Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Böhmer

[#57037] Tordenstjerne, Solum i Skoger , Gullaug i Lier og Tokstad i Ringsaker

Recommended Posts

Gjest Tore H Vigerust

Thor (49), flere av innleggene dine, inkludert nr 31, er en blanding av påstander og gjetninger, hvorav noe bygger på kilder men neppe alt.Hvordan vet du f eks at denne Eline Gudbrandsdotter av mor til Tore Olsson Tokstad ?Som jeg skrev, var Elines stedatter gift med Nils Hågensson Spæren. Denne kvinnen kan være helsøster eller halvsøster til Tore Olsson. Var hun helsøster, utelukker det at Tore var Elines sønn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per B. Lilje

Jeg har et spørmål når det gjelder en helt annen sak angående Tordenstjerne-slekten på Gullaug (dette har jeg tidligere postet på DIS Norges forum uten å få svar): I 1722 og 1723 ble det på vegne av frøken Marthe Livia Bache, datter av den da avdøde sogneprest i Hurum, Rasmus Bache, ført rettsaker mot premierløytnant ved det hurumske kompani August Friderich von Rappe (døpt 6/9-1692 på godset Pentzlin i Kuppentin sogn, Mecklenburg) og mot kapellan Abraham Flinthoug i Sande. Bakgrunnen var at kapellan Flinthoug i august 1722 hadde, hjemme på sin gård Nordre Steen i Skoger, i hemmelighet viet August Friderich og Kirsten Pedersdatter Lund fra Hyggen, på tross at det var lagt ned forbud mot at de skulle vies. (Kirsten var datter av Peder Mathiassen som igjen var sønn av den tidligere sorenskriver i Lier, Røyken og Hurum, Mathias Pedersen.) Dette fordi frøken Marthe Livia Bache var blitt lovet ekteskap av August Friderich, og han hadde hatt beviselig omgang med henne.Sammenhengen med Tordenstjerne er at den forsmådde frøken Marthe Livia den 9. august 1731 ble gift med Nils Auensen Tordenstjerne (f. 1681) på Søndre Gullaug ('Velædle og velbyrdige Niels Tornstierne Copuleret hjemme i Huuset paa Syndre Gulloug med Madmoiselle Marthe Livia Bakke fra Hurum', vielsen ble foretatt av Franz Bache, sogneprest i Hurum og Marthe Livias onkel) og ble mor til den siste Tordenstjerne der, hoffjunker Auen Nilsen Tordenstjerne (1734-1771).Når det står skrevet 'bevist omgang' betyr vel det normalt at det har blitt barn av det, men jeg har ikke klart å finne noen spor av at Marthe Livia Bache har hatt et uekte barn før ekteskapet med Nils Tordenstjerne. Er det noen andre som kjenner til dette? (Dette har litt Se-og-Hør preg fra 300 år tilbake.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

(50): Nei, se debatt 21611: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Lisbet Oudensdatter er ikke funnet i noen sammenheng med Gullaug. Ingen barn har 'Gullaug-navn'. Det finnes ikke noe gods som peker mot Gullaug i Tokstad-familiens besittelse. Navnet Tordenstjerne må fjernes fra alle slektstavler hvor Lisbet Oudensdatter og Tore Olufsen Tokstad er blant forfedrene. Dette er en konstruksjon.Skulle man lete etter en Ouden som passer som far til Lisbet, må en ha stor tålmodighet og en må være klar over at det er dårlig med kildemateriale.Min favorittkandidat som hennes far har lenge vært Ouden på Nyhus. Slike ting er det farlig å skrive her for noen kunne ta det seriøst og oppdatere slektsrekka, men jeg tror det kunne være nyttig om vi forente våre krefter og lette i den retningen.Ouden på Nyhus var en aktet mann. Han var kanskje ingen stor jordeier, men han eide det meste av sin gård og hadde odel i Snerle. Det kan tyde på slektskap. Samtidig som vi også ser av eierforholdene på Nyhus at han kan ha hatt slekt også på Segalstad i Fron. Ouden var også lagrettemann og ble funnet god nok til å delta i det store skiftet på Tokstad. Der står han oppført som førstemann. Det betyr vel at han var eldst? Altså voksen nok til å ha fått barn rundt 1600. Eldste sønn Bjørn antas å være født ca 1600. Vi kjenner ikke kona til Ouden Nyhus, men hun kan være fra Gudbrandsdalen??? Dersom det kunne bekreftes at Ouden hadde slektsforbindelser til bygder i Gudbrandsdalen så ville det understreke at han var en betydelig mann. Slektsforbndelser i flere bygder var ikke så vanlig.En skal være forsiktig med å si at den og den gården ikke var viktig nok til å bli innigift i Tokstadslekta. Vi har tidligere sett at ei datter på Tokstad ble gift til leilendingsgarden Vinju på Veldre.Lisbet Oudensdatter er født ca 1605?? Ingen av Tore og Lisbet sine barn har navn som tyder på slektskap til Nyhus.Vi som tror at Lisbet er fra Ringsaker har brukt mye tid til å lete i slekter hvor navnet Ouden går att. Derfor også debattene om Kråkvik og Vinju. Det dugnadsarbeidet som disse debattene førte til gav mye ny slektshistorie. Spesielt kom det mange nyttige kildehenvisninger fra Ole Kristian Sveen i Furnes!Hensikten med innlegget er er å pirre flere til å lete i samme retning!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Jeg må legge til at det er lite som tyder påat Lisbet Oudensdatter hadde med seg gods av betydning inn i ekteskapet!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Jeg fikk en telefon som gjorde meg oppmerksom på at i forbindelse med skiftet etter Tore er det kommet inn gods på Tokstad som ikke har vært der før. Det er i Vedum og Lysbakken i Øyer. Det kan jo være gods som er kommet inn med Lisbet?? Er det noen som kjenner eiendomsforhold på Vedum-garda? Hvem andre har andeler i Vedum? Resten av godset som Tokstadfolket eide i 1664 er nok gods som har fulgt Tokstadfamilien.Er det noen Ouden i Øyer som kan passe inn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Etter et raskt gjennomsyn finner jeg mange Ouden i Øyer. Jeg finner sågar Ouden Nilsen Lysbakken. Han er sønnesønn til Ouden Johansen Hong. For meg stopper denne rekka med Johannes Oudensen Hong f ca 1648. Det kunne også være interessant å borre mere her!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Skylder å gjøre oppmerksom på at Ouden Lysbakken er født ca 1764. Altså hundre år etter skiftet til Tore på Tokstad.Det er også verdt å merke seg at på Hong er det flere generasjoner med Lisbet Oudensdatter. I hvertfall minst to, men også det senere i tid enn Lisbet Oudensdatter på Tokstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det er meget interessant å finne ut når dette Øyer-godset kom til Tokstad.Tore Tokstad eide som påpekt av Tore Vigerust: Thorre Thogstadt, er eigenndis i sammegaardtt Odell 2 huder, wdj bemelte gaard Kiöbegodz 5½ skind, wdj Hoffuingxsetter 5 skind, wdj FaarAasßen i RingxAggerßogen pantegodzs 1 hud.Altså kan dette Øyergodset ha kommet inn som en hustru-arv?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

Vedum som er nemnd i denne debatten er Vedum på Tretten. Tretten er anex til Øyer. Det er også Vedum i Øyer hovedsogn.Til Vedum på Tretten kom Johannes Mikkelsen Refling frå Ringsaker fødd ca 1595. Han er bruker i 1661 og eig 2 huder i Vedum. Thorre Thogstadt eig resten,1 hud. I Hedmark Slektshistorielags Jubileumsskrift 1939 -1964 side 113- er det skrivi noko om dette: I 1615 eig Mikkel Refling 1 1/2 hud i Vedum i Tretten Anneks i Øyer og 9 skind i Kjos i Rinsaker. Det er også andre hedemarkinger som eig jord i Vedum: Ouden Skyberg eig 1 1/2 hud og Per Tørud i Furnes eig 1 hud 3 skind i Vedum. Ouden Skyberg kan kanskje vera ein kandidat som far til Lisbet Oudensdtr. gift Tokstad?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Torbjørn Hagen, jeg har den største respekt for dine knappe, nøkterne og gode innspill. Du har nok løst en gåte for mange etterkommere av Lisbet og Tore. Det jeg virkelig må kritisere deg for er at du reduserte slekta mi fra adel til bonde, men det er jeg jo konfortabel med. :-)) Så får vi se om det blir et bikkjeslagsmål.Egentlig var Ouden Skyberg neste debatt vi hadde planer om å starte.Dette er som å være på orienteringsløp. Du har rotet deg skikkelig bort. Så står det en og peker på posten og da først forstår du hvorfor du og mange andre har gått mangard for å finne posten!Det skulle også være interessant å vite hvem Johannes Oudensen Hong var! Mange takk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Kristian Sveen

En ting som taler imot dette er at i skifte på Skyberg 15/9-1665 etter Oudens sønn Aril gm. Mette Christensdtr. Som var barnløse. Arvingene var Arils søsken,Joen og Ingeborg. Ingen Lisbeth er nevnt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jakup Skjedsvoll

Eit lite problem eg ser her, som eg hittil ikkje har funne løysing på, er eigarforholda i Vedem. Som Torbjørn nemner, er det fleire Vedemgardar i Øyer; i matrikkelen i 1647 to gardar i Øyer hovudsokn, kvar med ei skyld på 4 huder og ein på Tretten med skyld 3 huder.Den eine av gardane i Øyer var krongods, den andre var Mariakyrkjas prostigods. Med slike eigarforhold må ein helst rekne med at eigarforholdet er gammalt. Da blir det att berre 3 huder som kan nemnast 'Vedum i Øyer' til private eigarar. I odelsjordeboka for 1615 er det, som nemnt av Torbjørn, tre karar på Hedmarka som eig i alt 4 huder og 3 skinn i 'Vedum i Øyer'. Det er vel lett å tenke seg at dei som eig Vedem på Tretten er Mikkel Refling og Ouden Skyberg, kvar med 1 1/2 hud, for det utgjer til saman 3 huder som var skylda til garden, men heilt sikkert er det ikkje. Har nokon tankar om kvar dei overskytande 1 hud og 3 skinn høyrer heime?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Til Ole Kristian. Jeg kjenner ikke skifteregler. Dersom Ouden Skyberg hadde vært gift to ganger og en tenker seg at Lisbet Oudensdatter er fra første ekteskap og Arild fra andre og at det da hadde vært skifte etter hennes mor, ville da Lisbet eller barna hennes ha vært arveberettiget ved skifte etter en halvbror??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Jakup, godt innspill. Dette er jo noe som må avklares. Men det har jo kanskje ikke direkte relevans på Tokstad?? Eller har jeg misforstått?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Etter Christian IVs norske lov, gjeldende 1604-1687, ville helsøsken utelukke halvsøsken fra arv (mener jeg å huske).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Takk Kristian. Jeg trodde det var slik, men har ikke kildehenvisninger på det!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Ser man på skiftet etter Tore Olufsen på Tokstad, så er jorda i Vedum odelsgods. Odel kunne man få ved å kjøpe retten. Man kunne også få den ved ervervelse og det var det mest vanlige for bønder. Hvor lang ervervelsestiden var, er jeg usikker på. Tredve år?Når en ser at Ouden på Skyberg eide jord i Vedum og at mannen til Lisbet Oudensdatter mange år senere eide tilsvarende jord i samme gard, da skal det jammen mye til at Lisbet ikke er datter til Ouden på Skyberg!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

30 år i Christian IVs lov, tidligere 60 år (Lenke).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det er litt forvirrende i denne sammenheng at det tilsynelatende er Skyberg-gårder både i Tretten og i Ringsaker. Hvilken snakker vi om her ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det er mulig det kunne virke forvirrende, men dette dreier seg om en av Skyberg-garda i Ringsaker. Formodentlig nedre Skyberg?? Altså en gard i gangavstand fra Tokstad.For ordens skyld: Det dreier seg også om Tokstad på Veldre og ikke på Brøttum!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Men Per Nermo: noen år senere enn det vi snakker om her var det en bruker på Skyberg på Tretten som het Ouden Rolfsen f ca 1665. Så jeg forstår det kunne virke forvirrende

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Thor - 64 og 67Av og til får vi arrestere Kristian - i det tilfellet du skisserer, vil Lisbet fortsatt være arveberettiget etter sin far, se arvetallet annen arv. Bestemmende her er at de har samme far.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

rettelse, ny feil kommer: Lisbet er fortsatt arving etter sin bror, så lenge de har samme far.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.