Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjørn Jonson Dale

[#56088] Handelsmann Bergsvein Hov (d 1821) - Ein snertingdøl i Borgund, og haugianar?

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

14. desember 1821 døydde 'Handelsmand Bersvend How' 28 år gammal i Borgund på Sunnmøre. Han budde på borgarsetet Fyllingen. Det blei halde skifte etter han i 1822, og enka heitte Ingeborg Houmann. Paret hadde sonen Gerhard Benedict Hov (fødd 1821).Kan denne Bergsvein Hov vere lik den Bersvend Johansen som i 1801 er ført som 7 år gammal under garden Hov, Snertingdal i Biri?Kan Bergsvein Hov ha vore mellom Hans Nielsen Hauge sine vennar? Fleire slike slo seg ned i Borgund som borgarar og proprietærar på denne tida.Eg tar med takk imot opplysningar om denne mannen og kona hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Tandsether

Fant denne i Biri kirkebok: Utflyttet 1815 og 1816 (slått sammen) gardmannssønn Bergsvend Johansen 21 år, til Stegens prestegjeld i Nordland.Skal sjekke til i morgen om jeg kan finne flere opplysninger om ham. Jeg har skrevet av alle skifter for Biri, kanskje det kan være noe å finne der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk til Terje og Kirsti!Det dreier seg tydeligvis om samme mannen heile vegen, fra Biri til Steigen til Borgund. I Steigen budde han på Laskestad.Ser fram til fleire opplysningar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Vigselen 29. oktober 1818 var mellom 'Ungkarl H:R?? Bersvend Haav Løvøen' og 'Jomfrue Inger Haudmand Lasch (= Laskestad?)'. Er familien til jomfru Inger kjent?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissel Johnsen

Jeg kan ikke dokumentere dette, men jeg mener å ha hørt at haugianerne sto veldig sterkt i Snertingdal.Sissel Johnsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Ei Inger Hauman er konfirmert i 1805 Permanent sidelenke: Lenke (nr 1 helt til høyre)Dette kan være en aktuell kandidat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Da må dette være hennes mor og stefar Lenke men hvor er inger i 1801?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Muligens her som barnepike? LenkeSelv om det er samme navn er det jo ikke sikkert at dette er den rette Inger, men verdt å undersøke.mvh Kirsti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Godt jobba, Kirsti! Eg trur du har fått det meste på plass.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

I Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1996 nr 4 nevnes Christopher Olsen Brateng f.1772 i Biri som etter besøk fra Hans Nielsen Hauge i 1800 dro til Løvøen i Nordland, og ble handelsmann der. Jeg mener å ha sett en annen større artikkel om ham, eller en annen nordlandsfarer fra Biri, men klarer ikke å huske hvor. Her kan det vel være en sammenheng, om ikke annet enn at de var kjente.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Tandsether

Da Biri kirkebok mangler for årene 1790-1813 vet en ikke når Bersvend var døpt, men han var 7 år i 1801. Grunnen til at han flyttet til Steigen var vel at han hadde en morbror som het Christoffer Olsen Brateng som i 1803 flyttet fra Snertingdal til handelsstedet Løvøen i Steigen. Har satt opp ei slektstavle for Bersvend, som kommer her:1. Bersvend Johannesen Hov f. ca. 1794Foreldre:2. Johannes Bersvendsen Hov døpt 3.3.1754 skifte 28.2.1801. Gift 5.10.1786 med3. Marte Olsdtr. Brateng døpt 18.10.1767 død 6.3.1855Besteforeldre:4. Bersvend Håvelsen Hov f. ca. 1728 død før 1801. Gift 25.6.1753 med5. Mari Pedersdtr. Tømmeråsen f. ca. 1721 død 28.11.17886. Ole Christoffersen Brateng døpt 27.12.1738 død 3.7.1823. Gift 27.12.1763 med7. Berte Fredriksdtr. Ambjør døpt 27.12.1739 skifte 27.6.1812Oldeforeldre:8. Håvel Eriksen Lønnum f. ca. 1682 bgr. 3.6.1731. Gift med9. Kari Bersvendsdtr. Helgerud, Vardal f. ca. 1701 bgr. 13.12.174410. Peder Sørensen Tømmeråsen f. ca. 1695 død 19.2.1769. Gift med11. Anne Marie Jensdtr. øvre Nøss f. ca. 1701 død 7.3.176512. Christoffer Christensen Brateng f. ca. 1706 død 11.3.1777. Gift 29.9.1734 med13. Eli Iversdtr. Skundberg f. ca. 1701 død 6.2.176314. Fredrik Olsen Ambjør f. ca. 1705 bgr. 19.7.1744. Gift med15. Ragnhild Andersdtr. Ambjør f. ca. 1713 død etter 1801 Har du dåpsdato og dødsdato på kona til Bersvend?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Det er nok Inger som blir døpt her Permanent sidelenke: Lenke (helt til høyre litt nedenfor midten)Far Benoni Hauman Mor Lisbet Wintermvh Kirsti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Stor takk til alle gode hjelparar! Omritet av eit kort, men snautt innhaldslaust liv tar til å teikne seg. At Bergsvein reiste fra Biri til Steigen er forklart, men grunnen til at han og kona Inger Haumann reiste derfra til Borgund ligg enno i det blå.Handelsmannen på Grøtøya (Lenke), Arent Schøning, hadde ellers ei søster som budde på Grimmergård i Ålesund, Abelone Katarine Schøning (1760-1835), gift med borgaren og proprietæren Jørgen Jørgensen Høgh jr (1754-96), til dels også i Ørstavik. I 1805 flytta Abelone til Bergen. Eit rykte vil ha det til at ho var rasande på Hans Nielsen Hauge, som hadde lurt ho til å selge borgarsetet og storgarden Vik i Ørsta til 'vennen' Webjørn Svendsen fra Hallingdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Bergsvein Hov og fru Inger var neppe rekna som haugianarar då dei førte sonen Gerhard Benedict til dåps i Borgund 7. oktober 1821, for fadderane hans var alle høgkirkelige, med prosten Lauritz Birkeland i spissen.Bergsvein og Inger er heller ikkje funne mellom fadderane til haugianarane i Borgund og Ålesund på denne tida: familiane Nore, Svendsen, Bakke og Devold.Korkje Inger eller Gerhard er funne gravlagte i Borgund, så førebels er det uvisst kor dei blei av.Til Terje: Inger blei døypt i Steigen 1787; dagen er ikkje lett å finne ut av. Foreldra var Benoni Houman og Lisbet Winter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Kan dette være Inger som gifter seg på nytt? Par nr 29. Permanent sidelenke: Lenke er lysing for Styrmand Jacob Svendsen og enke Madam Inger ? Hov.Jeg greier ikke å tyde hva der står mellom Inger og Hov.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Børge Strandskog

Hei,Bersvend Hov hadde en bror, Peder f. 1798, som også reiste nordover til Steigen, som 20-åring i 1818. I motsetning til broren ble Peder værende i Nordland. Han slo seg ned i naboprestegjeldet til Steigen, Hamarøy. Her nevnes han første gang som skipper på handelsstedet Tranøy i 1827. Året etter kjøpte han gård i Egerdal (Hamarøy), hvor han bodde inntil sin død i 1856. Peder var gift to ganger og hadde tre barn.Bjørn (innlegg 15) etterlyser opplysninger om Bersvend og Ingers sønn, Gerhard Benedikt f. 1821. Noen år etter farens død ble Gerhard sendt nordover, til oppfostring hos sin onkel Peder Hov i Hamarøy. Her vet man at gutten bodde så tidlig som i 1831, men han kan ha kommet nordover flere år tidligere. Gerhard ble værende i nord også som voksen. I mange år var han skipper hos handelsmann Normann på Korsnes i Tysfjord. Sine eldre år tilbrakte han også på Korsnes, da som 'rentenist'. Han døde ugift på Korsnes i 1903.Når det gjelder Inger Haumanns opprinnelse, så var hun født på gården Fikke i Hamarøy i 1787. Foreldrene var jekteskipper Benoni Haumann og hustru Elisabeth Winther Andersdtr (skipperdatter fra Kalvåg i Hamarøy). Benoni Haumann omkom ved jekteforlis i 1791, og Elisabeth ble gift et par år senere med gjestgiver og jekteskipper Johan Kjelstrup. De flytta til Burøy i Steigen.Nevnte Christoffer Bratteng var en av de fremste haugianerne i Nord-Norge og det var Hans Nielsen Hauge selv som hadde skaffet ham handelsstedet Løvøy i Steigen. Til Bratteng og Steigen kom det senere haugianere sørfra – flere av dem fra Brattengs hjemtrakter i Biri.Mvh.Børge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk til Kirsti og Børge for interessante lenker og opplysningar.Til 17: Ja, enka Inger salig Hov ekta styrmann Jacob Svendsen (ikkje av haugianarslekta Svendsen), trulig sist på året i 1827. I 1826 hadde han ekta jomfru Kirstine Sand. Svendsen sin alder blei oppgitt til 28 år, Inger sin til 30 (ho var trulig fylt 40!). Dei budde på Kristineset under Grimmergård, midt i Ålesund.I 1828 fikk paret sonen Anton Bernt og i 1830 sonen Inge Benoni. Fadderane var av høgborgarskapet; ingen haugianarar å sjå.Inge Benoni Svendsen har eg funne i 1865, som lensmannsdreng i Målselv.Inger Houmann døydde i 1830. I 1831 fikk styrmann Jacob Svendsen eit barn utanom ekteskap med Magdalena Nilsdt Birkevoll. Barnet, Inger Andrine Svendsen, var i 1865 hushalderske i Kristiansund.Til 20: I 1865 finn eg ein Gerhard Haav, 77 år gammal, som føderådsmann på garden Ulfvik i Tysfjord, Lødingen. Kan dette vere vår mann, men med feil alder?I 1875 finn eg vidare ein G Haav, fødd 1820 i Ålesund, som losjerande hos handelsmann O Kavli på Grasholmen i Trondenes. Sjølv om fødeåret og fødestaden er feil (det rette er 1821 og Borgund) må dette vere Gerhard Benedict. Han er titulert 'Kapitalist'! Lurer på kor han fikk kapitalen fra...?Ellers kan denne tråden illustrere kor nyttig Digitalarkivet er blitt. I utgangspunktet hadde eg bare eit par namn og årstall, men no er det blitt ei heil familiesoge av det, og det bare på 3-4 dagar.Haugianarmiljøet i Steigen var ukjent for meg før eg la ut denne tråden. Eg ser at Årbok for Steigen i 1998 haddeeit stykke om Løvøya som haugianarsentrum, men eg får neppe tak i årboka i denne omgangen.Pussig nok ser Bersvend/Bergsvein Hov ut til å ha hatt lite samband med det omfattande miljøet av haugianske handelsmenn i Ålesund og Borgund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Tandsether

Til innlegg (20): Børge - hvis du ser dette - har du vielsesdatoer, navn på ektefeller og fødsels/dødsdatoer for de to ekteskapene til Peder Johannesen, samt hvor mange barn i hvert ekteskap?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Hei igjen.Jeg ser at Peders ekteskap og barn er etterlyst, og har noen opplysninger som kan være til nytte.Peder Johannesen Hof giftet seg 10 jan 1827 med Malena Christensdatter fra Steigen Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16666&idx_id=16666&uid=ny&idx_side=-125>LenkeDe får sønnen Johan Oldus f 30 juni 1828 Permanent sidelenke: LenkeMalena døde 10 sept 1831 Permanent sidelenke: LenkeEnkemand Peder gifter seg med Jonetta Monsdatter 18 sept 1840 Permanent sidelenke: LenkePeder og Jonetta får datteren Birte Marie. Jeg har ikke funnet dåpsinnførselen, men hun er vaksinert 2 1/2 år gammel i jan 1841 Permanent sidelenke: Lenke ( nr 28 ) og konfirmert 16 år gammel i 1856 Permanent sidelenke: Lenke Det er litt forskjell på fødselsår i de to kildene.Fritjof Edvart f 28 juli 1842 Permanent sidelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Børge Strandskog

Hei TerjeKirsti har allerede funnet frem det meste, men her får du likevel noen av de personopplysningene som ligger inne i databasen for gårds- og slektshistoria for Hamarøy.Malene Kristensdtr Egerdal døde 15/12 1836 (det var en annen Malene som døde i 1831), Peder Johannesen Hov/Hoff døde 20/6 1856.PEDER JOHANNESEN HOV/HOFF (1798-1856) fra Hov i Biri (Johannes Berg Svendsen/Marte Olsdtr Bratteng) g 1 (10. januar)1827 m MALENA KRISTENSDTR (1791-1836) fra Mjelde i Steigen (Kristen Danielsen/Dorthe Mikkelsdtr) g 2 (18. september)1840 m JONETTE MONSDTR (1814-1899) fra Lia i Hamarøy (Mons Paulsen/Anne Paulsdtr) BARN (1.EKTESKAP): 1. Johan Oldus Pedersen f. 1828 i Egerdal. Døde i september samme år, 1/2 år gammel.BARN (2.EKTESKAP): 2. Berte (Berit) Maria Pedersdtr f. 1840, døpt i naboprestegjelder Folda, født før Peder og Jonette gifta seg. Berte var i 1865 tjenestejente hos kjøpmann og konsul Johan Berger i Hammerfest. Pige Berte Pedersdtr, 29 år gammel, reiste til Amerika 28.07 1869 fra Trondheim med skipet ”Sweden”. Hennes oppgitte bosted var Hammerfest, og reisemål var Chicago. 3. Fritjof Edvard Pedersen f. 1842. Arva gården i Egerdal etter faren. Var da bare 14-15 år, og kom aldri til å ta over. Han bodde i 1865 som losjerende selvholder og fisker på Røtnes i Steigen hos Kristian Aaslevsen. Solgte i 1870 gårdparten i Egerdal til Ole Olsen Mjelva for 100 specier (skjøte 14/9-70) og overtakelse av kåret til Martine Pedersdtr. Fritjof ble1876m Karen Anna Korneliusdtr fra Bø i Steigen. De bodde på en plass (Haugen) under Lund i Steigen. 5 barn – Marta, Peder, Matea, Kornelius og Hans.Mvh. Børge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Tandsether

Takk for opplysninger!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.