Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Inger Eide

[#57064] Holger Pedersen og Margrethe Abelsdatter, skifte i Gildeskål 1731

Recommended Posts

Gjest Inger Eide

Er det noen som kjenner bakgrunnen til dette ekteparet?Skifte etter Holger Pedersen, velagte, Sandvigen i Gildeskål, åpnet 25/4 1731, internt skiftenr. 7063.Formue 553, gjeld 247Ektefelle Margrethe Abelsdatter.Barn:Birgitha Holgersdatter, Søfre i Gildeskål. Enke etter Joen Christensen.Elisabeth Holgersdatter. Gift med Niels Blix, lensmann i Gildeskål. (Kanskje den samme Elisabeth som det er skifte etter i 1752 i Sandvigen, internt skiftenr. 5236. Hun oppgis der å ha vært gift med Lars Nielsen Schanche, et barn: Niels Larsen Schanche).Jeg er kun interessert i foreldre og eventuelle søsken av Holger og Margrethe.Takker for hjelp:IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Håper ennå på at noen kan ha opplysninger om ekteparet.IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Johannessen

For dem som søker etter Margrethes foreldre, bør det vel opplyses at hennes datters mann Jon Christensen, var sønnesønn av hr. John – prest i Skjerstad 1630 – 1650. Om sistnevntes sønn Christen Johnsen heter det i Series Pastorum i Skjærstad Kald bl.a.:'De gamle Ministerialbøger viser, at han tilligemed sin Søn Jon Christensen vare begge slette Gemytter og beviste sig lastværdige og uartige mod Hr. Peder Schielderup. Denne Jon Christensen boede en Tid på Øvre-Skjærstad og var g. m. den bekjendte Berit Holgersdatter, hvilken tilligemed hendes Søster Lispeth havde til Moder Margrethe, hvis Mormoders Morfader skal have været Jon Benkestok, flyttede da etter efter meget Ondskab mod Hr. Hagerup, hvorom mer siden, til Saure i Gilliskaals Præstegjæld, hvor hun med meget Ondskab fornærmede Hr. Peder Brun, ja, for at forfølge sin Hævn over ham, reiste hun lige ned til Kjøbenhavn, uagtet hun ved en Provsteret, holden på Gilleskaal 25de Aug. 1727 tilligemed hendes Mand Jon, som havde taget del i hendes Ondskab, dømtes til aabenbar Skriftestaaelse, Mulet og Afbigt. Hun døde omsider i Elendighet og efterlod sig en Søn: Nils Jonsen Saure, som var opklækket i samme Ondskab og Gjenstridighet og lever endnu som en lidderlig Staadder.'(Series Pastorum i Skjærstad Kald. Forfattet og nedskrevet i Kaldsbogen af C.F. Hagerup 1770, meddelt av Axel Hagemann.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Takk til Steinar og Leif for noen flere opplysninger.Til Steinar. Jeg har sett på personene i 1663-66, men de gir ikke noen sikker forbindelse til Holger Pedersen. Dette er det kanskje mulig å finne ut av hvis en kan få tilgang til andre kilder. Det rare er jo at dette ekteparet ikke er nevnt hos Ringaker og da lurer jeg på om det er en annen gård Sandvik i Gildeskål på denne tiden.Til Leif. Ja, dette utdraget har jeg selv lest da jeg lånte en bygdebok for Skjerstad. Men jeg visste ikke dengang at det hadde forbindelse til det ekteparet jeg gjerne skulle ha hatt opplysninger om. Omtalen av disse folkene er også merkelig da man ikke får vite hva ondskapen består i. Jeg vil tro at den har en eller annen bakgrunn i uoppgjorte saker og at vi kanskje ville dømme annerledes om dette i dag. Skulle gjerne ha visst om det er flere opplysninger i tingbøkene.Jeg er på jakt etter beboere på gårdene Sandvik, Øynes og Nordland der navnene Moritz og Holger går igjen. Har sett på opplysningene i Ringakers bok, men greier ikke helt å få sammenhengen - hvis det er noen.Skal se om jeg finner Margrethe Abelsdatter omtalt i Brandts bok om Benkestokkene.IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Selv om jeg i utgangspunktet ikke er interessert i etterkommere av Holger P. og Margrethe A., ble jeg litt nysgjerrig. Hvordan gikk det med denne Staadderen (finner ikke ordet i ordlisten nede på siden)? Stiftet han familie? Finner ikke noen i skiftene som passer helt entydig.Når jeg tenker nærmere etter, er det mulig at det stod noe om stridighene og ondskapen som disse folkene skal ha utøvet. Jeg får låne boken på nytt ved en leilighet.IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heihvis du sjekker kartet vil du oppdage at det er 2 Sandvik, en ved gården Nordland i Beiarn, og en på Nordspissen av Sandhornøya i Gildeskål. Begge steder har personer med Holger som navn på beboere. Beiarn-gården her og forbindelse til Jebel/Gjeble-slektenDet er jo litt interesant at Ole Colbanusen ca 1669 - etter 1729, som var gift med Berit Willumsdtr (av Benkestokk slekten) bodde og på denne gården.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Ja, dette var også interessant for meg - dette med Ole Colbanusen. Nå skal jeg få tak i Brandts Benkestokkbok enda en gang og se nøyere etter. Jeg har jo ikke før levert den tilbake på biblioteket, før jeg trenger den i gjen.Men hvordan kan jeg skille de to Sandvikgårdene fra hverandre når begge ligger i Gildeskål i de eldre tider?Siste setning: tenker du her på Sandvik på Sandhornøya? IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heiJa Ole C bodde på Sandvik i Gildeskål.I benkestokk boken s. 123 finner du det som også siteres i fra Skjerstadboken. W. B. menes Margrethes mormor kan var søster til Birgite Christendtr Aalborg, hvis hun er av slekten. Hun antyder og at det kan være John B.s. 2. datter Margrethe som kan være den aktuelle. Hun er omtalt i Ole Jonsens brev s. 23 i Benkestokkboken.Denne gården har ifølge Benkestokkboken vært Benkestokkgods lenge. Thommesenslekten er og derfra.Steinar Olsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Gården Sandvik/Beiarn:De første beboere som Ringaker fører opp på denne gården er:Lars Pedersen (far Peder Joensøn, Larsos?) gift med Anne Moritsdatter (far: Morits Holgerson på Nordland). Dette ektparet skal være gift ca 1735. Skifte etter Anne 1763.Hadde det ikke bodd folk før 1743 (Ringakers bok) på denne gården? Kan man finne ut av det?I 1801-tellingen er det angitt to forskjellige gårder, der er dte ikke tvil. 1663-66 er det bare oppført en Sandvik-gård (Sandhornøya?). Den er på 8 voger med to oppsittere, Kolben og Tommis som har 4 voger hver. Bare en sønn er oppført: Holger 17 år.Hvem er faren til denne Holger? Hvordan passer Holger Pedersen som det er skifte etter i 1731, inn her?IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heipå denne linken til kart vil du se at Sandvik i Beiarn er bare en liten plass, mens Sandvik i Gildeskål er en gård som er ganske stor etter Nord-Norske forhold. Lenke,+8128,+Ytre%20BeiarnSO

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Johannessen

Ettersom det var noe formue i skiftet etter Holger og Margrethe må deres aner søkes blant de relativt bedrestilte.Inskripsjoner på gjenstander kan jo være ledetråder og bør nevnes: 1 kande efter den salige mands egen paategning under bredden, 1 Rødt krus med sølvlaag, 2 begre mrk. H.P.S og M.A.D - J.H.S og M.C.D, et beger til, 2 brennevinskåler mrk. T.A.S og B.N.D - H.P.S, 23 skeier med div merking: H.P.S og M.A.D (14 stk - 3 av dem med gullsmedens stempel J.R.S), - S.A.S og B.T.D - årstallene 1651 og 1704. (Kilde: DIS-Salten Slektshistorielag - Skifter i Salten.)Noe må de ha ankaffet selv eller fått i gave ettersom det står H.P.S og M.A.D (Holger Pedersen og Margrethe Abelsdatter)Kanskje datterens bitterhet hadde noe med sosial degradering å gjøre?Nils Jonsen Saura var det skifte etter i 1779. Da var det falittbo. Kone Øllegaard Eliasdatter. Barna Joen, Elias og Berthe.Stodder er/var dansk for stakkar e.l.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Ja, jeg er enig i at man kan finne holdepunkter i skiftene. Her finnes for eksempel M.C.D. - Cen kunne være en Colbensdatter. Det er også B.T.D - en Tommisdatter? Men dette blir bare vill gjetning hvis man ikke har noe mer.For dette området finnes det ikke bygdebok og det er synd. Man kunne ha funnet mange interessante slektssammenhenger hvis dette arbeidet hadde vært gjort. Det kan imidlertid ennå gjøres hvis noen har tilstrekkelig pågangsmot.Skiftet etter Holger Pedersen ligner svært på et annet skifte i samme område, nesten samtidig. Etter Steinars kart å dømme, er Magdalene Andersdatter på gården Horsdal med en liten overdrivelse nesten nabo med Holger og Margrethe. Skifte etter Magdalene holdes i 1736. Også her er det klart at det dreier seg om personer i det øvre sosiale sjikt.Man er nesten tilbøyelig til å tro at det er de siste rester av Benkestokkenes store sølvsamlinger som etter hvert spres for alle vinder.Jeg prøver å samle noen opplysninger til mitt neste besøk på Kringsjå/Sogn. Mitt første var ikke særlig fruktbart fordi jeg trenger hjelp til å lese denne gamle skriften.Enda en ting: Er det håp om at man kan lese transkriberte skifter for Salten i nær fremtid. Har sett skriftprøver fra tingbøkene og må bare tilstå: Det vil ta meg år å tyde dette. Her kunne man eventuelt få opplysninger om eiendomsoverdragelser i området. Har bestilt Benkestokkboken på nytt.Takk til dere begge for det dere har bidratt med.IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Jeg leser i stor spenning for å se om mine to Holgersdøtre fra Gildeskål skulle passe inn i bildet, men så langt forgjeves. Ingeborg (f. ca. 1736) og Vivike (f. ca. 1737) har svært mange etterkommere i Øksnes og nabosoknene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Til Johan.Hos Støver finner jeg følgende:Holger ??. bonde, Nedre Fore - ektefelle Berith Trondsdatter.Holger død ? 1753, skifte 2/3 1752.Barn:Trond Holgersen.Ingeborg Holgersdatter.Berith Holgersdatter.Dette er den eneste Ingeborg Holgerdatter som jeg finner.Finner ingen Vivike.IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Der var jeg for snar - skifteåret skal være1753 selvfølgelig.IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Takk skal du ha. Jeg skal grave videre sjøl.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

Heii Håløygminne hefte 1 1983 s. 266-302 omtales papirer etter Frantz Kaas som jo overtok en god del Benkestokk gods. og som senere Kongen overtok.På s. 295, nr. 24 omtales Peder Johnsen Sandvik og tvende hans søster skjøte tilF. Kaas datert 135-1634 i Sandvik i Gildeskål. Denne Peder er nok den samme som i 1616 er nevnt i forbindelse med gården Våg som han pantsatte til Nils Naulsen.Denne Peder J. kan jo være far til Holger, men det er vel ikke lett å bevise.Steinar Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Johannessen

I 1725 var det skifte på Sør-Fore i Meløy etter Johanna Abelsdatter. Formynder for sønnen Svend Olsen var Anders Jonsen, Næverdal. (Kilde: Svein Edvardsens avskrifter...)Denne Anders Jonsen var det skifte etter i 1739. Ektefellens navn var Maren Abelsdatter. Det må regnes så godt som sikkert at Johanna og Maren var søstre.På Sør-Fore overtar Anders og Marens sønn Jon Andersen.Denne Jon Andersen Sør-Fore var gift med Anne Olsdatter fra Vigdel. Denne Anne nedstammet fra Ermegaard Trondsdatter Benkestok. Wilhelmine Brandt påpeker i Slægten Benkestok (side 28) at Jon Andersen hadde arvet 1 vog, 1 pund av Sør-Fore fra sin far. WB finner det derfor rimelig at Anders eller hans hustru (som hun her kaller Maren Andersdatter) nedstammet fra Benkestok-ætlinger som hadde eid jord på Fore (dvs. enten Tollef Benkestok, d 1622, eller Anna Johansdatter Benkestok – sistnevnte gift med Niels Simonsen.)Hvis vi fester lit til at Margrethe Abelsdatter nedstammet fra Jon Benkestok, er det nærliggende å tro at hun var søster av de her nevnte Abelsdøtre.Det kan ellers nevnes at historien om Beret Holgersdatters kontrovers med presten Peder Bruun er gjenfortalt som folkeminne i Soge og Segn – Folkeminne frå Salten III av Ragnvald Mo. Her er Beret omtalt som ”lappkjerring”, men dette er altså folkeminne - 200 år etter hendelsen – og kan vel bare tas som bekreftelse på at hovedtrekkene i historien er riktig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

HeiKan legge til at Birgitte Andersdtr som var gift med fogden Kristen Jensen ca 1590 - 1634, (Bloch slekten i Nordnorges opphav) og Christian Christophersen overtok både embedet og enken. Han Begge de to sistnevnte omtales som Benkestokk, og hadde eierintresser i Inndyr og Horsdal i Gildeskål. Horsdal er max 1 mils vei fra Sandvik i Gildeskål. omtalt i samme kilde som nevnt ovenfor. Både Birgitte og hennes siste ektemann omtales som Benkestokk.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Kan Margrethe Abelsdatter være i slekt med: 'Abel Abelsen Mørch [som] var Handelsmann og Skipper. Han bodde i Saltnes, Saltdal, Nordland. Han ble født circa 1680 i Bremen, Tyskland. Han giftet seg med Gjertrud Johansdatter Omsen, datter av Johan Omsen og Gjertrud Jespersdatter, den 13 november 1710 i Korskirken, Bergen, Hordaland. Abel Abelsen Mørch døde den 11 januar 1729 i Saltnes, Saltdal, Nordland' - fra en nettside som jeg ikke finner i farten, men Simon Ellefsen har samme familie her http://www.nose.dk/Norge/omsen.htmlFinnes det flere opplysninger om Abel Abelsen Mørch og hans familiebakgrunn? Han har to døtre med navn Margrethe, min Margrethe Abelsdatter har en datter Elisabeth - det samme har skipperen og handelsmannen Abel A. Mørch. Spørsmålet om slektskapsforhold bygger jeg bare på navnelikheter og at navnekombinasjonene kanskje ikke er så helt vanlig.Har noen tilgang til denne boken:Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977, 'Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt'?Lurer på om det kan være flere opplysninger her eller i en eventuell bygdebok for Saltdal. IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heiDet står lite om Abel i Kinnapels bok. det står en del om han i 'innflytterslekter til Vega og deres røtter' av A. Haug. Han er og omtalt i en del av literaturen om Sørfold siden han drev tømmerhogst der inne, det har etter det ikke vært tømmer å hugge i Sørfold.Har ca 90 sider, med eterslekt men bare at han er født 1680 i Bremen og når han døde. men det regner jeg med at du har. du har jo mailadressen hvis du ønker etterslektenSteinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grete Steigberg

Hei! Er etterkommer etter 'staadderen' Niels Joensen, Saura.I sommer var jeg en 'snartur' i Bodø og stakk innom biblioteket rett før avreise. Skummet raskt igjennm en del av Skjerstad bøkene og fant til slutt noe som omhandlet konflikten med pastor P. Schjelderup.Tok kopi av siden, men i farta skrev jeg ikke ned hvilken bok det var fra:(Sitat' I 1705 kom Johannes Hagerup til Skjerstad som kapellan under pastor Peder Schjelderup. Han kom fra Saltdalen og ble omsider gift med datteren hans, Ane. I 1708 måtte de føre rettsak mot den daværende oppsitteren på Øvre Skjerstad, Jon Christensen, og hans slemme kone Berit Holgersdatter. Ved geistlig ting avholdt på Skjerstad ble disse alvorlig advart, at de for ettertiden måtte vandre 'varligere' i sin kristendom og omgås deres sjelesørger med større ærbødighet, høflighet og lydighet enn hittil, som det sømmet seg smukke Guds barn og skikkelige tilhørere. Deretter ser det ut til at pastor Peder fikk overtalt denne Jon og hans kvinne til å avstå til ham den part i Øvre Skjerstad som disse eide og påberopte seg, og til å flytte ut av sognet, til Gildeskål, hvor det sies at de ikke skikket seg bedre. Slik gikk det til at Johannes og Ane fikk bo på den nevnte gårdpart i de årene han var kapellan under svigerfaren.'Sitat sluttSlik det fremstilles her kan en forstå noe av Jon og Birgithe sin harme siden de ser ut til å ha blitt forvist fra gården sin i Skjerstad, for at Johannes og Ane kunne overta.Grete

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birger Forsmo

Steinar. Der er også en plass på Fleina i Gildeskål som, heter Sandvik!Mvh.Birger Forsmo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Bjernes

Gården Sandvik ligger ytterst på nordøstre side av Sandhornøya i Gildeskål. Vet ikke om det er andre plasser i Gildeskål som heter Sandvik!Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.