Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Helen Johanne Berget

[#56882] Gaasefet /Ask Norderhov

Recommended Posts

Gjest Helen Johanne Berget

Amund Gaasefet g.m. Aase Pedersdtr.Hadde de flere barn enn Amund Amundsen Gaasefet eller Kolbjørnrud f.1705d.1785 g.m. Kristi Ellingsdtr Hjelmerud 1715 d.1796MVH Helen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidar Oddløkken

Et litt frekt spørsmål, men hva betyr navnet Gaasefet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helen Johanne Berget

Hei ReidarJeg har fått opplyst av Audun Knappen på et møte i slektshistorielaget hva som ligger i navnet Gaasefet. Fet betyr grassvokst slette ved vann som det beiter gjess på (Antagelig villgjess)VH Helen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Ryghs forklaring på navnet Lenke og her ser det ut som om det er snakk om gress.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidar Oddløkken

Det er grei forklaring og navnet var jo litt spesielt og spennende!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidar Oddløkken

Du får fortsette med ditt egentlige spørsmål Helen Johanne, men hadde bare lyst til å spørre om f.eks kommunenavnet Fet og stedsnavnet Fetsund også kommer av denne fet-betydningen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Grete Raaen

Hei! Amund Gaasefet og kona Aase Pedersdatter er mine 6 tippoldeforeldre på min mors side, jeg har ikke jobbet mye med denne grenen enda,så jeg har heller ikke funnet andre barn enn sønnen Amund f.1705 d.1785.Hvis noen har utfyllende opplysninger blir jeg veldig glad:-).. Mvh Anne Grete

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Marie Abelgård

Kristi Ellingdatter Hjelmeruds bakgrunn finnes i Ringerikske slekter s.202, Hjelmerud og bind 1 s.289.Kristi var hans annen kone s.279. De hadde 2 sønner og 5 døtre;Elling,Torsten,Inger, Aase, Kari,Marie og Marte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Jeg har heller ikke opplysninger om flere barn.Aner til Amund Amundsen Gaasefet/Kolbjørnrud sin kone Kristi Ellingsdtr Hjelmerud har dere vel fra før? Hvis ikke, se *Ringerikske Slekter - bind III.Under Hjelmerud på side 202 finner vi at Kirsti gm Amund Kolbjørnrud var et av de 10 barna etter Elling Torbjørnsen Hjelmerud 1672-1749 og kona Kari Torstensdtr Wehme 1674-1754.Elling Torbjørnsens var eldste sønn av Torbjørn Kristoffersen Rud og Aase Ellingsdtr. *Ringerikske Slekter* har ikke med gårdene øverst i Soknedalen, derfor er ikke Rud og Oppegården tatt med. Men her er det undersøkt grundig av flere slektsgranskere, så dere kommer laaaangt bakover, især med anene til Aase Ellingsdtr.(Oppegård).Tilbake til *Ringerikske Slekter - bind III*. Under Wehme på side 463 fortelles det at Kari Hjelmerud var datter av Torsten Narvesen Wehme 1662-1745 og hans første kone Rønnaug Asledatter Bergsund d.1695. Som dere ser er årstallene for fødsel ikke til å stole på. Etter disse fikk Torsten dattera Kari da han var 12 år gammel. Tilbake til det opprinnelige spørsmålet i innlegg (1).Mvh Ellef.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Beklager. La ikke merke til at Else Marie hadde lagt inn et innlegg, før ETTER jeg sendte (9). d.s.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Var Kari Torstensdatter Wehme søster av Peder Torstensen Wehmne? Jeg har registrert Peder som født ca 1701 og gravlagt 12.04.1751. Han ble gift 02.01.1744 med Anne Bottolfsdatter som ble døpt 07.10.1713 ifølge ministralboka 1704-1716 for Norderhov. Det er vel da Karis fødselsår som er feil, siden hun blir 27 år eldre enn sin mulige bror? Anne Bottolfsdatter er søster av min ane Helge Bottolfsdatter(datter av Bottolf Olsen og Aase Halvordatter), og jeg har ikke noe bakover på Peder Torstensen. Jeg har 2 barn på Peder og Anne:1)Narve Pedersen(1744-1803), og gift med Maren Helvig Ellingsdatter. Han kjøpte gården Funkalsrud av sin stefar Ole Trulsen for 260 spesidaler i 1767, og ble etterhvert eier av hele gården.2)Guri Pedersdatter døpt 16.p.trinit.1746(ut fra ministralbok for Norderhov 1740-57 på mikrofilm), og gift 11.04.1775 med Jørgen Hoen ifølge 'Hringariki' fra 1993. Han var husmann på plassen Hoen ved Sørgefoss.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Til Anne Lise (11). Ja, Kari Torstensdtr og Peder Torstensen var halvsøsken.I mitt forrige innlegg hadde jeg feiltastet sidehenvisning til Wehme. Riktig side å starte på er side 436. Se samtidig side 107 under Fonkalsrud, og du får bekreftet skyldskapet.Torsten Narvesen Wehme hadde i sitt første ekteskap med Rønnaug Asledatter Bergsund (d.1695) 3 barn som vokste opp, deriblandt Kari Hjelmerud.I sitt andre ekteskap med Guri Pedersdtr Medbøen fra Flå (d.1738) hadde han 7 barn. Blandt disse var Peder Torstensen Fonkalsrud (1701-1751) gm Anne Bottolfsdatter.Dette ble langt utenfor tråden, så nok om det. Mvh Ellef

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helen Johanne Berget

Hei Anne Grete RaaenHer får du opplysninger om GaasefetDe er mine Tipptipp-tipptippoldefoeldreAndre Elise Arnljotsdtr.Kolkind er min oldemor g.m. Gulbrand Olsen Berggarden eller KarlsrudDeres datter Gunhild Gulbrandsen Kolkind g.m. Johan Monsen MorudDeres sønn Gulbrand Monsen var min far Han var gift med Berthea Bråthen fra SysleHer kommer Gaasefet Tipptippoldeforeldre 7 Amund Gaasefet (Husmann) g.m. Aase Pedersdtr. Barn: A Torsten Amundsen Gaasefet eler Karlsrud d.1785 g 1.g.1721g.m. Aase Tollevsdtr Gjesvald d.1735 Fødselåret på Torsten hvet jeg ikke, men da han døde i 1785 ble det antydet at han var 101 år Hun var enke etter Syver Jensen eller Jonsen Karlsrud Hun hadde 3.sønner og i datter fra 1.ekteskap Torstein og Aase hadde 1 sønn Torstein Amundsen Karlsrud g.2.g.m. Anne Bentsdtr. f.1715 d.1767 søster til Ingrid som var gift med Amund (hans 1.ekteskap) Barn: iA Peder Torstensen Karlsrud f.1745 d.1817 g.1771 m. Ingeborg Torsdtr. Sørum (Herradsbygda Barn: Torsten Pedersen Karlsrud f.1774 d.1851 g.m. Marie Olsdtr. Haga f.1786 d.1851 Barn: i Peder Torstensen f.1814 d.1893 g.1852 m Kari KristoffersdKihle f.1824 d.1897 Barn:Thorvald Karlsrud f.1852 d.1889 Han var g.m. Inger Johanne Weholt Barn: Hans var ingeniør gift bosatt i Drammen Barn: Malla Margrethe Karlsrud f.1854 Hun utvandret til Amerika g.m. Stuve Han var fra Biri 4.barn Barn: Hans Kristian Karlsrud f.1855 Gardbruker på Karlsrud g.m.Maren Birgitte Halvordt. Klemmestad Barn: Kari f.1898 m. fløtningsinspektør Paul Paulsen Eide Karlsrud fra 1930. Barn: Andreas Karlsrud f.1858 utvandret til Amerika ugift Barn: Inger Torine Karlsrud f.1860 g.m. lærer T.O.Gran Oslo 8 barn Barn: Gunda Olava Karlsrud f.1863 d.1893 Døde hjemme som ugift Barn: Edvard Karlsrud f.1865 gardbruker på Benterud u/ Bjørke g.m. Ragna Johansen Korsdalen 4 barn ii Petter iii Torsten iv Ola v Martin født i årene 1814-27 B Amund C Aase D KirstiGulbrand Gaasefet ?? 1 Inger Amundsdtr f.1740 g.1762m. Ole Nilsen Støvern Soknedalen Barn 1A Ole Olsen Kolbjørnrud f. 1 g.m. Berthe Tronsdtr Berg f.1 2 Elling Amunsen f.1744? g.m. Kari Eriksdtr. Barn: 2A Erik Ellingsen f.1773 3 Aase Amundsdtr. f.1745 g.m Hans Christiansen Karlsrud Modum f.1733 Barn: 3A Christian Hansen f.1773 3B Nicolai Hansen f.1779 3C Maria Hansdtr. f,1782 3D Hans Hansen f.17854 Maria Amundsstr f.1748 Erik Christensen Fjeld Modum Barn: 4A Christen Eriksen f.1774 4B Kjersti Eriksdtr f.1776 gift med5 Kari Amundsdtr. f.1750 g.m. Hans Hansen Brække Modum6 Marte Amundsdtr f.1754 g.m. Ole Thorsen Hellum Midthaug f.1752 Barn: Se Midthaug 7 Tosten Amundsen Kolbjønrud f. 1758 konfimert 1774 ugift 8 Marie Amundsdtr. 1 Inger Amundsdtr f.1740 g.1762m. Ole Nilsen Støvern Soknedalen Barn 1A Ole Olsen Kolbjørnrud f. 1 g.m. Berthe Tronsdtr Berg f.1 2 Elling Amundsen f.1744? g.m. Kari Eriksdtr. Barn: 2A Erik Ellingsen f.1773 3 Aase Amundsdtr. f.1745 g.m Hans Christiansen Karlsrud Modum f.1733 Barn: 3A Christian Hansen f.1773 3B Nicolai Hansen f.1779 3C Maria Hansdtr. f,1782 3D Hans Hansen f.17854 Maria Amundsstr f.1748 Erik Christensen Fjeld Modum Barn: 4A Christen Eriksen f.1774 4B Kjersti Eriksdtr f.1776 gift med5 Kari Amundsdtr. f.1750 g.m. Hans Hansen Brække Modum6 Marte Amundsdtr f.1754 g.m. Ole Thorsen Hellum Midthaug f.1752 Barn: Se Midthaug 7 Tosten Amundsen Kolbjønrud f. 1758 konfimert 1774 ugift 8 Marie Amundsdtr. B Amund Amundsen Kolbjørnrud f.1705 d.1785 g.m. Kristi Ellingsdtr. Hjelmerud f.1715 d,28.09.1796 b.5, s.38 79. Gaasefet. Udt. gå2seføtt. -- Gaaßefet Eng (under Ask)1723.Navnet ogsaa i Saude. Man kan ved dette være i Tvil, om fit staar iBetydningen 'frodig Græsmark (især ved Vand)', saaledes som ellers i Steds-navne (se Indl. S. 49), eller om det har Betydningen 'Svømmehud ellerSvømmefod paa Vandfugle'. I første Tilfælde bliver Navnet ensartet medGaaseland o. lign., i sidste med Gaasefoden (i Landvig); d. v. s. der betegnesenten en Eng, hvor Gjæs holder til, eller en Jordeiendom, der har Form afen Gaasefod. Ved Navnet i Norderhov gjør Udtrykket Gaaßefet Eng 1723en tredie Forklaring mest sandsynlig, nemlig Henførelse til Plantenavnetgaasefit 'lycopodium annotinum, Vippegræs'. Tipptippoldeforeldre 8Eier av Hjelmerud fra 1713 Elling Torbjørnsen Hjelmerud f,1672 d.1749 g.m. Kari Torsensdt. Wehme f.1674 d.1754 Barn: A Kristi Ellingsen Hjelmerud. f.1715 d.28.09.1796 g.m. Amund Gaasefet eller Kolbjørnrud B Thorbjørn C Narve D Elling E Chrisoffer Ellingsen Hjelmerud f.1718 d.1810 g.1750m. Marte Trondsdtr. Wee d.1777 Barn: AElling Christoffersen Hjelmerud BTron Christoffersen Hjelmerud f.1755 d. 1798 g.1786.m. Kirsti Narvesdtr.Wehme 6.barn født i årene 1787- 98 Av dem var 4.i live da faren døde Barn: Narve Tronsen Hjelmerud f.1790 d. g.1825 m. Anne Jonsdtr. Støvern 8 barn født i årene 1826-51 BATron f.1835 g.m ElseToresdtr.Sørdal, 8 Barn: Narve Berg d.1814 g.m. Margit Opsahl ,Flå H.dal Gardbruker Skøien Haug Anette Aamodt d.1903 g.m. Ellin Andersen Aamodt gårdbruker på Storebraaten i Lunder. Thorvald Hjelmerud d.1832 g.mBerte Haugen Lunder gårdbruker på Bjørnerud Edv.Hjelmerud lagerformann Grorud g.m. Marie Blomberg Oslo Rønnaug Kittilsby g.m. Truls Kittilsby Øverby,Lunder Anton Hjelmerud ,Nordstrand g.m.AlvildGudmundsen Aurskog Han var gårdeier i Oslo. BBJohan, ikke gift ? BCKristian Hjelmerud g.m.Inger Abrehamsdtr.Sørsdal Barn: Nils Hjelmerud eier og bruker av Heggebakken Anne Ulven g.m. sersjant J.A.Ulven gardbruker på Tveiten Helene Kihle g.m. Ivar G. Kihle ( På Tveiten) BDMarte g1gmLars Helgesen Stixrud Stixrud Haug g.2.g.mH.A.Sørhol ,lærer i Aasbygden, senere gårdbruker på Aure i Lunder DEAnne Kristine g.m. Elling Helgesen Wehme Østre Veme BFInger Torine g.m. Anders Pedersen Hagen f.1820 d.1908 (Vemehagen) De hadde 15 barn:1 Maren Andrine Andersdtr. g.1884 m. Anton Kristian Holstad gårdbruker i Sande 2 Anne Andersdtr. g.m. Johan Eriksen Haslum , gårdbruker på Avløs i Bærum 3 Nikoline Anderdtr. g.m. Martin Kristiansen Kolbjørnrud 4 Johan Andersen g. 1891 m.Marte Kind datter av Ole Pedersen Kind på Solberg 5 Petra Andersdtr. g.1.g.m.Anton Holstad 2.g.m. Olaf Kind (sønn av O.P. Kind) gårdbruker på Hersgården i Sande 6 Anton Andersen g.1899 m.Ragna Marie Kind datter av O.P. Kind 7 Thorvald g.m. enke Anna Andersen , bosatt i Oslo BG Gunhild g.m. KristianErikseHalkindrud påSesrud BH Maren ikke gift ? CTorsten.Christoffersen Han var g.2.g.m. Kari Olsdt. Støvern Barn: Elling , Ole og Narve., født i årene 1778-1786 RønnaugEllingsdtr. g.m. Sindre Haugerud Aadal Aase Ellingsdtr. g.m. Anders Lundesgaard Soknedalen Ingrid Ellingsdtr. Jeg håper du finner ut av detteVH Helen f. Monsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helen Johanne Berget

Hei igjen Anne GreteHvis du får problemer kan jeg sende deg dette pr. post eller mail Postadressen din står i telefonkatalogen. Hvis du vil ha det på mail oppgi din mail adresse.Hilsen Helen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Grete Raaen

Hei igjen! Og tuuusen takk, sjelden har jeg fått såå mye opplysninger i et svar:-).. Tror jeg fant greit ut av det utifra de opplysningene jeg hadde fra før, og på stille Søndags morgener er det jo et lykketreff å finne sånne svar.Min gren i dette er: Kristi Ellingsdatter/ Amund Kolbjørnsrud - Aase Amundsdatter/Hans Chrsiensen - Nicolai Hansen/Anne Trulsdatter - Nicoline Nicolaisdatter/Peder Sørensen - Søren Pedersen/Nicoline Hansdatter - Anne Kirstine Sørensdatter/Nils Gunbjørnsen - Anne Kirstine Nilsdatter/Kristian Hansen Korsbøen - Toril Korsbøen/ Helge Raaen(mine foreldre). (Har opplysninger her hvis det er interessant).Til Ellef i innlegg 9:Elling Torbjørnsens var eldste sønn av Torbjørn Kristoffersen Rud og Aase Ellingsdtr. *Ringerikske Slekter* har ikke med gårdene øverst i Soknedalen, derfor er ikke Rud og Oppegården tatt med. Men her er det undersøkt grundig av flere slektsgranskere, så dere kommer laaaangt bakover, især med anene til Aase Ellingsdtr.(Oppegård).Finnes det noe bøker eller annet utgitt materiale her?Ellers til dere alle Tusen Takk for hjelpen og ha en strålende Søndag!! Mvh Anne Grete Raaen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Grete Raaen

Hei igjen! Ser det har sneket seg inn en skrivefeil i etternavnet til Hans der, som jo skal være Christensen. Til Ellef kan jeg si at med litt egen innsats:-), fant jeg hjemmesidene til Elsrud og mye opplysninger ift Torbjørn Kristoffersen og Aase Ellingsdatter. Mvh Anne Grete

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helen Johanne Berget

Hei Anne GreteHer kommer noen opplysninger om Gulbrand GaasefetEgge I 1752 ble det etter begjæring av daværende eier Maren Stranger,en datter av Anders Stranger,avholdt auksjon over Øvre Egge. Høystbydende på auksjonen ble kom Gulbrand Gaasefet med et bud på 501 rd. Dette bud ble approbert, og auksjonsskjøte ble utstedt til han våren 1753. Han overtok imidlertid ikke Egge ,som samme vår fikk skjøte på gården Hvor han levde er det ikke godt å si. Det kan være en mulighet å finne ut når han døde.Det er også nevnt er Inger Gaasefet under Karlsrud i HoleHåper du kan sende meg mer om din familieEr du interessert i familien til Amund Amundsen fra 1. ekteskapVennlig hilsen Helen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helen Johanne Berget

Hei igjen Anne GreteJeg fant en Gulbrand Hansen Gaasefet Han døde i 1756 37 år , han var da f.1719 ør Det er mulig at Amund Amundsen hadde en bror som het Hans og kan være født før 1700Er dette en mulighet ???Kan denne Gulbrand Gaasefet være han som i sin tid kjøpte Egge 1 1752 og at han ble syk og derfor solgte Egge igjenHilsen Helen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ruth Strandmoe

Hei! Jeg tror jeg har aner ifamilie med Amund Gaasefet. Min tipp-tipp-tipp-tipp oldemor het Ingeborg Amundsdatter f.ca 1710(antagelig noe tidligere) død 1774 g.m. Knut Pedersen ca.1703-1777. De bodde på Bråthen i Heradsbygd. Blant fadderne til barna deres er:Amund Gaasefet, Ingri/Inger Gaasefet, Amund Amundsen, Marte/Martha Amundsdtr.,Agnete Amundsdtr. og Jens Amundsen Sætrang.I Ringerikske slekter antar forfatteren at Jens var en bror av Ingeborg. Amund,Marte og Jens var faddere flere ganger, så det er vel trolig de var fammilie, kanskje søsken av Ingeborg. Jeg har ikke fått undersøkt nærmere enda.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helen Johanne Berget

Hei Ruth Takk for ditt innlegg om familien Gaasetfet Det er nok riktig som du antyder at Amund Amunsen Kolbjørnrud også tilhører din familie.Amund Kolbjørnrud , Tyristrand er min tipptipp-tipptipp oldefar.Hvis du vil kan jeg sende deg hans etterslekt. Gi meg din e-post adresse så sender jeg den. Kan du sende meg alt som du har om dine anerHilsen Helen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ruth Strandmoe

Hei Helen Johanne! Jeg vil gjerne ha Amunds etterslekt, og jeg sender deg det jeg har. Trenger din e-post adresse. Min er:rutstra@online.no Hilsen Ruth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.