Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan Braathen

[#57022] To begravelser i Borre

Recommended Posts

Gjest Jan Braathen

Jeg trenger hjelp til finne begravelsen til to personer i Borre (eller området rundt).Den første jeg søker er Peder Jonasen som ble født i 1745 i Borre på Bergstrøm gård. Han ble gift med Anne Maria Olsdatter i Borre kirke 3. mai 1774. Peder og Anne Maria fikk en sønn, Erik (Eric) Pedersen, døpt 12. mars 1780 i Slagen kirke i Sem. I 1780 bodde de sannsynligvis i Borre i Stensbryggen. Peder og Anne Maria fikk en datter, Berthe Maria Pedersdatter, døpt 20. januar 1782 i Slagen kirke i Sem. Se [url="http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425620371.jpg>Lenke Anne Maria Olsdatter ble gift på nytt med Tosten Larsen i Borre kirke 3. februar 1795. Se Lenke Dette betyr vel at Peder døde i perioden mellom 1782 og 1792. Jeg har ikke klart å finne begravelsen til Peder i hverken Borre eller Slagen.Den andre jeg søker er Christian Thorsen som ble født i 1746 i Borre (døpt 17. november 1746). Han ble gift med Eli Ellefsdatter i Borre kirke 3. januar 1775. Christian og Eli fikk en sønn, Peder Christiansen, døpt 7. september 1788 i Borre kirke. Se Lenke Christian og Eli fikk en datter, Anne Christiansdatter, døpt 12. august 1792 i Borre kirke. Se

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Erik Berg-Hansen

Her har du et bidrag om Bergstrøm - som altså IKKE er en gård i Borre! Borre 414/782 Våle 142/247/490/829 Sem 908 Skifte Kirkebakken 1751 Jonas Jørgensen Bergstrøm ca.1711 i Skifte på Reggestad i Sverige,d.1610 1767 Kongsberg arrest, Våle 1409 1768 begravet 1711(!) 1767,g.1.Mette (Nordre Jarlsberg Christophersdatter (skifte 1751), skifteprotokoll 10 g.2.1756 (forlovet 2212 1755) i Borre 1761-1773 fol.174B-175A/B Maria Larsdatter. Dom 3007 1765 (hvor?). 1.Erik 1741,konf.1756. Sølvtyveri fra Kongsberg i 1762 2.Peder 1745,d.midt i 1780-åra (ikke i Borre),g.0305 1774 i Borre Anne Maria Olsdatter Steinbrygga u/BP bapt.0207 1754,d.1805. a)Jonas 1774-1789. b)Mette Maria 1776. c)Ole 1778. d)Erich 1780-1834,g.1508 1799 Berthe Christiansdatter Gunnerød u/BP 1778. Husmann på Steinbrygga u/BP. e)Berte Maria 1781. Peder eide Undeli i Slagen 1777-1783. 3.Elin Kathrine 1746 Borre, d.før 1751. 4.Mette Helene bapt.2603 1756 Kirkebakken. 5.Jørgen bapt. 1605 1758 Våle. 6.Lars ' 1709 1759 ' . 7.Christian ' febr.1760 ' . ?8.Mette Helene' 1404 1761 ' . ?9.Erich ' 0804 1762 ' . ?10.Erich ' 1511 1764 ' . ?11.Lars 1768 ' . Han bodde muligens på Klomstein u/Leersbrygga i Sande i 1801. En mulig sønn er også Jonas Jonassen (Reggestad) forlovet 1504 1768 i Våle Gunhild Olsdatter Brekke.Kirkeboka +skifte 1768 Smed/kobberslager Jonas Erichsen Bergstrøm ca.1711-1769,g.1756 i Borre Berthe Larsdatter. Hun g.2.1778 i Borre enkemann Svend Hansen Zimmerstrøm fra Tønsberg. 1.Lars Jørgen døpt 2703 1759 Kirkebakken. 2.Johan Magnus Richard døpt febr.1761, d.1761. 3. ' ' ' ' 1010 1762. 4.Mette Antonette ' 0505 1766. Jonas bodde på Kirkebakken i 1768. Han var da verge for Jonas Jørgensen Bergstrøm's enke under skiftet. Han var hennes 'morbror'. Kanskje Jonas'ene var søskenbarn eller deres koner søstre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Erik Berg-Hansen

Her har du noe om Gunnerød: Tor Olsen 1713-1772,g.Brith Tollefsdatter 1717-1787. Søster:Berthe Tollefsdatter (Tallaksd?). 1.Mari 1909 1745. 2.Christian 1746,d. før 1801,g.Eli Ellefsdatter Guttulfsrød f.ca.1751 (foreldre:Ellef Andersen og Berte Olsdatter Sande vestre 1714). a)Tor 1776. b)Birthe 1778-1861,g.1799 Erik Pedersen Steinbrygga ca.1780-1834. 1.Christian 1801-1842,g.1828 Helene Jørgensdatter Eik 1805-1866. Til Rørehagen u/Røre søndre. Birthe og Erik flyttet til Steinbrygga u/BP. c)Mari 1782. d)Else 1785. e)Peder 1788. f)Anne 1792. 3.Karen 1752. 4.Marthe 1754,konf.1771,g.1784 enkemann Christen Christensen Nøklegård nedre 1753. 5.Anne 1760.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Erik Berg-Hansen

Innlegg 2 har blitt noe forvirrende. Riktig skal være: Jonas Jørgensen Bergstrøm ca.1711 i Sverige,d.1610 1767 Kongsberg arrest,begravet 1711(!) 1767.Sølvtyveri fra Kongsberg Sølvverk i 1762.Dom 3007 1765 (hvor?)Skifte på Reggestad i Våle 1409 1768 (Nordre Jarlsberg , skifteprotokoll 10 1761-1773 fol.174B-175A/B,g.1.Mette Christophersdatter (skifte Kirkebakken 1751)g.2.1756 (forlovet 2212 1755) i Borre Maria Larsdatter....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Braathen

Hei Jon Erik.Takk for hjelpen så langt. Jeg Sitter fortsatt med noen spørsmål som jeg håper at du (eller noen andre) kan svare på.Du sier at Bergstrøm ikke er en gård i Borre. Betyr det at det er et gårdsnavn fra naboområdene (Våle, Sem, ..) eller er det kanskje et navn som familien har båret med seg fra tidligere.I FamilySearch fant jeg Peder Jonasens som ble født i 1745 Bergstrøm, Borre. Foreldrene står oppført med Jonas Eriksen og Mette Kristoffersen. Det ser ut som du har gjort en grundigere jobb i forhold til det som er beskrevet i FS. Har du funnet barnene og alderen på disse i skiftet etter Jonas?Døde Jonas i arresten i Kongsberg etter at han og eldste sønnen Erik ble dømt for tyveri? Man ble dømt til døden ved hengning dersom man stjal mer enn 250 g sølv. Se utklippet under.Der var strenge straffe for tyveri av sølv. Folk ved bergverket var underlagt landets almindelige love, men dertil kom en række lovbestemmelser bl.a. i sager som angik arbejdsdisciplin, så Bergverket havde sin egen domstol. Der kunne forekomme straff som pisk og brendemærkning, fengsel og bøder, der var især sat hårde straffe for sølvtyveri. I loven af 27./1. 1736 var straffen for tyveri af en mark (ca. 250 gram) sølv sat til hængning uden nåde. Det er imidlertid uklart, om denne straf nogen sinde blev eksekveret, i de domme, der kan spores er alle blevet benådet til livslangt straffearbejde på Akershus Festning.Vet du om Jonas ble henrettet eller døde naturlig. Hvor fant du informasjonen om tyveriet/dommen han fikk? Når det gjelder Gunnerød, så fant jeg ut at Tor Olsen giftet seg med Berthe Tallaksdatter i Botne kirke 20. november 1744. Se LenkeEt siste spørsmål. Hvor ligger Kirkebakken?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Erik Berg-Hansen

Informasjonen i mine innlegg er tatt fra mine notater om tilføyelser/rettelser til Borre bygdebok samlet over snart 30 år. ALT er nok ikke like godt sjekka, men skal likevel ha høy pålitelighet (skifter/kirkebok)!1. Steinbrygga og Gunnerød var husmannsplasser under Borre Prestegård (BP). Kirkebakken er navnet på det aller nærmeste området rundt Borre kirke - 5 km sør for Horten sentrum.2.Bergstrøm:Gjentar at dette IKKE er et stedsnavn fra Vesyfold! Navnet har Jonas'ene sannsynligvis dratt med seg fra Sverige.3.Jonas Jørgensen Bergstrøm er omtalt under Bakken u/Våle Prestegård i Våle bygdebok (s.829) hvor slektskapet mellom Jonas'ene, dommen, dødsfallet i Kongsberg arrest og skiftet på Reggestad i Våle i 1768 er nevnt. Saken gjaldt vel bare Jonas! Jeg er veldig interessert hvis du finner denne dommen! Her dødsfallet ført 2111 1767:Lenke4.JEG har (i motsetning til FS) Peder som sønn av Jonas Jørgensen. Jeg kan ikke finne ham døpt i Borre kirkebok!5.Flott at du fant vielsen i Botne. Det rydder opp noe i mitt innlegg (3). Hvordan fant du den (FS)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Braathen

Vedrørende punkt 5 i (#6) så fant jeg denne vielsen ved å søke i naboområdene. Jeg har ikke sett denne vielsen i FS.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Stig Nyberg

Dommen over Bergström finnes trolig i Overgbergamtets eller Sønnafjelske Bergamts rettsprotokoller i RA. Var det sølvtyveri spilte det liten rolle om tyven var bergarbeider eller ikke. Dersom dette var en stor og omfattende sak er det likevel tenkbart at det ble opprettet en spesialdomstol ad hoc, en inkvisisjonsdomstol. Da kan det være vanskeligere å finne dommen. Rundt 1765 kom det reskript fra Kongen om rundelig og spesifisert belønning til den eller de som bidro til å oppklare sølvtyverier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Braathen

Jeg fant denne siden hvor det er en historie vedrørende en omstreifende svenske og et uoppklart sølvtyveri i Kongsberg.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Kristensen

Jonas Jørgensen Bergstrøm ble gift 16/12-1740 i Moss med Mette Christophersdtr. De fikk følgende barn: Erich Jørgen døpt 10/12-1741 i Moss, konfirmert i Borre 1757, Peder døpt 21/4-1744 i Moss, ikke funnet konf i Borre og Elin Kathrine døpt 16/11-1746 i Borre kirke, død før 1751. Mette Christophersdtr dør i 1751 og skifte holdes på Kirkebakken i Borre 2.oktober 1751. Oppført som arvinger er enkemann Jonas Bergstrøm og sønnene Erich Jonassen 10 år og Peder Jonassen 6½ år. Jonas gifter seg pånytt 5/1-1756 i Borre kirke med Maria Larsdtr og får barna Mette Helene døpt 26/3-1756 Borre kirke med bosted Kirkebakken, Jørgen døpt 16/5-1758 Våle kirke, Lars døpt 17/9-1759 Våle og Christian døpt februar 1760 i Våle. Jonas døde 16/10-1767 og i skiftet avholdt på Reggestad i Våle 14.9.1768 nevnes bare to av barna fra 2.ekteskap så vidt jeg kan se. Jonas Bergstrøm bodde altså først i Moss, flyttet til Kirkebakken i Borre rundt 1745-46 og bosatte seg så på gården Bakken i Våle 1757-1761. Sønnen Peder Jonasen Bergstrøm ble altså født i Moss og bosatte seg til å begynne med på Steinbrygga i Borre, eide så gården Undeli 1777-1783. Denne gården lå i Slagen ved Åsgårdstrand. Gift 3/5-1774 Borre kirke med Anne Maria Olsdatter f.2/7-1754 på Steinbrygga død 8/10-1805, gravlagt Borre k. Hun ble gift 2.gang 3/2-1795 i Borre med Torsten Larsen. Barn fra 1.ekteskap: Jonas d. 18/5-1774 Borre foreldre bosatt på Steinbrygga, død 1789, Mette Maria d.21/9-1776 Borre k, bopel Steinbrygga, Ole d.18/1-1778 Slagen kirke, bopel Undeli, Erik d.12/3-1780 Slagen k, bopel Undeli, Berte Marie d.20/1-1782 Slagen k, bopel Undeli. Jeg har ikke funnet ut i kirkebok for Borre eller Slagen når Peder Bergstrøm døde, men det må ha vært engang på slutten av 1785 eller 1786. Jeg har heller ikke funnet noe skifte etter han. Min teori er at han kanskje døde på sjøen fordi han var skipper og skipperborger av Åsgårdstrand. I 1779-1782 eide han en liten jakt som han farte på Danmark med, fra 1783-1785 eide han en brigantin som han og farte på Danmark med. Siste gang han er oppført i Holmestrand tollbøker som skipper av Åsgårdstrand er 1785. Stedet å lete etter et eventuelt forlis kan være tingbøkene for søndre Jarlsberg på SA-Kongsberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.