Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Dag Søpler

[#56407] Matrhe Olsdatter g.1748 Eidsberg

Recommended Posts

Gjest Dag Søpler

Marthe Olsdatter ble gift i 1748 med Jon Povelsen Bøli.Hvor kom hun fra og når ble hun født?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marius Hellerud

Ifølge Isak Lundsruds kommentarer til folketellingen for Eidsberg 1801 var det Marthe som var fra Bøli, mens Jon Paulsen Bøli (født 1722) var sønn av Paul Jonsen Gammelsrud (fra Nord-Knoll) (født ca. 1673, død 1735) og Eli Larsdatter (født ca. 1681, død 1749 på Fjell). Dette er også nevnt i 4. bind av gårdshistorien under Gammelsrud.Det står ikke i klartekst hos Lundsrud, men av sammenhengen virker Marthe være datter av Ole Rolfsen Bøli og Kirsti Larsdatter Spedstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Duverden.Det vil jeg si var et raskt svar.Takk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Hei!Dette var interessant - og nyttig også for meg.At Marthe Olsdatter er fra Bøli, er ikke noen overraskelse. Men jeg trodde kanskje begge to kom fra Bøli-bruk. Begge forloverne ved trolov. er fra Bøli.Har lett etter Marthe i KB uten å finne noen fra Bøli, men har jeg galt fødselsår, ca. 1718? Nå ble det i hvert fall inspirasjon til mer målrettet leting.Isak Lundsrud om FT Eidsberg, hvor finner jeg den .... ?mvh Egil G.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marius Hellerud

Isak Lundsruds 'Kommentarer til Folketellingen 1801 Eidsberg' er aldri blitt trykket. Dette skal være etter forfatterens eget ønske fordi deler av materialet ikke var kvalitetssikret nok med videre.Et maskinskrevet manus finnes tilgjengelig i kopi på diverse bibliotek, og såvidt jeg kan forstå har i hvert fall Østfold Fylkesbibliotek i Fredrikstad sitt til utlån.Hilsen fra Marius

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Takk, Marius!Neste gang jeg er i Østfold, skal jeg sjekke i Fredrikstad, og ev. på Mysen.Det du hadde om Bøli før 1801, vekket interessen. Kanskje finner man der mer om div. gårder jeg strever med i Trømborg og den delen av Eidsberg som ikke er dekket av gårdshistoriene.Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Mye er relativt uklart i Trømborg,siden bygdeboka fortsatt ikke er utgitt.Men at det er mange og kompliserte slektsforhold der, er det liten tvil om.Takker for svarene så langt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Hei!Tviler sterkt på at Marte Olsdatter er datter av Ole Rolvsen - i hvert fall den Ole Rolvsen Bøli g.m. Kirsti Larsdatter Svenneby (ikke Spestad - de hadde visst en forlover fra Spestad) som jeg har funnet (FT 1801). Alderen stemmer ikke.LenkeMen det finnes kanskje en eldre Ole Rolvsen som jeg ikke har funnet ennå...? Og så stemmer det ikke helt med Bøli Ø. og Bøli V. Men det har ev. vært en deling som har gitt Marte og ektemann adgang til det østre bruket. I så fall har vi et litt uvanlig ekteskap mellom en husmannsgutt fra Gammelsrud og storgårds-arving fra et udelt Bøli.Tar en tur på bibl. for å undersøke en idé jeg fikk ved lesing av KB.Egil G.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Hvis det er så at Maren ble født i 1718,bør hun jo finnes i KB.Den er ikke verdens enkleste å finne fram i,så det er jo mulig at hun er oversett.Der burde ihvertfall navn på foreldrene være.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Marthe skal det selvsagt være.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

'Mysterier på Bøli'Ikke så lett å finne ut av slektsforh. osv. på Bøli på 1700-tallet. Har god oversikt (tror jeg) over Bøli Ø. på 1800- og 1900-tallet. Er også mulig å få en del oversikt for Bøli V. på slutten av 1700-tallet.Men vi skulle finne Marte Olsd. som blir gift i 1748 med Jon Gammelsrud (han har vi info. om - slekt fra Knoll og Fjeld) og dør okt. 1786, 68 år gml. Skal altså være født ca. 1718.Den ene Marte O. jeg finner døpt i 1718, dør samme år! Noen i 1717 som ikke passer helt...Marte er sannsynligvis fra Bøli og 'odelsjente'. Faren, Ole Bøli ?, er antagelig død før hun giftet seg, ellers ville han vært 'cautionist'. Men det er Anders og Gulbrand Bøli (en av dem kanskje en bror?).Ole Rolfsen Bøli (kårm. hos brors. på Bøli V. i 1801) har vært foreslått, men det kan jo ikke stemme. En annen Ole Bøli på denne tiden?I KB 1720 - 7. jan. - nevnes OLE GULBRANDSEN BØLI (en sak om 'Forfald i Kirken' - vanskelig å tyde, men kanskje 'refs' for å forsømme kirke-/altergang?).LenkeTrodde jeg hadde funnet en Marte Olsdatter med far Ole Gulbransen som kunne passet via FS, men så var det 100 år galt!Det burde jo finnes flere spor i kirkebøkene, så det er vel bare å fortsette letingen.P.S. Ang. Bøli V.: Ole Rolfsen er en av flere Rolfsønner fra Brennemoen (T) vi finner på gårder rundt 'Sameia' på slutten av 1700-tallet. Ole på Bøli, Lars på Spestad og Brennemoen og antagelig en tredje på Rånås.Egil G.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Jon Povelsen sønn av Povel Jonsøn og Eli Larsdaatter Gamelsrud blir ihvertfall døpt 21.6.1722.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Må gi opp!Ser ikke ut som det er mulig (?) å finne mer om Marte Olsdatter Bølis opphav i kirkebøkene. Prestene i Eidsberg på denne tiden var visst mer opptatt av å samle jordegods enn å føre nøyaktige å noenlunde fullstendige og lesbare kirkebøker! Skulle ønske noen kunne transkribere og indeksere Eidsbergs eldste KB slik som for Rakkestad.....Om Marte har jeg så langt: f. ca. 1718, d. 1786, g.m. Jon Povelssøn Gammelsrud (1722 - 1789, foreldre: Povel Jonss. Heen S. / Nord-Knoll (ca. 1673 - 1735) og Eli Larsdatter Fjell (?), ca. 1681 - 1749). Denne Povel Jonss.' foreldre finner man i Eidsb. g.hist., b. III, N.-Knoll.Har funnet 3 barn av Marte og Jon Bøli: Pove (1750 - 1800), Ole (1750 - 53), Elen (1755 - ?). Det skal være minst en datter til. Iflg. Eidsb. gårdshist., b. II, Smerkerud, har Povel Jonss. Bøli Ø. flere svogere som frasier seg odelsrett ved salg av Øst-Bøli til svigersønnen Berger Arnesen Smerkerud i 1805.Faddere ved Marte og Jons barns dåp: GULBRAND BØLI er gjenganger (også en av forloverne har dette navnet). Samme pers. som denne G. B. på Nord-Bøli v. sønnen Anders dåp i 1765?:LenkePatrimon. sjelden med i disse KB, dessverre.Hovedhypotesen om Martes foreldre er: Ole Guldbrandsen fra/på Bøli Ø. (lever 1720, d. før 1648?) og ukjent kone.Egil G.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Rettelser:Pekeren (lenke) til KB skal vise til dåp for Anders, toppen 2. sp. fra høyre.Marte og Jons barn: Povel (min tipp.....), 1750 - etter 1811; Ole, 1752 - 54; Elen, 1755 - ?Svigersønnen som kjøpte Bøli Ø. het JOHANNES ARNESENEgil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Da er kanskje Kirsti Olsdatter Bøli, som gifter seg med Niels Gundersen Holm? i juni 1747, søster av Marthe? Problemet her (som så mange steder) er at det ikke er oppgitt navn på forlovere (cautionister),eller noen andre.Dag

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Finner en Ole Bøli som fadder ved dåpen til Christopher Stephansen Stalsberg? i 1710.3 av 4 faddere her er fra Bøli (Else,Kari og Ole), mens den siste er Gunder Holm. Foreldrene til denne Christopher er Stephen Thorsen og Ingebor Olsdatter.Gunder Holm er også interesant, da det sannsynligvis er hans sønn, Niels Gundersen Holm, som gifter seg med Kirsti Olsdatter Bøli i 1747.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Stalsberg er en tidl. Bøli-plass. Holm nabogård n. for Bøli, bare Randem (som grenser til N. og V. Bøli) mellom.Kiersti Holm er fadder for Povel Joensen B. i 1750.Mye tyder på at Marthe og Kirsti er søstre, og Marte eldst? Hun får jo gården, og Bøli Ø. var vel også dengang en mye 'finere' gård enn Holm?Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Ole Gulbrandsen Bøli er også fadder ved dåpen til Anne Jensdatter i 1713.Foreldre her er Jens Olsen og Jøran Ellevsdatter.Alle fadderne er fra Bøli (kanskje med unntak av Mari Ellevsdatter?).De andre er Else Gundersdatter Bøli,Ingebor Stephans Bøli,Eric Olson Bøli og Ole Gulbrandsen Bøli. Hvor passer disse inn i soga?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Det var antagelig 5-6 familer på de tre Bøli-gårdene på denne tiden. 3-delingen er gammel, 3 gårdsnr. også i gamle matr. Ved FT i 1801 er det visst 6 familer der og 30 personer. Og familer kan ha flyttet inn og ut ganske ofte, spes. på Bøli N. som var leilendingsgård ('spekulasjons-gård', kanskje gml. krongods som (særlig) futer og prester kjøpte og solgte på denne tiden, Eidsberg-presten eide N.-Bøli en periode). Så de forskjellige Bøli-personene på 1700-tallet kan tilhøre mange forskj. familier.Ole og Gulbrand kan se ut til å være interessante ang. Ø.-Bøli. Ole Gulbrandsen som far til Marte og Kirsti. Else Gundersdatter kanskje deres mor? Gulbrand som er fadder ofte midt på 1700-tallet, kanskje mest sannsynlig en søstersønn til Ole Gulbrandsen? Antagelig den samme som er leilending på N.-Bøli på den tiden.Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Tror du har rett i det,Egil. Muligens er den Anne Gulbrandsdatter ,som giftet seg med Thorer Hanson på Randem i 1713,Oles søster.Det er jo muligens det er flere, men de er neimen ikke lett å spore opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Kunne passe bra det. Og det er vel bl.a. henne jeg har tenkt på som mor til den Gulbrand Bøli som bl.a. er forlover ved Martes forlov./vielse - etter noen spor jeg syntes jeg så i kirkeboken.MEN: Iflg Eidsberg GH, b. II, Randum: Anne Gulbrandsd. er fra Ø. Berger i Hærland og sønnen Gulbrand f. 1734 - altså IKKE forlover i 1748 - flytter til BØLTORP. Så: NESTEN men ikke helt klaff!Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Nei, lett skal det ikke være.Anne på Randem ville jo vært for enkelt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Men selfølgelig kan Ole G. Bøli være en bror fra Berger som gifter seg til Bøli. Berger-Bøli allianse ikke usannsynlig - i likhet med Randem - Berger. Samme sosiale bakgrunn fra større Eidsberg-gårder.Har også lagt merke til at Gulbrand forekommer på Fossum i Trømborg.Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Det er godt mulig at det er en forbindelse der.Har lagt merke til at når Anne og Thorer Randems datter Johanne blir døpt i 1713, er fadderne fra Engen,Bøli, Berger og Houland. Fra Berger kommer Martha Gulbrandsdatter og fra Bøli: Else Gundersdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Sjekket min egen slekts-database. Der har jeg Guldbrand Torsen Randem/Bøltorp (1734-1788) som 3xtipp. Og Anne Gulbrandsdatter Berger/Randem (c. 1686-c. 1750) blir 4xtipp. Henne far, Gulbrand Hansen (c. 1659-1698) har gårdsnavnet Berger (Bøli ?)! Hvorfor dette spm.tegnet ved Bøli - som fødested kanskje??? Har ikke reg. hvor info. kommer fra (må bli flinkere til det).Noe av dette finnes på FS, men deres og min egentlige kilde må være slektsboken fra Berger. Den er jo basert bl.a. på et gammelt, omfattende gårdsarkiv på Berger og burde være troverdig for denne rel. 'nære' periode. (Har visst ellers med denne tvilsomme forbindelsen mellom Indre Østfold storgårder og 'Rosensverdene' i Skjeberg - og videre til den gml. norske kongerekken.)En dag over helgen får jeg kanskje anledning til å se på denne slektsboken igjen (på UB, Bergen).Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.