Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ørjan Kvaløy

[#55914] Iver Olsen Hauberg, Inderøy/Verran, Nord-Trøndelag

Recommended Posts

Gjest Ørjan Kvaløy

I 1844 kom ein familie flyttande frå garden Haugberg i Inderøy, til garden Skaftnes i Foldereid.Det var Iver Olsen Hauberg (1799-1872) og kona Elen Larsdtr. (1799-1884)Dei hadde også med seg 5 born, alle født i Inderøy.Iver Olsen (Verdal?) kjøpte garden Haugberg i Inderøy i 1834 for 700 spd. Selde garden i 1844, før han altså flytta nordover. (Inderøyboka II s. 97)Eg søkjer opphavet til desse to!Når det gjeld Iver Olsen, har eg funni ein del: Han var født på garden Gotvassli i Verran i 1799. Foreldra hans var Ole Larsen (1770-1829) og Karen Berethe Andersdtr. (1774-1859) Begge døydde på Fageraunet.Karen truleg innflytta til Verran, men kor kom ho ifrå?Ole Larsen var født i Verran, foreldre: Lars Olsen (f. ca. 1739) og kona Randi Svendsdtr. (f. ca. 1750) Begge truleg innflytta til Verran. Kor kom dei ifrå?Har ikkje funni vielser eller skifter på nokon av dei.Kona til Iver Olsen er også ei gåte. Elen Larsdtr. Eg har ikkje funni noko vielse på dei. Det var vel truleg i Inderøy? Eldste dotter (Karoline Bergitte) er født i 1824, så vielsa er vel der omkring. Elen Larsdtr. (Også skrivi Lorentsdtr.) oppgis å vera født i Trondheim. Finn eit par kandidatar i FT1801 frå Strinda/Trondheim, men ingen som ser ut til å passe heilt. Vi bør kanskje ha vielsa før vi kan finne ut meir?Ørjan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Kvaløy

Har funni vielse, Sakshaug, Inderøy. 15/10 1822.LenkeHennar far er Lars Pedersen, Trondheim

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Kvaløy

Finn berre ein Lars Pedersen i trondheimsområdet FT1821, med ei dotter Eli Larsdtr. f. 1799. Han oppheld seg på garden Bachen i Malvik, og er ein fattig husmann.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tommy Paulsen

Eli du fant i innlegg(3) er døpt Ellen: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Kvaløy

Finn også ein Lars Dons, med dotter Elen f. 1799 (FT1801)i TrondheimLenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Kvaløy

Takkar for den Tommy! Er det bygdebøker for Malvik? Kan ein evt. fastslå om Elen har flytta ut til Inderøy? Merkeleg ho oppgir fødestad til Trondheim, når ho er frå Malvik? Hennar opphaldsstad i vielsa har eg tolka til Saxhaugvang, eller noko liknande. Kan vi finne noko der?ØK

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gyrid Jørgensen

Hei, dette er noen av mine aner også, via Iver's bror Lars. Jeg står vel også ganske fast her, men har litt flere opplysninger om Karen Bergithe Andersdatter.Hun ble født i 1771, på Ystmarchen i Beitstaden, også bosatt der i 1788, da hun ble konfirmert. Hennes foreldre var Anders Amundsen død på Selen i Beitstaden, 28. feb 1817, alder da oppgitt å være 78 år, dvs født rundt 1739. Mors navn var Susanne Andersdatter (1737-1785). Jeg hadde nesten oppgitt å finne ut hvor de kom fra, da jeg ved en tilfeldighet og på utkikk etter helt noe annet, ser at jeg finner Karen Bergittes søster Susanne gravlagt i 1769 (Beitstaden), og det opplyses at faren er Anders Amundsen fra Trondhjem.Jeg har ikke funnet ham døpt eller gift der, men finner en Susanne Andersdatter døpt i domkirken i 1737 av foreldre Anders Andersen og Karen Larsdatter. Hun passer godt ift alder (alder ved død oppgitt å være 50) og navneoppkalling på datter. Mvh Gyrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Kvaløy

takkar Gyrid, og velkommen til slekta! Eg har noko notert på søskena til Iver, men har ikkje papira her akkurat no. Det var i alle fall ein bror til som flytta til Foldereid, Roland. Meiner det var ei søster og. Elles hamna jo ein stor del av etterkommarane deira i USA/Canada. (Eg har eit par trådar her på digitalarkivet om dette) Skal koma tilbake med meir info. når eg kjem heim.Takk til Tommy også! Ser ut som Elen, født i Trondheim (Strinda?) har flytta ut i veldig ung alder, da ho er konfirmert i Sakshaug. Veit vi om far hennar, Lars Pedersen også var i Sakshaug? Har heile familien flytta, eller var det berre Elen? Vi veit vel heller ikkje om Elen Larsdtr. frå Malvik er rett person?ØK

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Kvaløy

Litt om folket i Gotvasslia, Verran:Familien i FT1801: LenkeLars Olsen, f. ca. 1739, gift med Randi Svendsdtr. f. ca. 1750 Eg har finni følgjande born:1. Ole Larsen, f. 1770 (ikkje døypt i Verran)2. Svend Larsen, f. 17743. Iver Larsen, f. 17764. Svend Larsen, f. 1779 (FT1801)5. Anders Larsen, f. 1787 (FT1801) Ole Larsen, gm. Karen Berethe Andersdtr. Ca. 6 born:1. Lars Olsen, f. 1795 i Verran. Uekte son av Ole.2. Sophia Olsdtr. f. 1796, Gotvassli, Verran3. Iver Olsen, f. 1799, Gotvassli, Verran4. Lars Olsen, f. 1800, Gotvassli, Verran5. Anders Olsen, f. 1802, Gotvassli, Verran6. Roland Olsen, f. 1805, Fageraunet, Verran

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Kvaløy

Bygdebok for Nærøy, bd. I s. 169) Barn nr. 6, Roland Olsen (4/3 1805 - 3/7 1893) gift med Elisabeth Tørrisdtr. i Inderøy (d. 1842) 5 born, alle født i Inderøy.Etter kona døydde, flytta Roland nordover til Foldereid, og vart brukar på Skaftnesmoen (nabogarden til broren) i 1866 gifta han seg på nytt, og fekk 3 born med kone nr. 2. Fleire til Minnesota, USA.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gyrid Jørgensen

Om folket i Gotvasslia, har jeg også notert at Lars Olsen og Randi Svendsdatter muligvis har fått to barn ved navn Svend, men jeg har ikke funnet Svend født i 1779/80, men jeg har muligvis oversett ham. Randi døde 3. mai 1822, (alder 75). I 1776 manntallet for Ytterøy bor Lars (40) og Randi (24) på Gotvaslie i Verran, med tre sønner Ole, Svend og Iver. Jeg hadde ikke fått med meg at Ole Larsen hadde fått en uekte sønn først, men jeg har en datter, Karen, i tillegg, født 27/7-1812, hun ble forøvrig gift med Sivert Olsen Norum i 1848. Ole og Karen Birgithe's sønn, Lars Olsen f.1800-død 1886, er min ane, om ham har jeg bl.a funnet følgende: 'Lars Olsen fra Verran, må ha vært en drivendes kar. Den 26. april 1838 fikk han forpaktningskontrakt på bruket Fageraunet. Dette er ingen storgård. Og Lars fikk ikke råderett over skogen. Han fikk bare ta nedfall for å holde husene istand. Likevel greide Lars etter en tretti års tid å kjøpe en gård til hver av de tre barna sine. Jørgen kom til Skandsen, hvor Lars fikk kår. Ole kom til nabogården øst for fylkesgrensa, Moa, og Berte ble værende på Fageraunet, som selveier. Etterkommere til Berte er i Gottvsslia nå. Den 21. mai 1870 kjøpte Lars Østre og Vestre Skandsen og ga samtidig sønnen Edvard skjøte på eiendommen'. ( Kilde: Nord-Trøndelag Historielag, Årbok 1982, s. 60-64)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Kvaløy

Takk igjen Gyrid! Det er jo nettopp dette som er så genialt med Digitalarkivet, ein slepp å finne opp kruttet mange gonger, for kanskje er det ein annan person som har forska på den same slekta!Eg var i kontakt med bygdebokforfattaren i Mosvik for 4-5 år sia, og han hjelpte meg mykje. Gjorde oppslag i alle tenkjelege kjelder, men nett denne slekta viste seg å vera ei nøtt. I følgje min kontaktperson, kom problema av at dei var innflyttarar. No har vi fått fastslått at Karen Bergithe var frå Beitstad, men foreldra frå Trondheim. Eg undrar meg på, kva som fekk to trondheimsborgarar til å flytte til Beitstad?Når det gjeld foreldra til Ole Larsen, er det framleis ei gåte. Verran ligg i grenselandet mellom Nord - og Sør-Trøndelag, mellom Fosen, Namdalen og Innherred. Min kontaktperson nemnte dei mogeleg kom frå Bjørnør, men berre ein teori.Ja, Ole Larsen hadde ein uekte son før han gifta seg. Han var framleis ungkar i 1795, så han må vel ha gifta seg i 1796 (da Sophie vart født) Dei vart ikkje gift i Verran. Mor til denne uekte sonen var enke Marit Paulsdtr. Thun.Du nemner Karen f. i 1812? Det er eit umåteleg langt sprang i mellom der? Er Karen Berethe mor til dette barnet?Apropos to stk. Svend Larsen. Vi har Svend, 22 år i FT1801, altså født ca. 1779. Eit manntal, eller ei folketeljing frå 1776 nemner ein Svend, 2 år gamal, altså født i 1774. Eg kan tenkje meg at Svend de. døydde, og at han vart oppkalla.ØK

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Kvaløy

Apropos flinke og arbeidsame folk. Det er vel ei liknande historie med Iver Olsen, bror til Lars. Utgangspunktet deira var vel nokså vanskeleg. Husmenn i Gotvasslia, driver med fedrift (FT1801). 33 år etterpå kjøper Iver garden Haugberg i Inderøy, og pungar ut 700 spd! Noko som vel må ha fortont seg som ein enorm sum den tida. 11 år seinare sel han garden med 50 spd. i forteneste, og kjøper Skaftnes i Foldereid, noko som heller ikkje var nokon smågard. 600 spd. betalte han for den.Sonene hans slo seg opp som handelsfolk og fartøyfolk, og dei åtte eiga seglskute. Denne skuta forliste i 1882, verken skip eller last var assurert. Garden gjekk på tvangsauksjon, 'halve' slekta utvandra til USA, og dei som vart att sank ned i husmannsstanden med fattigdom og elende.ØK

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Kvaløy

Du nemner at Anders Amundsen døydde på Selen i Beitstaden, 28. feb 1817? Kanskje er nettopp Selen eit viktig spor? Etter mine notater budde Ole Larsen nettopp der da han vart konfirmert i 1790. Tilfeldig at svigerfaren døyr på same stad?ØK

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gyrid Jørgensen

Jeg har lett i flere nabokommuner, så langt uten hell etter giftemålet til Lars Olsen og Randi Svendsdatter, men tror ikke jeg har kikket i kirkebøkene fra Bjørnør, jeg skal jammen ta en titt i de.Jeg tror du har rett i at de fikk to barn, hvor det første med navnet Svend døde.15. sept 1796, ble Ole og Karen Birgithe gift i Beitstaden.Når det gjelder Anders Amundsen og Susanne Andersdatter, vet jeg, som tidligere nevnt, at de kom innflyttet fra Trondhjem, men siden jeg ikke finner Anders Amundsen født eller konfirmert der(foreløpig!), kan han jo godt komme et annet sted fra opprinnelig.De er ikke registrert i Mandtallet for 1761. (Beitstaden) I Mandtallet for Bedstaden i 1775, er de husmandsfolk under Ystmarchen, har to barn Amund 8 år og Karen 4 år. Har følgende barn registrert på disse: Karen Birgitta døpt 2. nov 1763 i Domkirken i Tr.hjem, Susanna døpt 2. okt 1767 i Domkirken (død 1769 i Beitstaden), Amund ca 1767, Karen Birgithe 1771, Joen døpt 1777.Anders Amundsen var gift 3 ganger,30 nov 1786 gift 2. gang i Beitstaden med Ragnhild Andersdatter - har ikke notert barn i dette ekteskapet.Gift 3. gang med Karen Henrichsdatter 21. juni 1792. De var på Selen i 1801 og 1810 - tellingen. I dette ekteskapet har jeg notert følgende barn: Amund ca 1793, Randi ca 1796, Lars ca 1797, Ingeborg ca 1800, Berit 1808.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gyrid Jørgensen

Min ane Lars Olsen Fageraune f. 1800, ble gift med Jokumina Michelsdatter født på Juule i Inderøy, men jeg har hvertfall ved en anledning sett henne omtalt som Jokumina Haugberg, så det ser ut til at hun også må ha hatt en forbindelse med gården Haugberg.Deres sønn Jørgen Edvart Larsen f. 1846, mistet sin eldste sønn ganske tragisk, i det såkaldte ørnerovet i Verran:'Innherreds-Posten for 100 år siden. Fredag den 27de August 1875. En sørgelig Ulykke hændte fornylig i Værran, idet et 2 1/2 gammelt barn forsvant fra en liden Plads, kaldet 'Skandsen' beliggende på Grændsen mellom Værran og Beitstaden. Pladsen ligger omtrent 1100 fod over Havet og er omgivet af høie, bratte Fjelde. Barnet lå på en Græsvold, da forældrene havde forladt det for en kort Tid og da det en Stund efter savnedes, antog man, at det havde forvillet seg i Skoven, men uagtet al Søgen, gjenfantes det ikke. Der blev sendt Bud til Gaarderne rundt omkring for at opbyde Mandskab til søgning, men alt var forgjæves, indtil endelig En faldt paa at søge oppe paa en næsten utilgjængelig Fjeldklump, hvor Barnet endelig fandtes, men dødt. Paa Legemest forefandtes tydelige Spor efterat en Ørn havde bortført Barnet, idet der af den ene Side var afspist lidt, ligesom der i Nakken saaes Mærker af at ørnen hadde grebet det der med Klørne. Der er altsaa ingen Tvivl om at man her har et heldigvis yderst sjeldent forekommende Tilfælde, at en Ørn har bortført et paa Græsvolden liggende Barn og foraarsaget dets Død'. (Kilde: Artikkel av Astrid Nesheim, Årbok for Fosen 1978)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Kvaløy

Fascinerende historie, Gyrid!Vi har jo ei liknande historie frå Leka (Kvaløy). Det vart feira 75-årsjubileum i fjor. Hendingane er omdiskuterte, men vi skal ikkje ta den diskusjonen no. Litt ironisk er det jo at den same slekta skal bli berørt av to ørnerov. Eg vil tru sjansen for det er nokså minimal. ØK

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Mette Værnes

HeiJeg har ikke fått lest alle innleggene her, men fikk ihvertfall med meg at Svend Larsen født 1780 ikke var funnet. Han ble døpt 18. mars 1780 i Verran kirke, på side 80 i kirkebok 3 (722.A03) for hele Ytterøy prestegjeld 1756-1816.Og at et av barna til Ole Larsen og Karen Andersdatter manglet. * Karen født 26/7-1812 og døpt 20/9-1812, på side 173 i samme bok som over.Jeg skal se hva annet jeg klarer å finne.... Hei så lenge fra Mette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Kvaløy

Takk, det er notert!Litt merkeleg dette med Karen. Det er ei pause på 7 år mellom henne og Roland, og mora godt over 40. Veit vi kva lagnad Karen hadde? Stammar du fra nokre av borna, Mette?Elen Larsdtr. har vi vel ikkje funni 100% enno? Vi har ein god kandidat frå Malvik. Namnet KAN ha vori Lorentsdtr. (eller ein variant) eldste sonen får også namnet Lorents. Det er også eit namn som har følgt slekta.Søk etter Elen Lorentsdtr. gir ingen treff.ØK

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Mette Værnes

Hei igjenNeida, jeg har ikke aner fra Verran etter det det jeg veit :))- folka mine kommer fra Ytterøy og Mosvik.Elen Larsdatter, født og døpt i Malvik i 1799 av foreldrene Lars Pedersen og Karen Dorthea Christensdatter er etter det jeg kan se det naturlige utgangspunktet for videre undersøking etter din Elen. Det er den eneste Elen/Ellen/Elie/Eli (disse skrivemåtene av navnet går om hverandre alt etter som hvem som fører det inn i de forskjellige kirkebøkene/protokollene) i riktig området med en Lars Pedersen som far. Ser at Iver og Elen får en datter med navn Lovisa Dorthea, en navnoppkalling kanskje?Den samme Elen får forresten i følge Familysearch (opplysninger som selvsagt må sjekkes med kirkebøkene) to brødre Lorents Teodorius i 1814 og Ellejrt Regunius i 1816, begge døpt i Strinda. Hei fra Mette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gyrid Jørgensen

Karen Olsdatter (f. 1812) ble som nevnt i et tidligere innlegg gift med enkemannen Sivert Olsen Norum i 1848. De fikk hvertfall et barn sammen, Maren Anna Sivertsdatter, født 1851 (Inderøya). Sivert døde i 1855 og Karen giftet seg andre gang med Peder Olsen Moen i 1861.Du finner familien på Ulven mellem, Inderøya, i 1865. mvh Gyrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.