Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Böhmer

[#57037] Tordenstjerne, Solum i Skoger , Gullaug i Lier og Tokstad i Ringsaker

Recommended Posts

Gjest Thor Böhmer

Det blir noe forunderlig at bb-forfatteren ikke fikk det med seg dersom dette hadde vært et tema blant de mere sentrale slektshistorikerene, men slik skjer jo.Hovedspørsmålet blir da fortsatt: Hva er kilden til at Lisbet Oudensdatter på Tokstad er av Tordenstjerne-slekta?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Det er jo forunderlig at man finner SÅ MANGE SLEKTSTAVLER på Internet med Tore og Lisbet uten at noen reflekterer over Lisbets opphav? Jeg tror ikke hun er en Tordenstjerne. I og med at en allerede har nevnt Æille Brøttumsbakka ner.., så tror jeg at hun er av de jint'n som veks på Lauåsen. Altså fra Ringsaker for å bli alvorlig igjen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Thor:Jeg tror du har glemte å svare på dette:Hvilket bind av Veldreboka er dette omtalt?Hvilket jordegods eide denne Tore Olufsen?Skal vi komme videre, må vi starte med du vet, ikke med hva du tviler på.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Jeg trodde Veldreboka var uinteressant. Den har aldri vært utgitt i flere bind.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Det meste av jorda som far til Tore Olufsen eide, lå i hovedsak i Veldre. Foreldrene var Oluf Hågensen og Eline Gudbrdtr Rekstad. Eline drev gården som enke og hun eide da også 'Spæren' i Eiker. Dette var nok jord som var kommet med Eline som arv etter hennes far. Det betyr at familien hadde forbindelser over lengre avstander enn det som var normalt. Det sies også at Tore Olufsens tante skulle ha vært g m Nils Hågensen Tordenstjerne. Tanta het enten Gjertrud eller Mallene (Marlene). Mest Sannsynlig Gjertrud? Det er i allefall det navnet som hyppigst brukes i slektstavler? Jeg har heller ikke snøring på denne Nils Hågensen, men han holdt vel også til nær Eiker??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sverre Søgaard

Veldreboka sier litt om jordgodset, men veldig upresist. Om Tore sier den at skiftet ble holdt 1664 og at 'Boet åtte en mengde gardparter med og uten bygsel'. Om mora til Tore, Eline Gudbrandsdr Rekstad gm Oluf Haagensen, sier Veldreboka at hun var eier av 4 huder + 3 skinn i Tokstad og 3 huder 'udi Spæren på Egger'. Det går ikke fram om det er hennes eller mannen arvegods, men dette er vel gods i Tordenstjernenes hjemområde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Kort utdrag fra Stange bb om Rekstad: I 1520-årene er Andres (Anders) oppsitter. Han var antagelig av adel. Se D. N. I nr. 1064. 2/11 1523. Denne Anders er muligens den Anders Styrson som kjøpte Busvold, og dennes sønn er nok Gulbrand Andersen Rekstad. Anders Rekstad (g. m. Helga Halvorsdtr.) opptrær ved skifte på Nøttestad i 1556. Det er skifte etter Gulbrand Andersen på Rekstad 3/1 1613. Hans datter, Eline, (g. m. Oluf Håkonsen på Tokstad, Veldre), arvet gods på Eiker, parter i Harstad, Skjøll, Skott og Spæren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Det har jo vært et seminar om Tordenstjerne i 2005. Det er jo egentlig spesialistene fra det seminaret jeg ønsker på banen. Ikke de som leser Veldre bb for å si det litt stygt. For de vet bare det samme som meg. Jeg har ikke tilgang til de kilder som ble brukt ved seminaret, og vet heller ikke hvilke kilder som ble brukt.Jeg mener ikke med dette å legge lokk på debatten, men håper på noe mere enn det som står i bygdebøkene. Tordenstjerne ligger utenfor det som vi her på Hedemarken har drevet med. Veldre bb hører med til nattbordlitteraturen min, så den kjenner jeg. For å si det slik - jeg la heller ikke debatten inn under Hedmark, men generelt - i håp om å treffe dem som var på seminaret!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Tordenstjerne-seminaret 17. novemeber 2005 kom i stand på initiativ fra undertegnede. Hensikten var å sett fokus på forskningsstatus i forbindelse med 500-årsjubileet for Nils Sveinssons adling 20. juli 1505.Innledere/foredragsholdere var Anders Bjønnes, Bjørn J. Rosenberger og meg selv. Bjønnes tok for seg slektens heraldikk, Rosenberger redegjorde for bakgrunnen til at han skrev to artikler om Nils Sveinsson og dennes etterkommere i hhv 1967 og 1970. Undertegnede hadde en gjennomgang av litteraturen, samt et fokus på Nils Sveinssons ektefelles slekt.Etterslekt og jordegods på 1600-tallet var ikke tema på seminaret. Det ble imidlertid opplyst om at Jan Fredrik L. Engedahl og Jens Petter Nielsen en stund har arbeidet med en artikkel om Nils Sveinssons og hans etterslekt. Etter hva jeg vet holder de fortsatt på med dette, og vil sannsynligvis være beskjeftiget med det samme i en god stund fremover før noe resultat kan komme på trykk.Etter det jeg kan se av innlegg (31) har ikke noe av Eikergodset der noe med Nils Sveinssons ætt å gjøre. Samtidig er den 'Nils Hågensen' du nevner nok en etterkommer, men han har aldri benyttet Tordenstjerne som navn. Tordenstjerne-navnet kom først i bruk på slutten av 1600-tallet og da kun på Gullaug i Lier, og vel ved ett tilfelle på Eiker.Konklusjonen blir da at etterkommere av Nils Håkonsson vil tilhøre ætten, mens etterkommere av Lisbet Auensdotter ikke kan sies å være bevist som etterkommere av samme ætt.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Til Are S. Gustavsen. Dette var avklarende mht seminaret. Så får vi se hva som blir resultater av den artikkelen du beskriver. Jeg var vel egentlig klar over at det godset vi snakket om ikke var Tordenstjerne-gods og tok det bare med for å vise at det var en forbindelse til Eiker. Bare det gjør det jo spesielt og interessant å diskutere.Jeg gikk kvasst ut og sa at Lisbet ikke var av Tordenstjerneslekt. Det var bare i håp om å provosere noen til å komme ut av skallet! Det er det vel muligens bare et par som er i stand til å si noe om da kanskje??På dette tidspunkt er det vel muligens riktig å anta at nå kommer vi ikke videre med oss amatører og dermed sier jeg takk for bidrag!!!Når det gjelder hvem som har rett til å bruke 'et fiint' etternavn, så er igjen Veldre bb et eksempel på hvordan slikt kan flyte ut av en som er fokusert på det. 'Der bruker de Bratt på familien, bare det var en bratting som gikk forbi gården.....'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Fra odelsjordebok for Hedemarken og Østerdalens fogderi nov. 1624:Thorre Thogstadt, er eigenndis i sammegaardtt Odell 2 huder, wdj bemelte gaard Kiöbegodz 5½ skind, wdj Hoffuingxsetter 5 skind, wdj FaarAasßen i RingxAggerßogen pantegodzs 1 hud.Guldbrand Thogstadtt, er eigenndis wdj Lienn i RingxAggersogenn Odell 1 hud, wdj Jennßrud Odell 1 hud, wdj Thogstad Kiöbegodzs 2½ skinnd, wdj Hegneby i Rommedall sogen pannttegoedzs 3 skind.Jngeborig Togstadt, er eigenndis i Söerlund Odell ½ hud, wdj Skott paa Eiger Odel 1 fiering, wdj Hoffuinsetter 1 skind.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Fra odelsjordebok for Hedemarken og Østerdalen januar 1615:Thogstad (fullgård). Elinn eiger i samme Thogstad 2½ hud 3 schind, 1 hud i Jensrud ödegaard, 3 schind i Liid, 8 schind i Hoffuin Seterboel, 1 pund Miell i Speren, 1 fiering korn i Skot, 1 spand Smör i Skiördt, 3 schind i Skierdenn, hindes börn tilkommer i Baabergh 2 huder och 9 schind i lille Liidt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Elin står som gårdbruker til 1625 og Tore overtar samme bruket fra 1626. Elins gods 1622 var (etter Landsskatten):1622 Ellinne Togstadt Er Eigenndes i samme gaardtt, huder 2 Kalffschind 9.Wdj Ophuues i Wang sogenn, thunge 1 pundWdj Joennsrudtt, Huder 1wdj Skiöell paa Todenn, Smör 1½ pundSkaatte paa Egger, thunge 1 fxrgWdj Lileliedtt, Kalffschinnd 3Hoffuinnd Setter, Kalffschinnd 8wdj Skerdenn i Stangesogenn, Kalffschinnd 3Er tilsammenn Peninge 9½ daler 1 ort 4 ß. Der aff tilkommer, Konng Maiett denn 4 partt Peninge 2 dlr 1½ ort 7 ß Av disse kildene kan vi ved sammenligning se at Tore Togstad per 1625 ikke har mere jordegods enn arven fra Elin.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Noen av disse gårdene er da i Veldre: Togstad - Tokstad, Jensrud - Jønsrud, Lien - Storlien, eller kan være samme som Lileliedtt da grensene nok har endret seg noe? Lillelien kalles nå Veslelien. Båberg - nabogård til Tokstad, Sørlunden er nabogard til Tokstad. Faråsen ligger i Brumund i Veldre.Hovind setter er jeg usikker på, men det er Håvegarder like i nærheten av Tokstad. Disse hører vel hovedsognet til, altså Ringsak.Skjerden - Skjærda ligger i Vestbygda i Stange. Hekneby i Åsbygda i Romedal. Skjøll ligger på Østre Toten, Ophus i nåv Hamar, gamle Vang kommune. Gårdene utenfor Mjøsområdet kjenner jeg ikke.Jønsrud har hatt en afinitet til Tokstad-folket, og en sønn på Tokstad var bruker der før han utvandret til Amerika. Snart etter ankomst endret han navn til Nordmann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Det satt etterkommere av Oluf Tokstad både på Båberg og Lillelien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Auen Jonsson til Gullaug døde senest 1617. Hans hustru, Ragnhild Mattisdotter, var etter mine notater i live i 1622, men død senest 1626. Så sent som i 1622 mottok Ragnhild et vesentlig jordegods (i Vestfold og Telemark) etter sine foreldre.Dersom Tore Tokstad ikke på noe tidspunkt omkring 1626-27 skattet av jordegods i Vestfold og Telemark, er det - så langt jeg kan se - liten grunn til å tro at han var gift med ei datter av Auen Jonsson og Ragnhild Mattisdotter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roger Nystuen

Kristian Hunskaar: Takk for et interessant innlegg. Disse bygdebøkene her oppe på Hedemarken nevner ikke noe av Gullaug-godset ifb med Tokstad. Det var det som gjorde at jeg tok opp saken. Bøkene hadde bare navnet Tordenstjerne å vise til. Intet mer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Ingen hedemarksbode skatter 1626-1628 av odelsgods i Vestfold, iflg Landsskattene. Tore Tokstad regnes ikke disse årene blant odelsbøndene siden han har for lite gods.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

For mange vil det være hårreisende å avlyse denne slektsforbindelsen til Tordenstjerne. Men uten bevis?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Hva slags bevis vil i så fall folk vente seg? Det ble vel aldri utstedt attester på hvem man ikke var i slekt med :) Men et skifte etter Auen Jonsson og Ragnhild Mattisdotter ville jo naturligvis vært avgjørende (men et slikt finnes neppe).Som alltid hviler bevisbyrden på den/de som fremmer en påstand; i dette tilfellet at Lisbet Auensdatter var av Tordenstjerne'ne. De som vil hevde dette, har neppe noen beviser å fare med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Jeg er jo helt enig med deg Kristian. Like vel - såvidt store avstander og klare å sette fram slike tanker. Hva har fått dem til å trekke konklusjonen? Hvilke mulige indisier? Bare et sammenfallende farsnavn?Ingen barn oppkalt fra den mest betydelige familen! Intet jordegods som kan spores til Gullaug-godset! Da blir det neppe mye kilder igjen som kan få en til å underbygge en slik slektsforbindelse så langt tilbake i tid! For meg er forbindelsen bare en fiksjon!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det er en forbindelse mellom Tokstad i Ringsaker og slekten Tordenstjerne :Kjell Lauritsson (Tordenstjerne) til Stenshorne hadde en brorsønn Nils Hågensson på Sperren på Eiker. Denne Nils var gift med en stedatter til Eline Gudbrandsdatter på Tokstad. Eline var 1610 ff enke etter Ola Hågensson. Trolig er denne Ola far til Nils Sperrens hustru.Se herredagsdom, Eiker 18.12 1613 (Dombog 1613 s. 265-273).Eline Tokstad vant en sak om 1 pund i Sperren på Eiker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

For meg er det ikke klart hvem denne Nils Hågensen var gift med. Se ovenfor i innlegg (31). Som du sier Elines stedatter. Mallene dersom det er det riktige navnet er ei av stedøtrene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Er det også riktig at Nils Oudensen Rognstad på Toten var sønn av Ouden Jonsen Gullaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.