Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Tore Nordvik

[#57140] Ole Jonsson Øpstad f. 1745, frå Samnanger og Fusa

Recommended Posts

Gjest Tore Nordvik

Ole Jonsson Øpstad vart gift 15. juni 1777 med Marita Nilsdotter Opsal [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=23&filnamn=OSVIGDE&medbilete=&sokpostnr=11#a0>Lenke. Dei var truleg søskenborn, for 1. mai 1778 fekk dei ekteskapsløyve Lenke. Dei busette seg på Øpstad i Fusa og fekk borna Jon f. 1778, Nils f. 1781, Ole f. og d. 1784 og Ole f. 1788. Ein finn familien på s. 501 i band II i Soga for Fusa, Hålandsdal og Strandvik av O. B. Skaathun (Bergen 1967).Men kvar vart det av Ole og Marita?Ole Jonsson var truleg son av Jon Olsson Øpstad og Brita Torbjørnsdotter, og han vert truleg døypt her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell-Arne Mellum

Er jo så mange som er flinke med Samnanger M/Omland. Denne klarer de å kansje å svare på.MvhKjell-Arne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Det er vel mulig at de begge er döde för ft 1801. Pâ Övstad finner vi Nils og Ole Olssönner som tjenestefolk, de er vel barna til Ole Og Marita: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=21&filnamn=f11243&gardpostnr=233&personpostnr=3787#nedre>LenkeEllers viser ikke lenken din til deres ekteskap:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Nordvik

Det er mykje mogleg at både Ole Jonsson og Marita Nilsdotter døydde før 1801, men om det står i kyrkjeboka for Os har ikkje Skaathun fått det med seg. Riktignok kan det sjå ut som om Marita Nilsdotter levde 1757-78, men det er ikkje tilfelle sidan ho er nemnd f.eks. ved sonen Ole sin dåp i 1784 [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11621&idx_id=11621&uid=ny&idx_side=-85>LenkeEn annan mogleg løysing kan vere at dei flytta frå Os til eit anna prestegjeld, og legg me to forutsetningar til grunn, nemleg at dei begge overlevde 1801, og at dei heldt seg innafor det som idag er Hordaland, finn eg berre eit ektepar som kan passe: Ole Johannesson og Marta Nilsdotter som budde på Spilde i Sund sokn Lenke Dei har borna Anna f. 1789 og Anders f. 1793, dessutan Hans f. 1801 som eg kjem attende til.Eg har to trådar, riktignok syltynne, som knyt desse to familiane saman. Når Ole Johannesson Spilde si eldste dotter vert døypt er ein av fadrane Torbjørn Jonsson Steinsland, nr. 33 i 1789: Lenke Han er neppe frå Sund, vert gift 1781 med Kari Andersdotter Steinsland som var enke etter Hans Janssen Steinsland Lenke Sistnemnde var gastgjevar i Kvalesund i Os, men sat trongt i det og flytta til Steinslandsjøen, truleg for å halde fram verksemda. Difor trur eg Torbjørn Jonsson er frå Os, eller garden Haugen i det som idag er Samnanger, og bror til Ole Jonsson på Øpstad. Ole Johannesson eller Jonsson på Spilde dukkar opp i kjeldene frå Sund første gong nettopp med dottera Anna sin dåp. Han er ikkje nemnd i formueskatten frå 1789 som vart halden eit par månadar tidlegare på året! Dessutan er han fråverande i mannskapsrullene for Sund.Like raskt som Ole Jonsson dukkar opp i Sund forsvinn sonen Hans f. 1801. Derimot kan vi finne han i Fusa! På garden Fusa like ved Øpstad og Opsal. Der vert han gift 1839 med Brita Nilsdotter Gjerde Lenke Han får ialt fem born og døyr i 1877.Ole Jonsson Øpstad og Marita Nilsdotter Opsal får som sagt fire born medan dei bur i Fusa. Men sistemann, Ole som er 13 år i 1801 kan eg ikkje finne døypt. Dessutan har han vore gift ein gong tidlegare før han i 1835 giftar seg med Anna Johannesdotter Bakke nr. 31 i 1835:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Jon Olavsson haugen var född på Öpstad i Fusa ca 1704. han var först gift i 1742 med enken Sigrid/Siri Nilsdtr (hun var datter til min 6. tippoldemors söster) og hadde sönnen Nils f. 1743 med henne står det i bygdeboka, men det må være feil for han er ikke nevnt i skiftet etter Siri.Nils blir gift II med Brita Larsdtr Barmen (det står ikke hvem förste kona var).Siri Nilsdtr hadde en sönn Nils med sin förste ektemann, han var fôdd ca 1732 og gift med Anna Larsdtr Fröland. Siri döde i 1744. Siri Nilsdatter Houen ble trolovet 4/6 1743 og gift 2/7 1743 med Jon Olsen Øfstad [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11615&idx_id=11615&uid=ny&idx_side=-89>Lenke Siri ble gr.l. 19/5 1744 Lenke Skiftet etter henne er datert 21. sept. 1744 og nevner enkemannen Joen Olsen, og hennes barn med sin tidligere avdøde mann: Niels Sjursen, 12 år og Brithe Sjursdatter, 15 år. Som formynder for sønnen står Ole Nielsen Nordbøe, og for datteren Hans Eyde. Lenke Så gifta Jon seg med Brita Torbjörnsdtr Vafit i 1745. De hadde barna Olav f. 1745, Torbjörn f. 1749, d. 1752:LenkeDød 3 år og 13 uker gammel: Lenke Torbjörn f. 1752:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Nordvik

Hjarteleg takk til Kjellaug for oversikta over Jon Olsson Haugen i Samnanger sine born. Eg har funne Marita Jonsdotter f. 1761 sine born med Erik Nilsson på Øvre Boga, men står det noko om Jon Jonsson f. 1767 hadde born? Vi finn dei på Kvernes Øvre i 1801 Lenke Hadde Siri Åmundsdotter born frå første ekteskap? Står det noko meir om denne huslyden under Kvernes øvre i Samnangerboka?Har nokon opplysningar om dei to eldste borna i Jon Olsson Haugen sitt tredje ekteskap, Brita f. 1756 og Isak f. 1757?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg har ikke barna til Erik Nilsson övre Boga og Marita Jonsdtr, kan du sette dem opp her?Pâ side 313 Skutevik under övre Kvernnes stâr det at Sigrid Âmundsdtr var enke etter Olav Arnesson Skutevik (sônn til Arne Olavsson Kvernnes og Anna Larsdtr Frôland). Hun var tredje kona til Olav, men ingen barn. Hun var jo allerede 65 âr da de gifta seg dersom fôdselsâret hennes er rett. Det stâr ellers spôrsmâlstegn etter Svensdal, sâ det var ikke si_kkert at hun kom derfra. Hun ble oppattgift i 1794 med Jon Jonsson Haugen.'Bâde han og kona er nemde som husmannsfolk her (Skutevik) i 1801. Sigrid Âmundsdtr dôydde 98 âr gammall i 1825 (dvs hun var 67 da hun gifta seg med Jon!) og Jon Jonsson dôydde 1837.'Det stâr ingenting i bygdebôkene om Brita og Isak annet enn fôdselsârene, jeg har ikke sjekket mer om dem heller.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Ser nâ i ft 1801 at Sigrid/Siri Âmundsdtr var 55 âr, sâ alderen er gal etter eller annet sted.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Her er Siris död i kirkeboka (nederst til högre): Permanent sidelenke: LenkeDet står at hun var 98 år, dvs at alderen i 1801 må være gal. Men hun var jo i alle tilfeller for gammel til å få barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Leter i kirkebok fra Samnanger og kom da over dette: Jon Olsen Haugen og Kari Isaksdtr får tvillinger i 1757: Permanent sidelenke: Lenkeöverst i högre felt: Isak og Marita.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Marita/Marta döde 12 uker gammel: midt i högre felt: Permanent sidelenke: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Nordvik

Igjen stor takk til Kjellaug for å kartlegge slekta etter Jon Olsson Haugen. Han hadde mellom anna dottera Marta Jonsdotter som vart vigd 1790 med Erik Nilsson Våge, men busett på Øvre Boga. Erik gifta seg andre gong 1832 med Magdele Andersdotter Storum. Deira huslyd var:Mons f. 1791 d. 1878. Gift første gong 1814/15 med Marta Jonsdotter Rossvoll. Gift andre gong 1822 med Ingeborg Jonsdotter Ådland. Gift tredje gong 1858 med Ingeborg Svensdotter Rossvoll. Han hadde ialt 8 born.Nils f. 1792 d. 1883.Jon f. 1795. Drukna i 1832, men hadde ein son Jon som vart fødd 1814.Ole f. 1804. Gift 1831 med Kari Mikkelsdotter Havsgård.Villum f. 1799

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Takk skal du ha for opplysningene, Tore.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Nordvik

Då er det på tide med ei lita oppsummering av det som har kome fram dei siste to døgna. Utgangspunktet for denne debatten var å finne kvar det blei av Ole Jonsson Øpstad og Marita Nilsdotter Opsal som budde på Øpstad frå 1777 til 1784, kanskje lenger. Dei fekk fire born, der minst to av dei igjen fekk born. Det var Jon Olsson som hadde sonen Ole f. 1807, men kva som skjedde med han veit me førebels ikkje. Dessutan Nils Olsson f. 1781 som budde på Haga og vart gift 1847 med Kristi Nilsdotter Gjerdevik. Dei hadde ialt seks born. Sist hadde Ole og Marita sonen Ole Olsson f. ca. 1788 som me førebels ikkje kjenner lagnaden til, anna enn at han vart gift for andre gong i 1835 med Anna Johannesdotter Bakke. Kven som var første kona veit me førebels ikkje.Går me ein generasjon bakover finn me foreldra til Ole, Jon Olsson Haugen i Samnanger som hadde tre ekteskap, der to gav barn: Med Brita Torbjørnsdotter Vafet hadde han borna Ole f. 1745, Torbjørn (1749-1752) og Torbjørn f. 1752. Med Kari Isaksdotter Slokøy hadde han Brita f. 1756, Isak f. 1757, Marita (1757-1757), Marta f. 1761 og Jon (1767-1837). Me kjenner ikkje lagnaden til Brita eller Isak, medan Jon ikkje hadde born, og Marita fekk fem born.Foreldra til Marita Nilsdotter var Nils Olsson Opsal (1723-1805) og Kari Andersdotter For (1726-1804). Dei hadde borna Anna f. 1752, Anna f. 1754, Anders f. 1755, Marita f. 1757, Guri f. 1760, dessutan nemner bygdeboka to til, Guro (1763-1793) og Ole (1768-1842). Me kjenner ikkje lagnaden til dei tre eldste.Den førebelse konklusjonen må bli at me ikkje veit kva som skjedde med Ole Jonsson og Marita Nilsdotter. Me har ingen prov på at dei flytta til Spilde i Sund, ingen skifte, kyrkjebøker eller folketeljingar har gjeve oss svar på om det er dei same personane. Me veit at det var stor tilflytting til Sund, og mellom anna på Spilde budde det mange personar som var frå andre stadar.Alle tips som kan gje oss svaret på denne gåta vert sett stor pris på, ikkje minst om me kan finne lagnaden til Ole Olsson Øpstad f. ca. 1788, men truleg ikkje i Os eller Sund, og Ole Jonsson Øfstad f. 1807. Dessutan kvar det vart av Marta Nilsdotter Spilde, sist sett i kjeldene ved sonen Hans sin dåp i 1801, men levde truleg mykje lenger, og gjerne etter mannen Ole Jonsson Spilde som døydde i Sund i 1817.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Her er ihvertfall den Ole som ble födt i 1884: Permanent sidelenke (1. dâp högre kolonne): LenkeFinner ingen Ole födt av dette ekteparet i 1787/88. Holder nâ pâ med 1790, men det ser ikke lovendes ut.Vi er sikker pâ at Ole f. 1884 döde?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Nordvik

Takk til Kjellaug for framleis interesse i denne debatten. Nei, det kan ha vore forfattaren av Soga for Fusa, Hålandsdal og Strandvik som har trudd at Ole nemnd som 13 år i 1801 ikkje er den same som Ole fødd i 1784, og at sidan dei hadde same namn gjekk Skaathun ut fra at det var to med namnet Ole i søskenflokken. Men etter det du har funne ut, Kjellaug, trur eg at det kun var ein Ole f. 1784 og nemnd på Øpstad som 13 år i 1801. Men når og kvar døydde han?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Dette høres veldig plausibelt ut. Jeg har lett igjennom kirkebøkene uten å finne noen annen Ole. Jeg kan jo sjølsagt ha oversett noe da.Jeg prøver og litt etter litt å 'kartlegge' søsken av mine forfedre og her kommer denne familien inn, så det er jo litt sjølinteresse og-:)Jeg har og leita etter Ole, men med et så vanlig navn er det ikke godt å si. Han kan ha arbeidet på en annen gård enn Øpstad seinere og giftet seg. Han kan og ha dødd etter ft 1801.Kanskje det dukker opp noe siden. Vi får fortsette å lete.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Nordvik

At Ole Olsson Øpstad døydde etter 1801 er heilt sikkert sidan han gifta seg i 1835 med Anna Johannesdotter Bakke, jfr innlegg 4. Då var han underoffiser og enkemann, så truleg har han tenestegjort ein annan stad enn Fusa, og vore gift der, før han vende attende til Fusa i 1835 og vart gift for andre gong. Men så forsvinn dei att. No er påska igang, så då vert det truleg meir tid til kyrkjeboksøk, så leitinga held fram!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Uffda!! Så ut ifra alderen ved giftermål skule han altså være født i 1788. Det er mulig at jeg har oversett det i kirkeboka.Må nok sjekke mer her ser jeg.God påske da, her er det en vanlig arbeidsuke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Hva med den Ole Olsen Hauen som gifta seg med Martha Torbjørnsdtr Uglehus i 1806 og som var korporal? I kirkeboka står det sergeant da det ble lyst for dem(n° 2 til venstre): Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11622&idx_id=11622&uid=ny&idx_side=-132>Lenke Kopulert midt på høgre side, nå er han blitt corporal: Permanent sidelenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Nordvik

Ole Olsson Haugen som gifta seg i 1806 med Marta Torbjørnsdotter Uglehus har forfattaren av Soga for Fusa, Hålandsdal og Strandvik plassert på garden Haugen i Strandvik, og son til Ole Endresson Haugen f. Åkre (band IV s. 58 og III s. 182). Det er truleg same mann som er nemnd som National underofficer på Øvre Haugen i Strandvik i 1801: Lenke Men det står ikkje noko i soga om når han eller kona døydde, eller om dei hadde born, berre at dei bygsla eit bruk i 1807 som i 1811 gjekk inn i bruk nr. 1.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Ja, jeg tenkte nok at det bare var et sammentreff.Jeg har pløyet gjennom kirkebøkene, men har ikke funnet noen annen som passer. Nå er de ikke lette å lese, så det er meget mulig at jeg har oversett noe!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.