Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Marit Herland

[#56138] Hvem var foreldrene til Hans Hansen Næs, Branbu, Gran født ca. 1738?

Recommended Posts

Gjest Marit Herland

Min 4xtippoldefar Hans Hansen ble gift med Ragnil Bentsdatter Toverud i 1763. Jeg finner ham på Næs i 1801 og ifølge alderen skulle han være født i 1738. Han døde i 1808 og skulle da være 72 år gammel så dette stemmer ikke helt. Og jeg har funnet flere Hans Hansen født rundt denne tiden, men bare én på Næs. Denne guttens foreldre var Hans Juelsen/Juulsen Næs og Rangnil Tostensdatter, og han ble født 18 mai 1738, døpt ved Grinager. I og med at Hans Hansdatter og Ragnhil Bentsdatters første sønn var kalt Juel og første datter Ragndi (antageligvis etter besteforeldrene)synes jeg mye taler for at dette er riktige foreldre. Er det noen som kan verifisere dette? Har jeg tydet det riktig? Marit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Harbek

Han kalles Hans Hansen Næs ved vielsen, se Lenke (nederst på venstre siden). Aldersopplysningene i FT 1801 er ikke spesielt pålitelige, se også tema 55780. - Jeg synes du har en god sak.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Hans Hansen tilhører en sidegren av min slekt, så jeg har en del opplsyninger.Hans Hansen Nes ble født på Nes i Gran og ble døpt 18.5.1738. Han døde i 1808. Hans ble gift 21.6. 1763 i Gran med Ragnhild Bentsdtr. Hun ble født i 1746 på Toverud i Gran og døde i 1823. Hans og Ragnhild hadde følgende barn: 1. Juel, født 1764, død 8 dager gammel. 2. Randi Hansdtr., født 1765, død 1847. 3. Juel Hansen Nes, født 1767. 4. Ingeborg, født 1770, død 8 dager gammel. 5. Ingeborg, født 1771, død 1773. 6. Siri, født 1773. 7. Ingeborg, født 1776, død 1778. 8. Berte Hansdtr. Kjos, født 1778, død 1830. Gift 26.7.1798 med Even Iversen Kjos, født 1763, død 1834. 9. Hans, født 1780, død 1786. 10. Bent Hansen Næs, født 1783. 11. Ingeborg, født 1785, død 1786, 16 uker gammel. 12. Helene Hansdtr. Skari, født 1787. Gift 1809 med Povel Hansen Skari. 13. Hans Hansen Næs, født 1790. Gift 1809 med Siri Olsdatter Tingelstad.Hans Julsen Nes ble født på Gullerud i Gran og ble døpt Maria besøkelsesdag 1713. Han var sønn av Jul Hansen og Gullerud og hans andre kone Guri Hansdtr. Hans døde i 1790. Ragnild Torstensdtr. Nes ble født på Skari i Gran og ble døpt 2. søndag i advent 1709. Hun bodde på Skari da hun giftet seg. Ragnild og Hans ble trolovet 15.5.1736 og gift 21.6.1736. De bodde på Gullerud i 1736 (hun kalt Anne Torstensdtr.) og på Nes i 1738 og senere. Ragnild og Hans hadde følgende barn: 1. Juel, døpt 19.8.1736. 2. Hans Hansen Nes, døpt 18.5.1738, død 1808. 3. Torsten, døpt 29.1.1742. 4. Gubiør, døpt 6.10.1743. Død 1 år, begravet 20.9.1744. 5. Torsten Hansen, døpt 29.9.1745. Gift i 1769 med Gubiør Joensdtr. fra Tomt. 6. NN (navn manger i kirkeboka), døpt 2. søndag etter påske 1748. 7. Even Hansen Næs, døpt 20.10.1750, død 1824. Gift i 1774 med Mari Olsdatter Skari.Torsten Evensen Skari ble født ca. 1665 på Rossum i Gran. Han overtok bygselen av halve garden Skari i Gran etter sin svigerfar i 1695. Den andre halvdelen av garden ble overtatt av svogeren Bent Torstensen. Ved skiftet etter Torstens far i 1702 ble følgende opplyst: Torsten Evens: er gift og Nerverende. Da han vitnet i en rettsak i juni 1721 ble det opplyst at han var 60 år gammel og i en annen sak i september i 1723 ble det også opplyst at han var 60 år gammel. Torsten døde på Skari og ble begravet 24.3.1741, oppgitt å være 86 år gammel. Gubiør Torstensdr. Skari ble ca. 1665 født på Skari i Gran. Hun var datter av Torsten Iversen Skari. Gubiør døde på Skari og ble begravet 17.2.1743, oppgitt å være 78 år gammel. Torsten og Gubiør hadde følgende barn: 1. Aase Torstensdtr. Stadstad, født ca. 1698, død 1744. Gift med Hovel Andersen Stadstad. 2. Anne Torstensdtr. Viken. 3. Even Torstensen Skari, født ca. 1707, død 1743. 4. Ragnild Torstensdtr. Nes, døpt 2. søndag i advent 1709.Even Torstensen Rossum ble født ca. 1612. Han overtok som gardbruker på Rossum i Gran etter sin far. Da han vitnet i en rettsak i juni 1657 sa han at han var 'wed 40 Aar gamell'. Han er oppført som bruker av halve garden Rossum ved manntallene i 1664, 1665 og 1666, oppgitt å være henholdsvis 52 år, 53 år og 54 år. Even døde i 1702 og det ble holdt skifte etter ham 29.9.1702. I en rettsak i 1723 fortalte hans barnebarn at Even var 106 år gammel da han døde, men dette må være betydelig overdrevet. Han ble vel ca. 90 år gammel. Anne Kaaresdtr. Rossum ble oppgitt å bo på Rossum i skiftet etter hennes mor Berte Evensdtr. på Kjos i 1664, men det oppgis ikke hvem hun var gift med. I skiftet etter Annes bror Iver Kaaresen Kjos senere samme år oppgis det at Even Rossum var ”svoger” av faren Kaare Olsen Kjos, dvs. svigersønn. Even og Anne hadde følgende barn: 1. Rønnau Evensdtr. Kjos, født ca. 1644, død 1742. 2. Berit Evensdtr. Kalskin, født ca. 1646, død 1721. 3. Marit Evensdtr. Gjerviken, født ca. 1654, død 1739. 4. Mari Evensdtr. Egge, født ca. 1658, død 1734. 5. Ole Evensen, født ca. 1660. Han var hjemme hos faren på Rossum i 1666, 6 år gammel. Flere opplysninger er ikke kjent, han er ikke oppført i skiftet etter faren og døde antakelig ung. 6. Torsten Evensen Skari, født ca. 1665, død 1741. 7. Kaare Evensen Rossum, født ca. 1666, død 1741. 8. Anne Evensdtr. Skiaker, født ca. 1669, død 1752. Even ble gift andre gang med Marit Stephensdtr. Hun ble født ca. 1634 på garden Bleken i Gran. Hun var datter av Stephen Olsen og Kirsten Iversdtr. Bleken. Marit døde på Rossum og ble begravet 5. søndag etter hellige tre kongers dag 1724, oppgitt å være 90 år gammel. Even og Marit fikk to barn: 9. Kiersti Evensdtr., født ca. 1682. I skiftet etter hennes far i 1702 ble følgende opplyst: Kiersti er 20 aars alder. Flere opplysninger om henne er ikke kjent. Kiersti Evensdtr. Haugseie ble begravet 2. søndag i advent 1760, oppgitt å være 80 år gammel, men det er uvisst om dette var samme person. 10. Siri Evensdtr. Egge, født ca. 1686. Gift med Jørgen Olsen Egge.Torsten Iversen Rossum ble født omkring 1555. Han var gardbruker på Rossum i Gran. Han er oppført som leilending i skattelister fra og med 1612, men kan ha kommet dit før siden eldre lister ikke er bevart. I en skatteliste fra 1644 er det oppgitt at han eide 1 fjerding gods i garden Bleken i Gran. I en rettsak i 1657 der sønnen vitnet sa han at faren var 'paa fembte tiuff Aar gamell', dvs. nærmere 100 år gammel. NN Rossum – det er ikke kjent hva kona til Torsten het. Hun levde fortsatt i 1645. Barn som er kjent: 1. Even Torstensen Rossum, født ca. 1617, død 1702. 2. NN Torstensdtr. Egge. 3. NN Torstensen, født før 1630, hjemme hos faren i 1645. I skattelisten for koppskatt i 1645 er det oppgitt at Torsten Rossum betalte for seg selv, sin kvinne, datter og to sønner. Koppskatt skulle betales for hjemmeværende barn over 15 år (dvs. de var født før 1630). Den ene av sønnene var vel Even og datteren kan ha vært hun som kom til Egge. Men hvem den andre sønnen var er ikke kjent.Kaare Olsen Kjos var gardbruker på nordre Kjos i Gran. Han byglset garden og betalte holding (tredjeårs bygselavgift) i 1614-1615, dvs. han må ha bygslet garden minst tre år tidligere. I en skatteliste fra 1644 er det oppgitt at Kåre eide ½ skippund gods i garden Egge i Gran og 2 huder i garden Finni i Torpa i Nordre Land. Ved skiftet etter sønnen Iver i oktober 1664 ble det oppgitt at Kaare og sønnen hadde brukt hver sin halvpart av garden Kjos. Sønnen hadde ingen barn og ble arvet av faren. Det ble bestemt at Kaare skulle ha opphold hos svigerdatteren Anne Andersdtr. for resten av sin levetid. Ved manntallet i 1664 er svigerdatteren som da var enke oppført som bruker av garden. Kaare døde i 1666 eller 1667. Han er nevnt i tingboka i en rettsak 12.6.1666 men i en annen sak 12.8.1667 ble det oppgitt at han var død. Berte Evensdtr. Kjos døde ca. 1664, det ble holdt skifte etter henne den 2. mai det året. I skiftet ble det oppgitt at Berte hadde vært eier av en part odelsgods i garden øvre Egge i Gran på 2 sold bygg uten bygsel eller også beregnet som ½ skippund tunge. Kaare og Berte hadde følgende barn: 1. Ole Kaaresen Gullerud, født ca. 1614, død ca. 1666-1673. 2. Iver Kaaresen Kjos, død 1664. 3. Eli Kaaresdtr. Solberg. I skiftet etter moren i 1664 oppgis det at hun var førig boende paa Soelberig. Flere opplysninger om henne er ikke kjent. 4. Marit Kaaresdtr. Undeli. Ved skiftet etter moren i 1664 bodde hun på Undeli i Gran. Flere opplysninger om henne er ikke kjent. 5. Rønnov Kaaresdtr. 6. Anne Kaaresdtr. Rossum. 7. Gudbiør Kaaresdtr. Nordberg.Torsten Iversen Skari ble født ca. 1622. Han overtok som gardbruker på Skari i 1661, han er oppført i skattelister fra og med det året. Ved manntallet i 1664 var han gardbruker på Skari, 42 år gammel. I 1665 ble han oppgitt å være 43 år og i 1666 44 år. Torsten var ikke gift da det ble holdt skifte etter moren 12.3.1660 men ble antakelig gift året etter. Det er ikke kjent hvem Torsten var gift med. Barn som er kjent: 1. Iver Torstensen, født ca. 1662. Ved manntallet i 1666 var han hos faren på Skari, 4 år gammel. 2. Bent Torstensen Skari, født ca. 1664. Ved manntallet i 1666 var han hjemme hos faren på Skari og ble oppgitt å være 2 år gammel. Da han vitnet i en rettsak 26.3.1685 ble han oppgitt å være 20 år. Han overtok bruken av halve garden Skari i 1697. Den andre halvdelen av garden ble overtatt av Torsten Evensen som var gift med søsteren Gubiør. 3. Gubiør Torstensdtr. Skari, født ca. 1665, død 1743. Gift med Torsten Evensen Skari som kom fra Rossum.Iver Skari var gardbruker på Skari i Gran fra omkring 1620, han er første gang oppført i skattelister det året. Året før var Sigri Skari oppført i en skatteliste og fram til 1614/15 oppføres Tolluf Skari. Sigri var antakelig enke etter Tolluf, men forholdet mellom dem og Iver er ikke kjent. Iver er Skari oppført i skattelister til og med 1629 og døde antakelig i 1629 eller 1630. Gudbiør Amundsdtr. Skari døde ca. 1660, det ble holdt skifte etter henne på Skari i mars det året. Hun kan ha vært gift andre gang med Oluf Skari som er oppført i skattelister fra og med 1630 til og med 1660. I 1644 betalte han skatt av Hennung som i følge skiftet i 1660 var Gudbiørs gods. I 1645 betalte Oluf koppskatt for seg, sin kvinne, to døtre og en sønn. Dette var neppe Gudbiørs barn siden hun hadde bare en datter som var gift og bodde på Bleken da. Iver og Gudbiør hadde barna: 1. Knud Iversen Kjos, født ca. 1604. 2. Kirsten Iversdtr. Bleken. 3. Jørgen Iversen Nes, født ca. 1614. 4. Gulbrand Iversen Helgum, født ca. 1621. 5. Torsten Iversen Skari, født ca. 1622. 6. Peder Iversen Røysum, født ca. 1624. 7. Joen Iversen. Han var ugift ved skiftet etter moren i 1660. (Flere sikre opplysninger om ham er ikke kjent).Amund Bleken var gardbruker på søndre Bleken i Gran. Siden han betalte holding (treårig bygselavgift) i 1599 må han ha bygslet garden senest tre år tidligere. Det er ikke kjent hvem Amund var gift med. Men hans etterfølger på garden Engebret Olsen Bleken var gift første gang med Ellide Christophersdtr. Hun kan ha vært enke etter Amund. Kun en datter er kjent: 1. Gubiør Amundsdtr. Skari, død ca. 1660. Ingen kilder oppgir direkte at Gudbiør Amundsdtr. Skari var datter av Amund Bleken. Men det kan sluttes ut fra at Gudbiør i følge skiftet etter henne i 1660 eide 1 fjerding i Hennung og ½ fjerding i søndre Bleken og at Amund Bleken var eier av det samme godset i 1615.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Herland

Tusen takk for all informasjon. Her var det mye å tygge på. Mvh Marit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.