Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Finn Oldervik

[#57745] Kruckow - Teiste, 1500 - 1650. Originalkjelder- og stoff.

Recommended Posts

Gjest Finn Oldervik

Litt originalstoff om Kruckowane.Tenkte vi kunne prøva å samla stoff om Kruckow og Teiste som for det meste omhandlar tida frå 1550 til 1650 her. Det er sikkert skrive mykje om desse ættene tidlegare, men eg synest det er vanskeleg å finna noko samla, som i all hovudsak er bygd på originalkjelder. Vonar andre også kan koma med bidrag.I ein dom avsagt mellom Henrik Mund på den eine (i ombod for Adelutdtz Kruckow til Gjeritsvig) og Jørgen Kruckow på den andre frå 10. juli 1599 er det nemnd eit skifte frå 1539. (dat. 4. dag påske). I følgje NHD 1. rekke V s. 98ff så fortalde skiftebrevet om lag følgjande; Skiftet var etter Adelutz sin far, Johan Kruckow og boet vart delt mellom 7 born;A. Hans Johansson KruckowB. Jon Johanssom KruckowC. Jørgen Johansson KruckowD. Barbra Johandotter Kruckow (g.m. Jens Olsson Bratt)E. Anna Johansdotter Kruckow (g.1. g. m. Jon (Olavsson?) Teiste 2. g. m. Anders Nilssona. Olav Jonsson Teiste (far til Hans Olavsson Teiste fogd på Halsøy og i Hardanger n. 1607 i NHD) b. Gudrun Jonsdotter Teiste g.m. Jørgen Pedersson Staur (NHD 1604) c. Jon Andersson Teiste (Nemnd fleire gonger i NHD)F. Adelutz Johansdotter KruckowG. Karen Johansdotter Kruckow Den tidlegare omtalte Jørgen Kruckow til Tjerne omtalar Adelutz som farsøster si, så han er altså son til ein av dei tre brørne.3. aug. 1607 vert det avsagt ein dom vedrørande fru Øllegård, avdøde Jon Andersson etterleverske til Kroken på den eine og Hans Olsson Teiste, fogd på Halsnøy og i Hardanger på den andre. (NHD 2, rekke I s. 18f).I domen vert det opplyst at Hans Olavsson Teiste var ein soneson til Anna Kruckow og at Jon Andersson var sammødre farbror til Hans.Ein dom av 16. juli 1604 viser at Gudrun Jonsdotter Teiste hadde vore gift med Jørgen Pedersson Staur. Noko ugreie om jord i Hafslo. Peder Kjempe nemnd som fullmektig for Nils Bild. Det var dei siste som hadde overteke godset i Hafslo for gjeld etter Gudrun i 1588. Jon (Andersson?) Teiste vart skulda for å ha tileigna seg godset, noko han nekta på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Den Maren Kristoffersdotter Tronds som i følgje Absalon P. B. gifta seg 17. sept. 1570, - var brudgommen, Olav Teiste (E a) den same som son til Anna Johansdotter Kruckow og Jon (Olavsson) Teiste?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Arne Kvitrud har forfattet et nettdokument om slekten Kruckow. Det er vel ikke nødvendig å gjøre alt arbeidet om igjen, men hvis man vil det, bør det rent prinsipielt - og rent metodisk - skilles mellom tekstopplysninger i tekster fra 1500-tallet på den ene side, og en tekstutgivers kommentarer fra 1890-årene på den andre siden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Takk så mykje for tilvisinga til Kviterud sine sider.Eg har sjølvsagt vore inne på desse sidene mange gonger sjølv, men tenkte ikkje på dei i denne samanhengen, då det også var meininga å få med noko om sambandet Teiste/Kruckow.Det må sjølvsagt la seg gjera å byggja vidare på dei kjeldene som Kviterud har funne fram til for å prøva å laga eit oppsett som i størst muleg grad er bygd på primærkjelder.Og det er nettopp eit slikt samla oppsett eg saknar mange gonger når eg skal prøva å orientera meg i desse slektane. Årsaka kan kanskje vera at i tillegg til seriøse sider slik som Kviterud sine så verserer det på nettet og i litteraturen også mykje forelda tankegods og konstruksjonar som for lengst har vist seg å vera feilaktige.Målet mitt er som tidlegare framheva i ymse trådar her, etter kvart å prøva å finna ut kvar jordegodset til dei ymse slektene har kome frå, dvs. prøva å følgja partane i dei ymse gardane så langt det let seg gjera.Det verkar som det er mykje forvirring rundt desse spørsmåla, og opplysningane som til dømes er gjeve i innlegg (1) i denne tråden Lenke (57702),gjer ikkje saka enklare. Christian gjentek sikkert noko eldre litteratur, men for eigen del klarar eg ikkje å lesa ut av dette kven som eigentleg førte garden Bjelland med seg inn i slektskrinsen, Kruckow, Haar, 'Tronds' eller Teiste?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Da kan jo denne tråden anvendes til å supplere og eventuelt korrigere Kvitruds liste.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Ja, eg vil tru noko slikt vil vera meir rasjonelt enn å ta alt frå byrjinga. Om nokon hadde nok datakunnskap og tid til overs, slik at dei kunne laga enkle anetavler og etterslektstavler bygd på Kviterud og eventuelle suppleringar, så hadde det jo vore topp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Av andre tråder der Teiste er debattert har eg laga lenker til følgjande: [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=42929&sok=Teiste&startnr=&antall=&spraak=&nr=10&antinnlegg=66#anker>LenkeOm Friis – Teiste, 1600-talet. http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exeDenne tråden handlar om Hustru Tyri (Soop) og eit eventuelt ekteskap med Finn Jonsson Teiste. Dei hadde kanskje sonen Nils.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Lenka til Friis - Teiste virkar ikkje, så eg prøver på nytt; Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

HeiKan ikke se at Arne Kvitrud har lagt inn denne kilden.I et brev datert Bergen 20 juli 15(74)pantsetter Kristen Jensson til Kaupanger 2 gårder til Axel Fredrikson til Leine. Kristen Jenson til Kaupanger skal være svigersønnen til Adelus Kruckow og Nils Jonson Haard til Gjersvik i Tysnes. (Kristen Jensson var g.m. enken etter futen Kristoffer Andersson i Sogn d.1567) Adelus skrev seg til Gjersvik så sent som 10/7 1599, og 17/7 til Austrheim i Etne (Hordaland)Nils Kristenson fra Kaupanger (f.ca 1570)g.ca 1614 med Anna Johansdatter fra Torsnes, Jondal, bosatt bl.på Store Gjersvik, eier bla. jord Austrheim i Etne og Håland i Etne. Ref. Tysnes, bind 3.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Hvis nå ikke Christen Jenssons hustru var datter av Nils Jonsson (Skakk) og Adelus Finnsdotter ('Kruckow').

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei ToreDet er mulig. Det finnes en herredagsdom som viser at denne Adelus også har vært gift med den nevnte futen, som omhandler den samme pantsettelsen som nevnt i innlegg 10.Den overfornevnte Nils Christensen, i Sunhordland, er nevnt med sin bror Christoffer Christenen som bodde i 'Skolegaard' i Kaupanger, sønner av Christen Jenson, er nevnt i en herredagsdom datert Bergen 10.juli 1599. Saken gjelder jord i 'Boxegaardt, Copangger og Westreinn' som avdøde Christoffer Andersen hadde frarøvet dem, og hvis jeg forstår det riktig hadde deres far Christen Jenson fått tilgang til jorden gjennom sin hustru.Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

de har en tredje bror, Skak Christenssen, som i 1617 ff satt på det godset på Hedmarken som Adelus Finnsdotter, gm Nils Jonsson (Skakk), hadde arvet fra sin mor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Spennende. Mener å huske at du har skrevet noe om de sistnevnte?Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Interessante opplysninger dette her, men synes kildehenvisningen til Tore er litt knapp for denne Skak Christenssen sin eksistens (legg merke til trådens tittel ;-)))

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Kilder, bl a G Heiberg, innberetning av 1746 til stiftamtmannen i Bergen, Personalhistorisk Tidsskrift, 1.r.I (Kjøbenhavn, 1880 ), s. 144 f.; Per Sandal: Sogndal Bygdebok, 1, Allmenn bygdesoge. Tida før 1850 (utgjevar Sogndal Sogelag), 1966, s. 724.Skak Chrstensen bodde på Kaupanger 1603 og Vestrheim 1611 og er trolig identisk med Skak Lystrup nevnt 1611; sønner Christen, Lars og Ole Skaksønner. Christen eide fortsatt 1647 hedmarksgodset (Skattematrikkelen 1647) som faren eide 1617 (Jordebok for Hedmarken fogderi, RA Lensregnskaper). Relevansen for Kruckow er tvilsom, siden den bygger på teorien om at væpneren Finn Hanssen (på ref.tiden) var en Kruckow.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Takk til Tore for utfyllende kildehenvisning!Om det ikke er noe jeg har oversett eller misforstått, så er det vel neppe riktig å hevde at formodningen om at Finn Hansson var en Kruckow, bør kalles en teori. Husker jeg ikke feil, så er det Absalon Pedersson Beyer som kommer med den opplysningen, og jeg har da oppfattet Absalon som en pålitelig kilde.Mener ellers at Lystrupene har vært oppe til debatt her tidligere, men husker ikke i hvilken debatt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

det dreier seg her om adelsslekten Lystrup av Vestrheim (Vestrem), i motsetning til adelsslekten Lystrup av Barland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

I denne likpreika er det jo ei kopling mellom Lystrup og Rostvig. LenkeFor dei som vil nytta laurdagskvelden til grublerier, så kan dei jo prøva å gjera greie for samanhengane mellom likpreika og det som Tore kjem med her. Eg går ut frå at Rostvig er det mest brukte namnet på ætta til Finn Hansson (Kruckow).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Johannessen

Til 17Absalon skriver under 4. mars 1565:”Stod paa Bergenhws erlig oc welbyrdig mands Nils Laurentzens bryllup med erlig och velbyrdig Jomfrw Kirstine Finsdotter. Hennis moder heder hustrw Maritte aff god Adel vdi Norrige, oc thenn annen hennis mandt Fin Hanson, aff de Krukers slechtt, Hennis siste mand heder Jens Persen thil Tiøtten Per Annundsons søn paa Andenæs. Gaff hand sin iomfrw oc brud Vc daler i Morgengaffue och benkegaffuer med tid oc stund at betale, ther paa haffuer hun try gaarde i pant som ligge i Hallandt.”Henning Sollied antar at Finn Hanssøn var sønn av Hans Jenssøn (Rostvig) og Adelus Eriksdatter, dvs. samme Adelus som var gift med Torleif Benkestok (se NST III s. 290.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

til 20: At Finn Hansson var sønn av Hans Jensson er nevnt i klartekst i norske våpenbøker fra ca 1600 og senere, og betviles av ingen. Hans J. kalles også for dansk mann. Finns mor, Adelus, er ikke nevnt ved farsnavn i kildene (såvidt jeg vet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Likprekenen har rett i at mormor var Bente Jonsdotter, datter av Jon Nilsson (3 hummerklør, eller Skakk) og Guren Lauresdotter (Green av Sundsby). Jon var sønn av Nils Jonsson og Adelus Finnsdotter. Likprekenen har altså byttet bort ren riktige Adelus med fantasinavnet Juliana Lystrup. Navnet på Julianas far, Engebret Lystrup, er også fantasi. Og siden hverken Juliana eller Engebret har eksistert, bør også Adelus Teiste utgå som Julianas mor.Nils Jonsson var sønn av Jon Nilsson, så her er likprekenen riktig. Men så har Nils fårr mora Sigrid Rostvig, mens hun egentlig het Gunnild Stoffsdotter og kom fra Lunde i telemark. Det finnes en rekke debatter om slekta til Gunnild (som feilaktig er plassert som datter av Staffan Engelbretsson (Månestjerne) på grunn av manglende undersøkelse av navnet Stoff).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjarne Hollund

Til innlegg 10-13.K.S. Kleppe har i NST nr. 16 (1957/58) 'Nils Christensen på Gjersviks ætt og etterslekt' en overbevisende argumentasjon for at NC sin mor er en datter av Nils Jonson Haard og Adelutse Johansdt. Kruckow. Kleppe mener at dersom Skak Christensen er sønn av Christen Jensson må det være i et ekteskap nr. 2, gjerne med en datter av Nils Jonson Skak og Adelutse Finnsdt. Kruckow.Er det kommet opp noe nytt som endrer på dette?MVH Bjarne Hollund

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Nei, ikke annet enn at Skak Christensen bare er anntatt å være Christen Jenssons sønn. Det er vel heller ikke sagt noe sted i kildene. Men adkomstens hans til Kaupanger må vel forutsette dette.Men er det er underlig at det skulle være to Nils Jonsson og 2 Adelus koplet opp i slekten på Kaupanger. Det gjør det hele (altså genealogien) litt suspekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjarne Hollund

Pussig sammentreff, men av de to konstellasjonene synes et giftermål med en datter av Nils Jonson Haard/Adelutse Johansdt. Kruckow greit nok begrunnet, mens et evt. giftermål med en datter av Nils Jonson Skak/Adelutse Finnsdt. Kruckow synes å være en noe mer løs antagelse.MVH Bjarne Hollund

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.