Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kjetil Arntzen

[#57474] Skjerstad og Vestvågøy

Recommended Posts

Gjest Kjetil Arntzen

Jeg søker etter info om Hans Olsen fra Skjerstad født i 1652. Han flytter til Vestvågøy og blir lensmann i Ramsvik. Gifter seg med Annichen Baltzersdatter i 1698. Hun hadde tdl vært gift med Bjørn Michelsen, lensmann, skipper og 'stor' bonde på Ramsvik. Hans Olsen gifter seg andre gang med Karen Christensdatter Bang f.1665 i Moskenes. Hun dør 1710. Hans Olsen dør i 1705. (Tror jeg fant en plass at han hadde bodd en tid på Helle men kan hende jeg blander sammen med en Anders Olsen som en tid eide berg og var gift med Mona olsdatter Ursin) Far til Hans Olsen heter Ole ediassen fra Kvarv i Skjerstad. Denne Ole Ediassen dør på Finnstad i Hol sogn.Kan dere hjelpe meg med info om denne slekt. Var Hans Olsen gift tidligere og hadde han en datter ved navn Anne Hansdatter født rundt 1690?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil Arntzen

Jeg har funnet ut at familien kom fra Kvarv i Sørfold, men fortsatt undres jeg på om denne Anne Hansdatter er datter hav denne Hans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per-Olav Broback Rasch

Du kan prøve å legge denne ut på DIS-Norges Slektsforum (www.disnorge.no/slektsforum). Lettere for folk å finne den igjen der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hill-Gunn Jensen

Jo da, i Sørfold bygdebok / gårdshistorie står det en god del om Ole Ediassen ca 1608-1696 og kona Maren ca 1621-1681 samt deres 8 barn som var Anne, Berit, Rasmus, Karen, Lisbeth, Hans, Ingeborg og Gjertrud. Om Ole og Maren står det bl.a. Brukere av halve bnr. 1 fra slutten av 1630 årene da de tok over etter Oles foreldre. Ole og Maren fikk trolig 7 barn. Datteren Lisbeth ble gift i 1670 med Kristen Jonsen, bosatt på Skjerstad. Ingeborg som fikk offentlig refs i 1689 da hun fikk sønnen Rasmus i 1688 med Peder Mogensen utenfor ekteskapet. Ole Ediassen nevnes som skipper fra 1647 og utover, han tok tydeligvis over sin fars drift da han falt fra. I 1652 eide Ole en jekt på 16 lesters drektighet, noe som må bety at han drev bygdefaret fram til sønnen Rasmus tok over. Av jordfast eiendom hadde de flere gårdparter. I 1682 - 1689 eide de 1 våg og 2 pund i Finstad i Lofoten. Kanskje var Maren derfra og at dette var en arv til henne. De arvet også 1/2 pund i Karlsøy, i tillegg 1 1/2 våg i Fjære i Kjerringøy etter Oles far. I 1675 kjøpte Ole opp hele Karlsøya, men overlot den året etter til datteren Berit og svigersønnen Jens Kristensen fra Tårnvik. Parten i Fjære tok også Berit over. Etter lens og amtregnskapene for Folda bodde Ole Ediassen på Kvarv hele sitt liv.Mvh Hill-Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Står det noe om Rasmus Olsen (1649-1706) og Malene Bjørnsdatter (dtr av Bjørn Michelsen og Annichen Baltzersdtr) hadde noen barn?Malene var søster til Johannes Bjørnsen som var gift 1689 med Gjertrud Olsdtr. (Ole Ediassens datter) Malene giftet seg opp igjen 1710 med Peder Pedersen Schjelderup (1685-1739).Hva het foreldrene til Ole Ediassen?Mvh Michael

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hill-Gunn Jensen

Ole Edisen er en av forfedrene til mine barn så om denne slekta har jeg notert en god del.Rasmus Olsen ca 1649 – 1706 (sønn av Ole Edisen og Maren) gm Malena Bjørnsdtr. ca 1651 – 1710 Førstebygslet 19/11 1687 da de tok over halve gården etter Rasmus foreldre. Rasmus ble i 1675 nevnt som strandsitter og 1676 som husmann på Kvarv. Han giftet seg trolig med Malena i begynnelsen av 1670 årene. Hun var trolig datter av (Anne) Anniken Baltzersdtr. og Bjørn Michelsen Ramsvik i Lofoten. Det ble holdt skifte etter Malenas foreldre i 1681 og de etterlot seg et betydelig bo. Dette sammen med at Rasmus trolig arvet betydelig etter sine foreldre her på Kvarv, gjør det lett å godta hennes ettermæle som sier at hun var 'styrtrik'. Rasmus og Malena fikk sønnen Jens i 1676 som døde som spedbarn. Siden fikk de ikke flere barn. Etter at Rasmus døde i 1706 giftet Malena seg året etter med Peder Schjelderup ca 1681 – 1739 fra Skjerstad. Malena var en meget holden dame da hun giftet seg med Peder, hun døde bare noen år etter giftemålet, men hennes dødsfall kan ikke finnes i kirkebøkene. Det sies at hun dagen før hun døde lot seg bære på stabburet for å ta avskjed med alle sine midler og eiendeler. Etter at Malene døde giftet Peder seg året etter med Johanna Jokumsdtr. Bredal (ca 1693 -1727) fra Skottnes i Lofoten. De fikk 6 barn før Johanna døde kun 34 år gammel av ”småkopper” sammen med sin yngste datter Dorthea. Peder Schjelderup giftet seg i 1728 med Elen Pedersdtr. (1696-1784) fra Hammerfall. De fikk 6 barn.Om Ole Edisens foreldre har jeg notert dette; Edis Olsen (d. mellom 1639 og 1647) var trolig sønn av Ola Palte i Fjære, Kjerringøy. (kilde Bodin bygdebok II * 7B) Ukjent hvor hans kone Marta var fra, men trolig var hun fra Kvarv. Første gang Edis finnes nevnt i gamle kilder var i 1609 da han stilte på våpentinget med 'rør' (gevær). De tok trolig over gården på den tid og betalte førstebygsel i 1612. De hadde trolig følgende barn; Ole 1608, Marit 1615, Mogens 1620, Tørris 1625 og Carl 1633 Edis nevnes som 'skipper' allerede i 1612. Skipper i den tiden betød at han eide jekt, og trolig hadde han bygdefar i Sørfold. I 1622 fikk han bygd ei jekt på 10 'alen kjøl' og i 1636 ei ny på 12 alen. I 1629 fikk han bygd seg tendring, og i 1631 en ny på 11 alen kjøl. Det ser ut som han etter noen år hadde en hel flåte med fartøy, men forlis og ulykker hørte nok til den tids hverdag, derfor hadde han trolig ikke mer enn i høyden 2 jekter / tendringer til en og samme tid. Edis fikk i 1626/27 1 rd i bot for å ha nektet Welbyrdige fru Anna Hundemarch pliktig skyss. Deres sønn Ole tok over gården i slutten av 1630 årene. Deres sønn Ole tok over halve gården i slutten av 1630 årene, og etter at Marta ble enke i første halvdel av 1640 årene, drev hun den resterende våg til hun døde i begynnelsen av 1660 årene. I 1652/53 nevnes hun som eier av 1 våg i Karlsøy i Kjerringøy og i 1667 og 1668 med 1 1/2 våg i Fjære Kjerringøy. Gården Karlsøy tok sønnen Ole over før 1667Edis Olsen var trolig sønn av Ola Palte, som tilhørte ei slekt som gjennom flere hundre år hadde spilt en fremtredende rolle i Salten. Trolig var han ættling av ei Hansaslekt med røtter i Bergen. Han nevnes som oppsitter i Fjære i Kjerringøy og står i 1567 med 1 våg i skatt som full leidangsmann. Plasseringen i den høyeste leidangerklassen hadde gjerne bakgrunn i stordrift både på land og hav, og medlemmer av denne gruppen var dessuten svært ofte større jordeiere. Han må i sin tid ha eid hele eller store deler av privatgodset på Fenes på Landego, som var på til sammen 4 våger. Har trolig en gang etter 1567 flyttet fra Kjerringøy til Fenes og tatt over jorden han eide på Landego. Ola hadde 14 barn, 8 sønner og 6 døtre levde i 1601. 19. juni 1601 får de to eldste sønnene Agstein og Jo lagmannens stadfestelse på at de kan løse inn i alt 8 pund jordgods etter faren, som senere ble Agsteingården og Jogården på Fenes på Landego.Da skulle du ha litt å kose deg med :-)Mvh Hill-Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Takk skal du ha, min ane er Gjertrud Olsdatter.Jeg har prøvd å lete etter Malenes død, ikke funnet henne ennå. Mulig hun er gravlagt i Buksnes eller så hennes begravelse holdt av en annen prest og innført i dennes kirkebok. Finnes det noe skifte etter Malena?Mvh Michael

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hill-Gunn Jensen

Finner ikke Malene nevnt i andre skifter enn i skiftet etter faren Biørn Michelsen, Ramsvigen i Buksnes, åpnet 19/7 1681. Malene døde mest sannsynlig i Kvarv, etter som hun dagen før hun døde lot seg bære på stabburet for å ta avskjed med sitt jordiske gods. Det er vel tvilsomt at hun ble fraktet over Vestfjorden for å bli begravet i Buksnes. Folda var på denne tiden et sokn under Salten prestegjeld med kirke på Rørstad, og kirkebøkene for 1697 -1715 ligger på nettet.Mvh Hill-Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

Har jobbet litt videre rundt den rike Moskenesfamilien. Har funnet ut at Christoffer Tommsen i 1563 hadde en skipsskatt på 10 våger.Christoffer Tommsens brødre var mulig skipper Olav Tommsen som synes å ha bodd på en gård 'Hammer' i Bodin, og hans styrmann Mikkel Tommsen på Ljønes i Skjerstad. Jobber med hvor familien kommer fra, og i et notat fra Kiil så mener han at dette mulig var lavadel eller 'knapeadel'.Tommas Christoffersen (Sønn av Christoffer Tomsen) drev skipperbruket i Moskenes til sin død i 1619 og eide jordgods på 14 våger. Enken Lisbeth drev bruket i ettertid og da odelsboken i 1625 skulle settes opp eier hun også 3 1/2våg i Arnøy i Gildeskål, 4 1/2 våg i Evjen i Bodin, 2 1/5 våg i Fauske og 2 våg i Finnstad i Hol.Har plassene Hammer, Ljønes, Arnøy, Evjen, Fauske og Finnstad noe med forfedrene/slektsforhold til Christoffer Tommsen å gjøre?Hans Tommesen, sønn av Tommas Christoffersen og Lisbeth, giftet seg med Synnøve Jensdatter. Hun var datter av presten herr Jens (Christensen) i Skjerstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heiher er Malene Bjørnsdtr i sørfoldboken på RHD Lenkedu finner en del om Hans Olsen på Trekilen.com har ikke peker her i øyeblikketSteinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Bjernes

Kjell Arntzen:Innlegg nr. 10, 2. avsnitt: Har du (eller noen andre her på forumet) noen flere opplysninger om hvor gården Hammer i Bodin ligger i kommunen? Umiddelbart virker dette navnet ukjent for meg. Jeg har samtlige utgitte bygdebøker for Bodin, men Hammer virker som nevnt ukjent!Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

I kiil sine notater står det merket med anførseltegn på begge sider. Har sett i rygh om det kunne være et gammelt navn men fant ikke det under Bodø. Men det finnes et lignende navn på et sted nord for Bodø, ved Mjelde. Men lurte vel mest på om det kunne være utydelig skrevet og at det er et sted i Gildeskål... Eller mulig i Borge... Om skipper Olav Tommsen står det at han synes å ha bodd på en gård 'Hammer' i Bodin Fjerding.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Bjernes

Kjetil Arntzen, innlegg 10 her: Opplysningen om Synnøve Jensdatter var interessant! Jeg har bare notert at vedkommende 'kom til Moksnes' etter en fotnote i Svein Tore Dahls 'Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700'. Hun var ikke nevnt med navn! Har du flere opplysninger om denne familien, Synnøve Jensdatter og Hans Thommsen? Har du oversikt over deres barn?Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil Rørtveit Arntzen

Jobber med denne slektslinja, men her er et missing link. Noe spesielt har skjedd... men hun gifter seg i andre ekteskap med Carl Jacobsen som har 5 våger i Evjen i 1640. De bor på Moskenes i 1666. Carl har to brødre - lensmann Hans Jacobsen (Segel med bokstaver HJW)som senere gifter seg med skipperenke på Bisselvåg og bror og skipper Svend Jacobsen Wilstrup i Sund

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

Litt oppfølgng av nr (10) Alf Kil sier at Mikkel Tommsen er storbonde på Ljønes og eier 3,5 våg, samtidig er hans sønn Per Mikkelsen eier av 1 våg på Ljønes. Han sønn heter Peder Pedersen og igjen har en følgende barn Ole Pedersen på Strandå i Folden. Peder Pedersen 'Virnal' datter gift med Jens 'Arkilsen' Kirsten gm Nils Hansen Ryberg i OldereidDenne Mikel er mulig bror av knapeadelsmannen Christoffer Tommesen på Moskenes. Her finner vi et bindeledd mellom Moskenes famlien og Ryberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

Jeg finner følgende; Michill Tommsen, er med på å forsegle hyldningen av kongen (kronprins) med eget våpenmerke (hyldning i Trondheim) den 3.8.1591. Muligens har hans bestefar samme navn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heiher tok du inn en forfader til en stor del av Ofoten. Peder Pedersen var kirkebygger og har stor etterslekt. Han var g. m. Karen Hansdtr på Vidrek i OfotenKonrad Naustvik har skrevet en sak om hans slekt.ukjent datter g. m. Jens A.. het ifølge Skjerstadboken Margrethe Pedersdtr og mannen het Jens ArildsenNils Hansen Ryberg og Kirsten Pedersdtr. Hun er altså ikke enke, som Skjerstadboken antyder til Peder Pedersen, men altså datter av han. De har ifølge samme bok datteren Karen Nilsdtr Ryberg g. 1/1-1691 m. Jakob Melchiorsen med ukjent bosted. (Kanskje han som er nevnt på Spildern nedre i Meløy, i 1666, Finner ikke skifte på han verken i Salten, Meløy Rødøy eller Lofoten Vesterålen)dette står mer s. 365 i Skjerstadboken bind I på Oldereid.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

Til innlegg nr 7, Hvor er stedet Hammerfall. Jeg leter etter en Olav/ouf Tommesen som var skipper på Hammer slutten av 1500 tallet

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

Til innlegg nr 7, Hvor er stedet Hammerfall. Jeg leter etter en Olav/ouf Tommesen som var skipper på Hammer slutten av 1500 tallet

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

I følge Alf Kiil var Oluff, Michill og Christoffer brødre. Michill ble på Ljønes (Oldereid) og var i så fall eldst, og mulig het hans far da Tommes Michillsen. Christoffer dro til Moskenes. Han er ikke der i 1520 men da finner jeg en som heter Oluff på Moskenes. Tror også jeg finner at her bor Rannigh og Bjørn og husmennene husmennene Nielss og Michill og Haldor på quernen. Oluf var i 1667 skipper på Hammer i Bodin. Kan det ha vært Hammer på Røst.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil R. Arntzen

Til Geir i innlegg nr 14 Synnøve jensdatter var første gang gift med Hans Tommesen av den 'rike' Moskenesfamilien. Jeg kjenner til tre barn. Det var Tommas Hansen f.1626. Mogens Hansen f 1626 - som giter seg med Sara Hendricdatter og er sønnedatter av Henrich Nolte på Værøy. Den tredje er Maren Hansdatter f.1621 som gifter seg med Ole Eidissen på Kvarv. Synnøve gifter seg andre gang med Carl Jacobsen Wilstrup fra Sund. Han var eier 5 våg i Evjen men bor på og betaler senere odelskatt på Moskenes 1648 og 1661 på 3 våg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harry Aronsen

Steinar (18)Er du sikker på at denne Peder Pedersen er identisk med kirkebyggeren som kom til Ofoten? Kirkebyggeren, som også er blitt kalt Peder Braad, er min forfader, men ifølge mine notater het hans far også Peder Pedersen, død på Oldereid ca 1653. Moren het Kirsten. Hva er riktig?Mvh Harry A.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heisammenling dette med Oldereidklipp fra inlegg 14 Han sønn heter Peder Pedersen og igjen har en følgendebarnOle Pedersen på Strandå i Folden.Peder Pedersen 'Virnal'datter gift med Jens 'Arkilsen'Kirsten gm Nils Hansen Ryberg i Oldereid Harald Solbakk som skrev Skjerstadboken trodde at Kirsten på Oldereid som Nils Ryberg var gift med var enke til Peder Pedersen den eldre. Han tror det siden hun er fadder på en del barn, men det må jo være etter 1672 siden det er da den eldste kirkeboken begynner.Sitat fra boken 'Vi vet ikke hva Peders kone het, men trolig var hun den 'Kirsten på Oldreø' som nevnes som fadder til mange 'bedre folks barn' i 1670 årene'Innlegg 14 viser at antakelsen er feil, som du ser var hun datter av Peder Pedersen d. e.Har aldri vært borti at han ble kalt Braad. Den eneste med det navnet jeg vet om, finner du på Knaplund i Bodø og han skal ha kommet til Bodø fra Bergen en på et senere tidspunkt. (det er en debatt her om den familien)Kan legge til at Skjerstadboken nevner og Mogens g. på Vidrek i Ofoten og Anders (ellers ukjent) som barn av Peder Pedersen d. e.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Bjernes

Til Kjetil, innlegg 22: Hei og takk for opplysningene! Disse vil jeg ta inn i mine egne slektsoversikt, men hvilke kilder refererer du til, når du sier at 1) Hans Thommesen var gift med Synnøve Jensdatter, datter av Skjerstad-presten Jens Kristensen? og 2) Oversikten over deres barn og hvem de var gift med?Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.