Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#56287] Hans Gundersen Klocher, til Baaseland verk (A-A) 1717. Opphav?

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Er det noen som har støtt på Hans Gundersen Klocher tidlig på 1700-tallet?Han kom som verksarbeider til Baaseland (senere Næs) jernverk i Holt i 1717, der han antakelig arbeidet resten av livet. Han hadde i hver fall én sønn: Gunder Hansen. Sannsynligvis var han også far til min ane Syvert (Siuer) Hansen Gangdalen, døpt i Holt 4/2 1725.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hans Gundersen Klocher hadde muligens også sønnen Gutorm Hansen, f. i Holt 1717.Og 'Klocher' er altså her et navn - ikke en yrkesbetegnelse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ifølge Nermos slektssider var det en Isak Nilsen Klocher som var pliktfogd ved Røros kobberverk i 1697: LenkeSikkert ingen sammenheng, men jeg prøver å snu så mange stein som mulig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Og her er det nevnt en Olle/Olluff Nielsen Klocher i et lønnsregnskap fra Storwartz gruve, Røros, anno 29/1 1687: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nettopp. Takk skal du ha, Astrid. Jeg lot meg 'fange' av bergverks-sammenhengen.Hans Gundersen Klocher var altså definitivt ikke klokker/degn. Han var masovnsarbeider. En mulighet m.h.t. navnet er jo at det kan være et forvansket gårds-/slektsnavn. Jeg tviler imidlertid på en slik tolkning, siden det ser ut til at navnet staves likt både i kirkeboka og i regnskapsbøker fra verket. Og 'Klocher' hørest vel ikke nettopp ut som noe gårdsnavn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Første funn i Holt er fra en kommunikantliste for året 1716 (Midfastesøndag): Hans Klocher og h(ustru).Følgende kjente barn:1. Gunder Hansen, f. før 1715 (ant. ikke i Holt, selv om det ikke helt kan utelukkes, siden kirkebok mangler mellom 1705 og 1715).2. Guttorm Hansen (1717-1743).3. Syvert (Siur) Hansen (1725-1793).Hans Gundersen Klocher døde i 1742. Han var gift to ganger: 1. med NN (ant død ca. 1729). 2. 1730 i Holt med Kari Lassesdtr. (død 1739).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har sett litt på hvem som var faddere for Guttorm og Syvert Hanssønner. Overraskende nok var verksarbeidere (nesten?) ikke representert. De fleste var fra etablerte bondeslekter i Holt. Det får meg til å lure på om Hans Gundersen Klochers første kone kan ha vært datter på en av disse gårdene. Jeg vil undersøke navnene nærmere og se om det avtegner seg noen mulige slektssammenhenger.Hans Gundersen Klocher selv må imidlertid ha vært innflytter. Nøyaktig når han kom, er det vanskelig å vite av to grunner: 1. Det mangler kirkebøker for Holt i perioden 1705-1715. 2. De bevarte verksregnskapene starter først i 1717. Det som imidlertid er sikkert, er at han ikke er å finne i Holt i 1701-manntallet. Og så var det dette Klocher-navnet, da...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Et forsøk på å 'systematisere' fadderopplysningene - i håp om å nærme meg en hypotese m.h.t. hvem Hans Gundersen Klochers første kone kan ha vært (jeg er jo også interessert i å få identifisert henne):Ved Guttorm Hansens dåp i 1717 er følgende faddere (normalisert navneform i parentes):1. Ingebor Boseland (Ingeborg Båsland)2. Berulf Solbør (Berulv Solberg)3. Lars Fladen (Lars Flaten)4. Bergete Krogen (Birgitte Kroken)5. Hans (Larsens?) Pige i Garden (Garden er her muligens prestegården).Fadderne ved Syverts dåp i 1725:6. Guri Fijene (Guri Fiane)7. Ingebor Olsdatter8. Peder Linland (Peder Lindland)9. Salve Solberg10. Gregers Sletten (Gregers Sletta)---------------------------En del av disse er jeg ganske sikker på identiteten til. Andre TROR jeg at jeg kan identifisere, mens et par klarer jeg ikke å plassere. Her følger et forsøk på nærmere identifikasjon (med samme nummerering som ovenfor):1. Usikker. Muligens kona til Anders Jonsen Båsland, oppsitteren på gården Båsland i 1723.2. Berulv Olsen Vestre Solberg (ca. 1686-1752).3. Ukjent. Flaten var husmannsplass under gården Sletta (bebodd av arbeidere ved jernverket).4. Antakelig Birgitte Nilsdtr. Kroken, enka etter Nils Gjerulvsen Nedre Nes (ca. 1663-1709).5. Ukjent.6. Guri Torbjørnsdtr. Solberg, g. 1717 med Siffuer Johannesen (som muligens arbeidet ved verket. Bosatt på Fiane (Nedre Solberg).7. Ingeborg Olsdatter kan være identisk med nr. 1 (Ingeborg Båsland) - eller muligens Ingeborg Olsdtr. Skjerkholt (ca. 1692-1759), gift med Jon Nilsen Kroken.8. Peder Aslaksen Lindland (ca. 1688-1771), g.m. Rannei Ellingsdtr. Gliddi.9. Salve Solberg, antakelig identisk med Salve Larsen, f. på Nes i Dypvåg som sønn til Lars Salvesen Nes og Ingeborg Pedersdtr. Ø. Borøya. Mora giftet seg som enke med Torbjørn Bjørnsen Vestre Solberg.10. Gregers Halvorsen Sletta (1704-1753), bonde på gården Sletta (dit hoveddelen av jernverket ble flyttet i 1738 - samtidig som det skiftet navn fra Baaselands til Næs jernverk).------------------Det interessante her er alle slektskapsforbindelsene. Jeg skal ikke ta for meg alle (de går på 'kryss og tvers'), men konsentrere meg om de viktigste. Utgangspunktet blir da gårdene Vestre Solberg og Nedre Nes, begge beliggende rett ved jernverket.Gjerulv Torbjørnsen Nedre Nes (ca. 1630-1698) hadde bl.a. disse barna:1. Ole Gjerulvsen Nedre Nes (f. ca. 1650) - gift med enka etter Bjørn Berulvsen Vestre Solberg (ca. 1632-1680), Anne Torbjørnsdtr. (død 1700, opprinnelig fra Moland, Vegårshei). Ole Gjerulvsen giftet seg igjen som enkemann i 1702 med Karen Andersdtr. Lauve. Ole Gjerulvsens og Anne Torbjørnsdatters barn:- Berulv Olsen Vestre Solberg (Fadder for Guttorm Hansen).- Ingrid Olsdtr. Vestre Solberg (død 1717), g.m. Torkild Ellingsen Gliddi (svoger til Peder Aslaksen Lindland, som var fadder for Syvert Hansen).2. Svenning Gjerulvsen Nedre Nes (f. ca. 1661), g.m. Gunhild Bjørnsdtr. d.e. Vestre Solberg (datter til Bjørn Berulvsen Solberg og Anne Torbjørnsdtr. - og dermed stedatter til Svennings bror, Ole). Datter:- Anne Svenningsdtr. N. Nes, g.m. Salve Larsen Nes-Solberg (fadder for Syvert Hansen)3. Nils Gjerulvsen Nedre Nes (ca. 1663-1709), g.m. Birgitte Nilsdtr. Kroken (fadder for Guttorm Hansen).4. Ingeborg Gjerulvsdtr. Nedre Nes, g.m. Halvor Gregersen Sletta (ca. 1670-1711). Sønn:- Gregers Halvorsen Sletta (1704-1753; fadder for Syvert Hansen).--------------------Bjørn Berulvsen Vestre Solberg og Anne Torbjørnsdtr. hadde - foruten Gunhild Bjørnsdtr. (kona til Svenning Gjerulvsen N. Nes) - bl.a. også sønnen Torbjørn Bjørnsen Solberg (f. ca. 1675). Han ble (som nevnt ovenfor) gift med enka Ingeborg Pedersdtr. fra Dypvåg (altså mor til Salve Larsen Nes-Solberg). Datter:- Guri Torbjørnsdtr. Fiane (fadder for Syvert Hansen).Oppsummert får vi da et interessant mønster:Fadderne Berulv Solberg og Gregers Sletta var fettere. Fadderen Birgitte Kroken var antakelig deres inngiftede tante, og fadderen Salve Solberg var gift med deres kusine. Salve var dessuten halvbror til fadderen Guri Fiane, som igjen var kusine både til Salves kone og til Berulv Solberg og Gregers Sletta!Har vi flere koblinger? Ja da: Berulv Solbergs søster Ingrid var jo gift med fadderen Peder Lindland (som for øvrig som enkemann mye senere giftet seg med Birgitte Krokens niese Siri (datter til Jon Nilsen Kroken).-------------La meg ta med litt om forloverne for Hans Gundersen Klocher og hans andre kone, Kari Larsdtr./Lassesdtr. (1730): Nils Tjøstelsen Berge og Anders Baasland.Her kommer jo den usikkerhetsfaktor inn at jeg heller ikke vet noe om Karis opphav, men jeg kan vel i hvert fall nevne at Nils Berges mor var tante til Gregers Sletta (Magnhild Gregersdtr. Sletta).Anders Baasland er verre å få passet inn i dette bildet. Han var fra Myre i Vegårshei og overtok Båsland en gang rundt 1720 (mye krangel fram og tilbake med verkseierne). Han var sønn til Jon Knutsen (eller Andersen) Myre. Flere av søsknene hans havnet også i Holt, bl. annet broren Kittil Jonsen, som ble gift på Østre Solberg med Anne Knutsdtr. Hun var niese til Helje Andersdtr. Ø. Solberg, som Torkild Ellingsen Gliddi giftet seg med etter at første kona (Berulv Solbergs søster Ingrid) var død i 1717.--------------Det er mange navn og koblinger å holde styr på her, men vi får - synes jeg - et bilde av et tett slektsnettverk, som jeg tror Hans Gundersen Klochers første kone må ha hørt hjemme i. Men hvem var hun? Det er fremdeles et like ubesvart spørsmål.Jeg kan kanskje avslutningsvis minne om at Hans Klochers sønnedatter Anne Guttormsdtr. (f. 1741) i 1772 giftet seg med Peder Thorsen Solberg-eie, og han var sønn til Thor Pedersen Langtveit og Anne Berulvsdtr. Vestre Solberg. Et spørsmål (som her må oppfattes som tilnærmet retorisk): Hven var Anne Berulvsdatters far? Jo - selvsagt - Berulv Solberg (Guttorm Hansens fadder).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Interessant funn! Jeg slo straks opp i Arendal Byes Historie av Frithjof Foss - men fant ham ikke omtalt der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Berntsen

Spennende og omfattende tråd, Oddbjørn, som krever noen få ekstraspørsmål:1)Var Guri Torbjørnsdatter virkelig datter av Torbjørn Bjørnsen og Ingeborg Pedersdatter ? Jeg mener deres ekteskap var barnløst, og de ga seg i follaug til hennes sønn Salve Larsen. Om så, hvem var hun ?2)Kittel Jonsen var vel halvbror til Anders Baasland - ikke bror. Er du sikker på det var ham som giftet seg med Anne Knutsdatter, og om så, hvem var hennes foreldre ?3)Helje Andersdatter var vel Torkel Ellingsens første kone (d. 1702), ikke andre ?4)Peder Thorsen var vel sønn til Thor Pålsen (ikke Pedersen). Hvem var Anne Guttormsdatters mor ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

(12). Mor til Anne Guttormsdotter var Kari Pålsdotter: Lenke guttormsd&nr=1&antinnlegg=15&startnr=&antall=&spraak=#anker

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Helge (12) - jeg skriver vel et sted i det lange innlegg 9 at det er et FORSØK på identifikasjon, og jeg skal slett ikke være påståelig med hensyn til de slektskapsforbindelsene du tar opp. Mine kilder er i dette forsøket stort sett sekundære (Holtsboka og Vegårsheibøkene) - og der er det, som kjent, en del feil og unøyaktigheter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Berntsen

Til Trond, takk for en ny interessant lenke for meg, og til Oddbjørn, beklager pirket, men jeg blir så urolig når jeg aner uklarheter i basen min..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Hans Klochers kone ble introdusert 1/11-1742, ingen forutgående dåp er funnet: Lenke Hans var altså fortsatt gift i 1742, siste gang jeg finner ham i kommunikantlistene er 9/12 samme år (Hans Gondersøn Verchet med kone). 3/3-1743 dukker det så opp en Kari Larsdtr. Verchet i kommunikantlistene for første gang, jeg finner henne ikke der i de nærmeste foregående år. Jeg tror dette må være enka etter Hans Gundersen Klocher, og at den Kari Larsdtr. (Lasesdtr.?) som døde i mars 1739 må være en annen.Gunder Hanssøn og Anne Taralsdtr. forlovet seg i Holt 2/12-1736. Jeg er temmelig sikker på at det var dem som giftet seg 1/1-1737, selv om patronymet til Gunder da ble skrevet Larssøn. Gunder Hanssøn med kone gikk i hvert fall til nattverd kort tid etter. Gunder Hansens kone i Gangdalen ble gravlagt i 1756, navn og alder ikke oppgitt. Så giftet Gunder Hansen og Tonje Olsdtr. Gangdalen seg 29/9-1759. Gunner Hansen Verket døde 60 år gammel i 1770, og Thodne Olsdtr. Verket 72 år gammel i 1782. Dette er de eneste aktuelle jeg kan finne i begravelseslistene i kirkeboka.Hans Klochers sønn Gunder er altså trolig f. ca. 1710. Den Gunder Arnesen Klocher jeg fant i Arendal var f. ca. 1669. Hvis førstnevnte skulle være sønnesønn til sistnevnte, ville det bare være ca. 41 år mellom de to generasjonene. Det blir litt snaut, men er slett ikke umulig. Spesielt ikke når fødselsårene bare er utregnet og dermed omtrentlige.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Flott, Gunnar! Da 'parkerer' vi den Kari Lassesdtr. som døde i 1739. Ellers er jeg enig med deg i at Gunder Arnesen Klocher i Arendal fremdeles er interessant. Den omtrentlige differansen på 41 år mellom de to generasjonene kan i praksis gjerne være større (den kan selvsagt også være mindre, og da faller Gunder Arnesen bort som aktuell kandidat). Når det gjelder Gunder Hansens oppgitte alder i 1770 (60 år), er det i hvert fall ganske sikkert en avrunding - sannsynligvis oppover.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Hans Gundersen Klocher var faktisk gift minst tre ganger. Kirkeboka for Holt viser nemlig at Hans Gundersen forlovet seg 26/5-1740 m. Margrete Olsdtr. (forlovere Anders Båsland og Ellef Østebø) og giftet seg 28/8 samme året. Det var altså Margrete Olsdtr. som ble introdusert høsten 1742, ikke Kari Lassesdtr. Det var jo litt pussig at jeg ikke kunne finne noen barn etter Hans og Kari, bare en introduksjon 12 år etter at de giftet seg. Forklaringen er trolig at Kari var for gammel til å få barn, i motsetning til Margrete. Den Kari Larsdtr. Verket som gikk alene til nattverd fra våren 1743 var muligens enka etter den svenske verksarbeideren Jan Bentsen som kom til Båsland jernverk i 1732, han giftet seg året etter med en Kari Larsdtr. Og jeg finner ikke Jan Bentsen i kommunikantlistene etter våren 1742 (gikk da til nattverd sammen med kona), så han kan ha dødd senere samme året.Siste gang Hans Gundersen gikk til nattverd (med kone) før han forlovet seg med Margrete Olsdtr. var 15/11-1739. Kari Lassesdtr. ser derfor ut til å ha dødd omkring årsskiftet 1739/40, vi kan altså fortsatt glemme henne som døde i mars 1739.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk igjen for ny informasjon! Når det gjelder Kari Larsdtr., er jo det i og for seg et svært vanlig navn. Det er derfor ikke overraskende at det kan ha bodd flere navnesøstre samtidig på verket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Det var ikke bare Hans Gundersen Klocher som var gift minst 3 ganger, det var også sønnen Gunder. Det er bare én Gunder Hansen som opptrer i kirkebøkene for Holt på denne tiden, så han er grei å identifisere. Kirkeboka viser at Gonder Hanssøn og Kiersten Jansdatter forlovet seg 23/6-1743. Tre uker senere gikk Gunder Hansen Verket til nattverd uten kone, 1/9 samme år gikk han til nattverd med kone. Han må da ha giftet seg i mellomtiden, men vielsen er ikke oppført i kirkeboka. Gunder gikk til nattverd med den forrige kona siste gang 23/12-1742, begravelsen hennes er ikke oppført i kirkeboka. Under forutsetning av at Gunder Hansen ikke har vært gift enda flere ganger, kan han da settes opp som følger:Gunder Hansen, f. ca. 1710, d. 1770, g. 1) 1737 m. Anne Taraldsdtr., d. 1742/43, g. 2) 1743 m. Kirsten Jansdtr, d. 1756, g. 3) 1759 m. Tonje Olsdtr., d. trolig 72 år gml. på Nes Verk i 1782.Jeg er noe usikker på om det er den rette Tonje Olsdtr. jeg har funnet gravlagt. Nærmere studier av kirkeboka viser nemlig at det også var en Thone Olsdtr. Verket som døde i 1783, 60 1/4 år gammel. Hvis dette var enka etter Gunder, ville hun ha vært ca. 36 år gammel da de giftet seg. Da burde vi kanskje vente å finne noen barn, men jeg kan ikke se at det har vært noen, med forbehold om at enkelte dåpsbarn kan være uteglemt fra kirkeboka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Flott at du går opp gamle spor på nytt, Gunnar - og gjør nye funn!Da var altså både Hans Gundersen Klocher og sønnen Gunder Hansen gift minst tre ganger hver.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.