Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Gro N. Egeli

[#57016] Oldeforeldre og tippoldeforeldre til Aasmund Olavson Vinje

Recommended Posts

Gjest Gro N. Egeli

Syster av bestefar til Å. O. Vinje var Tjodvor Stephansdotter og Wetle Svendsen. Er det nokon som veit kva deira foreldre heitte og neste generasjon bak heitte?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann-Mary Engum

Hei Gro! Fant bare Tjodvor,påFS.Tjodvor Stephansdatter:LenkeAnn-Mary

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann-Mary Engum

Forrige innlegg: FEIL ! Ann-Mary

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Beklager, men bortsett fra at Rikard Berge omtaler ham som Vetle Sveinsson Øyi, så er disse menneskene (såvidt jeg kan se) ikke omtalt i bygdebøkene for Vinje og Rauland.Ved FT 1801 var han innerst ('gaar i dagleye') på Ødegaarden, 46 aar (hun 48), begge i 1. ekteskap og hadde døtrene Aslaug (11) og Torbjørg (9) og sønnene Sove (6) og Knut (4) boende hos seg.Håper lenken virker denne gangen:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Mjøen

Hei! Er etterkommer etter Tjodvor og Wetle. Dette er hva jeg vet om foreldrene:Wetle Svendsen, f.1756 i Vinje, d.1812 i Vinje var sønn av Svend Wetlesen, f.ca. 1713, d.1765 (52 år) - trolovet 08.08.1757 og gift ca. 1757 med Aslaug Knudsdt. Wetle ble født før foreldrene giftet seg (jfr. døpte 16.06.1756 og publ.abs. 17.07.1757 i kirkeboka). Svend og Aslaug hadde også barna Thore (f.1759, d.1759), Knud (f.1760, d.1764?) og Sove (f.1763).Tjodvor f.1753 i Vinje, d.24.02.1823 ved Nesland i Vinje, var datter av Stephan Knudsen og Torbjørg Halvorsdt. De ble trolovet i 1742 og g.27.07.1743 i Vinje. En av 'forloverne' var Anund Nordbø. 11.02.1743 døpte Stephan Knudsen Nordbø sønnen Knud i Vinje kirke. Ett år senere - 22.02.1744 - hadde Stephan Knudsen datteren Bergit til dåpen, 01.06.1749 sønnen Gjermund (Aasmund O. Vinjes morfar) og 04.02.1753 datteren Tjodvor. 24.11.1755 døper en Stephan Knudsen af Moe Annex datteren Anna i Vinje. Mulig at det her er flere Stephan Knudsen på samme tid i Vinje, men hvis det er samme person kan det tyde på at Stephan var fra Nordbø og var sønn av Knud Jonson Nordbø og kona Birgit Andresdt. (disse hadde en sønn som het Stephan jfr. bygdebok for Vinje b. I s.521). Kanskje et skifte etter Knud eller Birgit Nordbø kan gi svar på dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro N. Egeli

Hei!Takk for hjelpa, no kom eg langt! No manglar eg bare generasjonen bak desse, så er den greina av slekta i hamn. Kan de fortelje meg korleis de kjem fram til kven som reknast som stammor i ei slekt? (Tjodvor reknast visst som stammor i vår slekt).Mvh Gro

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Søren Storaker

Du må definere kva du meiner med begrepet stammor før du kan seie at den eller den er stammor.Ein måte å definere begrepet er å seie det er den personen det har stoppa opp ved når du går bakover i ei rein kvinnelinje, den du ikkje greier å finne mor til. Men mange vil legge meir innhold til begrepet, og da synes eg det lett blir feiltolka. Det blir lett et misforstått begrep.Begrepa stammor og stamfar er diskutert før i debatt 15374 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Bare en liten kommentar til Ketil Mjøens svært fine innlegg:Den 'Knud Svendson' som han angir f 1760 og d 1764? må vel være den samme som mannen på Verpet i FT1801 (41 år) - om de ikke hadde to Knut'er?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

I Rauland Historielags årbok 1998 står det en artikkel av Helga Landsverk, som omhandler Aasmund Olavson Vinjes aner. Der fremgår det at Steffa Knutson Nordbøs foreldre var Knut Jonson Nordbø (1668-1725) og Birgit Andersdotter Hovden, Bykle. Og Knuts foreldre var Jon Knutson Våmartveit (1638-1731) og Turi Halvorsdatter. Og denne Jons foreldre var Knut Olavson Våmartveit og Øyonn Jonsdotter.Birgit Andersdotters mor var Sigrid Olavsdotter Hovden, datter av Olav Hovden, Bykle, og Birgit.Det fremgår av artikkelen at A. O. Vinjes anetavle er satt opp bl.a. basert på etterlatte, men dessverre brannskadde papirer etter ættegranskaren Olav Vaagen, død 1978.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Mjøen

Tom Askerøi har helt rett. Det er sønnen Sove (f.1763) som døde i 1764.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro N. Egeli

Hei, og takk til dykk alle! Til Kjetil: Veit du kor Wetle Svendsen mor Aslaug kom frå? Ellers, vi er vel kanskje i slekt....langt uti...Mvh Gro

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro N. Egeli

Veit nokon av dykk når foreldra til Tjodvor vart født og døydde? Eg leitar i kyrkjebøkane, men finn ikkje noko.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Mjøen

Hei! Jeg vet dessverre ikke hvor Aslaug Knudsdt. kom fra. En Knut Edland fikk i 1731 datteren Aslaug - men om det er den samme Aslaug vet jeg ikke.Jeg er også usikker på om Svend Wetlesen var f.1713 - det er basert på at han oppgis å være 52 år når han døde i 1765 (ikke alltid alderen er riktig i gamle kirkebøker). Det ble født en Svend Wetlesen i Vinje i 1731 - foreldrene var Wetle Sandovsen og Aasild Kittilsdt. (gift i 1729). De hadde også en datter Margit f.1729 - ei Margit Wetlesdt. var fadder for Svend Wetlesens sønn Knut i 1760. Og denne Knut hadde bl.a. en datter som het Aasild.... (jfr. 1801-tellinga). Men at presten har bommet med nesten 20 år på alderen da Svend døde er kanskje drøyt?Ellers er det også et mulig spor for Torbjørg Halvorsdt - kona til Stephan Knudsen: En Halvor Groven fikk i 1719 datteren Torbjørg, blant fadderne var Niculs MIDBØ. Tjodvor Olsdr. MIDBØ var g.m. Halvor Gjermundsen (Vinjeboka b.II s.259) - kanskje disse kom til Groven? Navnene Tjodvor og Gjermund dukker jo opp blant barna til Torbjørg.... Og ei Tjodvor Olsdt. (fra Midbø?) var fadder for Torbjørgs datter Tjodvor i 1753...For å komme videre her må man nok ha tilgang til mer kildemateriale fra Vinje - mulig at det er noe å finne i skifter e.l.Ellers er vi nok i fjern slekt - min slektsgren fra Wetle og Tjodvor går videre med sønnen Stephan Wetlesen Jorebreen (1782-1858).mvh Ketil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Mjøen

Jeg har heller ikke funnet ut når foreldrene til Tjodvor døde.mvh Ketil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro N. Egeli

Eg fann ei Torbjør Halvorsdatter, død 31.juli (?)1773,78 år. Ei Aslaug Knutsdotter, død 28.april 1793 62 år. Men, er dette 'våre' damer? Mi slektsgrein stammar frå Knut Wetlesen.mvh Gro

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro N. Egeli

Til Ketil,har du ættetavla etter Tjodvor og Wetle? Eg veit ikkje kven som har skrive den, men den går frå Tjodvor/Wetle til min fars generasjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil Sigvart Eidskard

*** veit ikkje om eg tør legge inn litt av det eg har - eg leita etter ein Gunnar Olson f i Vinje 1793 og kom til Gjøvdal i Aust Agder - fann ingenting om han men blei då intressert i Å O Vinje istaden -biografiar seier nesten bare at han var av fatige foreldre. EG FORSØKER LEGGE INN LITT HER MEN DET BLIR ROTETE __***** Etterkommere etter Knut Olavson Våmartveit 1 Knut Olavson Våmartveit .. +Øyonn Jonsdtr . 2 Jon Knutson Våmartveit f: 1638 d: 1731 ..... +Turi Halvorsdtr .... 3 Knut Jonson Nordbø f: 1668 d: 1725 ........ +Birgit Andersdtr Hovden f: i Bykle ....... 4 Steffa Knutson Nordbø ........... +Torbjørg Halvorsdtr g: 27 jul 1743 .......... 5 Gjermund Steffason Evja f: 01 jun 1749 i (Ft1801 På Floten I Mannås Vinje) d: 1827 .............. +Margit Halvorsdtr Kjelingtveit f: 1748 i ( Askvik ) d: i ............. 6 Halvor Gjermundson f: 1783 i 18 År Ft1801 d: i ............. 6 Steffa Gjermundson f: 1785 i Tremenning M Kona d: i ................. +Anne Torgeirsdtr Tverrås f: 1843 i Veggjuslid d: 1919 ................ 7 Tarjei Steffason Tjønn f: 1828 d: 1933 .................... +Åse Tarjeisdtr Kostveit f: 1843 i Veggjuslid d: 1919 ................... 8 Åse Tjønn ....................... +Bjørgulv Olavson f: i Midttveit Vågsli Ætt ................... 8 Margit Tjønn ....................... +Knut Havorson Juvstøyl ............. 6 Torbjørg Gjermundsdtr f: 1787 i Gøytil Eidsborg - Bustad-Døpt 23.12.1787 d: 1828 i Døydde Då Diktaren Var 10 År Gml ................. +Olav Aasmundson Plassen f: 21 mai 1786 i Ljostad I MO, Vinje F 1768? g: nov 1813 d: 25 apr 1864 i Plassen, Vinje ................ 7 Margit Olavsdtr Vinje f: 1814 i Vinje d: i ................ 7 Aasmund Olavson Vinje f: 06 apr 1818 i Vinje - Døpt 14.April S Å -Raulan Histl. 1998 S56 d: 30 jul 1870 i gravl Søsterkirkene Gran, Hadeland- d hos Presten Bang .................... +Rosa Constance Sophie Kjeldseth f: 28 okt 1836 i ** Kilde: Debatt Dig.Arkivet + Notes U Aasmund g: 20 jun 1869 d: mai 1870 i ***Ho Døydde 5 Dage Etter Fødselen ................... 8 Olaf Aasmundson Vinje f: 19 apr 1870 i *** Dåpsadato - Domkirken, Oslo, Akershus, Norway d: 1932 i *** Til 7 År Gml-Budde Hjå Onkel Olaf På Kabberud .......... 5 Tjodvor Steffasdtr Evja f: 04 feb 1753 i Mange Etterkomm d: 1823 .............. +Vetle Sveinson .......... 5 Knut Steffason Evja f: 11 feb 1742/43 i Vinje - dåpsdato .......... 5 Bergit Steffasdtr Evja f: 22 feb 1743/44 i Vinje - dåpsdato .......... 5 Anna Steffasdtr Evja f: 24 nov 1755 i Vinje - dåpsdato*** MVH KSE ***

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro N. Egeli

Oi, dette var litt av ei liste! Eg skal setje den opp og sjå kva eg manglar. Eg ser at du også manglar årstal på Steffa og Torbjørg. Kor skal vi finne dette, tru? Du har vel sett lengre opp her at eg er ein etterkomar etter Tjodvor og Wetle. Tjodvor er ei dotter av Steffa og Torbjørg. mvh Gro

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil Sigvart Eidskard

** hei Gro - ja her ser desse listene forferdelege ut - Det at du er merka med Lårdal - gjer at eg er veldig intr i å kontakte deg direkte - har også ein del anna å spøre om - håper det er ok for debatten at eg legg inn mi email adr *** eidskard#frisurf.no *** mvh kjetil sigvart ***

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Mjøen

Hei Gro!Vedr. innl. 15: Hvis alderen på Torbjørg Halvorsdt. er riktig (f.1695) er hun vel for gammel til å ha fått barn på midten av 1750-tallet? Alderen på Aslaug Knudsdt. stemmer bra med Knud Edlands datter f.1731 (jfr. innl. 13), men var det hun som ble gift med Svend Wetlesen ca.1757?Det er noen år siden jeg lånte Vinjebøkene - så det er mulig at det kan være lurt å sjekke evt. tilknytninger mellom Midbø og Groven for Torbjørg og Edland for Aslaug.Vedr. innl. 16: Har ikke sett ættetavla etter Tjodvor og Wetle. Hvis den også omhandler sønnen Stephans etterslekt og finnes elektronisk eller det er lett å skaffe en kopi er jeg interessert - ta evt. kontakt på ketilmjo#online.no.mvh Ketil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro N. Egeli

Hei Ketil.Eg har sett etter i ættetavla nå, og det ser ikkje ut til at etterslekta etter Stephan er med. Det ser ut til at det er 'hoppa' over nokre barn, står bare kven dei vart gift med.Gro

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aslak Bekhus

Gro.Er ''ættetavla etter Tjodvor og Vetle'' eit notat som eg har laga enten for Arne Åbø eller Gunvald Nygård ?Helsing Aslak

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro N. Egeli

Hei Aslak!Eg fekk det av Arne. Og, det er eit flott 'notat', eg vil kalle det meir enn notat. Beklagar, viss det ikkje skulle vore nemnt her. Eg strevar ennå med å finne ut av denne slektsgreina i familien. Hadde vore moro å kome like langt bakover både på mor og far si side.Mvh Gro

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aslak Bekhus

Heilt iorden..''Notatet'' er ei litt redigera utskrift frå slektsprogrammet mitt. Det er litt egen gransking og litt som eg har fått av andre. Eg delar gjerne med meg, men sidan alt ikkje er kontrollera mot primærkjelder er eg litt tilbakeholden med å legge det ut til alle. Dersom Ketil er interessera kan eg godt sende ein kopi.For egen del er eg etterkomar etter Knut Sveinsson (1760-1843) og fyrste kona Åsne Sigbjørnsdtr (1755-1806)Helsing Aslak

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.