sitt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

dere kan ikke bruke kilder på den måten; seglet er en god kilde, men det står ikke i seglet at det tilhørte noen slekt Kall eller Koll (eller Cold ol.), benevn slekten heller for dekan Knut Pederssons ætt inntil videre (det er helt andre figurer til tillegges slekten Koll)

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Om du ser på det som skjuler seg bak lenken i innlegg (480) Tore, så er jo Kollvåpnet gjengitt nettopp som Knut Pederssons våpen.Du påstår at det er helt andre figurer som tillegges slekten Kold, - hvilke da?

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Skal vi da konkludere med at det er to slekter med lignende navn, den ene Cold med dyrehode som motiv i våpnet, den andre Kald, muligens opprinnelig fra Jämtland (se innlegg 479) med et horisontalt delt skjold med en rose i hver del?Erkedegn Knut Pedersson synes da å tilhøre den siste og trolig er det også denne som kan knyttes til Christopher Trondsson (Rustung).

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

I fare for å virke forsurende for ordskiftet, synes jeg allikevel jeg må spørre Finn : vet du sikkert at bildet kan legges ut her ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnstein Rønning

Finn bør kanskje si hvor/hvem som har tatt bildet.Når det gjelder de tre jeg la ut, innlegg 483, 484 og 485, så viser jeg til retningslinjer for eventuelt videre bruk, som ligger her: http://heraldikk.blogspot.com/ Der ser man også hvem som har tatt bildene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

En kan jo undres litt over hvilke motiver Tore har for å stille et slikt spørsmål, men det får nå så være.Den eneste restriksjonen som ligger i bruken av bildene er at det skal oppgis at det er Riksarkivet som har laget de, dvs. har fotografert. Hvem som er fotografen er likegyldig.Jeg understreker at bildet som er lagt ut av erkedegn Knut Pederssons segl kommer fra Riksarkivet. Det vil også de andre seglbildne fra samme dokument gjøre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Jeg kan godt fortelle mine motiv for å spørre, Finn. Mine motiv er å sikre at mine egne og andres handlinger er innenfor gjeldende lover og regler.Riksarkivet har ikke tidligere tillatt at foto de leverer kunder, kan legges ut på nettet av kunden. Men Finn har nå fått en tillatelse, og derved anser jeg at de gamle reglene og praksisen nå er endret - til fordel for alle oss som har vært kunder i Riksarkivet hva angår kjøp av foto. Jeg fikk en epost fra Riksarkivet i forgårs om at det venter en CD på meg der oppe, men en del fotografier jeg bestilte i mai måned. Takket være Finns avklaring av tillatelse og regelendring, har jeg derved nå også anledning til å publisere disse i debatter her i Brukerforumet. Og da kan man med ettertrykk si at verden går fremover. Jeg kommer også til å opplyse om fotografens navn. Han eier jo åndsverket sitt. Regner også med at han har gitt Finn den tillatelsen han trenger.

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Jeg fikk tilsendt CD-en med bildene i går og det stod ingenting om copyrigt verken på CD-en i vedlagte bestillingsseddel eller andre steder. For sikkerhets skyld ringte jeg Riksarkivet i dag for å forsikre meg at det ikke var noen restriksjoner heftet til bruken. Beskjeden jeg fikk var at det ikke var heftet noen restriksjon til bruken av bildene annet enn at det skulle opplyses at de var produsert ved Riksarkivet. Jeg spurte så om ikke fotografens navn skulle oppgis ved eventuell offentliggjøring, men det var tilstrekkelig å oppgi Riksarkivet var beskjeden jeg fikk. Fotografens navn finnes da heller ikke noen steder i de papirene jeg fikk tilsendt, ei heller på coveret av CD-en. Den er kun merket med mitt navn, produksjonsdato, et produktnr., samt Riksarkivet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Jeg må jo opplyse at segl nr. 1 uten tvil var det seglet som virker å være best bevart av de 10 gjenværende seglene på overgivelsesdokumentet. Segl nr. 2, slottsfogd Søren Mortensson sitt er det knapt noe som helst fornuftig å lese ut av?

bilete5010.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan Marius Setsaas

Erkedegn Knut Pedersson tillegges navnet Skanke i en del sekundære kilder. Er det noen kildebelegg for dette ? (...hans segl tyder jo på noe helt annet....)

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Lurer på det samme som Johan (493), så håper at noen kan redegjøre litt for dette.Legger også ved seglet til det som bør være nr. 4, væpneren Jørgen Pedersson (Rytter eller Staur?)

bilete5011.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnstein Rønning

Det kan synes som om 'rosinen i pølsa', selve seglavtrykket, er blitt borte i det som gjelder Søren Mortensson (492).

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnstein Rønning

494: Her synes jeg at første bokstav (øverst) starter med en B, og det stemmer dårlig med navnet, eller hva?

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Ove Wangensteen

Unnskyld meg, men jeg har så vannvittige store problemer med rettigheter i denne sammenhengen. Er det sånn at en fotograf skal ha rettighetene til bildet? Og i så fall: hvorfor det? Hvorfor skal en fotograf ha rettighet til noe som bør være felles? Å ta et bilde av noe som kan være av felles interesse kan jo ikke være eneeie?

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Kanskje du burde opprette en egen tråd på dette emnet om rettigheter til bilder Lars Ove. Jeg har også noen synspunkter, men det vil virke noe forstyrrende om vi tar den debatten her. Tråden ser ut til å bli rikelig omfattende likevel.

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan Marius Setsaas

Lars: spennende tanker du kommer med...Når det gjelder slottsfogden, Søren Mortensson (492), er det ingen tvil om at han hadde stått i erkebiskopens tjeneste i lang tid.Vi finner han flere steder i OE`s regnskapsbok. som det sees av innlegg 148, så sto han i året 1536 oppført i samme regnskapsbok med egen dreng, dvs. han tilhørte da (i hvertfall) den øverste klasse av erkebiskopens tjenere.Imidlertid, viser samme regnskapsbok, at han er ført med sveinelønn flere år før dette.Han omtales her som: Søfrinn Mortensson jute. O.E`s regnskapsbok(1936 utgaven):side 17: han får sveinelønn for 1532side 36: han får sveinelønn for 1533.side 56: han får sveinelønn for 1534.side 77: han får sveinelønn for 1535.side 100: han får sveinelønn for 1536, og for 'syn dreng'side 105: han utbetaler noe lønn til Nils tygelslager i 1536side 107: han utbetaler noe lønn til Nils sagmester i 1536.side 123: han får sveinelønn for 1537.side 144: (særskillt regnskap for Bergen 1536), sveinelønn for Peder som kom fraa Søffrin Morthenson..I DN 11 nr. 624,(21/7-1535) omtales flere rådmenn i Trondheim. Den sist rangerte rådmannen, heter Søffuerin Wendelbo LenkeKan dette være samme mann ? (Desverre eksisterer dette diplomet kun som en vidisse, så seglene er ikke bevart..)

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan Marius Setsaas

Finn: (494), nr.4, væpneren Jørgen Pedersson, må være den vi kjenner som Staur, og som i følge NRR 1. bind, side 12, fikk et 'fribrev' i 1527:'Jørgen Perssøn (Staur) fik et Fribrev med Skjold og Hjelm, som skal være et graat afhugget Træ udi et blaat Felt og to graae afhugne Træer paa Hjelmen, og derimellem et standendes opreist Egeblad fæstet udi baade afhuggen Træ og Hjelmen. Klædet blaat og graa. Ottoniæ fer. 5 post assumpt. Mariæ (22 Aug.) 1527.'Han nevnes i O.E`s regnskapsbok (1936 utgaven):side 68 med sveinelønn for 1536side 89 med sveinelønn for 1536, og for 'syn drengh' (Jørgen hørte da til erkebiskopens øverste klasse av drenger..)side 115 med sveinelønn for 1537.side 146 (Regnskap Bergen 1536, nevnes Jørgen under 'Vttspisningh'Ellers er han nevnt mange steder i D.N., såsom f.eks:(D.N. 11, nr 634) [url="http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=10343&s=n&str=>Lenke (D.N. 12 , nr. 571) Lenke(D.N.12, nr.576)

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.