Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Karin Romstad

[#56484] Oppslag vedk. Spinnanger, Lista

Recommended Posts

Gjest Karin Romstad

I 1624 er Jon Ivarsson Dall, Hovland i Hardanger g.m. Katarina Torbjørnsdatter ført med 1/2 pund smør som odel i Spinnanger på Lista.Er det noen som kan hjelpe med eiendomsopplysninger om Spinnanger på 1600 tallet?. Finnes det middelalderdiplomer eller andre eldre kilder som berører Spinnanger? Er det spesielle familier/slekter som kan knyttes til området?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

Gården Spindanger ligger i Spind sogn i nåværende Farsund kommune. Bygdeboka er ikke så detaljert når det gjelder oppsitterne på 1600-tallet. Jeg nedstammer selv fra enkelte av oppsitterne men har ikke gjort egne undersøkelser. Opplysningene mine er hovedsaklig hentet fra bygdebøkene for Spind og Lista.De eldste kjente oppsitterne ser ut til å være Bentein og Bodvar som nevnes i 1538 - http://genealogi.no/kilder/Agder/agder02_b.htmlIfølge bygdeboka var Ulf oppsitter i 1591 og han ble fra 1600 erstattet av Bentein.Bentein hadde sønnen Finkel (1591-1667) og datteren Stenvor. Finkel Benteinsen kom til gården Nautland/Nøtland i Spind og Stenvor Benteinsdatter ble gift med Tosten Spindanger som døde omkring 1625.Finkel Benteinsen Nautland må ha vært gift flere ganger, men bygdeboka nevnes kun konen Torborg Sivertsdatter. I 1651 betaler Bentein ifølge bygdeboka 8 daler i bøter fordi han ikke i lovlig tid hadde skiftet med sine 'Stifbørn'. I bygdebok for Lista under gården Øyhovden i Vanse sogn nevnes denne Torborg Sivertsdatter igjen. Det var skifte etter henne der i 1680 og hun hadde vært gift tre ganger. Først med en Peder, deretter med Finkel Benteinsen Nautland og tilslutt med Somund Åsulfsen Øyhovden. Hun etterlot seg sønnene Torbjørn Pedersen Nautland, Peder Finkelsen Viga og Bjørn Finkelsen Djubvig.Torbjørn-navnet er kanskje interessant i denne forbindelse ? I bygdeboka for Spind kalles han Torbjørn Pedersen Spindanger og han må følgelig ha vært bosatt der en tid. Han giftet seg med sin stesøster Magnhild Finkelsdatter Nautlan (datter av Finkel Benteinsen Nautland) og eide fra 1666 hele Nautland. Han må være født tidlig på 1600-tallet for sønnen Peder Torbjørnsen Nautland sies å være født 1650.Gården Spindanger ser ut til å ha vært selveiergods på hele 1600-tallet. Jordebok for Lister len ca. 1617 er utgitt i bokform, men jeg har dessverre ikke denne tilgjengelig for øyeblikket. Odelsmanntallet 1647 forteller imidlertid at det var Finkel (Benteinsen) Nautland og Finkel (Tostensen) Spindanger som eide gården. Sistnevnte var sønn av Stenvor Benteinsdatter og Tosten Spindanger. Gårdens skyld var forøvrig 3 huder og 3 engelsk, senere opphøyet til 3 1/2 hud.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

HeiTusen takk. Nå ble jeg veldig glad. Jeg vet ikke om eiendelen kommer fra Jon Ivarsson (lever 7 mai 1590) eller Katarina Torbjørnsdatter, mulig det er gjennom henne. De har flere barn, de som er nevnt ved navn i 1624 er Ivar, Filippus, Torbjørn og brorsønnen Lars Knutsson. Disse eide foruten et stort gods i Hardanger, et uskiftet gods som besto av flere eiendommmer i Sogn og Fjordane , Voss i Hordaland, og dessuten Grindheim i Skjold i Ryfylke og denne odelsparten i Spinnanger på Lista. Jeg vet ikke hvem som fikk den. Filippus hadde en datter Torbjørg som ble gift med Peter Jensson Aga, skiftet der er kjent og der finnes ikke parten i Spinnanger. Heller ikke hos broren Torbjørn. Men det kan være flere barn enn de nevnte i 1624.Skulle du eller andre komme over andre opplysninger blir jeg svært glad for det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Da fant jeg Ulv på Spinnanger i den digitaliserte utgaven av Prinsehylling 1591 for Aust- og Vest-Agder ved Kristian Fjeldsgård.Ulf Spindang Lagrettemann og menig bonde Fullmakter til Kristian IV's hylling 1591 180 Vansø i Listelæn, 24. april Spind gardsnr.75 LenkeMvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

1617 Spindanger: Jakob Arnestad 1/2 hudArnestad, hvor kan det være?I tillegg Tosten Spindanger 2 huder og Finkel Bentsen 1/2 hud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

Til 5) Det er nok Jakob Årikstad i Spind som eier den halve huden. Gårdsnavnet Årikstad ble skrevet Aarestadt i 1594-1619, ifølge O. Rygh, Norske Gaardnavne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Til (6): Stemmer nok det.Torbjørn Pedersen Nøtland/Spindanger er ut fra manntallene i 1660-årene født omtrent 1622. Faren Peder, som var Torborg Siversdatters første mann, er det vel ikke kjent hvem han var og om han var en Torbjørnsen? Han er nevnt 1591, 1594 og 1617?Her litt om Katrine Torbjørnsdatters far i Hardanger: http://palgjerde.org/slekt/p4049.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hjertelig tusen takk til begge to. Finnes det eldre kilder/opplysninger som kan knyttes til de nevnte stedene/gårdene/ eierne? Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Det finnes ikke mange kilder angående Spind før 1591.Jeg har notert at Peder Nøtland eide halve Ugjell på Lista i 1617 og at det senere bodde en Torbjørn der, som trolig er sønnen. I 1617 eide Rasmus Årnes også i Ugjell. Vi finner også en av Torbjørns døtre på Vestre Fidje i Lyngdal.Det er forøvrig en forbinddelse i distriktet langt tilbake i tid til Aga i Hardanger, blant annet via Årnes og Vestre Fidje i Lyngdal og Øvre Egeland i Kvinesdal. Om det er relevant i denne forbindelse, har jeg ikke noe mening om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Det er absolutt relevant, dette er etterkommere etter de gamle ættene på Aga/Byre/Børve/Hovland, og dette er den eneste konkrete eiendomsopplysningen jeg har funnet fra ca 1600, som viser tilbake til de gamle forbindelsene mellom Hordaland/Rogaland/Agder.Er det noen som har forsket på slektene knyttet til Årsnes, Vestre Fidje i Lyngdal og Øvre Egeland i Kvinesdal?Asgaut Steinnes mener jo at Bergulv Arneson stammer fra Kvinesdal. Han var som kjent gift med Jorunn, foreldre til Torald.Ref.Asgaut Steinnes. Eit brev frå 1423 om garden Aske i Mosterøy Herad. Ætt og heim 1950.Forøvrig fant jeg Byre gn.nr.16 i H.Krummedikes jordbokKona Jorunn kan stamme fra Hovland/Børve i Ullensvang, og være oppkalt etter Jorunn Sigurdsdatter Smed (datter av Gunnar Stork,fra Guddal i Kvinnherad) mor til Gunnar og Niculas Sylfestsøner.[url="http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=4438&s=n&str=>LenkeGunnar var mor til Unna, mor til Sigrid Hallsteinsdatter. Niculas var far til Kjetil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Her er det nok andre enn meg som er mer oppdatert. Det finnes vel Aga-Byre artikler i blant annet Agder historielags Årbok og Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, foruten Grannen 1924, samt Ætt og Heim 1955 og 1956.Bygdebøkene for Kvinesdal og Lyngdal har litt stoff. Sønn av Bergulv Arnesen, Toralve Bergulvsen nevnt 1436-1446 eide blant annet Øvre Egeland i Kvinesdal og i Aga og Kambestad i Ullensvang. Barnebarn av Toralde var Gitlaug Svensdatter (død etter 1557) som blei gift med Are Markussen Vestre Fidje i Lyngdal (død før 1535).Det kjennes til to døtre av Are Markussen. Den ene gift med Peder Reiulfsen Skoland i Lyngdal, den andre med Sommund Tollefsen Årnes i Lyngdal. Are Markussen eide i Aske på Mosterøy i 1521.--I hvilken kilde er odelsgodset i 1624 nevnt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Takk igjen. Min kilde er Galtung L. Galtungslekten i fortid og nutid.Det finnes en fantastisk menge bevarte orginaldoukumenter knyttet til Hovland i Ullensvang,i form av diplomer/skifteattester o.s.v, og håper at noen av de upubliserte diplomene kommer med i den nye utgaven til DN/RN.Jeg glemte å ta med noen kjendiser fra Hardanger i mitt forrige innlegg. Asgaut Steinnes mener at Bergulv Arneson og Finn Torgeirson var gift med 2 søstre. Viking Finnson sitt navn kan komme gjennom Viking Kjetilson, sønnen til Kjetil Niculason, iallefall er det den eneste koblingen jeg finner til Viking Finnson sine etterkommere sin tilknytning til Reiseter i Ullensvang, som også finnes i H.Krummedikes jordbok. (Gjennom hans svigermor?) LenkeDenne Sommund Tollefsen, er det noen som har sikre etterkommere etter ham? Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Nei. Det er ikke sikkert han har bodd på Årnes engang. Han har muligens en sønn Laurids Sommundsen nevnt i 1577. Se rettsak (herredag) angående Oftedal i Lyngdal i 1622, referert i bygdebøkene for Lyngdal (fra 1986). Det er gjerne andre enn meg som er mer oppdatert...Har du noen hypotese hvordan Spindanger kan linkes til Hardanger?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

Den beste oversikten over folk på Agder på 1500-tallet er Per Reidar Christiansens oversikt 'Folk på Agder 1500-1560' som er tilgjengelig på NSF sine nettsider:http://www.genealogi.no/kilder/agder_1500-60.htmAv folk fra Spindanger nevnes Bodvar og Bentein på Spindanger i 1538 som lagrettemenn i Lister len.Overnevnte Sommund Tollefsen nevnes også i denne oversikten, da med navnet Sigmund Tollefsson.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Takk til begge to. Som nevnt i innlegg 5 er jeg usikker på hvordan Jon Ivarson blir eier av Spindanger. Muligens gjennom faren Ivar Arneson fra Sogn og Fjordane sitt giftemål med Gunhild Torbjørnsdatter fra Børve i Ullensvang. Det kan heller ikke utelukkes at det kommer fra Sigrid Hallsteinsdatter,hun er barnløs og gir bort jordeiendommer til ulike personer, blant annet til Jon Ivarson, bosatt på Børve i Ullensvang. Men de nevnte eiendommene ligger i Hardanger. [url="http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=17842&s=n&str=>LenkeNår det gjelder makeskiftet mellom Viking Finnson og Torald Bergulfson i 1436Lenkehar jeg kommet et stykke videre hva gjelder Kambestad. I gards-og ættesoga for Kambestad står det feks Halldor, men for mange år siden var jeg i riksarkivet i Oslo og leste et originaldokument og fant at det stod Halvdan. Her i brukerforumet fikk jeg i nyere tid fantastisk hjelp av Kristian Hunskaar til å transkibere noen diplomer, og det har vært særdeles nyttig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.